Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Rostislav Křupala Vedoucí oddělení havarijního a krizového řízení MěÚ Vsetín Kontakt- tel. 571491540,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Rostislav Křupala Vedoucí oddělení havarijního a krizového řízení MěÚ Vsetín Kontakt- tel. 571491540,"— Transkript prezentace:

1

2 Ing. Rostislav Křupala Vedoucí oddělení havarijního a krizového řízení MěÚ Vsetín Kontakt- tel. 571491540, e-mail:rostislav.krupala@mestovsetin.cz

3 MOŽNÉ ZDROJE RIZIK PRAVDĚPODOBNOST VZNIKU - VYSOKÁ Zvláštní povodeň Pravděpodobnost vzniku je nízká, ale s vážnými následky

4 Nejvíce nebezpečných látek je soustředěno ve firmách v bývalém areálu Zbrojovky Vsetín a Jablůnka. Austin Detonator s.r.o (vnější havarijní plán) Indet safety systems ( v schvalovacím procesu) Průmyslové havárie, únik NL Pravděpodobnost havárie - střední

5 Další rizika představují objekty, kde se skladují hořlavé látky a hmoty (hořlavé uhlovodíky, propan butan apod.). TES, s.r.o. Vsetín IRISA, v. d. Vsetín Čerpací stanice: Vsetín-Jasenka, Rokytnice, Ohrada, Karolinka Mimo čerpacích stanic by případná havárie nezasáhla objekty mimo tyto podniky. Zimní stadion ve Vsetíně přešel v roce 2010 na novou technologii chlazení, která nevyužívá amoniak a nepředstavuje žádný zdroj rizika. Průmyslové havárie, únik NL Pravděpodobnost havárie - střední

6 Hustota silničního provozu a pravděpodobnost převážení NL - nutno počítat s možností DN s následným únikem NL. Všechny silnice procházejí členitým kopcovitým terénem, výskyt nehod v zimním období a to především na silnici I/69 v úseku Liptál-Jasenná - kopec Sirákov a na silnici II/487 Vsetín-Velké Karlovice je častý. Křížení železnice-silnice I/57. Jedná se především o úseky v obcích Bystřička, Jablůnka a město Vsetín Havárie v dopravě silnice a železnice Pravděpodobnost havárie - střední

7 Narušení dodávek pitné vody správní obvod nepostihlo. Dva významné zdroje pitné vody: přehrada Karolinka prameniště Vsetín-Ohrada Tyto zdroje jsou v nejbližších letech schopny plně pokrýt spotřebu obyvatelstva. Narušení dodávky vody, el. energie, plynu Pravděpodobnost přerušení dodávek pitné vody - nízká

8 Všechny výpadky v posledních letech byly způsobeny sněhovou kalamitou, která způsobila přerušení vedení VN i NN na stovkách míst. Výpadky postihly většinu obcí správního obvodu. Byly několikadenní a postihly vždy několik tisíc osob. Nejvážněji bylo v roce 2005 a 2009 postiženo město Karolinka a obec Velké Karlovice. Zde byly přerušeny dodávky elektřiny celoplošně na několik dnů. Narušení dodávky el. energie Pravděpodobnost přerušení dodávek el. energie – velmi vysoká

9 Lesní požáry 10 – 20 lesních požárů ročně, příčina nejčastěji pálení klestí, vypalování trávy Živelní pohromy- požár lesa, sněhové kalamity, sesuvy Pravděpodobnost – velmi vysoká

10 Sněhové kalamity Vzhledem k charakteru terénu sněhové kalamity ohrožují v podstatě každoročně. Způsobují přerušení dodávek elektrické energie, škody na budovách, zhoršení nebo úplné přerušení dopravní obslužnosti. Živelní pohromy- požár lesa, sněhové kalamity, sesuvy Pravděpodobnost – velmi vysoká

11 Cílem objekty zabezpečující chod území. Nejzávažnější škody na majetku a životech by byly způsobeny destrukcí VD Karolinka. Pravděpodobným cílem by mohla být místa s velkým soustředěním osob – nákupní střediska, správní úřady, kulturní a sportovní akce, politická soustředění. Teroristický útok Pravděpodobnost nízká – záleží na vnitropolitické i mezinárodní situaci

12 V SOUČASNOSTI ŘEŠENÍ PLNĚ V ROZSAHU MV - záchyt 300 běženců - Státní hranici pokryjí do 5 hodin - V okrese Vsetín je možno vyčlenit 32 osob - V Zlínském kraji je možno vyčlenit 156 osob - Úkol ORP- stravování, ubytování, lékařská péče Migrační vlna velkého rozsahu Pravděpodobnost výskytu - ?

13 Jak zní siréna Všeobecná výstraha kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin může být vyhlašován třikrát za sebou v cca 3 min. intervalech Po jeho zaznění bude vždy následovat tísňová informace z hromadných informačních prostředků (republikové, regionální a místní působnosti). V té bude obyvatelstvo vyrozuměno o jakou hrozící nebo vzniklou mimořádnou událost se jedná. Všeobecná výstraha je jediným signálem varování obyvatelstva v celé ČR.

14 Zkouška sirén Jedná se o nepřerušovaný tón sirény trvající 140 s. Jedná-li se o elektronickou sirénu nebo místní rozhlas zapojený do systému varování bude vysílána verbální informace: "Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška sirén". Zkouška sirén se obvykle provádí každou první středu v měsíci ve dvanáct hodin.

15 Místa soustředění evakuovaných obyvatel Podle místa výskytu nebezpečí a jeho druhu: Kino VATRA Dům kultury Městský úřad Horní náměstí – bývalý okr. úřad

16 Pro řešení problematiky vojenského charakteru jsou zpracovány „DÍLČÍ PLÁNY OBRANY“ VOJENSKÁ OHROŽENÍ Pravděpodobnost výskytu - ?

17

18

19 DOTAZY? DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Ing. Rostislav Křupala Vedoucí oddělení havarijního a krizového řízení MěÚ Vsetín Kontakt- tel. 571491540,"

Podobné prezentace


Reklamy Google