Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_Úč24.14 RočníkDruhý.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_Úč24.14 RočníkDruhý."— Transkript prezentace:

1 Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_Úč24.14 RočníkDruhý Tematická oblast a předmět Účtové třídy Účetnictví Název učebního materiáluÚčtová třída 3 – závazky AutorIng. Lenka Hřibová Datum vytvoření8. 12. 2013 Anotace Tato prezentace slouží jako podklad pro výuku předmětu účet- nictví u nástavbového studia podnikání. Žákům objasňuje pojem závazky a naznačuje jejich rozdělení a účtování v účtové třídě 3. Prezentace obsahuje 30 snímků, při jejichž zhotovení byly použity animace.

2 Účtová třída 3 – závazky Obsah 1.Definice závazku 2.Tuzemské závazky z obchodního styku 3.Závazky v cizí měně a kurzové rozdíly 4.Závazky ke společníkům 5.Závazky k zaměstnancům 6.Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění 7.Závazky ke státu (daňové závazky) 8.Inventarizace závazků 9.Úkoly 10.Zdroje

3 1. Definice závazku  Povinnost účetní jednotky uhradit nebo dodat zboží, poskytnou službu nebo jiné plnění.  Účetní jednotka je v roli dlužníka.  Krátkodobé – třída 3, dlouhodobé – třída 4.

4 2. Tuzemské závazky z obchodního styku a)Závazky vůči dodavateli b)Přijaté zálohy od odběratelů c)Závazky spojené s užíváním směnek d)Ostatní závazky Závazky vůči dodavateli – 321 MD DDD 0xx, 1xx, 5xx321 221, 211 MDD 343 Úhrada závazku BV, VPD Nákup majetku, služby DOFA DPH

5 Přijaté zálohy od odběratelů – 324 MD DDD 221, 211 324 311 Zúčtování zálohy s fakturou BV Přijetí zálohy BV, PPD Doplatek rozdílu mezi fakturou a zálohou BV Ostatní závazky Účtová skupina 37 – např. 379. Účtová skupina 38 – např. 389.

6 3. Závazky v cizí měně a kurzové rozdíly MD DDD 0xx, 1xx, 5xx 321.2 221, 211 Úhrada DOFA BV, VPD Nákup v cizí měně DOFA MDD 663 Snížení hodnoty závazku VUD – kurzový zisk Zvýšení hodnoty závazku VUD – kurzová ztráta Kurzové rozdíly vznikají:  při úhradě závazku,  na konci účetního období. MDD 563

7 4. Závazky ke společníkům Závazky ke společníkům z titulu podílu na zisku – účet 364 MD DD 431 364 342 Srážková daň – 15 % VUD Přiznané podíly na zisku VUD MDD 221 Výplata čistého podílu BV D Odvod daně BV Způsob účtování v: a. s. s. r. o. kom. spol.

8 Závazky ke společníkům z titulu půjčky do společnosti – účet 365 MD DD 211, 221 365 (479) 211, 221 Splátka půjčky společníkovi VPD, BV Půjčka od společníka PPD, BV MDD 562 Předpis úroku z půjčky VUD D

9 Závazky ke společníkům z titulu mzdy společníkům – účet 366 MD DD 522 366 336 ZP a SP společníka ZVL Hrubá mzda společníka ZVL Daň z příjmu společníka ZVL D MDD 342 MDD 379 Ostatní srážky ze mzdy společníka ZVL

10 5. Závazky k zaměstnancům Nevyplacené mzdy – účet 331  Mzda se zúčtovává v období, ve kterém byla práce provedena – 521/331.  Výplata se provádí ve výplatním termínu – 331/211, 221.  Odvody ze mzdy – daň z příjmu FO, soc. pojištění (6,5 %), zdr. pojištění (4,5 %), ostatní srážky – 342, 336, 379/331.  Nemocenská:  Rok 2013 – první 3 dny zdarma, 4-21 den zaměstnavatel (521/331), od 22. dne OSSZ (331/336).  Rok 2014 – první 3 dny zdarma, 4-15 den zaměstnavatel (521/331), od 16. dne OSSZ (331/336).

11 Ostatní závazky vůči zaměstnancům – účet 333  Závazky za vyúčtování pracovní cesty bez dříve vyplacené zálohy:  předložení cestovního účtu – 512/333,  výplata cestovního účtu – 333/211.

12 6. Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění  Závazky ze sociálního pojištění – odvádí se příslušné SSZ, skládá se ze 3 částí – nemocenské pojištění, důchodové zabezpečení, státní politika zaměstnanosti.  Za zaměstnance – 6,5 % (0 %; 6,5 %; 0 %).  Za zaměstnavatele – 25 % (2,3 %; 21,5 %; 1,2 %) – účtový předpis 524/336.2.  Závazky ze zdravotního pojištění – odvádí se příslušným zdravotním pojišťovnám, je z něj hrazena standardní lékařská péče.  Za zaměstnance – 4,5 %.  Za zaměstnavatele – 9 % – účtový předpis 524/336.1.

