Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální informace (pro RK vedoucích pracovníků a pracovníků přímo řízených organizací) Mgr. F. Dobšík (30. duben 2013)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální informace (pro RK vedoucích pracovníků a pracovníků přímo řízených organizací) Mgr. F. Dobšík (30. duben 2013)"— Transkript prezentace:

1 Aktuální informace (pro RK vedoucích pracovníků a pracovníků přímo řízených organizací) Mgr. F. Dobšík (30. duben 2013)

2  Vypořádání petice Za vytvoření podmínek pro kvalitní vzdělávání 21. 3. Plenární zasedání Senátu 16. 4.Petiční výbor Poslanecké Sněmovny

3 Výsledky jednání v Parlamentu ČR  Usnesení Senátu P ČR: Konstatuje, že petice je důvodná Navrhuje ministrovi:  Ustavit pracovní skupinu pro přípravu a návrhy řešení a problémů ve školství  Aktualizovat střednědobý výhled SR roky 2014, 2015  Navrhnout perspektivní řešení nízkého procenta výdajů na vzdělávání z HDP  Novelizovat platové předpisy pro zaměstnance ve veřejných službách  Při přípravě rozpočtu na rok 2014 vytvořit podmínky pro realizaci původního záměru navýšení objemu prostředků na platy pro pedag. Pracovníky  Umožnit veřejnou diskusi k parametrům novely vysokoškolského zákona Výsledek petičního výboru – Dosud nemáme k dispozici

4 Připravované záměry a strategie MŠMT  Strategie Vzdělávání 2020  2x5 = 10  Reforma financování regionálního školství  Karierní systém pedagogických pracovníků  Akce ČMOS PŠ 27.02.2013 Kulatý stůl k materiálu MŠMT Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020Kulatý stůl k materiálu MŠMT Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 19.04.2013Reforma financování regionálního škoství – kulatý stůlReforma financování regionálního škoství – kulatý stůl

5  Oblasti změn školského zákona: Změny v systému financování RgŠ Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami Povinná školní docházka a spádové školy Ukončování středního vzdělávání Pracovní poměr ŘŠ Správní řízení v působnosti škol a školských zařízení Novela školského zákona

6  Termíny připomínkového řízení : Rozesláno na OROS a sekce 18. 4. Termín připomínek z terénu do 10. 5. Komise Předsednictva ČMOS PŠ 14.5. Zaslání na ČMKOS 14. 5. Vypořádání připomínek na MŠMT 21. 5. Novela školského zákona

7 Změny financování  Termíny projednávání vedení ČMOS PŠ: 14.2. jednání školské tripartity 28. 2.Jednání vedení se SMO Jihlava 19.-20.3.Porada MŠMT a odborů školství KÚ (účast vedení OS) 15. 4. Jednání vedení s předsedkyní školské komise SMO Praha 16.4. jednání se školskou komisí Asociace krajů 22. 4. Jednání vedení OS s náměstkem J.Fryčem 19.04. Reforma financování regionálního škoství – kulatý stůlReforma financování regionálního škoství – kulatý stůl 24.4.Jednání místopř.ČMKOS V.Pícla se SMO 29.4. Jednání místopř.ČMKOS V.Pícla s předsednictvem CZESHA 2. 5. 2013 školská tripartita – novela školského zákona

8  Posílení rozhodovací pravomoci MŠMT ve věci alokace výdajů státního rozpočtu do oblasti vlastního vzdělávání v „základní vzdělávací linii“  Sjednocení úrovně financování vzděl. procesu v MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a konzervatoří  Oborové normativy  Institucionální příspěvky  Finanční prostředky na vzdělávání ZUŠ, na školské služby a nepedagogické pracovníky - stávající systém  Účinnost od 1. 1. 2015 Navrhované změny ve financování RgŠ

9 Platy a ostatní platby celkem v tis. Kč v tom (v tis. Kč):Přepočte ný počet zaměstna nců Průměrný měsíční plat v Kč OON Prostředky na platy Celkem 39 692 7791 576 29355 633 128206 28722 474 Pedagogové 31 697 4511 017 98245 296 596146 11825 833 Nepedagogové 10 336 532558 31010 336 53260 16914 316 Souhrnné výsledky dosažené v oblasti mzdové regulace RgŠ ÚSC za rok 2012

