Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, příspěvková organizace Název a číslo materiálu: VY_32_INOVACE_17_Člověk a příroda_Zeměpis_ČR_Kraj Vysočina.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, příspěvková organizace Název a číslo materiálu: VY_32_INOVACE_17_Člověk a příroda_Zeměpis_ČR_Kraj Vysočina."— Transkript prezentace:

1 Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, příspěvková organizace Název a číslo materiálu: VY_32_INOVACE_17_Člověk a příroda_Zeměpis_ČR_Kraj Vysočina Autor: Mgr. Jakub Černý Ověřeno: 17.5. 2013 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1185

2 Anotace Žáci získají základní informace o Kraji Vysočina a seznámí se s jeho nejznámějšími pamětihodnostmi. Materiál lze využít během výkladu učitelem na interaktivní tabuli nebo s ním pracují žáci samostatně na PC. Zdroje obrázků či textu jsou uvedeny v Poznámkách

3 Kraj Vysočina

4 Poloha

5 Symboly Moravská orlice a český lev symbolizují, že kraj se nachází na území Moravy i Čech. Ježek je klíčový symbol ze znaku krajského města Jihlavy. Větévka jeřábu – jako typického stromu regionu – vyjadřuje jeho nezdolnost a prostou krásu.

6 Základní údaje k 1. 1. 2012 Sídlo: Jihlava Hejtman: Jiří Běhounek (ČSSD) Rozloha: 6 795 km² (5. místo, 9% z rozlohy ČR) Počet obyvatel: 511 937 Hustota zalidnění: 75 obyvatel/km² Nejvyšší bod: Javořice (837 m. n. m.) Historické země: Morava a Čechy Počet okresů: 5 Počet správních obvodů obcí s rozšířenou působností: 15 Počet správních obvodů obcí s pověřeným úřadem: 26

7 Základní charakteristika Kraj Vysočina v rámci České republiky zaujímá centrální polohu. Sousedí s krajem Jihočeským, Středočeským, Pardubickým a Jihomoravským. Je pro něj charakteristická členitost území, vyšší nadmořská výška a řídké osídlení (75 ob./km 2 ).

8 Administrativní dělení Území kraje Vysočina se administrativně člení na 5 okresů. Obcí je v kraji 704. Průměrná populační velikost obce na Vysočině je 730 obyvatel, což je nejméně ze všech krajů ČR.

9 Přírodní podmínky Název kraje Vysočina souvisí se skutečností, že se rozkládá na podstatné části Českomoravské vrchoviny, vyvýšené zvlněné krajiny mezi oběma historickými zeměmi České republiky. Ta dosahuje nadmořské výšky přes osm set metrů ve dvou výrazných masivech, Žďárských vrších na severu kraje a Jihlavských vrších na jihozápadě. Českomoravské vrchoviny V kraji nejsou žádné nížiny, většina území leží v nadmořské výšce nad 600 m. Území kraje na jihu zahrnuje západní část Jevišovické pahorkatiny a sever Javořické pahorkatiny, na západě je Křemešnická vrchovina, na severozápadě leží Hornosázavská pahorkatina, na východě a v centru je Křižanovská vrchovina. Region je atraktivní svým poměrně nízkým znečištěním ovzduší a relativně zdravými lesy, nacházejí se v něm též vodohospodářsky významné vodní plochy a zdroje vody. Nejvýše položeným bodem je vrcholek Javořice (837 m n.m.) v Javořické vrchovině na jihu okresu Jihlava, nejnižší bod se nachází v místě, kde na jihovýchodě okresu Třebíč opouští území kraje řeka Jihlava (239 m n.m.). Na území kraje se nacházejí dvě chráněné krajinné oblasti – Žďárské vrchy a Železné hory.Žďárské vrchy Železné hory Vrch Melechov v havlíčkobrodském okrese je v některých pramenech označován za geografický střed Evropy.

