Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hranice ve výchově a motivace dětí jako prevence rizikových jevů Aneb jak zajistit bezpečný a zdravý vývoj dětí Bc. Lenka Fuksová, DiS., Zástupkyně ředitelky,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hranice ve výchově a motivace dětí jako prevence rizikových jevů Aneb jak zajistit bezpečný a zdravý vývoj dětí Bc. Lenka Fuksová, DiS., Zástupkyně ředitelky,"— Transkript prezentace:

1 Hranice ve výchově a motivace dětí jako prevence rizikových jevů Aneb jak zajistit bezpečný a zdravý vývoj dětí Bc. Lenka Fuksová, DiS., Zástupkyně ředitelky, koordinátor programů primární prevence Mgr. Markéta Čablová Speciální pedagog Střediska výchovné péče STŘED

2 OČEKÁVÁNÍ 2

3 HRANICE – CO TO JE?  HRANICE DĚTEM NAZNAČUJÍ, CO MOHOU A CO UŽ NE.  PROSTORY ZA HRANICEMI POUKAZUJÍ NA TO, CO DÍTĚ (JEŠTĚ) NEMŮŽE.  HRANICE JSOU VÍC NEŽ JEN POUHÉ OMEZENÍ, ZÚŽENÍ MOŽNOSTÍ.  JEJICH URČOVÁNÍ NEMÁ BÝT VÝSLEDKEM TRESTÁNÍ ANI NEDOSTATKU VCÍTĚNÍ.  URČOVÁNÍ HRANIC JE POTŘEBA PŘIZPŮSOBIT VĚKU DÍTĚTE. 3

4 HRANICE  Jak vypadají hranice = pravidla, čitelnost, důslednost  Pravidla znamenají oboustrannou jistotu – jak jistotu dítěte, tak vychovávajícího  Kde všude jsou pravidla – pravopis, hry, etiketa, úřady, obchody, silniční provoz, sporty, zaměstnání, škola, rodina … 4

5 HRANICE  Jak by svět vypadal bez pravidel?  Učením respektu k řádu připravujeme děti na život, protože v životě budou potřebovat umět dodržovat řád – termíny, jednání s úřady, školou, zaměstnavatelem… 5

6 JAK NASTAVOVAT HRANICE 6

7 HRANICE DÍTĚTI POMÁHAJÍ:  ORIENTOVAT SE V MNOHA KAŽDODENNÍCH SITUACÍCH  NAJÍT ZÁCHYTNÝ BOD  VYMEZIT JEHO PROSTOR, VE KTERÉM JE „DOMA“  ROZVÍJET JEHO SCHOPNOSTI UVNITŘ TOHOTO BEZPEČNÉHO PROSTORU  MÍT PŘEHLED V JINAK NEPŘEHLEDNÝCH (např. NOVÝCH) SITUACÍCH  SOCIALIZOVAT SE (začleňovat do společnosti)  SEZNÁMIT SE S HODNOTAMI A NORMAMI  POCHOPIT, CO OD NĚHO OČEKÁVÁME  CHRÁNIT JEHO SVĚT  CÍTIT SE BEZPEČNĚ  Vymezování hranic je úkolem především pro rodiče. 7

8 JE ZKOUŠENÍ PŘIROZENÉ?  Je přirozené testovat?  Kdy je přirozené testovat hranice, zkoušet, co je dovoleno.  Co znamená, že zkouším, co vše je dovoleno? 8

9 V SITUACI, KDY NAŠE DÍTĚ PŘEKROČÍ HRANICE, MŮŽEME CÍTIT: NEJISTOTU („CO MÁM TEĎ DĚLAT?“ „MÁM UŽ NĚJAK ZAKROČIT NEBO NE? JAK?“ JEMNÝ SMYSL DĚTÍ VYCÍTIT NAŠI NEJISTOTU. VYUŽITÍ K MANIPULACI (MŮŽE POUŽÍT VYZKOUŠENÉ METODY, ABY DOSÁHLO SVOJE). HNĚV, VZTEK – KDYŽ VÁHÁME S VYMEZENÍM HRANIC, KUMULACE POTLAČENÉHO HNĚVU MŮŽE ČASEM VYÚSTIT VE „VÝBUCH“ ---- INTENZIVNÍ NEUVÁŽENOU REAKCI. ZOUFALSTVÍ, BEZMOC – MŮŽOU VÉST K REZIGNACI NA VYŘEŠENÍ SITUACE. A DALŠÍ NEPŘÍJEMNÉ POCITY: ZKLAMÁNÍ, LÍTOST, SMUTEK… NEGATIVNÍ POCITY ---- ÚZKOST ------- SNAHA VYHNOUT SE ÚZKOSTI -------- PŘI ŘEŠENÍ SITUACE PAK SOUSTŘEDĚNÍ PŘESOUVÁME NA SEBE NA ÚKOR DÍTĚTE. (NAPŘ. USTOUPÍME, JEN AŤ JE KLID NEBO AŤ NEMÁME OSTUDU APOD.) PROČ JE PRO NÁS NĚKDY TĚŽKÉ VYMEZIT DĚTEM HRANICE? 9

