Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poradna pro oběti násilí – Programy zaměřené na práci s dětmi jako svědky domácího násilí Mgr. Petr Oroszy Centrum nové naděje Frýdek-Místek

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poradna pro oběti násilí – Programy zaměřené na práci s dětmi jako svědky domácího násilí Mgr. Petr Oroszy Centrum nové naděje Frýdek-Místek"— Transkript prezentace:

1 Poradna pro oběti násilí – Programy zaměřené na práci s dětmi jako svědky domácího násilí Mgr. Petr Oroszy Centrum nové naděje Frýdek-Místek cnn.petr@atlas.cz

2 Zdroje projektu  poskytování poradenství – od roku 1996 poskytujeme krizovou intervenci a psychosociální servis, od r. 1999 etopedické poradenství, od r. 2002 cíleně poradenství obětem domácího násilí. Na počátku roku 2007 byla PON registrovaná jako sociální služba  psychosociální práce s dětmi a mládeží – od r. 1996. realizujeme tzv. prožitkové programy pro třídní kolektivy. Prožitkové programy mají bohatou strukturu (preventivní, intervenční, adaptační a tématické) a jsou určeny třídním kolektivům na ZŠ a SŠ. Jedna z forem tématických programů je domácí násilí.

3 Cíle projektu Hlavní cíl projektu:  Vytvoření systému péče a podpory dětem jako svědkům domácího násilí. Vedlejší cíle projektu:  Vytvoření metodických postupů pro práci s dětmi jako svědky domácího násilí a pilotní ověření těchto postupů v rámci práce s uživateli sociální služby PON – Poradny pro oběti násilí.  Vytvoření vzdělávacího, osvětového programu v prevenci domácího násilí se zaměřením na práci s dětmi jako svědky domácího násilí.

4 Činnosti projektu:  Vytvoření metodických postupů pro práci s dětmi jako svědky domácího násilí.  Pilotní ověření metodických postupů v práci s vhodnými uživateli služby PON  Vytvoření vzdělávacího, osvětového programu.  Aplikace vzdělávacího, osvětového programu ve školách, přímá práce se žáky a studenty.  Prezentace projektu a nabídka spolupráce s Intervenčním centrum MSK II.  Závěrečný workshop.

5 Předpoklady se kterými jsme šli do intervenční práce  Děti (svědci DN) potřebují program podpory, který jim umožní najít „opěrné body“ v nepříznivé sociální situaci, porozumět situaci, neprohlubovat negativní pocity vůči sobě (je vinno vzniklou situací…).  Dítě může přebírat negativní emoce, které mu v systému vztahů domácího násilí nepatří  Dítěti v situaci DN není umožňováno získání vlastního náhledu na situaci bez pocitů viny, zrady… a potřebuje pomoci přijatelným způsobem porozumět tomu, co se kolem něj děje  Nabídneme obětem násilí v naší poradně rozšiřující službu, a oslovíme klientky-matky s nabídkou účasti dětí v setkáních s terapeuty  Využitím prostředků z rodinné terapie a terapeutickým muž-ženským přístupem nejlépe umožníme oběti a jejím dětem vzájemně o svých potřebách a pocitech mluvit

6 Předpoklady se kterými jsme šli do preventivní (osvětové)práce  Chceme se dětí v běžných třídách II. st. ZŠ zeptat jak vidí domácí násilí, jaké mají k němu postoje a co by dělali na místě svědka  Chceme jim pomoci orientovat se ve vlastních možnostech  Chceme jim nabídnout intervenční systém

7 Zjištění, které projekt přináší V intervenční části  Opakovaně zjišťujeme, jak je důležité a zároveň složité definovat domácí násilí a jak je od této definice závislá i práce s dětmi (odlišit role dětí v rozvodové/partnerské manipulaci a v příbězích plných násilí)  zjišťujeme, že zájem obětí o tuto službu je menší než jsme předpokládali, a tak jsme tuto službu nabídli ještě azylovým domům pro matky s dětmi  Zjišťujeme, že děti často přebírají rodičovské role a oběť (matka) je dítětem  Zjišťujeme, že zejm.kluci (byť nesouhlasí s agresorem) přenášejí své agresorské chování např. do třídy nebo k sourozencům  Zjišťujeme, že účast muže (terapeuta) ve vedení práce s obětí a dětmi není ohrožující a zejm. pro děti je důležitým identifikačním bodem

8 Zjištění, které projekt přináší V preventivní části  Děti vnímají domácí násilí jako veškerou křivdu, která se jim doma děje (bývají hromosvodem rodičovských hádek, nálad rodičů, kterým nerozumí) a míra trestu není určující  V každé skupině (běžné třídy) se najdou jedinci, kteří se identifikují se situací domácího násilí (zjišťujeme, že se o tom dokáží velmi otevřeně bavit)  Před nabídkou možností intervence v naší poradně jsme museli přepracovávat SQ tak, aby k nám dítě (svědek) DN mohlo samo dojít a zároveň abychom odpověděli na tato základní dilemata: kdo je klientem (dítě nebo oběť DN?) Do jaké míry lze s dítětem pracovat bez přítomnosti zákonného zástupce Dobře ošetřit hranici, kde je dítě svědkem DN a kde se dovídáme o tom, že dítě je ohroženo syndromem CAN

9 Čekáte – li na konec mého vystoupení tak:  Formálně právě nastal  Ale projekt sám o sobě je otevřený  A určitě jsou zjištění a otázky, o kterých třeba ještě nevíme nebo je jen tušíme Děkuji za pozornost Petr Oroszy


Stáhnout ppt "Poradna pro oběti násilí – Programy zaměřené na práci s dětmi jako svědky domácího násilí Mgr. Petr Oroszy Centrum nové naděje Frýdek-Místek"

Podobné prezentace


Reklamy Google