10

11 vrchol Javořice v zimě Devět skal – vrcholová vyhlídka

12 Členitá krajina Žďárských vrchů je charakteristická pestrým střídáním luk, pastvin, polí, lesů a rybníků. Je protkána nepravidelnou sítí mezí, úvozových cest, lesíků či skupin stromů a keřů. Dodnes si zachovala charakter vyvážené a zachovalé kulturní krajiny. Oblast zaujímá severovýchodní kulminační část Českomoravské vrchoviny. Typické jsou pro ni roztroušené skalní útvary a balvanité sutě. Pramení tu několika českých a moravských řek – Sázava, Svratka, Chrudimka, Doubrava, Oslava. Prochází tudy hranice evropského rozvodí Labe – Dunaj. Území bylo vyhlášeno za chráněnou krajinou oblast. Nejvyšším vrcholem je Devět skal – skupina devíti skal tvořících malé skalní město. Jihlavské vrchy jsou nejvyšším pohořím Českomoravské vrchoviny. Velká část je trvale zalesněna. V lesích se ukrývají krásně modelované skalní útvary, zatopené lomy a hladiny rybníků. Nejvyšším vrcholem je Javořice. Ta je zároveň nejvyšší horou Českomoravské vrchoviny, jejíž jsou Jihlavské vrchy součástí. Na vrcholu Javořice je zdaleka viditelný televizní vysílač. Vrchol je zalesněn, proto neposkytuje žádný výhled. V jižní části vrchů se nachází mnoho starých lomů na žulu. Tato hornina se těží například v Mrákotíně. Odtud pochází žulový monolit vztyčený na druhém nádvoří Pražského hradu.

13 Vodstvo Hlavní evropské rozvodí táhnoucí se podél bývalé zemské hranice dělí kraj na dvě téměř stejné části. To odděluje západní část naší republiky, odkud odtékají vody do Severního moře, a východní část území, ze kterého vody odtékají do Černého moře. Do Čech tečou řeky Sázava, Želivka a Nežárka. Na Moravu odtud stékají řeky Svratka, Oslava, Jihlava, Jevišovka a Moravská Dyje. Součástí krajiny jsou četné rybníky, z nichž je největší Velké Dářko.Velké Dářko V údolích řek lidé vybudovali velké vodní nádrže – Vírskou přehradu na Svratce a Dalešickou přehradu na Jihlavě.Vírskou přehradu Dalešickou přehradu http://regiony.ic.cz/index.php?clanek=vodstvo&dir=vysocina &menu=vysocina http://regiony.ic.cz/index.php?clanek=vodstvo&dir=vysocina &menu=vysocina

14

15 Vírská přehradaDalešická přehrada řeka Jihlava Mohelenská hadcová step je národní přírodní rezervace tyčící se nad meandrem řeky Jihlavy nazývaným „Čertův ocas“. Hadec neboli serpentinit je silně bazická tmavozelená či černozelená hornina dobře akumulující teplo.

16 Hospodářství Ekonomická výkonnost kraje ve srovnání s ostatními regiony ČR zaostává za průměrem. Podíl kraje na HDP České republiky dosahuje v posledních letech 4,2%, což představuje 12. místo mezi kraji. Při přepočtu HDP na 1 obyvatele kraj obsazuje 8. místo. Ke konci roku 2011 bylo v kraji v registru ekonomických subjektů podchyceno 105,2 tisíc subjektů. V rámci České republiky se tak Vysočina zařadila na předposlední místo před Karlovarský kraj, což vzhledem k počtu obyvatel svědčí o nižším stupni podnikatelské aktivity.

17 Nerostné suroviny Kraj Vysočina je poměrně chudý na nerostné suroviny. Netěží se zde žádná paliva. Z rudných surovin je významná pouze těžba uranové rudy v okolí Dolní Rožínky (mapa). Těžba stále pokračuje, zejména z důvodu rostoucích cen uranu na světových trzích.mapa V kategorii nerudných surovin je nejdůležitější těžba stavebního kamene (např. žuly). Velké kamenolomy jsou v okolí Telče (mapa) a Lipnice nad Sázavou (mapa).mapa Bohatá ložiska stříbrné rudy, která se v Jihlavě těžila, zajistila městu v minulosti nebývalou prosperitu. Ve 13. století se na jistou dobu stala Jihlava největším sídlem Moravy. Pozůstatkem těžby je pětadvacetikilometrová síť až třípatrových katakomb pod městem.

