Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SYNERGIE MEZI HORIZONTEM 2020 A STRUKTURÁLNÍMI FONDY - Teaming Inka Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Evropská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SYNERGIE MEZI HORIZONTEM 2020 A STRUKTURÁLNÍMI FONDY - Teaming Inka Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Evropská."— Transkript prezentace:

1 SYNERGIE MEZI HORIZONTEM 2020 A STRUKTURÁLNÍMI FONDY - Teaming Inka Vaverková(inka.vaverkova@msmt.cz) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Evropská podpora výzkumu v oblasti dopravy a možnosti zapojení subjektů ČR v období 2016-2017 http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv Praha 26. srpna 2015

2 HORIZONT 2020 Implementace Unie inovací – vlajková loď Evropy 2020 zaměřená na zajištění globální konkurenceschopnosti Evropy 3 hlavní priority Řízena Evropskou komisí/výkonnou agenturou Neteritoriální, hlavně nadnárodní přístup založený na excelenci a dopadu Je vyňat z veřejné podpory Soutěžní výzvy adresované na mezinárodní konsorcia bez geografického před-rozdělení alokace

3 EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY (ESIF) Implementace kohezní politiky Cíl – zmenšit rozdíly mezi úrovní rozvinutosti různých regionů a ostrovů 5 fondů – ERDF, ESF, CF + EAFRD, EMFF = ESIF Řízeny Řídicími orgány v členských státech Geografický přístup – zaměření na programovou oblast – jen limitovaná část prostředků může být použita mimo programovou oblast (např. v jiném ČS) – ERDF – up to 15 % zaměření na příjemce a konsorcia v programové oblasti Nejsou vyňaty z problematiky veřejné podpory Prioritizace založená na kohezi a RIS3 prioritách

4 TEAMING 1/2 Jedna z aktivit Spreading excellence and widening participation – společně s aktivitami ERA Chairs and Twinning Cíl – vytvořit nové či významně modernizovat stávající Centrum excelence (CoE) a podpořit panevropskou síť kontaktů mezi výzkumníky s velkým zaměřením na excelenci a inovace Min. 2 partneři – žadatel z „low performing“ členského státu a excelentní výzkumné centrum Nezpůsobilé výdaje – infrastrukturní podpora a náklady na velké přístroje/vybavení

5 TEAMING 2/2 Dvě fáze –První – 12 měsíců; jasná strategie pro nové/modernizované CoE včetně souladu s RIS3, dlouhodobá vědecká a inovační strategie, business plán se SWOT analýzou Závazek národní/regionální autority k zavázání finančních zdrojů (např. zdrojů z ESIF) 31 projektů (3 české) bylo úspěšných ve fázi 1 –Druhá – (pro úspěšné projekty fáze 1) 5-7letá strategie, výše grantu max. 15 mil. EUR; způsobilé výdaje – administrativní náklady, osobní náklady Předpokládá se financování 9 projektů ve fázi 2

6 OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ (OP VVV) Schválen EK 13. května 2015 Podpora VaV – v souladu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro chytrou specializaci (RIS3) ESF i ERDF ERDF – Investiční priorita 1a – Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu SC 1 Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků –Zvýšení počtu velmi kvalitních výzkumných týmů, zvýšení otevřenosti a dostupnosti VaV infrastruktury (včetně potřebného infrastrukturního vybavení)

7 JAK PODPOROVA SYNERGIE – PŘÍKLAD TEAMINGU V OP VVV září 2014 – a Letter of Commitment ministra školství, mládeže a tělovýchovy byl připraven pro projekty, které chtěli žádat ve výzvě WIDESPREAD-2014-1 TEAMING (deadline 17. 9. 2014) –Infrastrukturní výdaje a velké přístrojové výdaje budou financovány z OP VVV Výzva Teaming v OP VVV byla naplánována v harmonogramu výzev OP VVV v 2015 – příprava výzvy byla potvrzena po zveřejnění výsledků výzvy WIDESPREAD-2014-1 TEAMING a 3 úspěšných projektů z České republiky Výzva byla připravena na podporu projektů, které budou ohodnoceny „over the treshold“ ve druhé fázi výzvy H2020 – infrastrukturní část a pokud nebude financována z H2020 tak rovněž strategickou část projektů

8 KRITICKÉ BODY Forma závazku národní/regionální autority –Template (šablona) je připravována DG RTD a měla by být zveřejněna v září 2015 – až po zveřejnění výzvy OP VVV Těsný harmonogram Horizonu 2020 and OP VVV –Liší se dle formy závazku národní/regionální autority Hodnocení –(Ne)sdílení výsledků hodnocení mezi Horizontem 2020 and OP VVV (důvěrnost) – může být ošetřeno přes žadatele/příjemce –Hodnocení 2 různých částí jednoho projektu Horizontem 2020 a OP VVV

9 2 MOŽNOSTI HODNOCENÍ V OP VVV Závisí na formě závazku národní/regionální autority A – Seznam projektů doporučených k financování z OP VVV –Pro přípravu Seznamu, projekt musí předložit žádost o podporu měsíce před datem, kdy je závazek potřebný (datem uzavření výzvy druhé fáze v H2020) –Projekt nevyužije celých 12 měsíců, které má na přípravu business plánu B – Informace o výzvě Teaming v OP VVV –Pro přípravu informace o výzvě Teaming není nutné předložit žádost o podporu do OP VVV před datem, kdy je závazek potřebný –Projekt využije celých 12 měsíců, které má na přípravu business plánu

10 ČASOVÝ HARMONOGRAM 11.12.2013 Otevření výzvy 2013-2014 příprava projektových žádostí 9/2014 byl vydán Letter of Commitment, uzavření výzvy H2020 – fáze 1 1/2015 Vyhlášení výsledků výzvy H2020 Teaming 3-6/2015 příprava výzvy OP VVV 5/2015 podpořené projekty podepsaly Grant agreement s EK 6/2015-5/2016 implementace fáze 1 (příprava Business plánu) 8/2015 otevření výzvy OP VVV 9/2015 zveřejnění šablony EK pro závazek národní autority 31.5.2016 konec projektů fáze 1 30. 8. 2016 uzavření výzvy Fáze 2 Teamingu z H2020 2016/2017 předpokládané zveřejnění výsledků Fáze 2 3/2017 implementace projektů Fáze 2 Předložení projektů do výzvy OP VVV Hodnocení výzvy OP VVV (včetně Seznamu doporučených projektů) Implementace schválených projektů Předložení projektů do výzvy OP VVV Hodnocení výzvy OP VVV Implementace schválených projektů

11 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "SYNERGIE MEZI HORIZONTEM 2020 A STRUKTURÁLNÍMI FONDY - Teaming Inka Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Evropská."

Podobné prezentace


Reklamy Google