Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

3. CVIČENÍ KOMUNIKACE MEZI KULTURAMI Vzdálenost moci a vyhýbání se nejistotě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "3. CVIČENÍ KOMUNIKACE MEZI KULTURAMI Vzdálenost moci a vyhýbání se nejistotě."— Transkript prezentace:

1 3. CVIČENÍ KOMUNIKACE MEZI KULTURAMI Vzdálenost moci a vyhýbání se nejistotě

2 Literární rešerše Základ: výzkumná otázka – vše jí podřizovat Publikace, jež se jí přímo/nepřímo věnují našemu tématu Co na výzkumnou otázku bylo zpracováno, kam až se ve výzkumu došlo.. Cílem literární rešerše je představit čtenáři (dobře to ale poslouží i autorovi práce) co už bylo na dané téma vyzkoumáno a jak daleko výzkum došel! “Tématem etnicky smíšených sňatků se zabývá xx ve své monografii xx”.

3 Literární rešerše Literární rešerše není pouhý seznam knih a publikací, ale z tématických publikací je třeba vybrat hlavní myšlenky (pasáže), které se věnují VÝZKUMNÉ OTÁZCE. Literární rešerše NENÍ teoretická část práce. Literární rešerše NENÍ seznam publikací použitých ve vaší práci, ba ani seznam knih, které poskytnou základní informace: NEUVÁDĚT, že k danému tématu neexistuje vůbec žádná literatura (ona existuje;-)

4 Metodologie - KVL - seminárka - alespoň 1 respondent + adekvace metod (=výhody a nevýhody výzkumu) - jeden z typů - rozhovor (rozdíl v určení důležitosti otázek) - Řízený - Neřízený - Nestrukturovaný ( volný rozhovor, neformální rozhovor, unstructured interview) – otázky jsou přirozeně vytvářeny na základě vyprávění respondenta - Polostrukturovaný ( rozhovor částečně řízený, rozhovor pomocí návodu, semistructured interview) – rozhovor pomocí návodu, připravený okruh témat/otázek

5 Tipy a triky k vedení rozhovorů - příprava otázek - představit účel výzkumu, čeho se rozhovor bude týkat - k prolomení ledů a větší důvěře je dobré něco říct o sobě - být přirozený, poslouchat! - sondy v rukávu (to je velmi zajímavé, můžete mi o tom říct více? nebo jen pomlka nebo zopakovat odpověď a respondent něco doplní) - řazení otázek, citlivé na konec - anonymita, nahrávání rozhovoru - nelze se připravit na vše - zaslat práci, když bude respondent chtít - čtivá, kvalitní práce http://www.hks.re/wiki1/doku.php?id=aktivni_fotbalovi_fanousci http://www.hks.re/wiki1/doku.php?id=aktivni_fotbalovi_fanousci

6 Vzdálenost moci - Hofstede výzkum otázky v dotazníku:  Jak často se, podle vašich zkušeností, vyskytuje následující problém: podřízený se bojí vyjádřit svůj nesouhlas s nadřízeným?  Jak podřízení vnímají skutečný styl rozhodování svého nadřízeného?  Který styl rozhodování nadřízeného podřízení preferují?

7 Vzdálenost moci - Hofstede výzkum Výsledky výzkumu ukazují: velká vzdálenost moci  asijské země  východoevropské země  země Latinské Ameriky  Evropa - země s románskými jazyky malá vzdálenost moci  německy mluvící země  Velká Británie  země severní Evropy  USA  Izrael

8 Vzdálenost moci - Hofstede vyhodnocení země s velkou vzdáleností moci zaměstnanci se bojí nesouhlasit s nadřízeným dávají přednost autokratickému stylu řízení ideální nadřízený je “dobrý otec” země s malou vzdáleností moci zaměstnanci se nebojí šéfů šéfové nejsou autokratičtí zaměstnanci preferují konzultativní styl rozhodování podřízení se snadno obrací na nadřízené podřízení si “dovolí” odporovat nadřízenému

9 Vzdálenost moci - škola malá vzdálenost moci  nerovnosti mezi lidmi musí být minimalizovány  se společenskými vztahy je třeba zacházet obezřetně  měla by tu být a také tu v jistém rozsahuje je vzájemná závislost mezi více a méně mocnými  rodiče s dětmi zacházejí jako se sobě rovnými velká vzdálenost moci  nerovnosti mezi lidmi jsou očekávány a požadovány  statut musí být vyvážen sebekontrolou  méně mocní lidé mají být závislí na těch, kdo mají moc - to buď projevují závislostí nebo protizávislostí  rodiče vedou děti k poslušnosti  úcta k rodičům a starším příbuzným je ctnost, kterou je třeba pěstovat celý život

10 Vzdálenost moci - škola malá vzdálenost moci  děti nepečují o stárnoucí rodiče  učitelé od žáků očekávají iniciativu  učitelé jsou odborníci, kteří předávají neosobní pravdy  kvalitu učení zajišťuje obousměrná komunikace a výtečnost studentů  vzdělanější lid zastávají méně autoritářské hodnoty než ti méně vzdělaní  politika vzdělanosti se zaměřuje na střední školství velká vzdálenost moci  studenti jednají s učiteli s respektem i mimo školu  od učitelů se očekává, že sami převezmou iniciativu ve třídě  učitelé jsou mudrci, kteří předávají osobní moudrost  vzdělaní i méně vzdělaní lidé zastávají autoritářské hodnoty  politika vzdělanosti se zaměřuje na univerzity