18 Průmysl Průmyslová výroba je zastoupena v kraji strojírenským a kovodělným, textilním, dřevozpracujícím a potravinářským odvětvím. Bosch-Diesel v Jihlavě (čerpadla pro dieselové m.) Bosch-Diesel ŽĎAS ve Žďáru nad Sázavou (strojírny a slévárny) ŽĎAS Motorpal v Jihlavě, Automotive Lightning, Futuba Czech, Valeo Compressor, TEDOM v Třebíči, Agrostroj v Pelhřimově PLEAS v Havl. Brodě PLEAS Kostelecké uzeniny, sýrárny Želetava, mlékárna v Přibyslavi (Pribináček) Kronospan v Jihlavě Kronospan + at. elektrárna DukovanyDukovany http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/kraj- vysocina/kraj/hospodarske-prostredi/ http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/kraj- vysocina/kraj/hospodarske-prostredi/

19 Zemědělství Přestože zdejší přírodní podmínky jsou podprůměrné (nadmořská výška a sklonitost území snižují produkční schopnost půd), pro některé zemědělské komodity a činnosti je území Vysočiny optimální (produkce brambor, olejnin, pastevní chov skotu). Na Vysočině chová asi 16 % z celkového počtu kusů skotu v ČR. Většina zemědělských podniků se zaměřuje na kombinaci rostlinné a živočišné výroby, větší specializaci je možno sledovat u menších výrobních jednotek. Zemědělská půda tvoří asi 60 % rozlohy kraje a jedná se o největší podíl v rámci krajů. Největší část zemědělské půdy tvoří orná půda (77 %), na louky a pastviny připadá necelých 20 %. Největší procento zornění je v okrese Třebíč, nejnižší v okrese Žďár nad Sázavou.

20 Doprava Krajem prochází dálnice D1 z Prahy do Brna a dvě mezinárodní silnice: E59 (Jihlava - Vídeň - Záhřeb) a E551 (České Budějovice - Třeboň - Humpolec). Hustota železniční sítě je druhá nejnižší po Zlínském kraji. Téměř třetina (31 %) všech tratí je elektrifikována. Jedinou dvoukolejnou tratí procházející krajem Vysočina je železniční úsek z Kolína přes Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou do Brna. Její význam poklesl po modernizaci prvního železničního koridoru Praha - Česká Třebová - Brno. Nejdůležitějším železničním uzlem Vysočiny je Havlíčkův Brod (mapa).mapa Turisticky atraktivní úzkokolejná trať vede z Jindřichova Hradce přes Kamenici nad Lipou (mapa) do Obrataně (mapa).mapa Na Vysočině je několik sportovních letišť, např. v Jihlavě (mapa) a vojenské letiště u Náměště nad Oslavou. Lodní doprava je možná pouze na vodní nádrži Dalešice (mapa). Krajem vedou dva ropovody a plynovod, které dopravují ropu a zemní plyn z Ruska.mapa

21

22 Obyvatelstvo V Kraji Vysočina žije cca 515 000 obyvatel. V tomto pořadí je mezi kraji České republiky na 12. místě – méně mají jen Liberecký a Karlovarský kraj. Největším městem je Jihlava, kde žije 50 760 lidí. Přes 30 000 obyvatel má ještě Třebíč. Pro Vysočinu jsou charakteristické malé vesnice nepříliš vzdálené od místního centra, jímž bývá klidné malé město se třemi až deseti tisíci obyvatel. Pouze ve čtyřech městech žije více než dvacet tisíc obyvatel, krajské město Jihlava dosahuje počtu padesáti tisíc. Obec na Vysočině má v průměru 727 obyvatel, tedy nejméně ze všech krajů České republiky. V kraji jsou nejčetněji zastoupeny obce s méně než 500 obyvateli. Podíl městského obyvatelstva dosáhl k 31. 12. 2011 celkem 57,3 %. Podíl věřících v kraji Vysočina činí 45 %, to je druhá nejvyšší hodnota po Zlínském kraji.

