Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Český tisk v období I. republiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Český tisk v období I. republiky."— Transkript prezentace:

1 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Český tisk v období I. republiky

2 Noviny Deníky Obdeníky – často krajovou variantou ústředních novin (noviny hlavičkové) Večerníky Obrovské množství, jen v Praze v roce 1926 – 1 400 a roku 1929 1800 titulů novin a časopisů 1930: Ostrava – 74, Ústí n. L. – 45, Plzeň – 40, České Budějovice – 35…. Většinou varianty ústředního stranického tisku, jehož odběr byl i formou stranického příspěvku

3 Převažuje tisk stranický „… jest právě specialita našeho periodického tisku, že skoro všechen slouží politickým stranám a podle toho to vypadá. Jinde si noviny hájí a pěstují individuální svébytnost…“ Jaroslav Stránský - 1929

4 Výrazně odlišné výjimky byly 4: A) Lidové noviny Založeny v Brně r. 1892 Adolfem Stránským, původně orgán Moravské lidopokrokové strany. Ve 20. letech převzal řízení po otci Jaroslav Stránský. (na obrázku)

5 Lidové noviny byly liberálním listem čteným inteligencí a středním stavem Od poloviny 20. let podporují Národní stranu práce, společně s Přítomností Vycházely v solidním nákladu 90 000 - 100 000 kusů. Od roku 1933 je řídil Eduard Bass Nezávislé zpravodajství, vysoká kulturní úroveň

6 Mezi redaktory patřili nebo alespoň přispívali: Rudolf Těsnohlídek, Eduard Bass, Jaromír John, bratři Čapkové, Jan Herben, Karel Poláček, Jan Drda, Leoš Janáček. Politické komentáře – Ferdinand Peroutka Literární referent – Arne Novák Divadelní referenti – Josef Kodíček, Edmond Konrád

7 Karel Poláček Obr. 1

8 B) Národní politika Založena 1883 Nejčtenější deník 20. let S nedělní přílohou Malý oznamovatel až 400 000 výtisků Ideově blízká původně staročechům a posléze Československé národní demokracii Vyniká solidní a objektivní zpravodajství Obsáhlá inzerce, vysoký náklad Apolitičnost, konzervatismus Ve 2. pol. 30. let sympatie k fašismu – redaktor Stanislav Nikolau

9 C) Národní osvobození od 1924 Československá samostatnost Novinář, legionář Lev Sychrava List prohradní, umírněně levicový V redakci i Josef Kopta Působí literární kritici – František Götz, Edmond Konrád

10 Josef Kopta Obr. 2

11 D) Tribuna Založena 1919, inspirována britskými vzory a Svazem pokrokových českých židů Šéfredaktor Ferdinand Peroutka Přispěvatelé – F. X. Šalda, Marie Pujmanová, Josef Kodíček, Alfréd Fuchs, Arne Novák, Arne Laurin Tribuna brzy zanikla

12 F. X. Šalda Obr. 3

13 Ferdinand Peroutka Obr. 4

14 Ferdinand Peroutka V únoru 1919 se stal šéfredaktorem časopisu Tribuna (do 1924), kde zveřejňoval statě, které v roce 1924 vydal ve svazku Jací jsme. Tyto polemiky s několika oblíbenými představami o české národní povaze vzbudily značný ohlas, mimo jiné pro razantně formulovanou kritiku Masarykových tezí o české otázce (tradice reformační a českobratrská). Peroutka se v podstatě postavil na stranu Masarykových předválečných oponentů Josefa Kaizla a J. Pekaře. Přesto po odchodu z Tribuny právě s pomocí Masaryka (jenž jej znal od roku 1923 a poskytl mu 1 milion korun) založil vlastní týdeník. 17. ledna 1924 vyšlo první číslo Přítomnosti, kterou Peroutka vydával až do začátku 2. světové války. Psaly do ní význačné osobnosti první republiky jako bratří Čapkové, Alfred Fuchs, H. Ripka, Zdeněk Smetáček, František Götz, Gustav Winter,… Roku 1925 účastnil nezdařeného pokusu J. Stránského o založení Národní strany práce. V roce 1926 zasáhl do diskuse o významu zahraničního a domácího odboje (články na toto téma pak vydal pod titulem Kdo nás osvobodil?, 1927). Peroutka byl rovněž pravidelným "pátečníkem" u K. Čapka a častým návštěvníkem proslulého Společenského klubu v Praze Na příkopech.