10  Přehled rozdělení počtu pedagogických a nepedagogických pracovníků a jejich výše průměrného měsíčního platu a nenárokové složky platu za RgŠ ÚSC:  celkový přepočtený počet zaměstnanců činí 206 287 z toho:  146 118 pedagogických pracovníků (70,8 %, tzn. cca 2/3 zaměstnanců RgŠ ÚSC),  60 169 nepedagogických pracovníků (29,2 %, tzn. cca 1/3 zaměstnanců RgŠ ÚSC),  celkový průměrný měsíční plat RgŠ ÚSC ve výši 22 474 Kč:  u pedagogických pracovníků ve výši 25 833 Kč (114,95 % průměrného měsíčního  platu zaměstnanců RgŠ ÚSC),  u nepedagogických pracovníků ve výši 14 316 Kč (63,70 % průměrného měsíčního  platu zaměstnanců RgŠ ÚSC),  průměrná nenároková složka platu všech zaměstnanců ve výši 1 884 Kč (8,3 % z celkového platu), z toho:  u pedagogických pracovníků ve výši 2 057 Kč (9,1 % z celkového platu),  u nepedagogických pracovníků ve výši 1 464 Kč (6,5 % z celkového platu). Souhrnné výsledky dosažené v oblasti mzdové regulace RgŠ ÚSC za rok 2012

11  Přepočtený počet zaměstnanců  V rozpočtu na rok 2012 byl oproti rozpočtu na rok 2011 snížen limit počtu zaměstnanců pro krajské a obecní školství z 212 103 na 211 497 zaměstnanců, což představuje snížení o 606 zaměstnanců, tj. o 0,3 %.  Oproti skutečnosti roku 2011 se v roce 2012 snížil celkový počet zaměstnanců z 207 476 na 206 287, tj. o 1 189 zaměstnanců (o 0,6 %). V porovnání s rokem 2011 došlo ke snížení počtu jak pedagogických pracovníků z 146 362 na 146 118, tzn. o 244, (tj. o 0,2 %), tak nepedagogických pracovníků z 61 114 na 60 169, tzn. o 945 (tj. o 1,5 %) Souhrnné výsledky dosažené v oblasti mzdové regulace RgŠ ÚSC za rok 2012

12  Průměrný měsíční plat zaměstnanců RgŠ ÚSC v Kč a jednotlivé složky platu  Průměrný měsíční plat v roce 2012 dosáhl výše 22 474 Kč, což oproti roku 2011, který byl ve výši 21 932 Kč, představuje zvýšení o 542 Kč, tzn. o 2,5 %, z toho:  u pedagogických pracovníků dosáhl v roce 2012 výše 25 833 Kč a oproti roku 2011, kdy průměrný měsíční plat činil 25 029 Kč, se tedy zvýšil o 804 Kč, tj. o 3,2%.  u nepedagogických pracovníků dosáhl v roce 2012 výše 14 316 Kč a oproti roku 2011, kdy průměrný měsíční plat činil 14 517 Kč, se snížil o 201 Kč, tj. o 1,4%.  Nevyšší průměrný plat zaměstnanců RgŠ ÚSC byl dosažen v Libereckém kraji a to 23 115,- Kč. Nejnižší průměrný plat zaměstnanců RgŠ ÚSC byl dosažen ve Zlínském kraji a to 22 035,- Kč. (více viz Graf č.3). Souhrnné výsledky dosažené v oblasti mzdové regulace RgŠ ÚSC za rok 2012

13  u pedagogických pracovníků výši 25 833 Kč (115 % průměrného měsíčního platu zaměstnanců RgŠ ÚSC), z toho:  u vedoucích pracovníků dosáhl výše 34 455 Kč,  u ostatních pracovníků bez vedoucích prac. dosáhl výše 24 371 Kč.  Průměrný plat vedoucích pedagogických pracovníků tedy zvyšuje průměrný plat pedagogických pracovníků o 1 462 Kč. Souhrnné výsledky dosažené v oblasti mzdové regulace RgŠ ÚSC za rok 2012

14  25. 3. - přijetí delegace předsedů odborových svazů sdružených v ČMKOS prezidentem ČR M. Zemanem  PS schválení zákona o významných dnech ČR 28. 3. narození J. A. Komenského Různé

15  21. 5. - Sněm ČMKOS  24. 5. - 60. výročí EXOD – celorepublikové shromáždění  25. 5. - mimořádný sjezd ČMOS PŠ Připravované akce ČMOS PŠ, akce související

16 Děkuji za pozornost Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Aktuální informace (pro RK vedoucích pracovníků a pracovníků přímo řízených organizací) Mgr. F. Dobšík (30. duben 2013)"

Podobné prezentace


Reklamy Google