23 Cestovní ruch Vysočina má výborné podmínky pro rozvoj turistických aktivit. Je zde jedno z nejlepších životních prostředí v Česku, řada výjimečných přírodních lokalit a kulturních a historických památek i stovky kilometrů značených turistických cest. Obrovský nárůst obliby zaznamenala cykloturistika. V zimním období zde najdou běžkaři desítky kilometrů upravovaných tras, sjezdaři se mohou vydat na svahy několika sjezdovek zasněžovaných při nepříznivých podmínkách umělým sněhem (např. Harusův kopec u Nového Města na Moravě). Vodáky je nejvíce využívaná řeka Sázava. Na venkovských farmách se rozvíjí agroturistika. Mezi nejvýznamnější kulturní akce patří Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského v Jaroměřicích nad Rokytnou, Mezinárodní festival dokumentárního filmu Jihlava nebo folkový festival Prázdniny v Telči. 3 památky UNESCO ( v Telči, Žďáru nad Sázavou a Třebíči), množství historických památek i jiných turistických zajímavostí

24 JIHLAVA -MPR, královské horní město-stříbro -památky: hradby, brána M.Boží, podzemní chodby -Muzeum Vysočiny, ZOO -průmysl textilní, strojírenský

25 Pelhřimov -Muzeum rekordů a kuriozit →Muzeum rekordů a kuriozit -Muzeum Vysočiny na zámku -průmysl strojírenský, potravinářský -Muzeum strašidel Žďár nad Sázavou -Muzeum knihy -strojírenský průmysl - cisterciácký klášter

26 Třebíč - UNESCO-židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa → -Západomoravské muzeum -Muzeum Vysočiny na zámku -strojírenský průmysl Telč -UNESCO-historické centrum se zámkem

27 HLAVNÍ TURISTICKÉ CÍLE V KRAJI VYSOČINA Památky UNESCO: historické jádro a zámek v Telči, bazilika sv. Prokopa a židovská čtvrť v Třebíči kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou, Hrady a zámky: Pozornost byste měli věnovat zvláště hradům Kámen (okres Havlíčkův Brod), Ledeč nad Sázavou (okres Havlíčkův Brod), Pernštejn (okres Brno-venkov), Roštejn (okres Jihlava) a zámkům v Telči (okres Jihlava), Velké Meziříčí (Žďár nad Sázavou), Budišově (okres Třebíč), Jaroměřicích nad Rokytnou (okres Třebíč), Lipnici nad Sázavou (okres Havlíčkův Brod) a Třebíči (okres Třebíč).KámenHavlíčkův BrodLedeč nad SázavouPernštejnBrnoRoštejn JihlavaTelčiVelké MeziříčíŽďár nad SázavouBudišověTřebíčJaroměřicích nad RokytnouLipnici nad SázavouTřebíči ZOO Jihlava Muzeum rekordů a kuriozit v Pelhřimově Jihlavské katakomby Westernové městečko Šiklův Mlýn u Zvole nad Pernštejnem lyžařský areál v Novém Městě n. M. na území kraje se nachází 124 chráněných území a devět přírodních parků na Vysočině jsou 2 chráněné krajinné oblasti – Žďárské vrchy a Železné hory, 9 přírodních parků a 170 maloplošných chráněných území.

28 Telč Historické jádro Historické jádro města patří k nejcennějším městským památkovým rezervacím na Moravě a v roce 1992 bylo zapsáno na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Na památkové hodnotě města se podílí i předměstí Staré Město, jehož historická část je městskou památkovou zónou, a v neposlední řadě i skutečnost, že i nová výstavba ve 20. století na okrajích města respektovala hodnotné městské panoráma, které není narušeno převýšenou panelovou zástavbou. K památkám na zdejší židovské osídlení patří i zdejší synagoga a židovský hřbitov.

