Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu VY_32_INOVACE_CH_2_Kod_10_.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu VY_32_INOVACE_CH_2_Kod_10_."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu VY_32_INOVACE_CH_2_Kod_10_ Charakteristika p3 prvků (V.A skupiny) Autor Pavla Kodríková Tematický okruh p - prvky Ročník 2. ročník, sexta Datum tvorby 28. října 2012 AnotacePráce slouží k popisu a odvození charakteristiky a vazebných možností p3 prvků Metodický pokynPrezentace je určena jako výklad do hodiny i jako materiál k samostudiu Možnosti využití: promítání, práce s interaktivní tabulí, práce jednotlivců nebo dvojic u PC, samostudium Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

2 Metodický pokyn Prezentaci lze použít při výkladu frontálním, práci ve dvojicích či skupinách i samostudiu s důrazem na odvozování reaktivity prvku a sloučenin žáky. Snahou je nepředkládat hotová fakta a řešení, ale vést žáky k maximální spolupráci při výuce a aktivnímu přístupu. Při frontální práci s celou třídou na interaktivní tabuli lze vepisovat do prezentace v programu ActivStudio nebo ActivInspire, a to přetažením anotace přes plochu. Pro kontrolu je vždy zařazen jako následující správně vyplněný slide. Práci je možno přizpůsobit schopnostem žáků ve třídě a využít nápovědy, která upozorňuje na zákonitosti chemických dějů a principy odvozování reakcí. Při práci ve dvojicích nebo skupinách může učitel vést hodinu tak, aby zadával jednotlivé části prezentace k řešení a podle schopností členů skupiny či dvojic doporučil či vynechal nápovědu. Takto mohou žáci pracovat u svých PC nebo podle prezentace puštěné pro celou třídu. Pokaždé je k dispozici kontrola práce na slidech s uvedeným řešením. Prezentaci lze použít k samostudiu nebo přípravě na výuku – obsahuje návody k řešení. Prezentaci lze použít k prověřování učiva – učitel použije nevyplněné slidy. Podle prezentace lze vytvořit pracovní listy – k vytištění jsou nevyplněné slidy.

3 p 3 prvky (V.A skupiny) Doplňte podle PSP: Jiný název:……………………… Prvky:…………………………………… Valenční vrstva:………..e- El. konfigurace valenční vrstvy:…………………….

4 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Periodic_table.svg s prvky d prvky p prvky 12 345 Počet e- ve valenční vrstvě

5 Prvky V.A skupiny Jiný název:p 3 prvky, pentely Prvky:N, P, As, Sb, Bi Valenční vrstva: 5 e- El. konfigurace valenční vrstvy:ns 2 np 3

6 Vaznost Z elektronového diagramu valenční vrstvy atomu odvoďte vaznost v uvedených stavech prvku: a) ze základního stavu ………………. b) z excitovaného stavu ……………………, kromě…………. c) využitím el. páru s orbitalu může být základní stav až …………..vazný - ………………………..vazba př. NH 3 + …………………………………

7 Vaznost ze základního stavu: 2 s2 p 7 N: ↑↓↑↑↑ [2 He][2 He] Kolik jednoduchých chemických vazeb sigma může prvek vytvořit?

8 Vaznost ze základního stavu: 2 s2 p 7 N: ↑↓↑↑↑ [2 He][2 He] V základním stavu jsou ve valenční vrstvě nespárované 3 elektrony, lze vytvořit 3 vazby – je trojvazný.

