Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Respond & Co, s.r.o. Hladnovská 1255/23, 710 00 Ostrava 10 Respond Slovakia, s.r.o. M.R.Štefánika 1, 010 79 Žilina TO Ostravsko.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Respond & Co, s.r.o. Hladnovská 1255/23, 710 00 Ostrava 10 Respond Slovakia, s.r.o. M.R.Štefánika 1, 010 79 Žilina TO Ostravsko."— Transkript prezentace:

1 Respond & Co, s.r.o. Hladnovská 1255/23, 710 00 Ostrava 10 www.respond.cz Respond Slovakia, s.r.o. M.R.Štefánika 1, 010 79 Žilina www.respond.sk TO Ostravsko finální zpráva ze 3 etap sběru dat 11/2015, vypracoval: Tomáš Balcar

2 Respond & Co, s.r.o. Hladnovská 1255/23, 710 00 Ostrava 10 www.respond.cz Respond Slovakia, s.r.o. M.R.Štefánika 1, 010 79 Žilina www.respond.sk Metodika Výzkum byl realizován omnibusovým kvantitativním výzkumem s použitím techniky face to face standardizovaných in-home interview. Sběr dat proběhl: 21.4.2015–6.5.2015 (1.etapa), 6.7-21.7.2015 (2.etapa), 30.10.- 10.11.2015 (3. etapa) Respondenty výzkumu tvořil reprezentativní vzorek populace ve věku od 18 do 64 let. Respondenti byli vybíráni z návštěvníků TO Ostravsko (lidé bydlící mimo TOO) Data byla zpracována standardními statistickými metodami za použití profesionálního software Jedná se o finální zprávu po všech 3. etapách sběru dat

3 Respond & Co, s.r.o. Hladnovská 1255/23, 710 00 Ostrava 10 www.respond.cz Respond Slovakia, s.r.o. M.R.Štefánika 1, 010 79 Žilina www.respond.sk Struktura výběrového souboru Celkem ve třech vlnách 400 respondentů.

4 Respond & Co, s.r.o. Hladnovská 1255/23, 710 00 Ostrava 10 www.respond.cz Respond Slovakia, s.r.o. M.R.Štefánika 1, 010 79 Žilina www.respond.sk GRAFICKÉ VÝSTUPY & KOMENTÁŘE

5 Respond & Co, s.r.o. Hladnovská 1255/23, 710 00 Ostrava 10 www.respond.cz Respond Slovakia, s.r.o. M.R.Štefánika 1, 010 79 Žilina www.respond.sk SROVNÁNÍ I., II. A III. ETAPY (JARO-LÉTO-PODZIM 2015)

6 Respond & Co, s.r.o. Hladnovská 1255/23, 710 00 Ostrava 10 www.respond.cz Respond Slovakia, s.r.o. M.R.Štefánika 1, 010 79 Žilina www.respond.sk Komentáře agentury Respond Spontánní asociace Návštěvníky v turistické oblasti Ostravsko nejčastěji spontánně napadne jako první asociace s názvem Ostravsko místní zoologická zahrada. Jako první ji uvádí mimo hlavní turistickou sezónu okolo 15% návštěvníků Ostravy, v sezóně pak dokonce (červenec) skoro 25% dotázaných. Další asociace jsou již vyrovnané. Na předních místech se tak objevují například hudební festival Colours Of Ostrava (před akcí na jaře až 9%, později okolo 5% spontánních odpovědí), smog či špatné ovzduší, doly, lázně Klimkovice, Stodolní ulice či obecný název Vítkovice (kde se určitě schovává i Dolní oblast Vítkovic, v podzimní vlně přibývají i Beskydy či hutě. Stejné odpovědi se vybavují respondentům i v případě, že sledujeme jejich první tři asociace. Opět si prvenství udržuje s odstupem ZOO a ostatní odpovědi následují ve velmi vyrovnaných výsledcích. Z podrobných tabulek je přitom zřejmé, že každá asociace je typická pro určitou cílovou skupinu respondentů. ZOO nejčastěji jmenují lidé ve věku 30-39 let, což jsou představitelé rodičů dětí. Colours Of Ostrava je doménou pro nejmladší respondenty. Doly či lázně naopak jmenují nejstarší návštěvníci Ostravy. Vyvolané asociace Ostravsko se lidem v první řadě nespojuje s čistým životním prostředím. K dalším výrokům, které se nepojí s TO Ostravsko, patří krásná a zajímavá příroda, nabídka zimních sportů. Pro TO Ostravsko je naopak typické: velké množství zajímavých technických památek, dobrá zábava a mix atraktivních památek (hrady, zámky, muzea).

