Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Benchmarkingová iniciativa 2005, VCVS ČR, o.p.s., verze 5.1 ANALÝZA AGENDY 49samospráva ve školství Zpracoval:Odbor školství listopad 2009 – leden 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Benchmarkingová iniciativa 2005, VCVS ČR, o.p.s., verze 5.1 ANALÝZA AGENDY 49samospráva ve školství Zpracoval:Odbor školství listopad 2009 – leden 2010."— Transkript prezentace:

1 Benchmarkingová iniciativa 2005, VCVS ČR, o.p.s., verze 5.1 ANALÝZA AGENDY 49samospráva ve školství Zpracoval:Odbor školství listopad 2009 – leden 2010

2 Úvod Pro zpracování předkládané analýzy byla vybrána agenda: 49 samospráva ve školství – příspěvková organizace Ze shromážděných dat za období 2006, 2007, 2008 byla analýza rozčleněna do tří samostatných celků a to: za které jsou zpracovány předkládané analýzy. (medián 7231) 1.Základní školy 2.Mateřské školy 3.Základní umělecké školy Vytvořené výběry byly vybrány podle intervalu vstupní hodnoty, za který byl zvolen počet obyvatel v rozpětí 6000 až 8400. V tomto rozpětí jsou následující obce: kódobecPočet obyvatel 2008 30Dačice7774 34Nový Bydžov7231 41Moravské Budějovice7704 42Vítkov6161 81Týn nad Vltavou8358 82Dobříš8253 88Bílovec7713 90Šlapanice6752 93Slavkov u Brna6336 100Hořovice6846 106Mikulov7369 107Moravský Krumlov6048 110Vodňany7006

3 1. Základní školy Přehled vytvořených výběrů včetně komentáře : 1.1 Počet žáků základních škol Ze sledovaných 13-ti obcí je počet žáků Novobydžovských základních škol 3-ti nejvyšší, vykazuje však relativně vysoký propad v počtu žáků ve sledovaném období. 1.2 Průměrná naplněnost tříd V prvém sledovaném roce (2006) byla průměrná naplněnost žáků v Novobydžovských školách nad mediánem. V dalších dvou letech došlo k poklesu pod medián. Novobydžovské školy vykázaly druhý největší propad v průměrné naplněnosti – jedná se o nepříznivý vývoj. 1.3 NIV od zřizovatele celkem V průběhu sledovaného období narůstají (skok je v roce 2008 ?). V průměru ve sledovaném období je tento ukazatel těsně nad mediánem s výjimkou roku 2008. 1.4 NIV zřizovatele na žáka Po celé sledované období se pohybuje tento ukazatel, i když každým rokem narůstá, pod mediánem 1.5 Procento dojíždějících žáků Poměrně významný ukazatel pro financování školství zřizovatelem. Po celé sledované období se tento ukazatel pohybuje vysoce nad mediánem, ze všech 13-ti obcí je druhým nejvyšším 1.6 Počet dojíždějících, za které je úhrada placena Rovněž významný ukazatel pro financování školství zřizovatelem. Ve sledovaném období dochází k jeho poklesu, což je způsobeno celkovým poklesem žáků na školách. Přesto po celé sledované období se tento ukazatel pohybuje vysoce nad mediánem, ze všech sledovaných obcí je druhým nejvyšším 1.7 Příjmy obce za dojíždějící žáky Po celé sledované období nedochází k jeho zásadním změnám, i když v jeho průběhu dochází k poklesu počtu žáků, za které jsou příjmy vybírány. Je to vyváženo růstem nákladů na žáka. Tento ukazatel je po celé období vysoce nad mediánem, ze všech sledovaných obcí je třetím nejvyšším.

