Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální informace (pro RK vedoucích pracovníků a pracovníků přímo řízených organizací) Mgr. F. Dobšík (30. duben 2013)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální informace (pro RK vedoucích pracovníků a pracovníků přímo řízených organizací) Mgr. F. Dobšík (30. duben 2013)"— Transkript prezentace:

1 Aktuální informace (pro RK vedoucích pracovníků a pracovníků přímo řízených organizací) Mgr. F. Dobšík (30. duben 2013)

2  Vypořádání petice Za vytvoření podmínek pro kvalitní vzdělávání Plenární zasedání Senátu Petiční výbor Poslanecké Sněmovny

3 Výsledky jednání v Parlamentu ČR  Usnesení Senátu P ČR: Konstatuje, že petice je důvodná Navrhuje ministrovi:  Ustavit pracovní skupinu pro přípravu a návrhy řešení a problémů ve školství  Aktualizovat střednědobý výhled SR roky 2014, 2015  Navrhnout perspektivní řešení nízkého procenta výdajů na vzdělávání z HDP  Novelizovat platové předpisy pro zaměstnance ve veřejných službách  Při přípravě rozpočtu na rok 2014 vytvořit podmínky pro realizaci původního záměru navýšení objemu prostředků na platy pro pedag. Pracovníky  Umožnit veřejnou diskusi k parametrům novely vysokoškolského zákona Výsledek petičního výboru – Dosud nemáme k dispozici

4 Připravované záměry a strategie MŠMT  Strategie Vzdělávání 2020  2x5 = 10  Reforma financování regionálního školství  Karierní systém pedagogických pracovníků  Akce ČMOS PŠ Kulatý stůl k materiálu MŠMT Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020Kulatý stůl k materiálu MŠMT Strategie vzdělávací politiky ČR do roku Reforma financování regionálního škoství – kulatý stůlReforma financování regionálního škoství – kulatý stůl

5  Oblasti změn školského zákona: Změny v systému financování RgŠ Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami Povinná školní docházka a spádové školy Ukončování středního vzdělávání Pracovní poměr ŘŠ Správní řízení v působnosti škol a školských zařízení Novela školského zákona

6  Termíny připomínkového řízení : Rozesláno na OROS a sekce Termín připomínek z terénu do Komise Předsednictva ČMOS PŠ Zaslání na ČMKOS Vypořádání připomínek na MŠMT Novela školského zákona

7 Změny financování  Termíny projednávání vedení ČMOS PŠ: jednání školské tripartity Jednání vedení se SMO Jihlava Porada MŠMT a odborů školství KÚ (účast vedení OS) Jednání vedení s předsedkyní školské komise SMO Praha jednání se školskou komisí Asociace krajů Jednání vedení OS s náměstkem J.Fryčem Reforma financování regionálního škoství – kulatý stůlReforma financování regionálního škoství – kulatý stůl 24.4.Jednání místopř.ČMKOS V.Pícla se SMO Jednání místopř.ČMKOS V.Pícla s předsednictvem CZESHA školská tripartita – novela školského zákona

8  Posílení rozhodovací pravomoci MŠMT ve věci alokace výdajů státního rozpočtu do oblasti vlastního vzdělávání v „základní vzdělávací linii“  Sjednocení úrovně financování vzděl. procesu v MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a konzervatoří  Oborové normativy  Institucionální příspěvky  Finanční prostředky na vzdělávání ZUŠ, na školské služby a nepedagogické pracovníky - stávající systém  Účinnost od Navrhované změny ve financování RgŠ

9 Platy a ostatní platby celkem v tis. Kč v tom (v tis. Kč):Přepočte ný počet zaměstna nců Průměrný měsíční plat v Kč OON Prostředky na platy Celkem Pedagogové Nepedagogové Souhrnné výsledky dosažené v oblasti mzdové regulace RgŠ ÚSC za rok 2012