9 Vaznost z excitovaného stavu: 3 s3 p 3 s 3 p 15 P: 15 P *: ↑↓↑↑ ↑↑↑↑ ↑ ↑ Kolik jednoduchých sigma vazeb lze vytvořit z excitovaného stavu atomu P? Základní stav: 3d [ 10 Ne] Excitovaný stav:

10 Vaznost z excitovaného stavu: 3 s 3 p 3 s 3 p 15 P: 15 P *: ↑↓↑↑ ↑↑↑↑ ↑ ↑ Z excitovaného stavu může být prvek pětivazný. Který prvek V.A skupiny nemůže vaznosti 5 dosáhnout? [ 10 Ne] 3 d Základní stav: Excitovaný stav:

11 Vaznost dusíku: Tuto vaznost nemá N, protože hlavní kvantové číslo je max. 2, vedlejší 0,1 – tedy pouze orbital s a p. Dusík – 2. perioda, V.A skupina Kvantová čísla pro valenční vrstvu atomu dusíku: n= l= Tedy orbitaly:

12 Vaznost dusíku: Tuto vaznost nemá N, protože hlavní kvantové číslo je max. 2, vedlejší 0,1 – tedy pouze orbital s a p. Dusík – 2. perioda, V.A skupina Kvantová čísla pro valenční vrstvu atomu dusíku: n= 2 l= 0,1 Tedy orbitaly: s,p

13 Využití el. páru orbitalu s pro tvorbu vazby: 2 s 2 p 7 N: ↑↓↑↑↑ Jaký typ vazby může vzniknout mezi oběma částicemi? H+:H+:1s [2 He][2 He]

14 Využití el. páru orbitalu s pro tvorbu vazby: 2 s2 p 7 N: ↑↓↑↑↑ Dusík poskytne 2 elektrony, kation vodíku má vakantní orbital. O který typ vazby podle vzniku jde? H+:H+: 1s [2 He][2 He]

15 Využití el. páru orbitalu s pro tvorbu vazby: 2 s 2 p 7 N: ↑↓↑↑↑ Vaznost se zvýší na 4. H+:H+:1s Donorakceptorová vazba [2 He][2 He] Kovalentní vazby

16 Vaznost – shrnutí: a) ze základního stavu 3vazný b) z excitovaného stavu 5vazný, kromě N c) využitím el. páru s orbitalu může být základní stav až 4vazný - donorakceptorová vazba př. NH 3 + H + → NH 4 +

17 Typy vazeb vzhledem k ………………. elektronegativity převládají sloučeniny s ……………vazbou elektronegativita V.A sk N 3,1 P 2,1 As 2,2 Sb 1,8 Bi 1,7

18 Typy vazeb vzhledem k vyšší elektronegativitě převládají sloučeniny s kovalentní vazbou elektronegativita V.A sk N 3,1 P 2,1 As 2,2 Sb 1,8 Bi 1,7

19 Způsob vazby NH 3, PH 3 ………………………………, sdílením el. párů ch. vazeb se kofigurace p 3 prvku rovná ………………….= stabilita BN,AlP …………………………………… NH 4 + ……………………………………… PF 5 ………………………………………… Odvoďte počet, násobnost a charakter vazby v následujících příkladech:

20 Způsob vazby NH 3, PH 3 - 3 kovalentní vazby, sdílením el. párů ch. vazeb se kofigurace p 3 prvku rovná vzácnému plynu = stabilita BN,AlP – jedna trojná vazba – kovalentní (anion energeticky nevýhodný) NH 4 + - 3 jednoduché kovalentní vazby a donorakceptorová PF 5 – z excitovaného stavu – 5 jednoduchých vazeb

21 Zdroje: USER: CEPHEUS. periodická soustava prvků [online]. [cit. 16.9.2012]. Dostupný na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Periodic_table.svg https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Periodic_table.svg HONZA, Jaroslav; MAREČEK, Aleš. Chemie pro čtyřletá gymnázia 1. díl. Brno: vlastním nákadem, 1995, ISBN 80-900066-6-3. ŠRÁMEK, Vratislav. Obecná a anorganická chemie. Olomouc: OLOMOUC, 2000, ISBN 80-7182-099-7.


Stáhnout ppt "Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu VY_32_INOVACE_CH_2_Kod_10_."

Podobné prezentace


Reklamy Google