Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Institucionální zabezpečení sportu v rámci tělesné kultury v ČR a EU EKOSP2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Institucionální zabezpečení sportu v rámci tělesné kultury v ČR a EU EKOSP2."— Transkript prezentace:

1 Institucionální zabezpečení sportu v rámci tělesné kultury v ČR a EU EKOSP2

2 Klíčové oblasti institucionálního rámce 1.Zahraniční struktury 2.Státní struktury 3.Spolkové struktury 4.Ziskový sektor

3 Zahraniční struktury (viz samost.přednáška) International Olympic Committee (IOC)International Olympic Committee (IOC) UNESCOUNESCO Evropská unieEvropská unie –Výbor pro kulturu, mládež, vzdělání a média (Ján Figel) –Evropská komise – DG for Education and Culture –Evropský soudní dvůr –Dokumenty ENGSO – European Non-Govermental Sports OrganisationENGSO – European Non-Govermental Sports Organisation EOC – European Olympic CommitteesEOC – European Olympic Committees Council of Europe - Committee for the Development of Sport (CDDS)Council of Europe - Committee for the Development of Sport (CDDS) European Sports Conference (ESC)European Sports Conference (ESC) General Association of International Sports Federations (GAISF)General Association of International Sports Federations (GAISF) European Sport Health Confederation (CESS)European Sport Health Confederation (CESS) Evropská charta sportuEvropská charta sportu

4 Státní struktury v ČR Vláda: Směry státní politiky ve sportu na léta 2004-2006 Ministryni školství, mládeže a tělovýchovyMinistryni školství, mládeže a tělovýchovy –realizovat Směry státní politiky ve sportu a za tímto účelem finančně podporovat programy na podporu: –v souladu se zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu vytvářet podmínky pro rozvoj systémového zabezpečení přípravy ke státní sportovní reprezentaci a přípravě sportovních talentů, –podílet se na realizaci vědeckovýzkumného zabezpečení a zdravotní péče v oblasti sportu, –zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ministryni zdravotnictvíMinistryni zdravotnictví –v souladu se zákonem č. 115 /2001 Sb. o podpoře sportu, zkvalitňovat činnost laboratoře dopingové kontroly, –vytvořit systém zdravotní péče o sportovce v rámci sportovní reprezentace a péče o sportovně talentovanou mládež. Místopředsedovi vlády a ministru vnitra a ministru obranyMístopředsedovi vlády a ministru vnitra a ministru obrany –v souladu se zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu vytvářet podmínky pro rozvoj systémového zabezpečení přípravy ke státní sportovní reprezentaci a přípravě sportovních talentů, –podílet se na realizaci vědeckovýzkumného zabezpečení a zdravotní péče v oblasti sportu;

5 Vláda ČR „ Zásady komplexního zabezpečení státní sportovní reprezentace včetně systému výchovy sportovních talentů“ ze dne 14. července 1999 č. 718,„ Zásady komplexního zabezpečení státní sportovní reprezentace včetně systému výchovy sportovních talentů“ ze dne 14. července 1999 č. 718, „ Národní program rozvoje sportu pro všechny v České republice“ ze dne 5. ledna 2000 včetně kontrolní zprávy o jeho plnění č.j. 16 033/02-50 předložené vládě ČR v červnu 2002„ Národní program rozvoje sportu pro všechny v České republice“ ze dne 5. ledna 2000 včetně kontrolní zprávy o jeho plnění č.j. 16 033/02-50 předložené vládě ČR v červnu 2002 Zákon o podpoře sportu č. 115/2001 Sb., ze dne 28.února 2001 ve znění zákona č. 219/2005 Sb.Zákon o podpoře sportu č. 115/2001 Sb., ze dne 28.února 2001 ve znění zákona č. 219/2005 Sb.