7 Respond & Co, s.r.o. Hladnovská 1255/23, 710 00 Ostrava 10 www.respond.cz Respond Slovakia, s.r.o. M.R.Štefánika 1, 010 79 Žilina www.respond.sk

8

9

10 Komentáře agentury Respond Doba návštěvy Ostrava jako cíl pro turisty je stejně jako jiné oblasti destinací pro letní období. U lidí, kteří navštívili Ostravsko mimo letní sezónu (jaro, podzim) jich minimálně 70% označilo, že Ostravsko navštívilo v létě. Jinak samozřejmě v jarních měsících mírně dominují odpovědi jaro a zima a na podzim zase spíše podzimní období. Frekvence návštěv Respondenti navštěvují Ostravsko opakovaně. V průměru se jedná o přibližně 6 návštěv za rok. Znamená to, že se nejedná o jednorázový způsob návštěvy regionu. Maximálně 30% respondentů mimo sezónu navštěvují Ostravu pouze jednou ročně. V sezóně se podíl lidí s jednorázovou návštěvou pochopitelně zvětšuje (37,3%). Naopak minimálně 2x ročne pak Ostravsko navštěvuje přes 70% návštěvníků Ostravska. V jarním a podzimním období je pak dokonce 33-44% respondentů v Ostravě za rok 5 a vícekrát. Jde o očekávaný výsledek, který je dán způsobem sběru dat, kdy jsou data sbírána v turistických oblastech a jsou silně ovlivněna typem turistické sezóny (mimo sezónu navštěvují turistické cíle spíše lidé z blízkého okolí, kteří navštěvují Ostravu častěji, než lidé z větší dálky).

11 Respond & Co, s.r.o. Hladnovská 1255/23, 710 00 Ostrava 10 www.respond.cz Respond Slovakia, s.r.o. M.R.Štefánika 1, 010 79 Žilina www.respond.sk

12

13 Komentáře agentury Respond Délka pobytu / návštěvy Relativně stabilní a na roční době ne příliš závislá je délka pobytu v TO Ostravsko. V průměru se jedná o dobu 5 dnů. Průměr je však velmi ošemetnou veličinou, kterou ovlivňují extrémní odpovědi (u menším vzorků respondentů zvláště). Proto je důležité si uvědomit, že nejvíce respondentů navštěvuje TO Ostravsko (okolo 45%) právě a pouze na 1 den. Na 1-3 dny navštěvuje TO Ostravsko skoro ¾ návštěvníků. Delší pobyty uvádějí častěji nejstarší respondenti a zkreslují tak výsledek průměru. Jedná se o respondenty, kteří jsou v lázních. Mírně delší pobyt vykazují muži než ženy. Nepřekvapuje, že delší pobyty vykazují lidé z Čech a zahraničí, než lidé z Moravy (jednodenní pobyty). Individuální vs. skupinový návštěvník Okolo čtvrtiny respondentů navštěvuje TO Ostravsko osamoceně a tři čtvrtiny pak v nějaké skupinové formě. Nezáleží přitom na roční době, skupiny jsou vyrovnané na jaře, v létě i na podzim. Samotní přijíždějí lidé ve věku nad 50 let, nejčastěji nad 60 let. Naopak mladá generace skoro výhradně jezdí ve skupině. Skupiny návštěvníků Jak bylo napsáno – cca ¾ návštěvníků TO Ostravsko navštěvuje ve skupině. Nejčastěji je to s partnerem (59-73%) a s přáteli či příbuznými (58-67%). Okolo 21-27% návštěvníků navštěvuje s dítětem ve věku do 9 let. S většími dětmi cestuje střední generace, s malými dětmi logicky rodiče (do 40 let).