10  Přehled rozdělení počtu pedagogických a nepedagogických pracovníků a jejich výše průměrného měsíčního platu a nenárokové složky platu za RgŠ ÚSC:  celkový přepočtený počet zaměstnanců činí z toho:  pedagogických pracovníků (70,8 %, tzn. cca 2/3 zaměstnanců RgŠ ÚSC),  nepedagogických pracovníků (29,2 %, tzn. cca 1/3 zaměstnanců RgŠ ÚSC),  celkový průměrný měsíční plat RgŠ ÚSC ve výši Kč:  u pedagogických pracovníků ve výši Kč (114,95 % průměrného měsíčního  platu zaměstnanců RgŠ ÚSC),  u nepedagogických pracovníků ve výši Kč (63,70 % průměrného měsíčního  platu zaměstnanců RgŠ ÚSC),  průměrná nenároková složka platu všech zaměstnanců ve výši Kč (8,3 % z celkového platu), z toho:  u pedagogických pracovníků ve výši Kč (9,1 % z celkového platu),  u nepedagogických pracovníků ve výši Kč (6,5 % z celkového platu). Souhrnné výsledky dosažené v oblasti mzdové regulace RgŠ ÚSC za rok 2012

11  Přepočtený počet zaměstnanců  V rozpočtu na rok 2012 byl oproti rozpočtu na rok 2011 snížen limit počtu zaměstnanců pro krajské a obecní školství z na zaměstnanců, což představuje snížení o 606 zaměstnanců, tj. o 0,3 %.  Oproti skutečnosti roku 2011 se v roce 2012 snížil celkový počet zaměstnanců z na , tj. o zaměstnanců (o 0,6 %). V porovnání s rokem 2011 došlo ke snížení počtu jak pedagogických pracovníků z na , tzn. o 244, (tj. o 0,2 %), tak nepedagogických pracovníků z na , tzn. o 945 (tj. o 1,5 %) Souhrnné výsledky dosažené v oblasti mzdové regulace RgŠ ÚSC za rok 2012

12  Průměrný měsíční plat zaměstnanců RgŠ ÚSC v Kč a jednotlivé složky platu  Průměrný měsíční plat v roce 2012 dosáhl výše Kč, což oproti roku 2011, který byl ve výši Kč, představuje zvýšení o 542 Kč, tzn. o 2,5 %, z toho:  u pedagogických pracovníků dosáhl v roce 2012 výše Kč a oproti roku 2011, kdy průměrný měsíční plat činil Kč, se tedy zvýšil o 804 Kč, tj. o 3,2%.  u nepedagogických pracovníků dosáhl v roce 2012 výše Kč a oproti roku 2011, kdy průměrný měsíční plat činil Kč, se snížil o 201 Kč, tj. o 1,4%.  Nevyšší průměrný plat zaměstnanců RgŠ ÚSC byl dosažen v Libereckém kraji a to ,- Kč. Nejnižší průměrný plat zaměstnanců RgŠ ÚSC byl dosažen ve Zlínském kraji a to ,- Kč. (více viz Graf č.3). Souhrnné výsledky dosažené v oblasti mzdové regulace RgŠ ÚSC za rok 2012

13  u pedagogických pracovníků výši Kč (115 % průměrného měsíčního platu zaměstnanců RgŠ ÚSC), z toho:  u vedoucích pracovníků dosáhl výše Kč,  u ostatních pracovníků bez vedoucích prac. dosáhl výše Kč.  Průměrný plat vedoucích pedagogických pracovníků tedy zvyšuje průměrný plat pedagogických pracovníků o Kč. Souhrnné výsledky dosažené v oblasti mzdové regulace RgŠ ÚSC za rok 2012

14  přijetí delegace předsedů odborových svazů sdružených v ČMKOS prezidentem ČR M. Zemanem  PS schválení zákona o významných dnech ČR narození J. A. Komenského Různé

15  Sněm ČMKOS  výročí EXOD – celorepublikové shromáždění  mimořádný sjezd ČMOS PŠ Připravované akce ČMOS PŠ, akce související

16 Děkuji za pozornost Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Aktuální informace (pro RK vedoucích pracovníků a pracovníků přímo řízených organizací) Mgr. F. Dobšík (30. duben 2013)"

Podobné prezentace


Reklamy Google