6 Cíle a priority státní politiky Změny hodnotové orientace občanůZměny hodnotové orientace občanů Trvale zlepšovat podmínky pro provozování sportuTrvale zlepšovat podmínky pro provozování sportu Trvale vytvářet podmínky pro sportovní aktivity dětí a mládeže na školáchTrvale vytvářet podmínky pro sportovní aktivity dětí a mládeže na školách Dosahovat očekávaných a odpovídajících sportovních výsledků na významných světových soutěžíchDosahovat očekávaných a odpovídajících sportovních výsledků na významných světových soutěžích Vytvářet účinný systém podpory programů zabraňující negativním jevům ve sportuVytvářet účinný systém podpory programů zabraňující negativním jevům ve sportu Priority státní politikyPriority státní politiky

7 Operační programy Podpora státní sportovní reprezentacePodpora státní sportovní reprezentace Podpora péče, výběru a rozvoje talentůPodpora péče, výběru a rozvoje talentů Podpora významných sportovních akcíPodpora významných sportovních akcí Podpora školních sportovních aktivitPodpora školních sportovních aktivit Podpora rozvoje činnosti v oblasti sportu pro všechnyPodpora rozvoje činnosti v oblasti sportu pro všechny Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny sportovní infrastruktury.Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny sportovní infrastruktury. Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny sportovní reprezentacePodpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny sportovní reprezentace Podpora zdravotně postižených sportovcůPodpora zdravotně postižených sportovců Podpora antidopingového programu České republikyPodpora antidopingového programu České republiky Podpora vědy a výzkumuPodpora vědy a výzkumu

8 MŠMT Antidopingový výbor ČR – organizační složka státu (česká charta proti dopingu)Antidopingový výbor ČR – organizační složka státu (česká charta proti dopingu) SportSport –Sportovní reprezentace –Sportovní centra –Sportovní třídy TělovýchovaTělovýchova –Sport pro všechny –Sport a škola –Sport zdravotně postižených –Údržba a provoz TVS zařízení

9 Zásady státní sportovní reprezentace - 2007 Po přepočtu stanovených položek se celkový finanční objem dotace pro sportovní svazy rozdělí na tři díly v poměru:Po přepočtu stanovených položek se celkový finanční objem dotace pro sportovní svazy rozdělí na tři díly v poměru: –příspěvek na přípravu 20 % (příprava a materiál) –účast - příspěvek na akce, soutěže 30 % –sportovní úspěšnost50 % (poslední 3 roky)

10 Metodika výpočtu ohodnocení úspěšnosti

11 Zásady Programu V. - Národní program rozvoje sportu pro všechny - 2007 1.Cílem je postupně měnit společenské a materiální podmínky ve prospěch celoživotního aktivního způsobu života. Je určen jako příspěvek pro projekty občanských sdružení zabývajícími se sportem pro všechny, včetně specifických skupin. 2.Stanovené priority účelového zaměření: Pravidelná sportovní a tělovýchovná činnost dětí a mládeže ve věkové kategorii 6 – 18 letPravidelná sportovní a tělovýchovná činnost dětí a mládeže ve věkové kategorii 6 – 18 let Otevřené tělovýchovné a sportovní akce, včetně jednorázových kampaní se zaměřením ke zdravému a aktivnímu životnímu styluOtevřené tělovýchovné a sportovní akce, včetně jednorázových kampaní se zaměřením ke zdravému a aktivnímu životnímu stylu Projekty zaměřené na pohybové aktivity občanů starších 60 letProjekty zaměřené na pohybové aktivity občanů starších 60 let Vzdělávání dobrovolných pracovníků v oblasti sportu pro všechnyVzdělávání dobrovolných pracovníků v oblasti sportu pro všechny Tělovýchovná reprezentaceTělovýchovná reprezentace Věda a výzkum v oblasti sportuVěda a výzkum v oblasti sportu