14 Respond & Co, s.r.o. Hladnovská 1255/23, 710 00 Ostrava 10 www.respond.cz Respond Slovakia, s.r.o. M.R.Štefánika 1, 010 79 Žilina www.respond.sk

15

16

17 Komentáře agentury Respond Individuální / organizovaný turista Nejčastěji se navštěvuje TO Ostravsko Individuálně. V závislosti na sobě dotazování je to okolo 70% respondentů (jaro 62,6%, léto 75,7% a podzim 79%). 2-10% respondentů navštěvuje TO Ostravsko organizovaně a okolo 20-25% respondentů pak jiným způsobem. Organizovaně přijíždějí ženy. Pod pojmem jinak se opět objevují odpovědi nejstarších respondentů a představují návštěvy lázní (nedokáží rozpoznat, jedná-li se o individuální či skupinovou formou). Dopravní prostředek Automobil zůstává primárním dopravním prostředkem, kterým se do TO Ostravsko dopraví návštěvníci (60-69%). Druhou volbou je dle očekávání a vlakové dostupnosti právě vlak, který využívá okolo 20% respondentů. Do 10% respondentů volí linkový autobus a zbytek pak autobus zájezdový (organizovaný). Muži volí častěji automobil, než ženy. Potěšující je volba vlaku nejmladšími respondenty (ještě nemají auta). Vlak volí očekávaně častěji lidé z Čech, než z Moravy. Využití automobilu je silně závislé na vzdělání respondenty a s rostoucím vzděláním roste prudce využití automobilu pro návštěvu Ostravy.

18 Respond & Co, s.r.o. Hladnovská 1255/23, 710 00 Ostrava 10 www.respond.cz Respond Slovakia, s.r.o. M.R.Štefánika 1, 010 79 Žilina www.respond.sk

19

20 Komentáře agentury Respond Navštívená místa v TO Ostravsko Nejnavštěvovanějším místem v TO Ostravsku je zdá se jednoznačně ZOO, které navštívilo v posledním roce kolem 33-43% návštěvníků regionu. Údaj je v souladu se spontánními asociacemi návštěvníků (rovněž ZOO s převahou na prvním místě). Další významné cíle TO Ostravsko jsou Radniční věž, Dolní oblast Vítkovice, Lázně Klimkovice, Colours Of Ostrava, Slezskoostravský hrad. Zajímavé je umístění OC Karolína (10-16%) jako místo trávení volného času. Opět přitom platí zákonitosti, že ZOO je cílem pro mladší respondenty a lázně v Klimkovicích naopak výhradně pro starší respondenty. Naopak vliv pohlaví na odpovědi jsou v postatě nulové. Top atraktivita regionu Pokud by si respondenti měli vybrat pouze jednu atraktivitu TO Ostravsko, situace v preferencích se stále nemění. Pořád je volbou číslo pro nejvíce respondentů ostravská ZOO s preferencemi na úrovni 11-18% v závislosti na ročním období. Na dalších místech se však již přiblížily Colours Of Ostrava (9- 17%). Od třetího místa jsou již odpovědi fragmentované. Mezi top destinace jsou jmenované například Planetárium, Radniční věž, aquapark, DOV, Landek či Slezskoostravský hrad.

21 Respond & Co, s.r.o. Hladnovská 1255/23, 710 00 Ostrava 10 www.respond.cz Respond Slovakia, s.r.o. M.R.Štefánika 1, 010 79 Žilina www.respond.sk

22

23 Komentáře agentury Respond Ubytování Okolo třetiny respondentů z řad návštěvníků navštěvuje TO Ostravsko bez noclehu pouze na jeden den. Čtvrtina respondentů pak využívá ubytování u svých příbuzných, či na vlastní nemovitosti. Celkem tedy okolo 60% respondentů nevyužívá ubytovacích služeb. Využívání ubytování je v rámci jednoho roku rozdílné. V létě například pochopitelně přibývá uživatelů kempů. Zajímavý je trend, kdy ubytování v tří a více hvězdičkových zařízeních využívají často nejstarší respondenti (mnohdy pořád ekonomicky aktivní). Stravování Oblast využívání služeb stravování je v jednotlivých ročních obdobích rozdílná. V průměru okolo 45% respondentů označuje využívání stravování v TO Ostravsku jako hodně využívanou službu. V jarních a letních kolech se jednalo o menší procenta okolo 30-35%, s příchodem chladných měsíců se však již jedná o 60% návštěvníků- Celkem stravovacích služeb nevyužívá okolo 15% respondentů. K častému stravování se více hlásí muži, než ženy. Překvapivě jsou počty respondentů dle věku podobné, stejně tak ani přímo není závislost na tom, je-li respondentem člověk z Čech, Moravy či ze zahraničí.

