Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROJEKT R E G I O N PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY V ÚSTECKÉM A KARLOVARSKÉM KRAJI CZ.1.07/1.1.00/08.0036.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROJEKT R E G I O N PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY V ÚSTECKÉM A KARLOVARSKÉM KRAJI CZ.1.07/1.1.00/08.0036."— Transkript prezentace:

1 PROJEKT R E G I O N PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY V ÚSTECKÉM A KARLOVARSKÉM KRAJI CZ.1.07/1.1.00/08.0036

2 Prioritní osa 1 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání Termín realizace: 01.01.2010 - 30.06.2012 Rozpočet projektu: 9 624 313,92 Kč Čerpáno: 8 374867,73 Kč

3 CÍL PROJEKTU VYTVOŘIT A OVĚŘIT NÁSTROJE VÝUKY A VÝCHOVY K ODPOVĚDNÉMU VNÍMÁNÍ REGIONU PRO JEHO UDRŽITELNÝ ROZVOJ U ŽÁKŮ ZŠ A SŠ ÚSTECKÉHO A KARLOVARSKÉHO KRAJE AKTIVITY BUDOVÁNÍ EKOSTEZEK A EKOKOUTKŮ VYTVÁŘENÍ EXKURZÍ PRO ŽÁKY TVORBA VÝUKOVÝCH A METODICKÝCH MATERIÁLŮ TVORBA VZDĚLÁVACÍHO WEBU

4 REALIZAČNÍ TÝM PŘÍJEMCE DOTACEUJEP Ústí nad Labem PARTNEŘI PROJEKTUDům dětí a mládeže Ústí n. L. Pedagogické centrum Ústí n. L. o.p.s. SOŠ pro ochranu a obnovu životního prostředí Schola Humanitas Litvínov ZŠ a MŠ Povrly

5 Klíčové aktivity  KA Tvorba obsahu vzdělávacích aktivit  KA Pilotní realizace, ověření a korekce vzdělávacích aktivit  KA Tvorba tištěných materiálů  KA Vytváření vzdělávacího webu

6 Výstupy projektu  Metodika budování a provozování ekostezek a ekokoutků (pro pedagogy základních a středních škol)  Metodika environmentální výchovy v terénu (pro pedagogy základních a středních škol)  Učebnice – exkurze v Ústeckém a Karlovarském kraji (pracovní listy pro žáky 1. a 2.st. ZŠ a SŠ)  Interaktivní učebnice environmentální výchovy  pro žáky 1.stupně základních škol  pro žáky 2. stupně základních škol  pro žáky středních škol  vzdělávací web  e-learningový kurz pro učitele

7 PŘEDSTAVENÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU

8 vybudovány na padesáti spolupracujících školách a školských zařízení Ústeckého a Karlovarského kraje VYBUDOVÁNÍ EKOSTEZEK A EKOKOUTKŮ Tyto výstupy jsou součástí „Metodiky budování a provozování ekostezek a ekokoutků“ 

9 http://enviregion.pf.ujep.cz/metodika_budovani/

10 Bylo vytvořeno, pilotně ověřeno a evaluováno celkem 54 exkurzí:  45 tematických (každá pro 1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ) - Přírodní ekosystém, Odpady, Voda, Českosaské Švýcarsko, Doprava, Zemědělství a lesnictví, Kulturní krajina, Přeměna krajiny a rekultivace, Sídla, Ochrana krajiny a památek, Ovzduší, Ochrana rostlin a živočichů, Průmysl a těžba, Půda, Přírodní zdroje  9 regionálních (každá pro 1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ) – Ús tecko, Karlovarsko, Mostecko Tyto výstupy jsou součástí „Metodiky environmentální výchovy v terénu“ (určeno pedagogům) a učebnice „Ekologické exkurze v Ústeckém a Karlovarském kraji“ (pracovní listy pro žáky).  VYTVÁŘENÍ EXKURZÍ PRO ŽÁKY