12 Činnost MO a MV v oblasti sportu Armádní sportovní centrum DUKLA (ASC DUKLA) je organizační složkou MO ČR. Armádní vrcholový sport je zaměřen na zabezpečení státní sportovní reprezentace České republiky v oblasti organizační, metodické, materiální, finanční a personální.Armádní sportovní centrum DUKLA (ASC DUKLA) je organizační složkou MO ČR. Armádní vrcholový sport je zaměřen na zabezpečení státní sportovní reprezentace České republiky v oblasti organizační, metodické, materiální, finanční a personální. Prioritně se u ASC DUKLA zabezpečují olympijská sportovní odvětví.Prioritně se u ASC DUKLA zabezpečují olympijská sportovní odvětví. Mezi sportovní příspěvkové organizace MO ČR patří Handball club DUKLA Praha, Volejbalový klub DUKLA Liberec a Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu (CASRI).Mezi sportovní příspěvkové organizace MO ČR patří Handball club DUKLA Praha, Volejbalový klub DUKLA Liberec a Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu (CASRI). Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT ČR (VSC)(dříve Středisko vrcholného sportu) vzniklo v roce 1974. Sportovní centrum je od 1. 3. 2003 organizační složkou státu.Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT ČR (VSC)(dříve Středisko vrcholného sportu) vzniklo v roce 1974. Sportovní centrum je od 1. 3. 2003 organizační složkou státu. Policejní sportPolicejní sport Hasičský sportHasičský sport

13 Kraje Kraje ve své samostatné působnosti podle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, vytvářejí podmínky pro sport, zejména pak:Kraje ve své samostatné působnosti podle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, vytvářejí podmínky pro sport, zejména pak: –zabezpečují rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů, –zajišťují výstavbu, rekonstrukci, údržbu a provoz svých sportovních zařízení, –zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu. Krajské a obecní rozpočty se zaměřují na podporu sportovních oddílů a klubů, jež působí v jejich regionu, jedná se spíše o subjekty neorganizované v zastřešujících asociacích, nebo amatérské organizace, které nutně nevychovávají sportovní reprezentaci.Krajské a obecní rozpočty se zaměřují na podporu sportovních oddílů a klubů, jež působí v jejich regionu, jedná se spíše o subjekty neorganizované v zastřešujících asociacích, nebo amatérské organizace, které nutně nevychovávají sportovní reprezentaci.

14 Vybrané koncepční materiály krajů, které zahrnují problematiku oblasti sportu. Jihočeský: Program rozvoje kraje, Akční plán programu rozvoje kraje, Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Jihočeském krajiJihočeský: Program rozvoje kraje, Akční plán programu rozvoje kraje, Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Jihočeském kraji Jihomoravský: Program rozvoje kraje, Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Jihomoravském krajiJihomoravský: Program rozvoje kraje, Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Jihomoravském kraji Karlovarský: Plán rozvoje kraje 2004 – 2006, Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Karlovarském krajiKarlovarský: Plán rozvoje kraje 2004 – 2006, Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Karlovarském kraji Královéhradecký: Program rozvoje krajeKrálovéhradecký: Program rozvoje kraje Liberecký: Program rozvoje Libereckého kraje, Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Libereckém krajiLiberecký: Program rozvoje Libereckého kraje, Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Libereckém kraji Moravskoslezský: Program rozvoje kraje, Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Moravy a SlezskaMoravskoslezský: Program rozvoje kraje, Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Moravy a Slezska Olomoucký: Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Olomouckého kraje, Operační program Olomouckého krajeOlomoucký: Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Olomouckého kraje, Operační program Olomouckého kraje

