Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Datum: Zpracoval(a): Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Přechod daňové povinnosti (úmrtí poplatníka) 5. 4. 2016 Mgr. Václav Těžký.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Datum: Zpracoval(a): Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Přechod daňové povinnosti (úmrtí poplatníka) 5. 4. 2016 Mgr. Václav Těžký."— Transkript prezentace:

1 Datum: Zpracoval(a): Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Přechod daňové povinnosti (úmrtí poplatníka) 5. 4. 2016 Mgr. Václav Těžký

2 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Zdroje zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“) zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) Baxa, J. a kolektiv. Daňový řád Komentář, Praha: Wolters Kluwer, 2011 Odborná literatura: – Ing. Martin Děrgel, Smrt daňového subjektu, Účetnictví v praxi 6/2014, s. 4 a násl. – Mgr. Květoslava Coufalová, Přechod daňové povinnosti po smrti fyzické osoby – daňového subjektu, Daňový expert 6/2014, s. 12 a násl. Stanovisko MF č. j. MF-40495/2015/3903 ze dne 10. 9. 2015 (dostupné na http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=283152&TypeID=2)http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=283152&TypeID=2

3 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Otázka nositele práv a povinností I. Po dobu života poplatníka Od úmrtí poplatníka do doby skončení řízení o pozůstalosti Od skončení řízení o pozůstalosti 1)Po dobu života poplatníka je tento nositelem práv a povinností (viz § 20 daňového řádu a příslušná ustanovení zákona o místních poplatcích).

4 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Otázka nositele práv a povinností II. 2)Od úmrtí poplatníka do doby skončení řízení o pozůstalosti Poplatník již objektivně nemůže být nositelem práv a povinností daňového subjektu  dle daňového řádu však platí právní domněnka, že se na zůstavitele hledí tak, jako by žil, a to do vypořádání dědictví, ačkoliv tak tomu reálně není Je nutné zabývat se otázkou existence poplatkové povinnosti, tj. zda je existence poplatkové povinnosti vázána na:  osobu poplatníka – po smrti poplatníka nelze hovořit o existenci poplatkové povinnosti [např. místní poplatek ze psů nebo za komunální odpad v případě § 10b odst. 1 písm. a) zákona o místních poplatcích]  jinou skutečnost – poplatková povinnost trvá [např. místní poplatek za užívání veřejného prostranství, z ubytovací kapacity nebo za komunální odpad v případě § 10b odst. 1 písm. b) zákona o místních poplatcích] 3) Od skončení řízení o pozůstalosti rozhodnutím soudu přechází daňová povinnost zůstavitele na jeho dědice není-li dědiců, je nositelem práv a povinností stát (odúmrť - srov. § 1634 OZ)  jedná se s příslušnou organizační složkou státu

5 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Otázka osoby, která bude plnit poplatkovou povinnost Po dobu života poplatníka Poplatník (i zákonný zástupce či opatrovník)/plátce Od úmrtí poplatníka do skončení řízení o pozůstalosti Osoba spravující pozůstalost (= správce pozůstalosti, vykonavatel závěti) vlastním jménem na účet pozůstalosti (otázka běžných úkonů, viz § 1679 OZ) pokud více osob, pak plní společně a nerozdílně Dědicové Od skončení řízení o pozůstalosti Dědicové podle svého podílu Stát

6 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Otázka běhu lhůt Po dobu života poplatníka Lhůta pro stanovení daně a pro placení se řídí obecnými pravidly (viz § 148 a 160 daňového řádu) Od úmrtí poplatníka do skončení řízení o pozůstalosti Lhůta pro stanovení daně se řídí obecnými pravidly Lhůta pro placení od smrti zůstavitele do skončení řízení o pozůstalosti neběží, jde-li o daňovou pohledávku, která vzniká v důsledku daňové povinnosti zůstavitele (viz § 239b daňového řádu), v ostatních případech běží nepřerušeně Od skončení řízení o pozůstalosti Lhůta pro stanovení daně se řídí obecnými pravidly Po odpadnutí překážky pro běh lhůty pro placení pokračuje tato lhůta ve svém běhu

7 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Prostor pro dotazy

8 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Datum: Zpracoval(a): Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Přechod daňové povinnosti (úmrtí poplatníka) 5. 4. 2016 Mgr. Václav Těžký."

Podobné prezentace


Reklamy Google