Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ REZIDENČNÍ MÍSTA METODIKA Oddělení nelékařských zdravotnických povolání a uznávání kvalifikací Mgr. Pavla Povolná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ REZIDENČNÍ MÍSTA METODIKA Oddělení nelékařských zdravotnických povolání a uznávání kvalifikací Mgr. Pavla Povolná."— Transkript prezentace:

1 DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ REZIDENČNÍ MÍSTA METODIKA Oddělení nelékařských zdravotnických povolání a uznávání kvalifikací Mgr. Pavla Povolná

2 REZIDENČNÍ MÍSTA  DEFINICE  LEGISLATIVA  HLAVNÍ CÍLE  CÍLOVÉ SKUPINY  METODIKA

3 REZIDENČNÍ MÍSTA - DEFINICE  DOTAČNÍ PROGRAM podpora specializačního vzdělávání lékařských a nelékařských pracovníků realizovaný Ministerstvem zdravotnictví ze státního rozpočtu  REZIDENČNÍ MÍSTO školicí místo v akreditovaném/neakreditovaném ZZ, spolufinancované ze státního rozpočtu

4 REZIDENČNÍ MÍSTA  CELKOVÁ ČÁSTKA DOTACE 500 000 000 Kč  LÉKAŘSKÁ POVOLÁNÍ  NELÉKAŘSKÁ POVOLÁNÍ

5 REZIDENČNÍ MÍSTA - LEGISLATIVA  Zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech  Zákon č. 95/2004 Sb. o lékařských zdravotnických povoláních....  Zákon č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních  Nařízení vlády č. 463/2004 Sb. kterým se stanoví obory SV

6 REZIDENČNÍ MÍSTA – HLAVNÍ CÍLE (NLZP – Projekt 2)  FINANČNÍ PODPORA SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ a JINÝCH ODB. PRACOVNÍKŮ  PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ V OBORECH S NEDOSTATKEM SPECIALISTŮ (regiony/ČR)

7 REZIDENČNÍ MÍSTA CÍLOVÉ SKUPINY (NLZP – Projekt 2) Pracovníci po získání odborné způsobilosti (§ 5 – 21a) zákona č. 96/2004 Sb.) Pracovníci po získání odborné způsobilosti (§ 22 – 28 zákona č. 96/2004 Sb.)

8 PRIORITNĚ PODPOŘENÉ OBORY Délka specializačního vzdělávání dle vzdělávacího programu 36 měsíců Náklady (příspěvek) na 1 RM 100 000  ARIP (730 RM) do programu mohou vstupovat porodní asistentky  Oš. péče v pediatrii (390 RM)  Zdravotnický záchranář (15 RM)

9 PRIORITNĚ PODPOŘENÉ OBORY Délka specializačního vzdělávání dle vzdělávacího programu 36 měsíců Náklady (příspěvek) na 1 RM 70 000  Perioperační péče (150 RM)  Oš. péče ve vybraných klin. oborech (200 RM)  Oš. péče o duševní zdraví (45 RM)  Perfuziologie pro VS (5 RM)  Fixní a snímatelné náhrady (10RM)  Aplikovaná fyzioterapie (300 RM)

10 PRIORITNĚ PODPOŘENÉ OBORY Délka specializačního vzdělávání dle vzdělávacího programu 36 měsíců Náklady (příspěvek) na 1 RM 70 000  Klinická biochemie (20 RM)  Hematologie a transfuzní služba (10 RM)  Histologie (10RM)  Lékařská imunologie (10 RM)  Lékařská mikrobiologie (20 RM)

11 PRIORITNĚ PODPOŘENÉ OBORY Délka specializačního vzdělávání dle vzdělávacího programu 60 měsíců Náklady (příspěvek) na 1 RM 100 000  Klinická psychologie (5 RM) Délka specializačního vzdělávání dle Vzdělávacího programu 30 měsíců Náklady (příspěvek) na 1 RM 100 000  Dětská klinická psychologie (5 RM)

12 REZIDENČNÍ MÍSTA - Metodika ŽADATEL (ZZ) Projekt 2  Akreditované zdravotnické zařízení (AZ)  Neakreditované zdravotnické zařízení (NAZ)

13 REZIDENČNÍ MÍSTA - METODIKA ŽADATEL (ZZ)  Občanská sdružení  Obecně prospěšné společnosti  Účelová zařízení církví  Příspěvkové organizace v rámci kapitoly MZ  Organizační složka státu v rámci kapitoly MZ  Organizace v působnosti územních samosprávních celků  Organizace v působnosti jiných rezortů než MZ  Ostatní nestátní organizace

14 REZIDENČNÍ MÍSTA - METODIKA METODIKA DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ Upravuje  Náležitosti žádosti o dotaci  Termín, místo a způsob podání  Kriteria hodnocení žádostí  Způsob vyrozumění žadatele  Způsob podání a vypořádání námitek  Podmínky čerpání dotace  Způsob vyúčtování a podobu závěrečné zprávy

