Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marie Hovorková. Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785. Provozuje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marie Hovorková. Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785. Provozuje."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marie Hovorková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).www.rvp.cz Účet, druhy účtů, účtová osnova, účtový rozvrh

2 Účet Slouží k zapisování vzniklých účetních případů v peněžních jednotkách. Je základním prvkem podvojného účetnictví. Pro školní účely má účet tvar písmene T, je označen na levé straně názvem Má dáti (MD) a na pravé straně názvem Dal (D). Uprostřed účtu je číslo a název účtu podle směrné účtové osnovy.

3 Účty podle povahy členíme: 1. Rozvahové: a) aktivní – majetkové; b) pasivní – zdroje krytí. 2. Výsledkové: a) nákladové; b) výnosové. 3. Uzávěrkové a podrozvahové. 4. Vnitropodnikové. Členění účtů

4 Účtová osnova je vydávána ministerstvem financí a je pro účetní jednotku závazná. Je to soubor závazných syntetických účtů, které jsou členěny do účtových tříd. Rozlišujeme 5 druhů platných účtových osnov a to pro: a) podnikatele; b) banky; c) pojišťovny; d) družstva; e) rozpočtové a příspěvkové organizace, obce. Účtová osnova

5 Účtová osnova pro podnikatele je členěna do 10ti účtových tříd, každá účtová třída má název a účty s číselným a slovním označením. Podle účtové osnovy si podnikatelé a podniky sestavují účtový rozvrh. Účtový rozvrh je výběr účtů, které v podniku budou mít náplň v daném účetním období, lze jej průběžně roku doplnit, jeho platnost pro další účetní období se prodlužuje písemnou formou. Účtová osnova pro podnikatele

6 Uspořádání účtové osnovy pro podnikatele Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek; Účtová třída 1 – Zásoby; Účtová třída 2 – Finanční účty; Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy; Účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky; Účtová třída 5 – Náklady; Účtová třída 6 – Výnosy; Účtová třída 7 – Závěrkové a podrozvahové účty; Účtová třída 8 a 9 – Vnitropodnikové účty.

7 Rozdělení účtů v účtové osnově podle účtových tříd Účtová třída 0–4 včetně, obsahuje rozvahové účty, které dál členíme na účty aktivní a pasivní. Účtová třída 5 a 6 jsou účty výsledkové, třída 5 – náklady, třída 6 – výnosy. Účtová třída 7 – účty uzávěrkové. Účtová třída 8 a 9 jsou účty vnitropodnikové.

8 Opakování 1.Nakresli schéma účtu a uveď náležitosti účtu. 2.Kolik znáte účtových osnov a co je účtový rozvrh? 3.Vyjmenujte druhy účtů. 4.Najděte v účtové osnově pro podnikatele tato čísla účtů a přiřaďte k nim jejich název: 211, 321, 521, 111, 311, 132, 602, 701, 551, 042, 491, 411, 710.

9 Řešení: MD název a číslo D 2. Podle organizací existuje 5 účtových osnov. Účtový rozvrh je seznam použitých účtů v organizaci. 3. Druhy účtů – rozvahové, výsledkové, uzávěrkové a podrozvahové a vnitropodnikové.

10 4. 211 – Pokladna; 321 – Dodavatelé; 521 – Mzdové náklady; 111 – Pořízení materiálu; 311 – Odběratelé; 132 – Zboží na skladě; 602 – Tržby za služby; 701 – Počáteční účet rozvážný; 551 – Odpisy; 042 – Pořízení dlouhodobého majetku; 491 – Účet individuálního podnikatele; 411 – Základní jmění; 710 – Účet zisků a ztrát.

11 Rozdělte tyto účty a) podle čísla do účtových tříd; b) podle povahy účtu. 211 – Pokladna; 231 – Krátkodobé bankovní úvěry; 311 – Odběratelé; 331 – Zaměstnanci; 501 – Spotřeba materiálu; 604 – Tržby za zboží; 662 – Úroky; 022 – Samostatné movité věci a soubory mov. věcí; 551 – Odpisy.

12 Řešení: Účtová třída 0: 022 – samostatné movité věci – účet rozvahový aktivní; Účtová třída 2: 211 – Pokladna – účet rozvahový aktivní; 231 – Krátkodobé úvěry – účet rozvahový pasivní; Účtová třída 3: 311 – Odběratelé – účet rozvahový aktivní; 331 – Zaměstnanci – účet rozvahový pasivní; Účtová třída 5: 501 – Spotřeba materiálu – účet výsledkový nákladový; 551 – Odpisy – účet výsledkový nákladový; Účtová třída 6: 604 – Tržby za zboží – účet výsledkový výnosový; 662 – Úroky – účet výsledkový výnosový.


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marie Hovorková. Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785. Provozuje."

Podobné prezentace


Reklamy Google