4 Příloha č. 1.1

5 Příloha č. 1.2

6 Příloha č. 1.3

7 Příloha č. 1.4

8 Příloha č. 1.5

9 Příloha č. 1.6

10 Příloha č. 1.7

11 2. Mateřské školy Přehled vytvořených výběrů včetně komentáře : 2.1 Počet dětí mateřských škol Ze sledovaných údajů 13-ti obcí je počet dětí Novobydžovských mateřských škol 4-tý nejvyšší. V tomto období vykazuje nárůst počtu dětí. Zdaleka však není dosažena kapacita stávajících zařízení. 2.2 Počet dětí na 1 000 obyvatel Ze sledovaných údajů 13-ti obcí je počet dětí města Nový Bydžov na jeho 1 000 obyvatel 4-tý nejvyšší. 2.3 NIV od zřizovatele celkem V průběhu sledovaného období vykazuje velkou nerovnoměrnost v poskytnutých NIV, které se v průměru pohybují nad mediánem. 2.4 NIV od zřizovatele na dítě V průběhu sledovaného období se v průměru pohybují těsně nad mediánem, ze sledovaných údajů 13-ti obcí se v tomto ukazateli pohybují uprostřed. 2.5 Průměrná výše úplaty Ze sledovaných 13-ti obcí je průměrná výše úplaty 3-tí nejnižší. Tento ukazatel nedává objektivní výsledky. 2.6 Úhrady okolních obcí Ze sledovaných 13-ti obcí pouze 5 vybírá úhrady od okolních obcí, 3 z nich pouze za dva poslední roky. Vybírané úhrady městem Nový Bydžov jsou ze všech sledovaných obcí jednoznačně nejvyšší.

12 Příloha č. 2.1

13 Příloha č. 2.2

14 Příloha č. 2.3

15 Příloha č. 2.4

16 Příloha č. 2.5

17 Příloha č. 2.6

18 3. Základní umělecké školy Přehled vytvořených výběrů včetně komentáře : 3.1 Počet žáků základních uměleckých škol Ze sledovaných údajů 13-ti obcí vyplývá, že pouze 5 z nich je zřizovatelem ZUŠ. Proto další srovnání se omezují pouze na pět z nich. 3.2 NIV od zřizovatele Ze sledovaných 5-ti obcí pouze 4 z nich poskytují příspěvek ZUŠ, město Nový Bydžov v průměru přispívá nejméně ze všech 4 obcí. 3.3 NIV zřizovatele na žáka Ze 4 obcí (včetně Nového Bydžova) je v celém sledovaném období příspěvek Nového Bydžova na jednoho žáka nejnižší. 3.4 Úplata za vzdělávání za rok – celkem Ze sledovaných 5-ti obcí je v celém sledovaném období vybraná úplata druhá nejvyšší, po celé sledované období mírně narůstá

19 Příloha č. 3.1

20 Příloha č. 3.2

21 Příloha č. 3.3

22 Příloha č. 3.4

23 Závěr Zpracovaná analýza může být využita pro doporučení vzhledem ke školám zřizovaným Městem Nový Bydžov i vzhledem ke zřizovateli. Může ukázat silné stránky Města Nový Bydžov ve sledovaných ukazatelých stejně tak jako možná rizika: Jako příklad využití analýzy uvádíme: 1. Doporučení vzhledem ke školám 1.1 Doporučení ředitelkám MŠ – zvážit navýšení úplaty. 1.2 Doporučení ředitelům ZŠ – zamyslet se nad klesající průměrnou naplněností žáků ve třídách a tím narůstající ekonomické náročnosti. 2. Doporučení vzhledem ke zřizovateli Zvážit navýšení příspěvku ZUŠ 3. Silné stránky Města Nový Bydžov Analýza ukázala vysokou úspěšnost Města Nový Bydžov ve vybírání úhrady nákladů za dojíždějící žáky. 4. Možná rizika Vysoké procento počtu dojíždějících žáků, za které je placena úhrada. Její případné snížení či výpadek by se mohlo negativně promítnout do rozpočtu města.


Stáhnout ppt "Benchmarkingová iniciativa 2005, VCVS ČR, o.p.s., verze 5.1 ANALÝZA AGENDY 49samospráva ve školství Zpracoval:Odbor školství listopad 2009 – leden 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google