Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

I T I integrované teritoriální investice Plzeňské metropolitní oblasti Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p. o. Erich Beneš 1.12.2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "I T I integrované teritoriální investice Plzeňské metropolitní oblasti Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p. o. Erich Beneš 1.12.2015."— Transkript prezentace:

1 I T I integrované teritoriální investice Plzeňské metropolitní oblasti Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p. o. Erich Beneš 1.12.2015

2 ITI = nástroj k realizaci územních STRATEGIÍ a efektivnímu využití investic s využitím více finančních zdrojů

3 Ukazatel Plzeňský kraj Plzeňská metropolitní oblast Podíl metropolitní oblasti na kraj v % Rozloha km 2 7 561 1 38318,3% Počet obcí 501 118 23,6% Počet obyvatel 572 687 310 051 54,1% Počet podnikatelských subjektů 146 34286 77159,3% Počet pracovních míst 248 358160 85464,8% Základní kritéria vymezení: Území intenzivních pracovních vztahů Území s vysokým podílem vyjížďky za prací a do škol Časová dostupnost Suburbanizované území Plzně Počet obyvatel – cca 300 tis. obyv.

4

5 Rozvoj konkurenceschopnosti Plzeňské metropolitní oblasti Evropské centrum techniky Region bez rizik a bariér PO1: Využití potenciálu aplikovaného výzkumu technických oborů PO2: Podpora mobility PO3: Snížení zranitelnosti a zlepšení stavu životního prostředí PO4: Dostupné vzdělávání, zaměstnání a soc. služby OP VVV OP PIK IROP OPD IROP OP VVV OP Z OPŽP IROP

6 Aktuální stav 5.2.2015 ustaven RMP Výbor pro přípravu Strategie ITI 2.6.2015 byla strategie představena na Regionální stálé konferenci dokončena verze 2.1 strategie (k 31.7.2015) schválení v orgánech města plánováno na 10.12.2015 probíhají konzultace mezi OP a jednotlivými ITI MMR dokončilo v polovině listopadu 2015„Metodický pokyn pro integrované nástroje“ (MPIN) Financování implementace: jsou známa předběžná pravidla OPTP pro financování nositele ITI a zprostředkujícího subjektu, výzva byla vypsána v říjnu Výzvy jednotlivých OP pro ITI nejdříve v II.Q r. 2016

7 Operační programAlokace pro ITI OPD640 mil. IROP2500 mil. OPVVV1000 mil. OPPIK300 mil. OPZ140 mil. OPŽP200 mil. Celkem 4780 mil.