15 Kraje II. Pardubický: Program rozvoje Pardubického kraje, Generel cyklodopravy Pardubického kraje,Pardubický: Program rozvoje Pardubického kraje, Generel cyklodopravy Pardubického kraje, Plzeňský: Program rozvoje Plzeňského kraje, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje, Koncepce pro oblast tělovýchovy a sportu, prevence sociopatologických jevů, multikulturní výchovy a školských služebPlzeňský: Program rozvoje Plzeňského kraje, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje, Koncepce pro oblast tělovýchovy a sportu, prevence sociopatologických jevů, multikulturní výchovy a školských služeb Středočeský: Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje, Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského krajeStředočeský: Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje, Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje Ústecký: Dlouhodobý záměr Ústeckého krajeÚstecký: Dlouhodobý záměr Ústeckého kraje Vysočina: Program rozvoje kraje Vysočina, Koncepce volnočasových aktivit v kraji Vysočina na roky 2005 - 2008Vysočina: Program rozvoje kraje Vysočina, Koncepce volnočasových aktivit v kraji Vysočina na roky 2005 - 2008 Zlínský: Program rozvoje kraje, Plán rozvoje 2005, Analýza sportovního a tělovýchovného prostředíZlínský: Program rozvoje kraje, Plán rozvoje 2005, Analýza sportovního a tělovýchovného prostředí Hl. m. Praha: Strategický plán hl. m. Prahy, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy v hl. m. PrazeHl. m. Praha: Strategický plán hl. m. Prahy, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy v hl. m. Praze

16 Obce Obce ve své samostatné působnosti dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, vytvářejí podmínky pro sport, zejména tím, že:Obce ve své samostatné působnosti dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, vytvářejí podmínky pro sport, zejména tím, že: –zabezpečují rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů, –zajišťují výstavbu, rekonstrukci, údržbu a provoz svých sportovních zařízení a poskytují je pro sportovní činnost občanů, –kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení, –zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu. Obce poskytují dotace jak na konkrétní projekty, tak na financování běžného provozu NNO, a to v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Metodiku poskytování dotací si obce upravují samy.Obce poskytují dotace jak na konkrétní projekty, tak na financování běžného provozu NNO, a to v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Metodiku poskytování dotací si obce upravují samy.

17 Spolkové struktury Kluby odhad cca 40 000Kluby odhad cca 40 000 Sportovní svazy s celorepublikovou působností – 120Sportovní svazy s celorepublikovou působností – 120 Všesportovní kolegiumVšesportovní kolegium –Zastupuje tedy zájmy více jak 2 mil. registrovaných sportujících občanů všech věkových kategorií, sdružených v cca 20 tis. občanských sdružení. Všesportovní kolegium ČR (dále kolegium) je dobrovolné seskupení jedenácti největších a zastřešujících sportovních svazů a spolků. Nemá právní subjektivitu –ČSTV + –Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů ČR (ATJSK ČR) Asociace školních sportovních klubů ČR (AŠSK ČR) Autoklub ČR (AČR) Česká asociace sportu pro všechny (ČASPV) Česká obec sokolská (ČOS) Český olympijský výbor (ČOV) Český střelecký svaz (ČSS) Český svaz tělesné výchovy (ČSTV) Klub českých turistů (KČT) Orel Sdružení sportovních svazů České republiky NNONNO

18 Zastřešující organizace Počet SK/TJ Počet členů ČSTV 16 758 1 187 966 ČASPV 2 135 223 171 SSS 2 590 90 563 AČR505 83 454 AŠSK 2 139 209 486 ČOS 1 038 170 941 KČT649 41 178 ČSS801 19 990 ATJSK23 12 004 OREL234 13 461