15 POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z DOTACE RM – PROJEKT 2 § 5 – 21a zákona č. 96/2004 Sb. Úhrada nákladů spojených se SV rezidenta Mzdové náklady (superhrubá mzda školence a školitele - AZ)  Další náklady spojené s pobytem rezidenta mimo pracoviště zaměstnavatele v souvislosti s plněním požadavků podle vzdělávacího programu. (stravné, cestovné, ubytování) Doporučená celková délka SV dle vzdělávacího programu

16 POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z DOTACE RM – PROJEKT 2 § 22 – 28 zákona č. 96/2004 Sb. Úhrada nákladů spojených se SV rezidenta  Mzdové náklady (superhrubá mzda rezidenta a školitele - AZ) Minimální celková délka SV dle vzdělávacího programu

17 POUŽITÍ OSTATNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ  Náklady na realizaci dalších částí vzdělávacího programu, které žadatel sám nezajišťuje (Nákup služeb od smluvních zařízení)  Související náklady (jízdné, stravné, registrační poplatek)  Provozní náklady spojené s pobytem rezidenta v zařízení s RM (zdravotnické pomůcky)

18  MZDY min. 55% mzda školence, max. 20% mzda školitele – AZ  SLUŽBY (nákup NAZ – AZ)  MATERIÁL ( rukavice, dezinfekční prostředky)  OSTATNÍ ( cestovné, stravné, ubytování) ROZVRŽENÍ FINANČNÍHO PLÁNU (NÁKLADY)

19 CO NELZE FINANCOVAT?  Režijní poplatky  Mzda pro koordinátory projektu  Stravné, cestovné, ubytování (výjimka § 5-21a zákona č. 96/2004 Sb.)  Investice  Drobný dlouhodobý majetek  Pohonné hmoty  Reprezentace  Zahraniční cesty  Audit, revize, pokuty, sankce  Výdaje nespecifikované v účetnictví  Úhrada komunikačních služeb  Úhrada akcí mimo dobu realizace projektu

20 FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI  3 vyhotovení + CD  Vyplněné povinné údaje  Čestné prohlášení o bezdlužnosti organizace  Tabulka předpokládaného plánu vzdělávání  Doklad o vzniku subjektu  Kopie rozhodnutí o udělení akreditace, smlouva (AZ – NAZ)  Dotazník PTV pracoviště (životopis školitele – praktická část SV)  Označení obálky se žádostí

21 FINANČNÍ PLÁN

22 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NA RM 1 OBOR SV = 1 ŽÁDOST 1 OBOR = (může být) VÍCE MÍST 3KS (1 originál, 2 kopie) + CD = ŽÁDOST DEADLINE: 16.3.2009

23 HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O RM  Formální náležitosti (MZ, nejpozději do 17.4.2009)  Odborné hodnocení (posuzovatelé AK dle oboru) nejpozději do 30.6.2009 Kvalita zajištění průběhu SV (max. 50 bodů) PTV zajištění (max. 10 bodů) Regionální kriteria (max. 35 bodů) Délka školící činnosti školitele (max. 20 bodů) Délka praxe školitele v oboru SV (max. 15 bodů)

24 PODMÍNKY ČERPÁNÍ DOTACE  Finanční prostředky na celou dobu SV  Uvolnění financí vždy na 1 kalendářní rok  Čerpání možné po podpisu SD MZ – REZIDENT  Přerušení SV nejvýše na 3 roky (přerušení čerpání dotace)  Povinnost žadatele (ZZ s RM) informovat MZ o změnách 15 dní - změny údajů uvedených v žádosti do 15 dnů týden - ukončení/přerušení SV rezidenta

25 PODMÍNKY ČERPÁNÍ DOTACE Povinnost vrátit nevyčerpané prostředky spolu s vypořádáním dotace nejpozději do 30 dnů od OZNÁMENÍ OD ODSTOUPENÍ od projektu, nebo jeho UKONČENÍ Jestliže příjemce dotace není schopen projekt vůbec realizovat, a tak čerpat finanční dotaci z důvodu přidělení nižší částky než požadoval v žádosti, je povinen oznámit tuto skutečnost písemně na MZ nejpozději do 15 dnů od doručení ROZHODNUTÍ Při nevyčerpání dotace do konce roku – písemné oznámení na MZ a vrácení zbylé částky

26 PODMÍNKY ČERPÁNÍ DOTACE Odeslání PRŮBĚŽNÉ ZPRÁVY za rok 2009 - do 20.1.2010 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ dotace - do 15.2. následujícího roku REVIZNÍ ZPRÁVA do 28.2.2010 Poukázání nespotřebované částky dotace na depozitní účet

27 Konference AKTUALITY VE ZDRAVOTNICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ IPVZ: 25.2.2009 od 13 hodin 26.2.2009 od 9 hod. www.portal.ipvz.cz webové stránky MZ: www.mzcr.cz – odborník/zdravotník – vzdělávání a uznávání kvalifikací – dotační programy – rezidenční místawww.mzcr.cz pavla.povolna@mzcr.cz Tel: 224 972 160 INFORMACE k PROBLEMATICE REZIDENČNÍCH MÍST


Stáhnout ppt "DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ REZIDENČNÍ MÍSTA METODIKA Oddělení nelékařských zdravotnických povolání a uznávání kvalifikací Mgr. Pavla Povolná."

Podobné prezentace


Reklamy Google