24 Respond & Co, s.r.o. Hladnovská 1255/23, 710 00 Ostrava 10 www.respond.cz Respond Slovakia, s.r.o. M.R.Štefánika 1, 010 79 Žilina www.respond.sk

25

26 Komentáře agentury Respond Důvod návštěvy TO Ostravsko K návštěvě regionu může vést několik důvodů. Pro přehlednost a možnost zpracování bylo respondentů nabídnuto 10 důvodů. K nejčastěji označovaným důvodům návštěvy Ostravska patří především cesta za poznáním (cca 60%), za zábavou (55%). Následuje trojice dalších důvodů s preferencí pod 40% - nákupy, návštěvy a odpočinek s relaxací. Naopak pracovní důvody, turistika a sport, zdraví patří mezi méně časté důvody návštěv Ostravska.

27 Respond & Co, s.r.o. Hladnovská 1255/23, 710 00 Ostrava 10 www.respond.cz Respond Slovakia, s.r.o. M.R.Štefánika 1, 010 79 Žilina www.respond.sk

28 Komentáře agentury Respond Obecná významnost faktorů pro trávení volného času Z obecných faktorů kladou lidé nejvyšší důraz na dva faktory související s trávením volného času – na atraktivní přírodu, krajinu a zdravé životní prostředí a zároveň na kvalitní veřejné stravování a gastronomické služby. Zatímco první faktor není silnou stránkou TO Ostravsko, je možné právě druhý faktor v TO Ostravsko podpořit. Na opačné straně – a tudíž mezi faktory s nejmenším důrazem pak patří především důraz na dostatečně širokou nabídku ubytování střední a vyšší kategorie nebo i nižší kategorie (především ti, kteří se stejně neubytovávají). Obecně lze z výsledků vyvodit, že pro návštěvníky TO Ostravsko je důležitější stravování, než ubytování. Souvisí to ovšem s faktem, že až 60% návštěvníků ubytování ani nepoptává. Důležité jsou pro návštěvníky regionu i ochota a erudice personálu či obecnější široká nabídka sportovních či volnočasových aktivit. Pro TO Ostravsko naopak nejsou důležité záležitosti spojené se zimními sporty. Bezpodmínečným faktorem je ovšem bezpečnost v regionu, na kterou klade důraz největší počet respondentů. Dále jsou preferovány rozumná cenová úroveň služeb, dostupnost informací o regionu či přátelskost osob pracujících v tomto sektoru. Kvalita silnic či dostupnost veřejnou dopravou naopak nutně nemusí znamenat automaticky vhodnost k návštěvě a trávení volného času v tomto regionu.

29 Respond & Co, s.r.o. Hladnovská 1255/23, 710 00 Ostrava 10 www.respond.cz Respond Slovakia, s.r.o. M.R.Štefánika 1, 010 79 Žilina www.respond.sk

30

31

32 Komentáře agentury Respond Aktivity vhodné pro region Respondenti na základě svých zkušeností s regionem TO Ostravsko dokázali definovat, k jakým aktivitám je tento region vhodný. Na prvním místě – jako nejvhodnější aktivita v regionu – je označena návštěva kulturních akcí (festivaly, slavnosti, koncerty apod.). Další vhodné aktivity pro region jsou návštěvy sportovních akcí či společenský život a zábava. Opět na opačném konci se pak mezi tři nejméně vhodné aktivity v regionu TO Ostravsko jsou jmenovány agroturistika (pobyty na farmě, projížďky na koni), dále lyžování a zimní sporty a ani církevní turistika (návštěvy církevních památek, poutí, procesí a jiných náboženských aktivit) nepatří mezi vhodné aktivity v tomto regionu. Obecně lze opět říci, že je TO Ostravsko vnímán jako region vhodný pro sportovní a kulturní aktivity. Na názorech, které aktivity jsou vhodné, nemá vliv pohlaví respondentů a názory mužů a žen jsou velmi podobné. Významnější rozdíly jsou naopak v jednotlivých věkových kategoriích.

33 Respond & Co, s.r.o. Hladnovská 1255/23, 710 00 Ostrava 10 www.respond.cz Respond Slovakia, s.r.o. M.R.Štefánika 1, 010 79 Žilina www.respond.sk

34 Komentáře agentury Respond Vhodná délka pobytu Vhodná délka pro pobyt na Ostravsku je dle návštěvníků cca 5-ti denní pobyt. Potvrdily to všechny tři sběry dat, tzn. není velký rozdíl v jednotlivých ročních obdobích. Modusem – čili nejčastěji zvolenou odpovědí – je přitom 3 denní pobyt, který označuje skoro čtvrtina respondentů. Klasický týdenní pobyt pak volí okolo 15% respondentů. Trochu překvapivě není mezi nejčastějšími odpověďmi jednodenní pobyt, který jako nejvhodnější volí méně než 15% respondentů. Delší pobyty volí lidé častěji s rostoucím věkem.