8 Operační program Variant a A/B Priorit ní osa Investi ční priorit a Specifi cký cíl Název projektuNositel Partne r Financ e celke m Výše podpo ry eu financ e z EU OPD A1 4Tram.trať Borská polePlzeň 6400,85544 OPD A1 4 Modernizace vybraných úseků tramvajové trati na páteřní lince č.4Plzeň 2500,85212,5 OPŽP B1 1 Vodárenský soubor Ostrá HůrkaPlzeň 5400,85459 OPŽP A1 3 Retenční nádrž Vinice a rekonstrukce Roudenského sběračePlzeň 2290,85194,7 OPPIKA1 2 Centrum kreativního podnikáníPlzeň 2500,5125 IROPA1 1 Městský okruh Křimická - Karlovarská v Plzni (II.etapa Městského okruhu)Plzeň Plzeňs ký kraj, SUS15000,851275 IROPA1 2 Obnova vozového parku (tramvaje trolejbusy)Plzeň PMDP, a.s.2350,85199,8 IROPA1 2 Přestupní terminál Šumavská (Hlavní nádraží)Plzeň Plzeňs ký kraj1200,85102 IROPB1 2 Přestupní uzel SlovanyPlzeň Plzeňs ký kraj200,8517 IROPA1 2 Přestupní uzel Plzeň – Kaplířova ulicePlzeň 400,8534 IROPA1 2 Plzeň, sportovně rekreační trasy v údolích řek greenwaysPlzeň 800,8568 IROPB1 2 Plzeň – Vejprnice – Tlučná, cyklistické a pěší propojení v údolí Vejprnického potokaPlzeň Vejprni ce, Tlučná600,8551 IROPB1 2 Segregace MHD od IAD: vyhrazený jízdní pruh KarlovarskáPlzeň 250,8521,25 IROPB1 2 Série dílčích preferenčních opatření MHDPlzeň 150,8512,75 IROPA2 1 Revitalizace sociálně vyloučené lokality „Plachovka“ a přilehlých oblastíPlzeň 300,8525,5 IROPA2 1 Sociální bydlení U Radbuzy 8Plzeň 200,8517 IROPA2 4 technické vybavení 14.ZŠPlzeň14. ZŠ1,50,851,275 IROPA2 4 Technické a přírodovědné centrum na Bolevecké ZŠPlzeň Boleve cká ZŠ70,855,95 4062,5 3366 Operační program Varianta A/B Prioritní osa Investič ní priorita Specifický cíl Název projektuNositelPartner Finance celkem Výše podpory eu finance z EU OPD A1 4Tram.trať Borská polePlzeň 6400,85544 OPD A1 4 Modernizace vybraných úseků tramvajové trati na páteřní lince č.4Plzeň 2500,85212,5 OPŽP B1 1Vodárenský soubor Ostrá HůrkaPlzeň 5400,85459 OPŽP A1 3 Retenční nádrž Vinice a rekonstrukce Roudenského sběračePlzeň 2290,85194,7 OPPIKA1 2Centrum kreativního podnikáníPlzeň 2500,5125 IROPA1 1 Městský okruh Křimická - Karlovarská v Plzni (II.etapa Městského okruhu)Plzeň Plzeňský kraj, SUS15000,851275 IROPA1 2 Obnova vozového parku (tramvaje trolejbusy)PlzeňPMDP,a.s.2350,85199,8 IROPA1 2 Přestupní terminál Šumavská (Hlavní nádraží)Plzeň Plzeňský kraj1200,85102 IROPB1 2Přestupní uzel SlovanyPlzeň Plzeňský kraj200,8517 IROPA1 2 Přestupní uzel Plzeň – Kaplířova ulicePlzeň 400,8534 IROPA1 2 Plzeň, sportovně rekreační trasy v údolích řek greenwaysPlzeň 800,8568 IROPB1 2 Plzeň – Vejprnice – Tlučná, cyklistické a pěší propojení v údolí Vejprnického potokaPlzeň Vejprnice, Tlučná600,8551 IROPB1 2 Segregace MHD od IAD: vyhrazený jízdní pruh KarlovarskáPlzeň 250,8521,25 IROPB1 2 Série dílčích preferenčních opatření MHDPlzeň 150,8512,75

9 Operační program Varianta A/B Prioritní osa Investiční priorita Specifický cíl Název projektuNositelPartner Finance celkem Výše podpory eu finance z EU Výše podpory SR finance ze SR finance vlastní (zbývá) IROPA2 1 Revitalizace sociálně vyloučené lokality „Plachovka“ a přilehlých oblastíPlzeň 300,85 25,5 04,5 IROPA2 1Sociální bydlení U Radbuzy 8Plzeň 200,85 17 03 IROPA2 4technické vybavení 14.ZŠPlzeň14. ZŠ1,50,85 1,275 00,225 IROPA2 4 Technické a přírodovědné centrum na Bolevecké ZŠPlzeň Bolevecká ZŠ70,85 5,95 01,05 4062,5 3366 98598,875

10 Implementace ITI, způsob řízení Nejsou finálně dořešeny kompetence nositele ITI a zprostředkujícího subjektu. Bude odlišný způsob administrace u jednotlivých OP (projekty dotované z ERDF x ESF, FS). Zprostředkující subjekt na úrovni města - přenesená působnost odpovídá za výběr projektů dle kritérií schválených Monitorovacím výborem OP (IROP, OPPIK, OPVVV) posouzení souladu projektu s integrovanou strategií doporučuje projekt k realizaci řídicímu orgánu zasílá řídicímu orgánu za každý kalendářní měsíc údaje o počtu přijatých a ověřených integrovaných projektů a o souhrnných výsledcích ověřování a ve formě a obsahu stanoveném řídicí dokumentací. Nositel ITI -samostatná působnost Řídící výbor (ŘV) ITI bude rozhodující platforma složená ze zástupců měst, kraje, akademické a podnikatelské sféry atd.. ŘV doporučuje projekty z pohledu jejich souladu se Strategií ITI Manažer ITI sleduje průběh a plnění ITI, vyvolává poptávku, komunikuje s klíčovými aktéry v území aglomerace, nositelem a příjemci.

11

12 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "I T I integrované teritoriální investice Plzeňské metropolitní oblasti Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p. o. Erich Beneš 1.12.2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google