Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Dana Zajíčková Název prezentace (DUMu):Středověká evropská literatura – hrdinské eposy Název sady:Český jazyk a literatura.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Dana Zajíčková Název prezentace (DUMu):Středověká evropská literatura – hrdinské eposy Název sady:Český jazyk a literatura."— Transkript prezentace:

1 Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Dana Zajíčková Název prezentace (DUMu):Středověká evropská literatura – hrdinské eposy Název sady:Český jazyk a literatura pro I. ročník oboru Krajinář Ročník: 1. ročník Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0369 Datum vzniku: listopad 2012 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2 ANOTACE Estetické vzdělávání významně přispívá ke kultivaci člověka, vychovává žáky ke kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního života. Záměrem této sady výukových materiálů s názvem: Český jazyk a literatura pro I. ročník oboru KRAJINÁŘ je utvářet kladný vztah k materiálním a duchovním hodnotám, prohloubit a kultivovat jazykový projev žáků. Žáci získají přehled o hlavních jevech a pilířích v české a světové literatuře od počátku starověku do poloviny 19. století. Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě reflektují tematické oblasti, které jsou probírány v předmětu Český jazyk a literatura na SOU Uherský Brod. Tato prezentace se věnuje středověké evropské literatuře, hrdinským eposům.

3 Středověká evropská literatura Hrdinské národní eposy

4 Hrdinský epos řecky: slovo, řeč, vyprávění Rozsáhlá skladba s bohatým dějem, sice veršovaná, ale rýmy a verše pouze dotvářejí a podtrhují děj. Obvykle popisují životní příběhy významných osobností a jejich výjimečné činy. Mnohé vznikaly i po staletí - byly dotvářeny, obměňovány.

5 Anglie: Beowulf staroanglický hrdinský epos nejvýznamnější dílo staroanglické literatury zachováno 10 % veškerého textu Beowulf se dochoval v jediném rukopise, který je uložen v Britské knihovně Za dobu vzniku rukopisu se pokládá zhruba rok 1000, báseň sama je však zřejmě starší, starodávná slova v textu by napovídala první polovinu osmého století, ale diskutuje se i o pozdějších datech.

6 Děj básně se odehrává v oblasti Dánska a Švédska, v 5. a 6. století. Vyprávění sleduje osud mladého hrdiny Beowulfa, který odjíždí se čtrnácti družiníky do Dánska, aby pomohli králi Hróthgárovi, kterého sužuje lidožravý netvor Grendel. Beowulf přemůže Grendela a jeho matku. Druhá část básně se odehrává po mnoha letech. Beowulf, který se stal králem, se utkává s ohnivým drakem, který pustoší jeho zemi. Tentokrát však musí zaplatit vlastním životem. V básni popsaná společnost si cení cti, odvahy a statečnosti; bojovníci jsou obdivováni a dosahují významných postů.

7 První strana rukopisu BEOWULF

8 Francie: Píseň o Rolandovi jedna z nejstarších francouzských literárních památek pochází pravděpodobně z 11. století Hrdinský epos, nejznámější z „chanson de geste“ (písně o činech) rukopis objeven 1832 Tématem je slavná bitva v Pyrenejích, kterou vedl r. 778 zadní voj vojska krále Karla Velikého vedený Rolandem proti mnohonásobné přesile Basků – v Písni o Rolandovi jsou to pohanští Arabové /Saracéni/, aby výprava mohla být líčena jako hrdinské tažení křesťanů proti nevěřícím. Roland se udatně bije, odmítne zatroubením na kouzelný roh Olifant přivolat královu pomoc, umírá, stává se vzorem cti a statečnosti.

9 Jean Fouquet (1420 - 1481): Rolandova smrt14201481

10 Německo: Píseň o Niebelunzích dvoudílný středověký rytířský epos Děj se odehrává v okolí Burgundské říše na Rýně, v jižním Německu, kolem Dunaje v dnešním Rakousku a Maďarsku. vznikla ve 13. století Vyskytují se zde nadpřirozené motivy: víly, neviditelný plášť atd.

11 V prvním díle slavný hrdina Siegfried, syn krále od Dolního Rýna, přišel na dvůr burgundských králů ve Wormsu, aby získal za ženu jejich sestru Kriemhildu. Pomáhal zvítězit burgundskému králi nad nepřáteli, pomohl mu získat zámořskou královnu Brunhildu a přemoci její odpor během svatební noci. Tato poslední služba se Siegfriedovi vymstila – Brunhildini bratři jej zavraždili při honu. V druhém díle se Kriemhilda mstí za smrt svého muže. Provdala se za hunského krále Atilu, dala bratry pozvat na slavnost a při ní celou burgundskou /niebelunskou/ výpravu dala pobít.

12 První strana rukopisu Siegfridova vražda - miniatura z verze z roku 1480-1490

13 Španělsko: Píseň o Cidovi Španělský hrdinský epos, předávaný ústně, jehož první literární verze se objevuje ve 12. století. nejstarší dochované dílo španělské literatury hlavní hrdina Rodrigo Díaz z Vívaru, nazývaný CidRodrigo Díaz z Vívaru Cid byl králem pro falešné obvinění vypovězen do vyhnanství, vyznamenal se v boji proti Maurům, vrátil se pomstít zneuctění svých dcer. Cid je příkladem křesťanského rytíře: bojuje za svou víru proti nevěřícím, je věrným poddaným, věrným manželem, starostlivým otcem.

14 Stránka z původního kodexu

15 Rusko: Slovo o pluku Igorově staroruský hrdinský epos napsaný neznámým autorem koncem 12. století Námětem je neúspěšná výprava knížete Igora Svjatoslaviče proti kočovným Polovcům (Kumánům), roku 1185. epos vyniká folklórní symbolikou, bohatou obrazností a střídají se v něm epické a lyrické pasáže otázka pravosti!!!

16 Slovo o pluku Igorově, první ruské vydání z roku 1800

17 Kontrolní otázky 1. Vysvětlete, proč jsou nejstaršími středověkými literárními památkami eposy. 2. Má česká literatura památku, kterou bychom mohli zasadit do kontextu středověkých hrdinských eposů?

18 Seznam obrázků ZELENKO, Eugene. Wikimedia Commons [online]. [cit. 29.10.2012]. Dostupný na WWW:. YANN. Wikimedia Commons [online]. [cit. 29.10.2012]. Dostupný na WWW:. PRAEFCKE, Andreas. Wikimedia Commons [online]. [cit. 29.10.2012]. Dostupný na WWW:. GDK. Wikimedia Commons [online]. [cit. 29.10.2012]. Dostupný na WWW:. CARRO, Javier. Wikimedia Commons [online]. [cit. 29.10.2012]. Dostupný na WWW:. MANSKE, Magnus. Wikimedia Commons [online]. [cit. 29.10.2012]. Dostupný na WWW:.

19 Seznam zdrojů MACURA, Vladimír a kolektiv. Slovník světových literárních děl. Praha: Oden, 1989. ISBN 80-207-0960-6.


Stáhnout ppt "Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Dana Zajíčková Název prezentace (DUMu):Středověká evropská literatura – hrdinské eposy Název sady:Český jazyk a literatura."

Podobné prezentace


Reklamy Google