13 Zdravotní pojištění 20132014 Sazby13,5 % (4,5 % + 9 %) Maximální VZzrušen Minimální VZ8 000,-8 500,- Zaměstnanec (min.)1 080,-1 148,- OSVČ (min.)1 748,-1 752,- Sociální pojištění 20132014 Sazby34,5 % (6,5 % + 25 %) Maximální VZ1 242 432,-1 245 216,- Minimální VZ5 000,- OSVČ (min.)1 890,-1 894,-

14 7. Závazky ke státu (daňové závazky) Účtová skupina 34 Daně příméDaně nepříméDotace DPH – účet 343. Spotřební daň – účet 345. Ekologická daň – účet 345. Daň z příjmu FO, PO – účet 341. Daň z příjmu ze závislé činnosti – účet 342. Daně majetkové – silniční daň, daň dědická a darovací, daň z nemovitosti, daň z převodu nemovitosti – účet 345. Dotace ze státního rozpočtu – účet 346. Dotace z obecních rozpočtů – účet 347.

15 Základní daňové pojmy  Daň – povinná, nenávratná platba do státního rozpočtu.  Plátce daně – osoba, která má povinnost daň platit.  Poplatník daně – osoba, kterou daň zatěžuje.  Správce daně – státní instituce, která daně vybírá, kontroluje, vymáhá.  Zdaňovací období – časový interval, za který se daň vyměřuje a odvádí.  Splatnost daně – termín, do kterého musí být daň uhrazena.  Předmět daně – příjem, majetek, z kterého se platí daň.

16 Daň z příjmu PO – účet 341  Plátcem i poplatníkem – účetní jednotka.  Sazba – 19 %.  Zdaňovací období – kalendářní rok nebo hospodářský rok.  Splatnost daně, daňové přiznání – 31. 3. zpětně (30. 6. v případě auditu).  Platí se zálohově každý měsíc.  Předmět daně – upravený hospodářský výsledek.  Předpis daně – 591/341 (běžná činnost); 593/341 (mimořádná činnost).  Doměrek daně – 595/341.  Vratka daně – 341/595.

17 Daň z příjmu FO (OSVČ) – účet 341  Plátcem i poplatníkem – OSVČ.  Sazba – 15 %.  Zdaňovací období – kalendářní rok.  Splatnost daně, daňové přiznání – 31. 3. zpětně (30. 6. v případě daňového poradce).  Platí se zálohově každý měsíc.  Předmět daně – upravený hospodářský výsledek.  Předpis daně – 591/341 (běžná činnost); 593/341 (mimořádná činnost).  Doměrek daně – 595/341.  Vratka daně – 341/595.

18 Daň z příjmu FO (zaměstnanec) – účet 342  Plátce – zaměstnavatel.  Poplatník – zaměstnanec.  Sazba – 15 %.  Zdaňovací období – kalendářní rok.  Splatnost daně, daňové přiznání – 31. 3. zpětně.  Platí se zálohově každý měsíc.  Předmět daně – superhrubá mzda.  Předpis daně – 331/342.  Srážková daň – v případě nepodepsání daňového prohlášení a mzdy do 5 000,- Kč. (Od r. 2014 – 10 000,- Kč.)  Solidární daň – 7 % – z částky, která přesáhne měsíční příjem 103 536,- Kč. ( Od r. 2014 – 103 768,- Kč.)

19 Daň z přidané hodnoty (DPH) – účet 343  Plátce – FO nebo PO, která uskutečňuje ekonomickou činnost.  Poplatník – konečný spotřebitel.  Sazba – 15 %, 21 %.  Zdaňovací období – měsíc, čtvrtletí (dle obratu).  Splatnost daně, daňové přiznání – do 25. dne po skončení daňového období.  Předmět daně – hodnota zboží či služby.  Účtuje se na základě daňových dokladů.  Nutná analytika.  Daňová povinnost – 343 – str. D.  Nadměrný odpočet – 343 – str. MD.

20 Spotřební daň – účet 345  Plátce – FO nebo PO, které vyrábějí dané výrobky nebo kterým mají být výrobky propuštěny.  Poplatník – konečný spotřebitel.  Sazba – dle tabulek pro příslušný druh výrobku a dle měrné jednotky.  Zdaňovací období – měsíc.  Splatnost daně, daňové přiznání – do 25. dne po skončení daňového období.  Předmět daně – tabákové výrobky, líh a lihoviny, pivo a víno, uhlovodíková paliva a maziva.  Je součástí základu pro výpočet DPH.  Daňová povinnost – 345 – str. D.  Nadměrný odpočet – 345 – str. MD.

