Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Financování služeb pro uživatele drog v ČR 21.- 22. 3. 2006 Mgr. Blanka Petrošová – NMS, Úřad vlády ČR Development of capacities for the National system.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Financování služeb pro uživatele drog v ČR 21.- 22. 3. 2006 Mgr. Blanka Petrošová – NMS, Úřad vlády ČR Development of capacities for the National system."— Transkript prezentace:

1 Financování služeb pro uživatele drog v ČR Mgr. Blanka Petrošová – NMS, Úřad vlády ČR Development of capacities for the National system of Drug demand reduction – supporting system in the field of harm reduction – Twinning Project – component 4

2 Dotační řízení občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace, zařízení zřízená obcí, městem krajem nezařazeno financování zdravotnických zařízení, která mají smlouvu s pojišťovnou a školská zařízení, instituty (např. školní metodik primární prevence) dotační řízení zpravidla vyhlašovaná každoročně státní rozpočet – RVKPP, MZ, MPSV, MŠMT… krajské a obecní rozpočty nadace – domácí, zahraniční nově strukturální fondy EU Výdaje na protidrogovou politiku v ČR v roce 2004 ze státního a místních rozpočtů (tis. Kč) Celke m Rozpo čty obcí Rozpo čty krajů Celke m státní rozpoč etMOMSMPSVMŠMTMZ VPS- RVKP P Celke m Rozpo čty obcí Rozpo čty krajů Celke m státní rozpoč etMOMSMPSVMŠMTMZ VPS- RVKP P

3 Průběh dotačního řízení Vyhlášení dotačního řízení včetně podmínek a dotačních okruhů Žádost o dotaci – co se bude dělat, čeho se má díky dotaci dosáhnout (cíl), proč (odůvodnění) pro koho, pro kolik (cílová populace), jak (prostředky, nástroje), za kolik (rozpočet), jak poznáte(me), že projekt plní účel (hodnocení efektivity projektu). Posouzení a rozhodnutí dotační komise (pozn. dotace jsou nenárokové), přidělení dotací – rozhodnutí Průběžná zpráva, závěrečná zpráva, vyúčtování ….. a znovu….

4 Závěrečná zpráva Počet zaměstnanců/počet úvazků Počet kontaktů (návštěv) Počet klientů, kteří využili služeb zařízení Počet uživatelů drog, kteří využili služeb Počet mužů / počet žen Počet klientů – intravenózních uživatelů Počet klientů se základní drogou pervitin Počet klientů se základní drogou heroin Počet klientů se základní drogou kanabinoidy Počet klientů - neuživatelů Počet prvních kontaktů Počet výměn - výkonů Počet vyměněných stříkaček Služby výměnný program kontaktní místnost hygienický servis potravinový servis zdravotní ošetření individuální poradenství skupinové poradenství krizová intervence reference do léčby reference do KC reference do substituční léčby testy HIV testy VHC poradenské telefony

5 Čerpání finančních prostředků na protidrogovou politiku v krajích ČR v r podle státního rozpočtu a rozpočtu krajů (v tis. Kč na 100 tis. obyv.)

6 Čerpání finančních prostředků z rozpočtu krajů v r (tis. Kč) Kraj Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský96500 Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomorovský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský Celkem

7 Subutex v ČR Přípravek Subutex (buprenorfin) je na českém trhu dostupný od r. 2000, na předpis bez zvláštního režimu, plně hradí pacient. Od r předpis na tzv. modrý pruh. Substituční léčba probíhá ve specializovaných substitučních centrech, existuje standard substituční léčby (např. doporučena psychosociální podpora, požadavky na lékaře, pravidla pro vstup do léčby, povinnost hlásit do registru substituční léčby, který spravuje ÚZIS apod.) Předepisování Subutexu tomuto režimu nepodléhá -> široce dostupný Farmaceutická firma předběhla MZ.

8 Specializovaná substituční centra v roce 2004

9 Léčba – substituce Distribuované množství Subutexu (SÚKL) a odhadovaný počet jeho uživatelů (NMS – průměrná denní spotřeba 6 mg a délka léčby ½ roku)

10 Léčba - substituce Výskyt substitučních preparátů na černém trhu Metadon – prakticky ne Subutex – cca 50%, cena ,- Kč - poměr mezi uživateli heroinu a Subutexu ve vybraných nízkoprahových programech (viz tabulka) ProgramHeroinSubutex Drop In, Praha - terénní program2080 SANANIM, Praha - terénní program3070 Prostor, Kolín4060 Prevent, Ceské Budějovice1090 Drug out club, Ústí nad Labem< 50> 50 CPPT Plzeň - K-centrum8020 Sdružení Podané ruce Brno - terénní program7030 Laxus, Hradec Králové - terénní programy, K-centrum6931

11 Výhody x nevýhody subutexové substituce +široká dostupnost – možnost pro uživatele, kteří by klasických služeb pro uživatele drog nevyužili +výskyt na černém trhu umožňuje „uličním uživatelům“ užívat bezpečnější, levnější subutex než heroin (také se jedná o legálně vyrobený lék, zisk z něho je zdaněn, příjem do státní pokladny nikoliv pro drogovou mafii) -uživatelé na Subutexu si myslí, že se léčí, že nefetují, těžko se s nimi pracuje -často přetrvává injekční aplikace -nemáme přehled o počtu „léčených“ ani výsledcích léčby +-přibylo těhotných uživatelek – výsledek zlepšeného zdravotního stavu během užívání subutexu

12 Nároky na vzdělání streetworkerů ve standardech Terénní pracovníci: odborní pracovníci, bývalí uživatelé drog, dobrovolní a externí pracovníci, motivovaní vlastním přesvědčením a posláním terénní práce, mající schopnost přirozené a autentické komunikace s uživateli drog na otevřené drogové scéně, s vhodnou osobnostní strukturou, otevřeností a komunikačními dovednostmi. Odborní terénní pracovníci: věk minimálně 21 let, SŠ vzdělání a zkušenosti v oblasti zdravotnické, sociální, speciálně pedagogické apod. Terénní pracovníci – ex-useři: věk minimálně 21 let, další kritéria podle pravidel organizace pro zaměstnávání bývalých uživatelů. Dobrovolní a externí terénní pracovníci: nejsou v zaměstnaneckém poměru k organizaci, spolupráce s nimi se řídí vnitřními pravidly organizace.

13 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Financování služeb pro uživatele drog v ČR 21.- 22. 3. 2006 Mgr. Blanka Petrošová – NMS, Úřad vlády ČR Development of capacities for the National system."

Podobné prezentace


Reklamy Google