29 Telč - zámek Renesanční zámek vznikl přestavbou gotického obranného hradu v 16. století. Konečnou podobu vtiskl zámeckému areálu italský architekt Baldassare Maggi. Je to jeden z nejlépe dochovaných renesančních architektonických komplexů v České republice. Zvláště cenné je vnitřní zařízení. Zámek je obklopen přírodním parkem, v němž stojí klasicistní skleník. V objektu zámku je umístěna pobočka Muzea Vysočiny Jihlava a Zámecká galerie. Zámek je spolu s historickým centrem města od roku 1992 zapsán do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

30 Třebíč – bazilika sv. Prokopa Opatský chrám, původně zasvěcený Panně Marii, byl budován od 1. poloviny 13. století jako součást benediktinského kláštera, založeného v r. 1101. Bazilika patří ke skvostům středověkého stavitelství evropského významu. Je postavena v románsko-gotickém slohu. Značně utrpěla při obléhání Třebíče uherskými vojsky Matyáše Korvína v roce 1468. Renovace, provedená architektem kaňkou v letech 1725 - 31, objevení vstupního portálu v roce 1862, restaurace Kamilem Hilbertem v letech 1924 - 35 a propojení hlavní lodi s kryptou v roce 1998 dodaly unikátní památce dnešní tvář. Od roku 2003 zapsána na seznamu kulturních památek UNESCO.

31 Židovská čtvrť v Třebíči Třebíčská židovská čtvrť, jinak též zvaná prostě Židy, v Třebíči-Zámostí je památka zapsaná v seznamu světového dědictví UNESCO, jedna z nejzachovalejších židovských čtvrtí v Evropě. Třebíčská židovská čtvrť je jedinou židovskou památkou mimo území Izraele, která je zapsána na seznamu UNESCO. Tato čtvrť je cenná ve svém celku, zejména původním historickým půdorysem. Židovské město je příkladem maximálně zastavěného území. Domy zpravidla nemají zázemí dvorků, hospodářských staveb. Chybí zahrady; jedinou výjimkou je bývalá Subakova zahrada, která vznikla v místě jednoho ze zbořených domů. Domy jsou navzájem stavebně propojené, mezi nimi tmavé průchody, křivolaké uličky. Jádra a dispozice domů je renesanční a barokní.

32 kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře byl vystavěn podle návrhů významného pražského architekta vrcholného baroka Jana Blažeje Santiniho Aichla. Pro originalitu české barokní gotiky a mistrovskou kompozici areálu se symbolikou svatojánské pěticípé hvězdy byl kostel v roce 1994 zapsán do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Uvnitř kostela znázorňuje symboliku magického čísla pět především pět oltářů a pět chodeb, na hlavním oltáři pět hvězd a pět andělů. Nádvoří poutního místa vymezují ambity s pěticemi bran a kaplí. Brány umístěné uprostřed jednotlivých ramen mají kupolové střechy a doplněny jsou sochami. - letecký pohledletecký pohled

33 Hrad Kámen Gotický hrad (mapa) leží v Křemešnické vrchovině nedaleko Pacova. Původně gotický hrad, barokně přestavěný, byl v 19. století upraven v duchu romantické gotiky. V expozicích jsou představeny dějiny hradu a umístěna expozice unikátních historických motocyklů z přelomu 19. a 20. století. K nejcennějším patří např. motocykl Laurin a Klement z roku 1898. Expozice nábytku a doplňků přibližuje atmosféru života na hradě ve druhé polovině 19. století. Hrad je obklopen krajinářsky upraveným parkem, jehož dominantou je rozsáhlé alpinum.mapa

34 Hrad Pernštejn Gotický hrad Pernštejn z poloviny 13. století stojí ve východním okraji Českomoravské vrchoviny, v katastru obce Nedvědice, a patří k nejvýznamnějším moravským hradům. Monumentální stavba Pánů z Pernštejna s jednoduchou bergfritovou dispozicí byla do 16. století několikrát přebudována a především rozšířena, přesto při přeměně na reprezentativní a pohodlné sídlo neztratila svou obranyschopnost.