11 Vzdálenost moci - pracoviště malá vzdálenost moci  hierarchie v organizacích znamená nerovnost rolí, která vznikla z praktických důvodů  decentralizace je v oblibě  je tu méně nadřízených  rozdíly mezi platy na vrcholu a na základně organizace jsou malé  manažeři spoléhají na své vlastní zkušenosti a na podřízené  ideální šéf je demokratický a je schopný  privilegia a symboly statutu nejsou považvány za vhodné velká vzdálenost moci  hierarchie v organizacích odráží nerovnost mezi těmi nahoře a těmi dole  centralizace je v oblibě  je tu více nadřízených  rozdíly mezi platy na vrcholu a základně jsou velké  manažeři spoléhají na nadřízené a na formální pravidla  podřízení očekávají, že se jim řekne, co mají dělat  ideální šéf je benevolentní autokrat nebo dobrý otec  k manažerům patří privilegia a symboly statutu

12 Vzdálenost moci - původ rozdílů velká vzdálenost mluví se románskými jazyky (původ Římská říše) zeměpisná šířka - blíže k rovníku malá vzdálenost mluví se germánskými jazyky (barbarské kmeny) zeměpisná šířka - vyšší bohatství země (ale z bohatství musí mít prospěch všichni)

13 Vyhýbání se nejistotě = vyjadřuje stupeň, v němž se příslušníci dané kultury cítí ohroženi nejistotou nebo neznámými situacemi - tento pocit je vyjadřován nervovým vypětím, potřebou předvídatelnosti a potřebou psaných i nepsaných pravidel (racionálních i iracionálních)  čím úzkostnější kultura, tím více se stává expresivní = více se mluví rukama, emoce v hlase, mohou se vyjádřit lidské pocity

14 Vyhýbání se nejistotě - Hofstede výzkum Položené otázky:  Jak často se cítíte nervózní nebo napjatý při práci?  souhlasy (nesouhlasy) s výrokem - Podnikové předpisy nesmějí být porušeny, i kdyby si zaměstnanec myslel, že je to v nejlepším zájmu podniku.  Jak dlouho myslíte, že budete ještě pracovat v IBM?

15 Vyhýbání se nejistotě - Hofstede výzkum Výsledky výzkumu ukazují:  vysoké hodnoty  v Latinské Americe, v Evropě v románských zemích a okolí Středozemního moře, Japonsko, Jižní Korea  středně vysoké hodnoty  německy mluvící země - Rakousko, Německo, Švýcarsko  nízké hodnoty  asijské země, Afrika, anglicky mluvící země, severské země Evropy (čím víc vysoké hodnoty, tím víc úzkostnější kultura)

16 Vyhýbání se nejistotě - Hofstede vyhodnocení  nejistota vytváří úzkost (= stav tísně nebo obav z toho, co se může stát)  každá lidská společnost vytvořila vysvětlující techniky přes techniku, práva a zákony a náboženství  technika - pomáhá se vyhnout nejistotám zapříčiněnými přírodou  práva a zákony se pokouší omezit nejisotu v chování druhých  náboženství - vztah k nadpřirozeným silám, o nichž se předpokládá, že určují budoucnost člověka  nejistota = subjektivní pocit, může být sdílen s jinými členy společnosti, je přenášena společností přes instituce jako je rodina, škola, stát  u nejistoty není pravděpodobnost, je to situace, kdy se může stát cokoliv a my nemáme tušeni ani co se může stát (rozdíl od rizika, tam pravděpodobnost spočítat můžeme)

17 Vyhýbání se nejistotě - škola silné vyhýbání nejistotě  studenti předpokládají o svých učitelích, že to jsou experti  učitelé znají odpovědi na všechny otázky  jestliže učitel vysvětlí látku tak, že ji každý porozumí, už je to nevědecké  studenti svůj úspěch berou jako náhodu, než víru ve své schopnosti slabé vyhýbání nejistotě  studenti akceptují učitele, který říká, že “neví”  obtížné otázky a látku učitelé předávají pomocí běžných slov (a stále je to vědecké)  studenti svůj úspěch odvozují od svých schopností

18 Vyhýbání se nejistotě - pracoviště silné vyhýbání nejistotě  velké množství předpisů, pravidel (i nepsaných), pro náhodu tak “zbyde” malé množství prostoru  pravidla mohou být naprosto dysfunkční, hlavně,, že je nějaká struktura (která se nedodržuje)  věří se v odbornost na pracovišti slabé vyhýbání nejistotě  panická hrůza z pravidel  pravidla jsou zavedena, až když je opravdu velká nutnost  lidé jsou hrdí na to, že to zvládnou i bez pravidel (např. umí stát ve frontě v řadě i bez psaného pravidla)  na pracovišti je upřednostňován zdravý rozum


Stáhnout ppt "3. CVIČENÍ KOMUNIKACE MEZI KULTURAMI Vzdálenost moci a vyhýbání se nejistotě."

Podobné prezentace


Reklamy Google