Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."— Transkript prezentace:

1 Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu Dávky státní sociální podpory - přídavek na dítě Autor Ing. Eva Hradilová Tematická oblast Sociální zabezpečení pro 3. ročník SOŠ Ročník 3.SOŠ Datum tvorby Leden 2013 Anotace Materiál představuje žákům podmínky pro získání dávky přídavku na dítě a způsob výpočtu pro posouzení tohoto nároku vzhledem k výši příjmu společně posuzovaných osob Metodický pokyn Presentace + příklad k procvičení

2 Dávky státní sociální podpory Dávky poskytované v závislosti na výši příjmů: Přídavek na dítě Příspěvek na bydlení Porodné Ostatní dávky: Rodičovský příspěvek Pohřebné

3 Přídavek na dítě Nezaopatřené dítě: dítě do skončení povinné školní docházky dítě do 26 let věku, které: se dále soustavně připravuje na budoucí povolání Nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost z důvodu nemoci nebo úrazu Z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost dítě po skončení povinné školní docházky do 18 let věku, které je vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti Nezaopatřeným dítětem není poživatel invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně

4 Rozhodný příjem rodiny pro přiznání dávky: měsíční průměrný příjem rodiny připadající na rozhodné období Za příjem se považují: Příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu: příjem z podnikání příjem ze závislé činnosti a funkčních požitků příjem z pronájmu ostatní příjmy Příjmy, které jsou od daně z příjmu osvobozeny např.: příjem z vyživovací povinnosti, dávky sociálního zabezpečení a nemocenského pojištění, náhrada mzdy, dávky důchodů, podpora v nezaměstnanosti,..

5 Životní minimum rodiny: vychází z částek životního minima jednotlivých členů domácnosti dle zákona o životním minimu a jedná se o minimální hranici peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Nárok na přídavek má nezaopatřené dítě, pokud rozhodný příjem rodiny nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,40

6 Posouzení nároku na dávku Pro posouzení nároku je třeba porovnat částku životního minima vynásobenou na straně jedné a průměrné výše započitatelných příjmů na straně druhé: je –li výsledek Životní minimum rodiny * koeficient 2,40 Započitatelné příjmy životní minimum vynásobené 2,40 je vyšší hodnota Rodina má nárok na přídavek na dítě životní minimum vynásobené 2,40 je nižší hodnota Rodina nemá nárok na přídavek na dítě

7 Výše přídavku na dítě a jeho výplata Pokud má rodina vzhledem ke svému životnímu minimu a výši započitatelných příjmů nárok na dávku Přídavku na dítě, je na každé nezaopatřené dítě poskytována dle jeho věku v měsíčních částkách: Věk nezaopatřeného dítěteČástka v Kč na měsíc do 6 let500 od 6 let do 15 let610 d 15 let do 26 let700 O vyplacení dávky se žádá na základě tiskopisu prostřednictvím místně příslušné pobočky Úřadu práce Dávka je vyplácena měsíčně od října aktuálního roku do září roku následujícího

8 Příklad Má rodina s průměrným čistým měsíčním příjmem ve výši 20 000 Kč a dvěmi dětmi ve věku 5 a 8 let nárok na dávku přídavek na dítě? Pokud ano v jaké výši bude měsíčně vyplácen? Životní minimum rodiny = součet částek životního minima jednotlivých členů rodiny = 9 850 Kč pro první osobu v domácnosti3 140 pro druhou a další osobu v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem 2 830 pro nezaopatřené dítě ve věku:do 6 let1 740 6 až 15 let2 140

9 Životní minimum rodiny * koeficient 2,40 = 9 850 * 2,40 = 23 640 Kč (Životní minimum rodiny * koeficient 2,40) > čistý měsíční příjem rodiny 23 640 Kč > 20 000 Kč Rodina má nárok na dávku přídavku na dítě Přídavek na dítě ve věku 5 let je ve výši 500 Kč a na dítě ve věku 8 let 610 Kč. Celkem má rodina nárok na 1 110 Kč dávky přídavek na dítě.

10 Zdroje informací Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivotni-existencni- minimum/ Nařízením vlády č. 409/2011 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima http://www.uplnezeni.cz/narizeni/409-2011-sb-o-zvyseni – castek-zivotniho- minima-a-existencniho-minima/ Internetové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí http://www.mpsv.cz/cs/11852 Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění http://www.zakonycr.cz/seznamy/117-1995-sb-zakon-o-statni-socialni- podpore.html Vlastní zdroje


Stáhnout ppt "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."

Podobné prezentace


Reklamy Google