35 Zámek Jaroměřice nad Rokytnou Původně renesanční zámek vznikl na místě gotické vodní tvrze a byl později přestavěn v rozsáhlý barokní zámecký komplex s farním kostelem sv. Markéty. Je obklopen pravidelnou zahradou francouzského typu, která přechází v přírodně krajinářský park. V zámku je instalace dobových interiérů s hodnotným zařízením a sbírkami.

36 Jihlava – Masarykovo náměstí Masarykovo náměstí nacházející se ve městě Jihlavě je jedno z největších náměstí v Česku podle knižních zdrojů 3. největší v celém bývalém Československu. Má přibližně obdélníkový tvar s délkou cca 330 m a 90 m na šířku. Ústí do něj 12 jihlavských ulic. Římskokatolický kostel svatého Ignáce z Loyoly v Jihlavě se nachází v rohu Masarykova náměstí. Do roku 1994 se v něm nacházel Přemyslovský krucifix, ale po restaurování byl přemístěn do Strahovského kláštera v Praze.

37 Vodní dílo Dalešice je přečerpávací vodní nádrž, která leží na řece Jihlavě jihovýchodně od Třebíče. Byla postavena v letech 1970 až 1978 a její součástí je dolní nádrž Mohelno. Vzdutí hladiny je dlouhé 22 km a sahá až k obci Vladislav. Maximální objem nádrže 127,3 mil. m³ patří k největším na Moravě. Nadmořská výška vodní plochy je 381,5 m. Těleso hráze je nejvyšší hrází v České republice (100 m) a druhou nejvyšší sypanou hrází v Evropě. Maximální hloubka 85,5 m je rovněž největší u nás. Hlavním účelem je zdroj technologické vody pro jadernou elektrárnu Dukovany, jež se čerpá z VN Mohelno, krátkodobé nahrazení jednoho bloku JEDU, výroba špičkové elektrické energie, dlouhodobé vyrovnávání průtoků v řece, snižování povodňové špičky v dolním toku, sedimentaci nečistot a rekreačnímu využití. Společně s vodní nádrží Mohelno tvoří energetický komplex přečerpávací vodní elektrárny. Vodní nádrž Dalešice

38 Vodní nádrž Mohelno Vodní nádrž Mohelno je součástí vodního díla Dalešice, které leží na řece Jihlavě asi 30 km jihovýchodně od Třebíče a slouží jako spodní vyrovnávací nádrž. Délka hráze v koruně je 185 m, šířka 7,75 m, v základové spáře 32 m a výška hráze je 49 m. Bylo třeba na postavení tělesa hráze 89 400 m³ betonu. Přehradní gravitační betonová hráz vytváří 7 km dlouhé jezero. Z nádrže je odebírána voda pro jadernou elektrárnu Dukovany.

39 Jaderná elektrárna Dukovany V jaderné elektrárně Dukovany jsou nainstalovány čtyři tlakovodní reaktory. Elektrárna se využívá jako základní zdroj elektrické energie v České republice. Zdejší výroba představuje asi pětinu z celkové produkce. Je umístěna asi 30 kilometrů jihovýchodně od Třebíče. Pro potřeby elektrárny byla vybudována vodní nádrž Dalešice. První blok Dukovan byl uveden do provozu v roce 1985, poslední v roce 1987. V areálu jaderné elektrárny Dukovany jsou kromě reaktorových bloků další dvě jaderná zařízení – sklad použitého jaderného paliva a úložiště nízko a středně radioaktivních odpadů.

40 http://www.atlasceska.cz/kraj-vysocina/turisticke-cile/ http://regiony.ic.cz/index.php?clanek=vysocina&dir=vysocina&menu=vysocina http://www.region-vysocina.cz/ http://www.region-vysocina.cz/tipy http://www.region-vysocina.cz/virtualni-prohlidky/ http://gynome.nmnm.cz/gisvysociny/index.php?ln=cz&id=39&cat=a&typ=menu


Stáhnout ppt "Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, příspěvková organizace Název a číslo materiálu: VY_32_INOVACE_17_Člověk a příroda_Zeměpis_ČR_Kraj Vysočina."

Podobné prezentace


Reklamy Google