Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Měření v sociálních vědách „Měřit všechno, co je měřitelné, a snažit se učitnit měřitelným vše, co dosud měřitelné není“. (Galileo Galilei)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Měření v sociálních vědách „Měřit všechno, co je měřitelné, a snažit se učitnit měřitelným vše, co dosud měřitelné není“. (Galileo Galilei)"— Transkript prezentace:

1 Měření v sociálních vědách „Měřit všechno, co je měřitelné, a snažit se učitnit měřitelným vše, co dosud měřitelné není“. (Galileo Galilei)

2 Proces měření Objekt měření Měřící stupnice Měřící postupy POZOROVATEL

3 Koncepty a jejich operacionalizace - indikátory Potřebujeme definici (měříme-li nezaměstnanost, ptáme se: Kdo je za nezaměstnaného považován?) Pokud nelze měřit přímo -teplota, tlak, používáme indikátory – ukazatele (např. politickou orientaci jedince z hlediska levice či pravice určíme z toho, jakou stranu volil v parlamentních volbách)

4 Co měříme? 1.Intenzitu vlastností (a jejich změnu v čase či podmínkách) 2.Distance vlastností (rozdíl mezi dvěma škálovými hodnotami) 3.Závislosti či souvislosti mezi dvěma vlastnostmi 4.Globální vlastnosti souborů (průměrný věk okresů ČR, průměrný příjem vzdělanostních skupin, porodnost v zemích EU)

5 Typy proměnných Proměnná = logicky uspořádaná charakteristika, která nabývá minimálně dvou hodnot -Složité vlastnosti převádíme na statistické jednotky -Např. muž/žena (proměnná pohlaví) -Osoba s určitým počtem let (proměnná věk) -Jedinec, který nějak tráví volný čas (proměnná struktura volného času) -Nositelem určitého postoje (proměnná – postoj: nesouhlas se snahou vlády zvyšovat daně)

6 Škály a jejich typy Škály = měřicí stupnice na různých úrovních 1.Nominální 2.Ordinální 3.Kardinální

7 Nominální škály 1.Nominální -proměnné popisované slovně (barva vlasů, pohlaví), nelze je seřadit; přiřazené číslo je symbolem, a NEoznačuje měřené vlastnosti -Zjišťujeme: zdali se kategorie vyskytly nebo ne a pokud ano, jak často

8 Ordinální škály 1.Ordinální - např. míra spokojenosti na stupnici 1-5, stupeň dosaženého vzdělání, výsledky v soutěži - lze uspořádat do pořadí, Nevystihují ale stupeň odlišnosti 1.Kardinální

9 Kardinální škály -Jejich číselné kategorie vyjadřují skutečné množství sledované vlastnosti -Lze je seřadit, ale také říci, O KOLIK se liší -Např. věk, příjem respondenta, počet dětí apod.

10 Volba testů dle typu škál Nominální škály -Test nezávislosti (chí-kvadrát) Ho: zastoupení jednotlivých pohlaví (muž, žena) nezávisí na státu, v němž student studuje -Mc Nemarův test Ho: Výskyt silného kašle u dětí ve věku 12 a 14 let se neliší.

11 Volba testů dle typu škál Ordinální škály -Mann-Whitneyův test pro porovnání dvou souborů Ho: Názory Čechů a Poláků v otázce „Jsem si jistý/á, že se chci stát učitelem/kou se neliší. -Spearmanův koeficient korelace Ho: Není statisticky významný vztah mezi otázkami „Chci se stát učitelem/učitelkou.“ a „Celkově považuji profesní přípravu za užitečnou.“

12 Volba testů dle typu škál Kardinální škály -Dvouvýběrový Studentův t-test Ho: Názory Čechů a Poláků na spokojenost se studiem se neliší.

13 Hypotézy Předběžný předpoklad o: 1.existenci, 2.příčinách jevů, 3.vztahu mezi jevy, 4.průběhu nějakého procesu, 5.změně.

14 Hypotéza v empirickém výzkumu = výrokem o vztahu alespoň dvou jevů/proměnných Př. Staří lidé jsou konzervativní. (věk a politická ideologie) Věk je pozitivně vztažen ke konzervativismu. S růstem věku roste počet osob volících strany s konzervativním programem. Čím jsou lidé starší, tím vyšší dosahují skóre na škále konzervatismu.

15 Nulová hypotéza - Ho Je formulována negativně Předpokládáme její vyvrácení V takovém případě přijímáme hypotézu alternativní (H1) Ho: Neexistuje vztah mezi věkem jedince a skórem, kterého tento jedinec dosahuje na škále konzervativismu. H1: Vztah mezi věkem jedince a skórem na škále konzervativismu existuje.


Stáhnout ppt "Měření v sociálních vědách „Měřit všechno, co je měřitelné, a snažit se učitnit měřitelným vše, co dosud měřitelné není“. (Galileo Galilei)"

Podobné prezentace


Reklamy Google