Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vytváření projektů pro malé a střední podniky (SME) Třináctileté zkušenosti Třináctileté zkušenosti Postupně získané odborné znalosti Postupně získané.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vytváření projektů pro malé a střední podniky (SME) Třináctileté zkušenosti Třináctileté zkušenosti Postupně získané odborné znalosti Postupně získané."— Transkript prezentace:

1 Vytváření projektů pro malé a střední podniky (SME) Třináctileté zkušenosti Třináctileté zkušenosti Postupně získané odborné znalosti Postupně získané odborné znalosti Vývoj v oblasti Strukturálních fondů i programů Vývoj v oblasti Strukturálních fondů i programů Vyzkoušení rozličných přístupů Vyzkoušení rozličných přístupů

2 Tayside/Dundee Tayside/Dundee Tayside/Dundee 1988/2006 1988/2006 Počet obyvatel 380000/150000 Počet obyvatel 380000/150000 Nížina (Lowlands)/vrchovin a (Highlands) Nížina (Lowlands)/vrchovin a (Highlands) Venkov/Město Venkov/Město Fluktující populace Fluktující populace Měnící se ekonomiky Měnící se ekonomiky

3 Struktura zaměstnanosti v Dundee 1964 - 1996

4 Změny v počtu obyvatel v Dundee 1975- 1998

5 Oblasti splňující kritéria na získání pomoci Článek 13 - Tayside 1986/90 Článek 13 - Tayside 1986/90 Cíl 2 většina průmyslové části Tayside 1990/99 Cíl 2 většina průmyslové části Tayside 1990/99 Cíl 5b - oblast venkova na severu 1994/99 Cíl 5b - oblast venkova na severu 1994/99 Nový Cíl 2 - značně snížený nárok 2000/06 Nový Cíl 2 - značně snížený nárok 2000/06 Další fondy ERDF - RETEX apod. Další fondy ERDF - RETEX apod.

6 Oblasti splňující kritéria na získání pomoci Článek 13 - Tayside 1986/90 Článek 13 - Tayside 1986/90 Cíl 2 většina průmyslové části Tayside 1990/99 Cíl 2 většina průmyslové části Tayside 1990/99 Cíl 5b - oblast venkova na severu 1994/99 Cíl 5b - oblast venkova na severu 1994/99 Nový Cíl 2 - značně snížený nárok 2000/06 Nový Cíl 2 - značně snížený nárok 2000/06 Další fondy ERDF - RETEX apod. Další fondy ERDF - RETEX apod.

7 Oblasti splňující kritéria na získání pomoci Článek 13 - Tayside 1986/90 Článek 13 - Tayside 1986/90 Cíl 2 většina průmyslové části Tayside 1990/99 Cíl 2 většina průmyslové části Tayside 1990/99 Cíl 5b - oblast venkova na severu 1994/99 Cíl 5b - oblast venkova na severu 1994/99 Nový Cíl 2 - značně snížený nárok 2000/06 Nový Cíl 2 - značně snížený nárok 2000/06 Další fondy ERDF - RETEX apod. Další fondy ERDF - RETEX apod.

8 Nerealizované činnosti v období 1996/99 Image a životní prostředí Image a životní prostředí Doprava a komunikace Doprava a komunikace Vnější podpora - zahraniční investice Vnější podpora - zahraniční investice

9 Změny v programu 1988/2006 Přechod od kapitálových investic k výnosovým investicím. Přechod od kapitálových investic k výnosovým investicím. Odklon od výstavby a příklon k zajišťování podpůrné infrastruktury Odklon od výstavby a příklon k zajišťování podpůrné infrastruktury Vyrovnání zdorjů, aby byly všechny nové. Vyrovnání zdorjů, aby byly všechny nové. Práce s jednou nebo několika agenturami. Práce s jednou nebo několika agenturami. Provádění auditů častěji a přísněji Provádění auditů častěji a přísněji Udržitelný rozvoj Udržitelný rozvoj

10 Nejistoty a reakce Nejisté a rozvíjející se prostředí Nejisté a rozvíjející se prostředí Mnoho možných reakcí. Mnoho možných reakcí. Některé z reakcí nedoporučuji Některé z reakcí nedoporučuji Bylo učiněno mnoho omylů Bylo učiněno mnoho omylů

11 Vytváření projektů Strategie Strategie a. Jinak rozčlenit aktivity, které v současnosti provádíte. a. Jinak rozčlenit aktivity, které v současnosti provádíte. b. Podívat se na program a navrhnout projekty, které by mu vyhovovaly. b. Podívat se na program a navrhnout projekty, které by mu vyhovovaly. c. Prozkoumat místní situaci, navrhnout projekt, který bude v rámci programu vyhovovat. c. Prozkoumat místní situaci, navrhnout projekt, který bude v rámci programu vyhovovat.

