Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0771 ŠablonaIII/2 Sada29 AnotaceSystematické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0771 ŠablonaIII/2 Sada29 AnotaceSystematické."— Transkript prezentace:

1 Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0771 ŠablonaIII/2 Sada29 AnotaceSystematické názvosloví podle oxidačních čísel a tvorba vzorců. Klíčová slovaTriviální a systematické názvosloví, odvozování sumárních vzorců. PředmětChemie Autor, spoluautorZdeněk Říha JazykČeština Druh učebního materiáluPrezentace Potřebné pomůckyPC, data projektor Druh interaktivityVýklad pomocí prezentace Stupeň a typ vzděláváníStřední škola Cílová skupina1. ročník, žáci 15 - 16 let, Speciální vzdělávací potřebyNe ZdrojeSeznam viz poslední strana Názvosloví anorganických solí 1 VY_32_INOVACE_29_585 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

2 2 NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SOLÍ

3 3 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Zakladatel českého systematického názvosloví Emil VOTOČEK byl český chemik, žijící v letech 1872 - 1950. Zasloužil se o zpracování chemického názvosloví. Byl profesor chemie na pražské technice, organický chemik mezinárodní úrovně, specialista v oboru monosacharidů, vynikající pedagog, autor vysokoškolských učebnic chemie.

4 4 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Chemické názvosloví Triviální názvosloví- vycházelo z pojmenovávání sloučenin podle podobnosti, vlastností, použití …, např.: kyselina solná = kyselina chlorovodíková hypermangan = manganistan draselný salmiak = chlorid amonný potaš = uhličitan draselný soda = uhličitan sodný

5 5 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Chemické systematické názvosloví Systematické názvosloví přesně definuje chemické prvky ve sloučenině, včetně jejich indexů případně koeficientů, např.: kyselina sírová H 2 SO 4 manganistan draselnýKMnO 4 pentahydrát síranu měďnatéhoCuSO 4.5H 2 O

6 6 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Současné chemické názvosloví Pro tvorbu názvosloví jsou důležité tyto dva pojmy: Elektronegativita – je schopnost atomu poutat k sobě další elektrony. Oxidační číslo - představuje náboj, který by prvek měl ve sloučenině při odevzdání nebo přijetí elektronů od svého vazebného partnera. Součet všech oxidačních čísel v molekule je rovněž roven nule. U nereagujících atomů je oxidační číslo nulové.

7 7 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Elektronegativita Může být odhadnuta podle pozice prvku v tabulce. Uvnitř periody vzrůstá z leva doprava, ve skupině klesá shora dolu. 12131415 Li 1,0 Be 1,5 B 2,0 C 2,5 N 3,0 Na 0,9 Mg 1,2 Al 1,5 Si 1,8 P 2,1 K 0,8 Ca 1,0 Ga 1,6 Ge 1,8 As 2,0

8 8 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Oxidační číslo Oxidační číslo vychází z obsazení poslední vrstvy obalu jádra elektrony. Některé prvky mohou mít několik oxidačních čísel, některé pouze jedno, jiné žádné oxidační číslo.

9 9 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Tvorba názvosloví Při tvorbě názvosloví se vychází z těchto definujících podmínek: Oxidační číslo – od 1 do 8 Koncovka – ný, -natý, -itý… příslušející oxidačnímu číslu Zákon množných poměrů hmotnostních

10 10 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Odvozování názvosloví Při odvozování vzorců z názvů je na prvním místě ve vzorci kation (Na) a v závěru vzorce anion (O) např. oxid sodný - Na 2 O Při odvozování názvu ze vzorce je pořadí obrácené. CuO – oxid měďnatý

11 11 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Názvosloví anorganických sloučenin Tyto látky vznikají různými typy reakcí. Nejjednodušší vysvětlení je na příkladu neutralizační reakce (reakce kyseliny se zásadou za vzniku příslušné soli a vody). HCl + NaOH = NaCl + H 2 O H 2 SO 4 + Ca(OH) 2 = CaSO 4 + 2H 2 O

12 12 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Tvorba názvosloví solí Oxidační čísloKoncovkavzorec název I. - nanNaClOchlornan sodný II.nevyskytují se III.- itanKNO 3 dusitan draselný IV.-ičitanMgSiO 3 křemičitan hořečnatý V.-ečnan -ičnan KClO 3 NaNO 3 chlorečnan draselný dusičnan sodný VI.- anNa 2 SO 4 síran sodný VII.- istanKMnO 4 Manganistan draselný VIII.nevyskytují se

13 13 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Porovnání koncovek sloučenin Oxidační čísloKoncovka oxidů Koncovka kyselin Koncovka solí I. - ný - ná - nan II.-natýnevyskytují se III.- itý- itá- itan IV.-ičitý-ičitá-ičitan V.-ečný - ičný -ečná -ičná -ečnan -ičnan VI.- ový- ová- an VII.- istý- istá- istan VIII.- ičelýnevyskytují se

14 14 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Tvorba názvosloví ve sloučeninách s prvkem oxidačního čísla I. ( soli bezkyslíkatých kyselin ). Oxidační čísloKoncovkaVzorec sloučeninyNázev I. - nýKIJodid draselný II.-natýCaCl 2 Chlorid vápenatý III.- itýAlBr 3 Bromid hlinitý IV.-ičitýSnCl 4 Chlorid cíničitý V.-ečný - ičný PF 5 MnBr 5 Fluorid fosforečný Bromid manganičný VI.- ovýSeF 6 Fluorid selenový VII.- istýIF 7 Fluorid jodistý

15 15 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Typy vzorců anorganických sloučenin Sumární (racionální) vzorec sloučeniny vyjadřuje její složení včetně všech případných indexů a koeficientů. CuSO 4 – síran měďnatý (bezvodý) CuSO 4. 5H 2 O – pentahydrát síranu měďnatého

16 16 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Typy vzorců anorganických sloučenin Strukturní vzorce vyjadřují vazby mezi jednotlivými atomy prvků ve sloučenině obsažených (H 2 SO 4 -kyselina sírová). H – O O S H – O O

17 17 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Kontrolní otázky 1, Kdo byl zakladatelem českého systematického názvosloví 2, Jak vznikají anorganické soli? 3, Ze kterých podmínek vycházíme při tvorbě názvosloví? 4, Jaký je rozdíl mezi triviálním a systematickým názvoslovím? 5, Co vyjadřuje sumární vzorec sloučeniny? 6, Co je strukturní vzorec sloučeniny?

18 18 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Použitá literatura Eisner Werner, Fladt Rüdiger, Gietz Paul, Justus Axel, Laitenberger Klaus, Schierle Werner, Chemie pro střední školy 1a, Nakladatelství Ernst Klett Schulbuchverlag, GmbH Stuttgart 1986, Scientia s.r.o pedagogické nakladatelství Praha, 1996, ISBN 80-7183-043-7 Konětopský A., RNDr. CSc, Periodická soustava prvků vydala LACHEMA a.s. Brno, 1999 Neufingerl Franz Dr., Urban Otto Prof., Viehhauser Martin Dr., Chemie 1 anorganická chemie, originální vydání nakladatelství Bohmann Druck und Verlag, Gesellschaft m.b.H. & Co KG, Wien, české vydání SPU,nakladatelství Wahlberg, Praha 1995, ISBN 80-901-657-6-1


Stáhnout ppt "Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0771 ŠablonaIII/2 Sada29 AnotaceSystematické."

Podobné prezentace


Reklamy Google