35 Respond & Co, s.r.o. Hladnovská 1255/23, 710 00 Ostrava 10 www.respond.cz Respond Slovakia, s.r.o. M.R.Štefánika 1, 010 79 Žilina www.respond.sk

36 Komentáře agentury Respond Výjimečnost TO Ostravsko Názory návštěvníků TO Ostravsko jsou vyrovnané. Zhruba polovina hovoří o výjimečnosti tohoto regionu a polovina naopak jako o nevýjimečností či pouze trochu výjimečném regionu. Přesto je celkem potěšitelné, že v závislosti na ročním období zhruba 30% lidí označuje TO Ostravsko za docela dost výjimečný region a 10% pak za zcela výjimečný. Výjimečnost je nejčastěji spatřována v existenci průmyslových aglomerací (hutnictví, strojírenství), v existenci technických památek a v existenci oblíbené atraktivity ZOO.

37 Respond & Co, s.r.o. Hladnovská 1255/23, 710 00 Ostrava 10 www.respond.cz Respond Slovakia, s.r.o. M.R.Štefánika 1, 010 79 Žilina www.respond.sk

38

39 Komentáře agentury Respond Spokojenost s faktory Nejvíce jsou návštěvníci spokojeno s kvalitou veřejného stravování a gastro-služeb spolu se širokou nabídkou restaurací a gastro zařízení. Na opačné straně pak naopak jsou především záležitosti týkající se ubytování – nabídka ubytování v nižších, středních i nejvyšších cenových kategoriích i oblast samotné kvality ubytování. Atraktivita samotných památek, parkovací možnosti a atraktivita přírodních památek se umisťuje uprostřed. Celková spokojenost Velmi nespokojených s návštěvou v TO Ostravsko je jen velmi málo respondentů – okolo 4%. Spíše nespokojených je pak od 3-14%. Převládají tak jednoznačně velmi spokojení (25-50% v závislosti na roční době) a spíše spokojení (33-39%). Největší spokojenost panuje s ochotou a erudovaností personálu ve službách cestovního ruchu. Služby v oblasti zimních sportů jsou naopak nejméně přispívající k celkové spokojenosti. Při svém pobytu většina respondentů nepociťovala přímé problémy. Ze jmenovaných potenciálních problémů je jmenováno ovzduší (ale pouze 3%), Romové (3%) či neexistence orientačních tabulí (2%). V přímém hodnocení je nejvyšší spokojenost s nákupními možnostmi a dostupností informací o regionu. Po zadu nezůstávají přátelskost místních lidí. Spokojenost je naopak podprůměrná s hustotou sítě veřejné dopravy a s kvalitou silnic. Jedná se tedy v obou případech o dopravní obslužnost regionu.

40 Respond & Co, s.r.o. Hladnovská 1255/23, 710 00 Ostrava 10 www.respond.cz Respond Slovakia, s.r.o. M.R.Štefánika 1, 010 79 Žilina www.respond.sk

41

42

43

44

45 Komentáře agentury Respond Frekvence návštěv TO Ostravsko Největší část návštěvník TO Ostravsko navštěvuje pravidelně a krátkodobě. Jedná v závislosti na ročním období o 14-34% respondentů. Na opačné straně je celkem dost výrazný počet takových návštěvníků, kteří navštívili TO Ostravsko jednou či dvakrát za poslední rok. V závislosti na ročním období je jich dohromady okolo 25-40%. Do těchto dvou extrémů tudíž spadá přibližně 2/3 všech návštěvníků. Zbytek respondentů uvádí hodnoty mezi extrémy, které představují alespoň občasnou, ale opakovanou návštěvu TO Ostravsko. Informace o možnostech trávení volného času Návštěvníci TO Ostravsko pociťují relativní dostatek informací o možnostech trávení volného času. Myslí si to více než 70% návštěvníků (na jaře 66,7%, léto 77,3% a na podzim již 83%). Zbytek respondentů dostatek informací nemá. Okolo 15% respondentů sice dostatek informací nemá, ale přivítalo by takové informace získat a okolo 10% návštěvníků o takové informace ani nestojí. Zdroje informací Zdrojem informací číslo 1 o možnostech trávení volného času v TO Ostravsko je jednoznačně internet, který označuje přes 80% návštěvníků regionu. Druhým nejvýznamnějším zdrojem je pak neformální informační zdroj v podobě známých či příbuzných (necelých 70%), následují masmédia /okolo 50%). Na opačném konci preferencí jsou veletrhy a výstavy a informace načerpané prostřednictvím cestovních kanceláří.