12 Rozčlenit stávající činnosti jinak Na první pohled zajímavé. Na první pohled zajímavé. Je složité provázat činnosti a výstupy se strategií. Je složité provázat činnosti a výstupy se strategií. Neslučitelné s auditem (současnými systémy) Neslučitelné s auditem (současnými systémy) Toto jsme provedli v období 1990/94 Toto jsme provedli v období 1990/94 Jednoduše se uvádí do praxe, nesnadno se nárokuje, obtížně se splňuje audit. Jednoduše se uvádí do praxe, nesnadno se nárokuje, obtížně se splňuje audit.

13 Pohled na program (směr odshora dolů) Projekty budou navrženy tak, aby vyhovovaly programu Projekty budou navrženy tak, aby vyhovovaly programu Navrhování projektů tak, aby vyhovovaly auditu Navrhování projektů tak, aby vyhovovaly auditu Místní potřeby přilepené, nikoliv zabudované Místní potřeby přilepené, nikoliv zabudované Výstupy nejsou řízeny místními podmínkami Výstupy nejsou řízeny místními podmínkami Jsou možné nízké výkony Jsou možné nízké výkony I toto jsme udělali I toto jsme udělali

14 Pohled na program (směr odspoda vzhůru) Analýza místních priorit, vymezení cílů. Analýza místních priorit, vymezení cílů. Prozkoumání programu. Prozkoumání programu. Návrh nebo modifikace projektů Návrh nebo modifikace projektů Zabudovat od počátku revizní záznamy. Zabudovat od počátku revizní záznamy. Tak to provádíme v současnosti. Tak to provádíme v současnosti. Tímto způsobem byste měli postupovat a přimět ostatní, aby tak postupovali. Tímto způsobem byste měli postupovat a přimět ostatní, aby tak postupovali. Neberte tento proces na lehkou váhu. Neberte tento proces na lehkou váhu.

15 Plán majetkových dotací 1986/90 50% dotací na modernizaci průmyslového majetku. 50% dotací na modernizaci průmyslového majetku. Projekt vedený jednou agenturou. Projekt vedený jednou agenturou. Výstupy a cíle určovány celkovou činností tj. počty/hodnota projektů. Výstupy a cíle určovány celkovou činností tj. počty/hodnota projektů. Přes 20 poměrně úspěšných projektů během 4 let. Přes 20 poměrně úspěšných projektů během 4 let. Nebyly zaznamenány výstupy/dopady Nebyly zaznamenány výstupy/dopady

16 Rozvoj obchodu 1990/96 Obecný plán - u mnoha činností nebyl janě vypracován. Obecný plán - u mnoha činností nebyl janě vypracován. Poskytování dotací, rozvoj obchodu v rámci UK, výstavy, sektorové projekty v oblasti ropného, potravinářského a strojírenského průmyslu. Pomoc místním společnostem prostřednictvím poradenství apod. Poskytování dotací, rozvoj obchodu v rámci UK, výstavy, sektorové projekty v oblasti ropného, potravinářského a strojírenského průmyslu. Pomoc místním společnostem prostřednictvím poradenství apod. Plán jediné agentury založený na existujícím programu. Plán jediné agentury založený na existujícím programu.

17 Rozvoj obchodu 1990/96 Obecné cíle činností, zvýšená pozornost na výstupy. Obrat a zaměstnanost ve firmách, které obdržely pomoc. Obecné cíle činností, zvýšená pozornost na výstupy. Obrat a zaměstnanost ve firmách, které obdržely pomoc. Vnitřní účetnictví dobré, ale nebylo provázáno s formou nároků v rámci ERDF. Vnitřní účetnictví dobré, ale nebylo provázáno s formou nároků v rámci ERDF. Obrovské problémy s auditem, zvl. protože projekt byl jedním ze čtyř financovaných projektů pokrývajících téměř veškeré naše aktivity!! Obrovské problémy s auditem, zvl. protože projekt byl jedním ze čtyř financovaných projektů pokrývajících téměř veškeré naše aktivity!!