19 ČSTV Český svaz tělesné výchovy (ČSTV) je dobrovolným sdružením sportovních, tělovýchovných a turistických svazů s celostátní působností, tělovýchovných jednot a sportovních klubů i jejich sdružení, jsou-li ustavena jako občanská sdružení podle Zákona o sdružování občanů č.83/1990 Sb. ČSTV vznikl 11. března 1990 a jeho posláním je podporovat sport, tělesnou výchovu a turistiku, sportovní reprezentaci České republiky a přípravu na ni, zastupovat a chránit práva a zájmy sdružených subjektů, poskytovat jim požadované služby a vytvářet ke vzájemné spolupráci potřebnou platformu. Subjekty sdružené v ČSTV si ponechávají samostatnost svého právního postavení, majetku a činnosti.Český svaz tělesné výchovy (ČSTV) je dobrovolným sdružením sportovních, tělovýchovných a turistických svazů s celostátní působností, tělovýchovných jednot a sportovních klubů i jejich sdružení, jsou-li ustavena jako občanská sdružení podle Zákona o sdružování občanů č.83/1990 Sb. ČSTV vznikl 11. března 1990 a jeho posláním je podporovat sport, tělesnou výchovu a turistiku, sportovní reprezentaci České republiky a přípravu na ni, zastupovat a chránit práva a zájmy sdružených subjektů, poskytovat jim požadované služby a vytvářet ke vzájemné spolupráci potřebnou platformu. Subjekty sdružené v ČSTV si ponechávají samostatnost svého právního postavení, majetku a činnosti.

20 NNO NNO: organizované,soukromé, nerozdělující zisk, samosprávné, dobrovolné (Salomon)NNO: organizované,soukromé, nerozdělující zisk, samosprávné, dobrovolné (Salomon) Vzájemně prospěšné a veřejně prospěšnéVzájemně prospěšné a veřejně prospěšné Formy:Formy: –Občanská sdružení (č. 83/1990 Sb.) –Obecně prospěšné společnosti ( č. 248/1995 Sb.) –Nadace a nadační fondy (č. 227/1997 Sb.) –Církve a náboženské společnosti (č. 3/2002 Sb.) NNO2003 Obč. sdruž. OPSCPO Nadace a NF Celkem Celkem 50 972 849 4 712 1 202 57 735

21 Další relevantní právní předpisy Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické služběZákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkáchZákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hráchZákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách + daňové zákony+ daňové zákony

22 Ziskový sektor Živnosti:Živnosti: –Volné Manažerské činnosti, organizování a vzděláváníManažerské činnosti, organizování a vzdělávání –Vázané Poskytování tělovýchovných a sportovních služebPoskytování tělovýchovných a sportovních služeb Provozování tělových. A sportovních zařízení a zařízení sloužících pro rekreaci a rekondiciProvozování tělových. A sportovních zařízení a zařízení sloužících pro rekreaci a rekondici Průvodcovská činnostPrůvodcovská činnost Vodní záchranářská službaVodní záchranářská služba Masérské, rekondiční a regenerační službyMasérské, rekondiční a regenerační služby Provozovávání soláriíProvozovávání solárií –Koncesované Střelecký sport a související činnostiStřelecký sport a související činnosti

23 Doporučená literatura Hobza, Rektořík – Základy ekonomie sportu – kpt.4 a 5Hobza, Rektořík – Základy ekonomie sportu – kpt.4 a 5 Směry státní politiky ve sportu (IS)Směry státní politiky ve sportu (IS) Zásady státní sportovní reprezentace (IS)Zásady státní sportovní reprezentace (IS) Zásady Národní program rozvoje sportu pro všechny (IS)Zásady Národní program rozvoje sportu pro všechny (IS)

24 Zajímavé odkazy Rada EvropyRada Evropy –http://www.coe.int/t/e/cultural_co-operation/sport/ http://www.coe.int/t/e/cultural_co-operation/sport/ European year of education through sport 2004European year of education through sport 2004 –http://www.eyes-2004.info/5922.0.html http://www.eyes-2004.info/5922.0.html EU – sport siteEU – sport site –http://ec.europa.eu/sport/index_en.html http://ec.europa.eu/sport/index_en.html MOVMOV –http://www.olympic.org http://www.olympic.org MŠMTMŠMT –http://www.msmt.cz/sport http://www.msmt.cz/sport


Stáhnout ppt "Institucionální zabezpečení sportu v rámci tělesné kultury v ČR a EU EKOSP2."

Podobné prezentace


Reklamy Google