21 Majetkové daně – účet 345 MD DD 531 345 211, 221 Odvod daní VPD, BV Předpis silniční daně VUD MDD 532 Předpis daně z nemovitosti VUD D MDD 538 Předpis daně dědické a darovací, z převodu nemovitostí VUD

22 Silniční daň  Plátce a poplatník – FO uvedená jako vlastník v technickém průkazu.  Sazba – dle objemu motorového vozidla.  Zdaňovací období – kalendářní rok.  Splatnost daně, daňové přiznání – do 31. 1. kalendářního roku po skončení zdaňovacího období.  Předmět daně – silniční motorové vozidlo, které je používáno k podnikání a má přidělenou SPZ.  Daňově uznatelná, platí se zálohově dopředu.  Účetní předpis – 531/345.

23 Daň z nemovitosti  Plátce a poplatník – majitel nemovitosti.  Sazba – různá dle obcí.  Zdaňovací období – kalendářní rok.  Splatnost daně – 31. 5.  Daňové přiznání – k 31. 1.  Předmět daně – nemovitost (pozemek, stavby).  Daňově uznatelná jen v případě úhrady v příslušném roce.  Od r. 2014 – změna názvu – daň z nemovitých věcí.  Účetní předpis – 532/345.

24 Daň z převodu nemovitosti  Poplatník – prodávající (kupující je ručitel) – od r. 2014 lze domluvit.  Sazba – 4 % z ceny nemovitosti.  Splatnost daně – do 3 měsíců od podpisu smlouvy.  Předmět daně – nemovitost (pozemek, stavby).  Jednorázová.  Daňově uznatelná jen v případě úhrady v příslušném roce.  Od r. 2014 – změna názvu – daň z nabytí nemovitých věcí.  Účetní předpis – 538/345.

25 Ekologická daň – účet 345  Daň ze zemního plynu, daň z pevných paliv, daň z elektřiny.  Poplatník – spotřebitel.  Plátce – dodavatel energií.  Sazba – v Kč podle druhu a měrné jednotky.  Zdaňovací období – 1 měsíc.  Splatnost daně – do 25. dne po skončení daňové období.  Předmět daně – spotřebovaná energie.  Správce – celní úřad.  Předpis daně – 538/345.

26 Dotace – účet 346, 347 MDD 648, 668 MDD 346, 347 MD D 378 MD D 221 2. Použití dotace k úhradě nákladů 1. Nárok na dotaci 3. Příjem dotace VUD BV MDD 042 2. Použití dotace na pořízení DHM VUD 2 druhy dotací: 1)Provozní dotace – k úhradě nákladů (mzdy absolventů, úroky). 2)Investiční dotace – na pořízení dlouhodobého majetku – snižují vstupní cenu DHM.

27 8. Inventarizace závazků  Zjištění skutečného stavu dokladovou inventurou.  Porovnání stavu skutečného se stavem účetním.  Zjišťování, zda jsou všechny závazky zahrnuty v účetnictví.  Od 1. 1. 2008 – závazky po splatnosti 36 měsíců zvyšují základ daně ÚJ.

28 Účtová skupina 36. Povinnost ÚJ uhradit či poskytnout určité plnění. Jde o dluh, ÚJ je v roli dlužníka. 343 – DPH, 345 – spotřební daň, ekologická daň. 341 – daň z příjmu FO a PO, 342 – daň z příjmu ze závislé činnosti, 345 – majetkové daně. Provozní a investiční. Dokladová inventura.Traty – účet 322. Krátkodobé závazky. Při jejich úhradě a pak na konci účetního období. 9. Účty daní nepřímých. 8. Účty daní přímých.7. Druhy dotací. 6. Jaká inventura se provádí u závazků? 5. Kdy vznikají kurzové rozdíly u závazků? 4. Které směnky jsou spojeny se závazky? 3. Které závazky se účtují ve třídě 3? 2. Která účtová skupina je určena pro závazky ke společníkům? 1. Definuj závazek. 9. Úkoly

29 366/342531/345 Dotace PC DHM snižuje. 378/346522/366 1-3. den zdarma, 4-21. den zaměstnavatel, od 22. dne OSSZ. Účet 342, sazba 15 %, srážková na rozdíl od zálohové je daň konečná. Tabákové výrobky, pivo, víno, uhlovodíková paliva a maziva, líh a lihoviny. Slouží k úhradě státní politiky zaměstnanosti, důchodů a nemo- censké; sazba je 34,5 % (6,5 % + 25 %). 18. Investiční dotace cenu DHM zvyšuje nebo snižuje? 17. VUD – nárok státní dotace. 16. VUD – HM společníka. 15. Vysvětli princip výplaty nemocenské. 14. K čemu slouží sociální pojištění a jaké jsou jeho sazby? 13. Jaký je rozdíl mezi zálohovou a srážkovou daní? Kde se účtuje? 12. Co je předmětem spotřební daně? 11. Předpis daně z příjmu ze závislé činnosti u společníka. 10. Předpis daně silniční.

30 10. Zdroje Texty jsou tvorbou autora. Štohl, P. Učebnice Účetnictví 2013 – 2. díl. 14. vyd. Znojmo: Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl, 2013. ISBN 978-80-87237-59-5.


Stáhnout ppt "Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_Úč24.14 RočníkDruhý."

Podobné prezentace


Reklamy Google