18 Business Shop 1996/99 Služby pro začínající a malé podniky. Služby pro začínající a malé podniky. Před r. 1996, různé služby poskytované Před r. 1996, různé služby poskytované regionální či městskou radou, společností pro podnikání, trustem pro podnikání, obchodní komorou. regionální či městskou radou, společností pro podnikání, trustem pro podnikání, obchodní komorou. Hlavní poskytovatelé finančních protředků se dohodli na racionalizaci služby v rámci jediné organizace - Business Shop Hlavní poskytovatelé finančních protředků se dohodli na racionalizaci služby v rámci jediné organizace - Business Shop

19 Business Shop 1996/99 Partnery jsou místní společnost pro podnikání (ústřední vláda), regionální vláda a obchodní komora. Partnery jsou místní společnost pro podnikání (ústřední vláda), regionální vláda a obchodní komora. V souladu s prioritou SPD (Jednotný programový dokument) na podporu podnikání a malých podniků. V souladu s prioritou SPD (Jednotný programový dokument) na podporu podnikání a malých podniků. Financováno z 50% Financováno z 50% Hlavním partnerem je Local Enterprise Company (Místní společnost pro podnikání). Hlavním partnerem je Local Enterprise Company (Místní společnost pro podnikání).

20 Průmyslový design 1996/99 Strategie rady na podporu pozitivních aspektů města. Strategie rady na podporu pozitivních aspektů města. Strategie SPD pro podporu výzkumu a vývoje a vazby mezi podniky a univerzitami. Strategie SPD pro podporu výzkumu a vývoje a vazby mezi podniky a univerzitami. Fakulta umění na univerzitě v Dundee - až na 5. místě v oblasti výzkumu ve Skotsku. Fakulta umění na univerzitě v Dundee - až na 5. místě v oblasti výzkumu ve Skotsku. Velká komunita designérů Velká komunita designérů

21 Průmyslový design 1996/99 Výstavba centra současného umění v Dundee (financováno z ERDF). Výstavba centra současného umění v Dundee (financováno z ERDF). Centrum vizuálního výzkumu pro fakultu umění v rámci centra umění. Centrum vizuálního výzkumu pro fakultu umění v rámci centra umění. Byl vytvořen projekt, který podpoří kvalitní design a propojí ho s fakultou umění se zaměřením na průmyslový design. Byl vytvořen projekt, který podpoří kvalitní design a propojí ho s fakultou umění se zaměřením na průmyslový design. Projekt ‘Dundee v designu’ Projekt ‘Dundee v designu’

22 Průmyslový design 1996/99 Hlavním partnerem je rada Hlavním partnerem je rada Partnery jsou fakulta umění a Scottish Enterprise. Partnery jsou fakulta umění a Scottish Enterprise. Počítačové modelování - univerzita Abertay v Dundee 1999/01 Počítačové modelování - univerzita Abertay v Dundee 1999/01 V součanosti zaměstnáno sedm pracovníků a vytváří se výborná pověst V součanosti zaměstnáno sedm pracovníků a vytváří se výborná pověst

23 Současná situace? Nový program v České republice Nový program v České republice Bude reakcí na podmínky, které existují, tj. naleznete svá vlastní řešení. Bude reakcí na podmínky, které existují, tj. naleznete svá vlastní řešení. Schopnost utvářet program v závislosti na tom, jaký mechanismus je přijat. Schopnost utvářet program v závislosti na tom, jaký mechanismus je přijat. Národní/regionální programy? Národní/regionální programy?

24 Varování Neberte proces na lehkou váhu. Neberte proces na lehkou váhu. Od počátku zaveďte kontroly/revizní záznamy. Od počátku zaveďte kontroly/revizní záznamy. Buďte si vědomi, že funkcí hlavního partnera je shromažďování nároků a zodpovědnost za audit. Buďte si vědomi, že funkcí hlavního partnera je shromažďování nároků a zodpovědnost za audit. Zabezpečte, aby byl proces vytváření projektu stavěn směrem odspodu nahoru. Zabezpečte, aby byl proces vytváření projektu stavěn směrem odspodu nahoru.


Stáhnout ppt "Vytváření projektů pro malé a střední podniky (SME) Třináctileté zkušenosti Třináctileté zkušenosti Postupně získané odborné znalosti Postupně získané."

Podobné prezentace


Reklamy Google