15 Denní tisk českých politických stran Nejvýznamnější stranický tisk a jeho založení: Národní listy – 1861 Venkov - 1906 Lidové listy - 1922 Venkov – 1906 Polední list, Expres – 1929 České slovo – 1907 Večerní České slovo Právo lidu – 1897 Rudé právo - 1920 Obr. 5

16 Obr. 6

17 Agrární strana Koncern Novina Venkov – založil A. Švehla, vedl Josef Vraný Večer – bulvárnější Občasní přispěvatelé – Václav Tille, Arne Novák, Cyril Bouda, Quido Maria Vyskočil Obr. 7

18 Antonín Švehla Obr. 8

19 Sociální demokracie Právo lidu – ústřední tiskový orgán strany Šéfredaktor Josef Stivín Přispěvatelé - R. Bechyně, A. Němec, F. Soukup Zahraniční dopisovatel Gustav Winter Tiskne Lidová tiskárna v Hybernské ulici Večerník Práva lidu Duch času – Ostrava Nová svoboda – Plzeň Kladenskou Svobodu a brněnskou Rovnost převezme KSČ

20 Rudolf Bechyně Obr. 9

21 Československá strana národně socialistická Tiskový koncern Melantrich mimo jiné vydává: České slovo – oficiální list strany Večerní České slovo – ve 30. letech nejrozšířenější deník ve střední Evropě (i přes půl mil. výtisků) A-zet Telegraf Moravské slovo

22 Obr. 10

23 Koncern Melantrichu Vydává i 11 deníků Jaroslav Šalda – úspěšný tvůrčí i obchodní duch Spolupracovníci v novinách – J. Pichl, O. Skýpala, K. Z. Klíma Ivan Herben, Jan Hajšman J. Hora, H. Haas, O. Scheinpflugová, K. Poláček, J. Lada, F. Bidlo F. Klátil, E. Vajtauer!, V. Bolen Z vůdců strany: V. Klofáč, F. Zemínová, J. Stránský, E. Franke, J. B. Kozák

24 Václav Klofáč Obr. 11

25 KSČ Rudé právo Rudý Večerník Haló noviny – 1933 Přispívali: I. Olbracht, J. Hora, H. Malířová, M. Majerová, J. Seifert, V. Vančura, S. K. Neumann – téměř všichni po r. 1929 vyloučeni Zůstali oddaní Moskvě: J. Fučík, J. Šverma Váhající: K. Teige, V. Clementis, J. Weil a řada osobností rozličných osudů – V. Nezval, K. Biebl, F. Halas, B. Václavek, K. Konrád, Z. Kalandra Obr. 12

26 Československá národní demokracie Národní listy Národ Tiskový odbor strany v čele s Antonínem Hajnem Ředitel Národních listů František Sís Mezi odběrateli mnoho příslušníků politické a hospodářské elity, náklad nevysoký Prohradní (J. Werstadt), ale pod vlivem strany hlavně protihradní směr Vysoká úroveň kulturní rubriky: bratři Čapkové, redaktoři M. Rutte, V. Červinka, J. Hudec, A. Pimper Píší K. Kramář, A. Rašín, E. Poche, K. H. Hilar, O. Fischer, A. Novák, M. Jesenská

27 Milena Jesenská Obr. 13

28 Československá strana lidová Lidové listy – ústřední tiskový orgán, nižší náklad Známí přispěvatelé – J. Durych, A. Fuchs, B. Stašek Úspěšnější – Pražský lid s večerní mutací Pražský večerník Brno - Den Hlavním tiskovým střediskem od 1929 nový palác Charitas na Karlově náměstí, při němž založeno roku 1934 nakladatelství Vyšehrad

