Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„MĚSTO V POHYBU: UDRŽITELNÁ MOBILITA A NOVÉ TRENDY V ŠETRNÉ DOPRAVĚ “ seminář, Praha, 12. května 2016 Trendy a nové přístupy k řešení městské mobility.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„MĚSTO V POHYBU: UDRŽITELNÁ MOBILITA A NOVÉ TRENDY V ŠETRNÉ DOPRAVĚ “ seminář, Praha, 12. května 2016 Trendy a nové přístupy k řešení městské mobility."— Transkript prezentace:

1 „MĚSTO V POHYBU: UDRŽITELNÁ MOBILITA A NOVÉ TRENDY V ŠETRNÉ DOPRAVĚ “ seminář, Praha, 12. května 2016 Trendy a nové přístupy k řešení městské mobility - zkušenosti ze Zdravého města Litoměřice

2 Kdy a jak začít ?

3 Co na to strategický plán? Cílem je rozvíjet dopravu dle principů tzv. udržitelné dopravy

4 Je strategický plán dost? 4 I. IDENTIFIKACE A FORMULACE PROBLÉMU Audit UR, komise, odborné analýzy, VEŘEJNÁ FÓRA - TOP10, ankety, Kulaté stoly, kampaně II. ANALÝZA PROBLÉMU vazba na strategii, koncepce, vyjádření: odborů, komisí, RM, odborných partnerů II. ANALÝZA PROBLÉMU vazba na strategii, koncepce, vyjádření: odborů, komisí, RM, odborných partnerů III. PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ projednání problému&návrhů řešení v RM/ ZM, určení odpovědností, výběr řešení III. PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ projednání problému&návrhů řešení v RM/ ZM, určení odpovědností, výběr řešení IV. ŘEŠENÍ PROBLÉMU - IMPLEMENTACE odpovědnost, finance&projekty, partneři&veřejnost V. VYHODNOCENÍ monitoring&reporting,re-design V. VYHODNOCENÍ monitoring&reporting,re-design

5 Návrhy projektů vzešlé od veřejnosti Fórum Zdravého města, další veřejná projednání Dílčí návrhy veřejnosti pro MěÚ ad. Návrhy projektů vzešlé od odborů a organizací (přímo či dle pokynů ved.) odborné analýzy & studie Strategický plán sektorové koncepce a plány Sběr záměrů a odborné posouzení projektů Strategickým týmem UR Předseda STUR: starosta, místostarostové nebo tajemník; Odborný garant: vedoucí příslušného odboru Hodnocení dopadů na UR dle stanovených kritérií a metodiky (limity rozpočtu, kvality projektu, socioekonomického dopadu, souladu se strat. plánem a předchozích usneseními apod. Projekty (požadavky, opatření) doporučené k zařazení do Akčního plánu (kryto rozpočtem) nebo Zásobníku projektů (připraveno k financování) Projekty kryté rozpočtem začleněné do Akčního plánu Projekty v zásobníku (pod čarou) Odmítnutí projektu či požadavku a vrácení k vyřízení či doplnění relevantnímu odboru Politická odpovědnost volených představitelů Odborné a transparentní posouzení požadavků Posouzení odborem, zda je operativní požadavek nebo požadavek do Akč. plánu Jak přijímat opatření v souladu s UR? Investiční výdaje Běžné výdaje Rozhodnutí RM/ZM o zařazení do Akčního plánu

6 6 Zásobník projektů - databáze Dataplán NSZM

7 7 Hodnocení dopadů projektů na UR (SEE)- metodika

8 8

9 Den Země Procházka po Zemi, Eko film pro školy, Den Země pro MŠ, Ukliďme Litoměřice Evropský týden mobility cyklopeloton, Nordic walking, bezpečnost pro seniory, akce pro MŠ, O dopravě hravě pro rodiny, ekologicky úsporné dopravní prostředky… Národní dny bez úrazu Dávej pozor, Do života bez karambolů, Na kole jen s přilbou, IZS tvůj ochránce, Dětský den bez úrazů, Bezpečná cesta do školy Kampaň DISPLAY Den udržitelného města 4.9.2015 Osvětové kampaně

10 Kampaně - Evropský týden mobility Problémové lokality v dopravě - jak to vidí občan?

11 Fórum Zdravého města - TOP10 - problém č. 10 „Řešit nedostatek parkovacích míst na sídlištích“ Ověřeno anketou 2015: Ověřeno sociologickým pr.

12 Kulatý stůl - doprava Kulatý stůl - doprava

13 13 Bezbariérové chodníky a trasy

14 ECI indikátory – výsledky 2014 ECI indikátory – výsledky 2014 A.3 „Mobilita a místní přeprava “ A.3 „Mobilita a místní přeprava “

15 15 Dotazníkové šetření parkování Mírové náměstí

16 Politika rozvoje dopravy v Litoměřicích 2015-2019 Analýza dopravy v klidu 2016 Rozptylová studie & měření intenzity dopravy 2017-2018 Průzkum dopravního chování 2016 Analýza QUEST – AKTÉŘI v dopravě 2015-2016 Analýza modal split/poptávko vý model 2018 1. elektromobil již ve 2016 Plán udržitelné městské mobility 2019 Koncepce e- mobility s městem Drážďany 2016-2017 Generel cyklodopra vy práce & volný čas Generel cyklodopra vy práce & volný čas Projekty CZ + INT CSR podnikatelé b. partneři

17 Participativní rozpočet DŮLEŽITÉ TERMÍNY 20.2. 2016 – podání žádostí 11.4. veřejné Fórum Desatero problémů Litoměřic DŮLEŽITÉ TERMÍNY 20.2. 2016 – podání žádostí 11.4. veřejné Fórum Desatero problémů Litoměřic

18

19 Kdy a jak skončit ?

20 Děkuji za pozornost! Antonín Tym Město Litoměřice Email: gte@litomerice.cz Město Litoměřice vyhlásilo výběrové řízení na pozici manažera mobility KDY? do 10.6. 2016 (budu v komisi) KDO? viz web města (vhodné i pro Pražáky!)


Stáhnout ppt "„MĚSTO V POHYBU: UDRŽITELNÁ MOBILITA A NOVÉ TRENDY V ŠETRNÉ DOPRAVĚ “ seminář, Praha, 12. května 2016 Trendy a nové přístupy k řešení městské mobility."

Podobné prezentace


Reklamy Google