46 Respond & Co, s.r.o. Hladnovská 1255/23, 710 00 Ostrava 10 www.respond.cz Respond Slovakia, s.r.o. M.R.Štefánika 1, 010 79 Žilina www.respond.sk

47

48

49 Komentáře agentury Respond Doporučení TO Ostravsko Míra doporučení svým známým na strávení dovolené v TO Ostravsko není tak vysoká, jak by si zadavatel mohl představovat. Rozhodně by doporučili TO svým známým pouze okolo 25-34% návštěvníků regionu, spíše by doporučilo dalších cca 34-42% návštěvníků. Dohromady se tedy jedná o sice nadpoloviční počet respondentů, nicméně doporučení kolísá v závislosti na roční době sběru dat od cca 60% po 75%, což ovšem není nadprůměrný výsledek (za ten jde počítat výsledky blížící se hodnotě minimálně 80%). Svědčí o tom i relativně dost velká skupina respondentů, kteří by TO rozhodně nedoporučili. Těchto respondentů je dokonce okolo 10%. Negativní názor nejvíce ovlivňuje názor na špatné ovzduší, Romové, přístup lidí. Jsou to vše ale spíše okrajové, spontánně jmenované odpovědi. Naopak pro trávení volného času v této TO hovoří názory lidí, že je zde dostatek možností pro trávení volného času, dále návštěvníci doporučují ZOO, Colours (ten doporučují nejčastěji na jaře). Objevují se i odpovědi, že je Ostrava hezčí, než jakou má pověst a že Ostravsko stojí za návštěvu. Každopádně z odpovědí vyplývá, že je často mezi Ostravskem a Ostravou dáváno rovnítko.

50 Respond & Co, s.r.o. Hladnovská 1255/23, 710 00 Ostrava 10 www.respond.cz Respond Slovakia, s.r.o. M.R.Štefánika 1, 010 79 Žilina www.respond.sk

51

52

53 Komentáře agentury Respond Aktivity v TO Ostravsko V TO Ostravsko lze hovořit o trojích hlavních aktivitách: Sport, Kultura a Zoo. To je trojice nejčastějších aktivit, kter návštěvníci tohoto regionu doporučují. Z hlediska jednotlivých míst, kde je tyto aktivity možné doporučit jsou to pochopitelně samotná ostravská ZOO, dále oblast Dolních Vítkovic (zde se střetává svět techniky, muzeí a kultury). K doporučeným místům pak patří i Stodolní ulice, ČEZ aréna (sport), Planetárium a Slezskoostravský hrad. Jako fenomén starší generace lze hovořit i o Lázních Klimkovice. Délka pobytu je doporučována v souladu se zkušeností na 2-3 dny (což doporučuje přes polovinu respondentů). Jednodenní, či naopak týdenní pobyty doporučuje menší počet, okolo 15% respondentů. Průměr se ustáli na 5-ti denní pobyt. Opakovaná návštěva Přibližně polovina návštěvníků deklaruje, že region navštíví rozhodně znovu a dalších cca 35% respondentů pak spíše ano. Je to pochopitelné, protože většina návštěvníku dojíždí již nyní do oblasti opakovaně a stává se pro ně častým cílem trávení jejich volného času. Velmi pozitivní je, že se hodlají vrátit i zahraniční návštěvníci, či návštěvníci z Čech mimo Moravu. Zajímavé je skutečnost, že s klesajícím vzděláním klesá i zájem o opakované návštěvy TO Ostravsko (lidé se základním vzděláním často uvádí odpověď nevím).

54 Respond & Co, s.r.o. Hladnovská 1255/23, 710 00 Ostrava 10 www.respond.cz Respond Slovakia, s.r.o. M.R.Štefánika 1, 010 79 Žilina www.respond.sk

55

56

57

58 VÝSLEDKY SAMOTNÉ III. ETAPY (PODZIM 2015)

59 Respond & Co, s.r.o. Hladnovská 1255/23, 710 00 Ostrava 10 www.respond.cz Respond Slovakia, s.r.o. M.R.Štefánika 1, 010 79 Žilina www.respond.sk

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83


Stáhnout ppt "Respond & Co, s.r.o. Hladnovská 1255/23, 710 00 Ostrava 10 Respond Slovakia, s.r.o. M.R.Štefánika 1, 010 79 Žilina TO Ostravsko."

Podobné prezentace


Reklamy Google