29 Národní liga a další uskupení kolem Jiřího Stříbrného Pondělní list Večerní list Nedělní list Polední list Expres Charakter listů –skandální –krimi –fašizující Obr. 14

30 Německý denní tisk v Praze Starší tradice než český Deutsche Zeitung Bohemia – 1848, zaměřen nacionálně Prager Tagblatt – 1875 – Němci, Češi, Židé Prager Presse – od 1921 prezentuje oficiální politiku vlády ČSR, do roku 1938 šéfredaktorem Arne Laurin

31 Použité zdroje a literatura Kárník, Z.: České země v éře První republiky (1918 – 1938), Libri 2003. Lehár, J.,Stich, A, Janáčková, J., Holý, J.: Česká literatura od počátků k dnešku, NLN 1998. Malíř, J., Marek, P.: Politické strany – Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a v Československu 1861 – 2004, Doplněk 2005. Obrázky: –Obr.1: http://img.spisovatele.cz/foto/karel-polacek/karel-polacek.jpg http://img.spisovatele.cz/foto/karel-polacek/karel-polacek.jpg –Obr. 2: http://www.penkavcivrch.cz/cjl/pictures/autori/kopta-josef.jpghttp://www.penkavcivrch.cz/cjl/pictures/autori/kopta-josef.jpg –Obr. 3: http://www.antik-kant.czhttp://www.antik-kant.cz –Obr. 4: http://media.rozhlas.cz/_obrazek/2250994--Obrazek--1-300x188p0.jpeghttp://media.rozhlas.cz/_obrazek/2250994--Obrazek--1-300x188p0.jpeg –Obr. 5: http://www.rozhlas.cz/skolniportal/nesamozrejmost/_zprava/381341http://www.rozhlas.cz/skolniportal/nesamozrejmost/_zprava/381341 –Obr. 6: Národní listy, 1926. –Obr. 7: http://muzeum.skutec.cz/digitalni-prezentace-sbirek/archiv/noviny/http://muzeum.skutec.cz/digitalni-prezentace-sbirek/archiv/noviny/ –Obr. 8: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Anton%C3%ADn_%C5%A0vehla.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Anton%C3%ADn_%C5%A0vehla.jpg –Obr. 9: http://www.antikvariatik.cz/fotovelke/8085.jpghttp://www.antikvariatik.cz/fotovelke/8085.jpg –Obr. 10: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/VE%C4%8CERN%C3%8D_%C4%8CESK%C 3%89_SLOVO_22._9._1938.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/VE%C4%8CERN%C3%8D_%C4%8CESK%C 3%89_SLOVO_22._9._1938.jpg –Obr. 11: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/59/V%C3%A1clav_Klof%C3%A1%C4%8D. jpg/187px-V%C3%A1clav_Klof%C3%A1%C4%8D.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/59/V%C3%A1clav_Klof%C3%A1%C4%8D. jpg/187px-V%C3%A1clav_Klof%C3%A1%C4%8D.jpg –Obr. 12: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Prvn%C3%AD_%C4%8D%C3%ADslo_ RP.gif/220px-Prvn%C3%AD_%C4%8D%C3%ADslo_RP.gif http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Prvn%C3%AD_%C4%8D%C3%ADslo_ RP.gif/220px-Prvn%C3%AD_%C4%8D%C3%ADslo_RP.gif –Obr. 13: http://www.webmagazin.cz/_obrazky2/1260895046_728.gifhttp://www.webmagazin.cz/_obrazky2/1260895046_728.gif –Obr. 14: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b6/Ji%C5%99%C3%AD_St%C5%99%C3% ADbrn%C3%BD.jpg/220px-Ji%C5%99%C3%AD_St%C5%99%C3%ADbrn%C3%BD.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b6/Ji%C5%99%C3%AD_St%C5%99%C3% ADbrn%C3%BD.jpg/220px-Ji%C5%99%C3%AD_St%C5%99%C3%ADbrn%C3%BD.jpg

32 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu OBZORY Autor: Michal Hrdlička Předmět: ČSR a svět ve 20.století Datum: 20. 3. 2011


Stáhnout ppt "Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Český tisk v období I. republiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google