11 http://enviregion.pf.ujep.cz/exkurze/ucitele/

12 http://enviregion.pf.ujep.cz/exkurze/deti/

13 VZORY PRACOVNÍCH LISTŮ

14 TVORBA VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Interaktivní učebnice environmentální výchovy  pro žáky 1.stupně základních škol  pro žáky 2. stupně základních škol  pro žáky středních škol Tematické členění Ovzduší, Zemědělství a lesnictví, Voda, Půda, Přírodní ekosystémy, Přírodní zdroje_průmysl a těžba, Doprava, Odpady, Kulturní krajina, Přeměna krajiny a rekultivace, Ochrana přírody a krajiny

15 STRUKTURA INTERAKTIVNÍCH UČEBNIC  zdrojový textový materiál (Ž+U)  interaktivní prezentace tématu s propojením na  odkazy na výkladový slovníček (možno samostatně zobrazit) (Ž +U)  odkazy na související témata v jiných kapitolách (Ž +U)  odkazy na další rozšíření tématu na různých webových stránkách (Ž +U)  vstupující metodické poznámky (U)  doporučení pro předměty (U)  pracovní listy pro žáky (Ž ) s metodickými poznámkami a doporučením pro předměty (U)  texty úloh (Ž) s metodickými poznámkami a doporučením pro předměty (U)  náměty na skupinovou práci, na možnosti domácí práce s metodickými poznámkami (U)  propojení výkladových témat na příklady v regionu (UL a KV kraji) (Ž ), s metodickými poznámkami a doporučením pro předměty (U)  propojení na úlohy a pracovní listy na exkurzích (Ž ) s metodickými poznámkami (U)  příklady užití témat – ukázky práce na pilotních školách (U) (U – určeno učitelům; Ž – určeno žákům)

16 http://enviregion.pf.ujep.cz/inter_uc/1st/

17 http://enviregion.pf.ujep.cz/inter_uc/2st/

18 http://enviregion.pf.ujep.cz/inter_uc/ss/

19 Kontext  souvislost života člověka a jeho prostředí  vztahy v biosféře – komplexní systém  lidská činnost – významný činitel ve vývoji  dynamika těchto vztahů – nutnost udržitelného rozvoje  souvislost mezi globálními problémy a lokálním jednáním  odpovědnost jedince  objektivnost, závažnost informací o ŽP  důraz na interdisciplinaritu Výstupem je funkční web s touto nabídkou: - dokumentace ekostezek a ekokoutků, které vznikly v pilotních školách - pracovní a didaktické listy k exkurzím -- metodiky pro učitele - softwarová aplikace interaktivních učebnic pro jednotlivé stupně škol - elektronická podoba vzdělávacího kurzu pro učitele - škola hrou – interaktivní hry pro žáky a studenty TVORBA VZDĚLÁVACÍHO WEBU

20 http://enviregion.pf.ujep.cz/

21 ŠKOLA HROU – INTERAKTIVNÍ HRY PRO ŽÁKY A STUDENTY http://enviregion.pf.ujep.c z/games/1st_index.php http://enviregion.pf.ujep.c z/games/2st_index.php http://enviregion.pf.ujep.cz/ games/ss_index.php http://envireg ion.pf.ujep.cz /exkurze/deti/ dw_ss.php http://enviregion.pf.ujep.cz/exku rze/deti/dw_zs. php

22 VZDĚLÁVACÍ KURZ PRO UČITELE http://enviregion.pf.ujep.cz/elearning/

23 Výstupy jsou užívány oběma cílovými skupinami v obou krajích - žáky škol a školských zařízení - pracovníky škol a školských zařízení … registrujeme i přesah mimo tyto kraje Výstupy jsou užívány k přípravě pedagogů na PF UJEP Ústí nad Labem Výstupy jsou prezentovány na workshopech a konferencích zabývajících se didaktikou environmentální výchovy V prezentaci jsou použity původní obrázky a ikony grafičky Romany Novákové, vytvořené pro projekt REGION

24 DISKUSE - DOTAZY


Stáhnout ppt "PROJEKT R E G I O N PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY V ÚSTECKÉM A KARLOVARSKÉM KRAJI CZ.1.07/1.1.00/08.0036."

Podobné prezentace


Reklamy Google