Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024 Světový populační vývoj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024 Světový populační vývoj."— Transkript prezentace:

1 Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024 Světový populační vývoj

2 Škola: Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice Autor: Veronika Rožková Předmět: Zeměpis Anotace: Prezentace je určena jako textová a obrazová podpora k výkladu na téma světový populační vývoj. Obsahuje základní pojmy a spoléhá na aktivní zapojení žáků při práci s geografickými daty a informacemi. Materiál je zpracován v rámci projektu Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024 Základní informace

3 Metodický pokyn Popis práce s materiálem  Materiál je určen pro práci s interaktivní tabulí, tablety a internetem Očekávání a cíle  Cílem prezentace je objasnit žákům základní demografické pojmy a představit vývoj obyvatelstva ve světě. Na základě zjištěných informací žáci dokážou samostatně vyhledat a zodpovědět otázky v prezentaci.

4 Světová populace Počet obyvatel světa? Nejlidnatější země světa? Rozložení obyvatelstva - důvody?

5 Nárůst světové populace Zdroj: http://www.susps.org/images/worldpopgr.gif

6 Předpokládaný vývoj růstu populace Zdroj: Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wo rld-Population-1800- 2100.svg#/media/File:World-Population- 1800-2100.svg

7 Průměrný roční přírůstek populace Zdroj: http://zebu.uoregon.edu/1 998/es202/archive/gt1f.gif

8 Demografie a demografické pojmy Věda, která se zabývá popisem obyvatel – Míra úmrtnosti Počet zemřelých na 1 000 obyvatel středního stavu – Míra porodnosti Počet živě narozených dětí na 1 000 obyvatel středního stavu – Úhrnná plodnost Průměrný počet živě narozených dětí připadajících na jednu ženu v reprodukčním věku

9 Demografické pojmy Průměrný věk – Průměrné stáří obyvatel k určitému datu Naděje na dožití při narození – Očekávaná průměrná délka života právě narozeného jedince

10 Demografická revoluce (přechod) Proces, který je zpočátku charakterizován vysokou porodností a úmrtností, následně snižováním úmrtnosti a postupně i porodnosti Zdroj: http://cc.owu.edu/~r dfusch/demographic _transition.jpg

11 Fáze demografického vývoje 1. fáze – Vysoká porodnost a úmrtnost – Nízký přirozený přírůstek – Pro které země nastává? 2. fáze – Rychlý pokles úmrtnosti (proč?) – Vysoká porodnost – Zvyšování přirozeného přírůstku – Pro které země nastává?

12 Fáze demografického vývoje 3. fáze – Pokles porodnosti – Pozvolný pokles úmrtnosti – Snižování přirozeného přírůstku – Pro které země nastává? 4. fáze – Nízká míra porodnosti a úmrtnosti – Nízký přirozený přírůstek – Pro které země nastává?

13 2. demografická revoluce Pokles úhrnné plodnosti v zemích severní a západní Evropy, postupně i v jižní a střední Evropě – Modernizace společnosti – Růst vzdělanosti – Finanční nezávislost žen – Snižování významu manželství – Zvyšování průměrného věku matky při prvním porodu

14 Struktura populace podle věku Předproduktivní věk (0-14/15 let): – Ukončen koncem povinné školní docházky Produktivní věk (15-65 let): – Ukončen dovršením důchodového věku (60-65 let) Postproduktivní věk (65+): – Od důchodového věku – méně vyspělé země zastoupení ve věku do 50 let – vyspělé země zastoupení ve věku 60 let a více – obyvatelstvo stárne

15 Věkové pyramidy Progresivní – výrazně převažuje dětská složka nad postproduktivní – vysoká úroveň plodnosti a značná míra úmrtnosti – rozvojové a nejméně vyspělé země

16 Věkové pyramidy Stacionární dětská a postproduktivní složka téměř v rovnováze​ déletrvající pokles plodnosti, při dané úrovni úmrtnosti nahrazování obyvatelstva v reprodukčním věku​ stav populace zůstává konstantní (ČR 70. léta)

17 Věkové pyramidy Regresivní – dětská složka nedosahuje zastoupení složky postproduktivní – dochází ke snižování početního stavu populace – ve vyspělých zemích (v ČR od 70. let)

18 Zdroje Archiv autora - vlastní grafy Human Population: http://www.slideshare.net/thelawofscience/human-population- 26811774 http://www.slideshare.net/thelawofscience/human-population- 26811774 Population growth and finite resources: http://zebu.uoregon.edu/1998/es202/archive/l13.html http://zebu.uoregon.edu/1998/es202/archive/l13.html Population numbers, graphs and data: http://www.susps.org/overview/numbers.html http://www.susps.org/overview/numbers.html Projections of population growth: http://en.wikipedia.org/wiki/Projections_of_population_growth http://en.wikipedia.org/wiki/Projections_of_population_growth


Stáhnout ppt "Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024 Světový populační vývoj."

Podobné prezentace


Reklamy Google