10 JAK NASTAVOVAT HRANICE CO SE STANE, KDYŽ ZAKAZUJI 10

11 CO SE STANE, KDYŽ NEKOMUNIKUJI, NEKOMENTUJI, NENASTAVUJI HRANICE JAK NASTAVOVAT HRANICE

12 CO SE STANE, KDYŽ NASTAVUJI HRANICE, ALE POVOLUJI JAK NASTAVOVAT HRANICE 12

13 CO SE STANE, KDYŽ HRANICE NASTAVUJI A DŮSLEDNĚ VYŽADUJI, KOMUNIKUJI S DÍTĚTEM A PŘIJÍMÁM ARGUMENTY – JEDNÁM O PRAVIDLECH JAK NASTAVOVAT HRANICE 13

14 Jak na to? 1. KONTAKT S DÍTĚTEM Navázat oční, příp. i jemný fyzický kontakt (dotyk, chycení za ruku), oslovit jménem. 2. JASNĚ FORMULOVANÉ HRANICE „Míšo, zvedni ten míč a odlož ho do skříně.“ Dítě jim potřebuje rozumět. Pomůže názorná ukázka, co po dítěti chceme 3. KRÁTKÉ SDĚLENÍ „Štěpáne, chci, abys uklidil.“ 4. MLUVIT PEVNÝM A KLIDNÝM HLASEM Dítě vycítí naši jistotu a důraz. 14

15 5. POVZBUZOVÁNÍ K ŽÁDOUCÍMU CHOVÁNÍ „Tak – to je ono. Jde Ti to krásně…“ Povzbuzení motivuje. 6. KDYŽ KRITIZOVAT, TAK KONKRÉTNÍ CHOVÁNÍ – NE CELÉ DÍTĚ „To, co jsi teď udělal, nebylo vůbec pěkné.“ 7. DÍTĚ MÁ POCIT SPOLUZODPOVĚDNOSTI Dáme dítěti pocit aspoň částečné kontroly nad situací tím, že o ní může „spolurozhodovat“. 15

16 8. DÁT DÍTĚTI NAJEVO, ŽE NÁM NA NĚM ZÁLEŽÍ Zopakovat jeho sdělení o pocitech. „Říkáš, že se Ti to nelíbí…“ Vcítění. „Chápu, že se Ti nechce. Ale teď…“ 9. ZMĚNA PERSPEKTIVY Změněný způsob vnímání dítěte nám ukáže nové způsoby řešení konfliktů. Dítě jako dar. 10. HUMOR Někdy pomůže uvolnit napětí a vytvořit nový nadhled. 11. NEVÁHÁME S VYMEZENÍM HRANIC Hranice vytyčujeme hned, když je to potřeba – tzn. když nastane situace, ve které zatím hranice chybí. 16

17 12. SHODA AUTORIT Rodiče se domluví na hranicích a určují je dítěti stejně. Shoda hranic na straně rodiny a školky. 13. PŘEKVAPIVÁ, PARADOXNÍ REAKCE Naše neobvyklá reakce dítě překvapí a pomůže mu získat nový pohled. Např. v reakci na vztek dítěte se začneme taky „vztekat“, zrcadlíme jeho projevy. 14. MAGICKÉ ŘEŠENÍ Ve zdánlivě neřešitelné situaci využijeme fantazii a představivost přiměřeně k věku dítěte. 15. KONFLIKTNÍ SITUACE BEREME JAKO SOUČÁST ŽIVOTA Nelze se jim zcela vyhnut. Problémy s hranicemi patří k výchově a jsou tady od toho, abychom je zkusili řešit. 17

18 JAKÉ HRANICE? Co by děti měly splňovat – společenské dovednosti? Přirozený vývoj – jak přistupovat k vývoji dítěte? Stručná a věcně napsaná krátká brožurka MPSV Vývojová psychologie pro sociální práci – popsána jednotlivá vývojová stadia 18

19 DRUHY VÝCHOVY Bezhraniční výchova Výchova s širokými hranicemi „Vojenská výchova“ s malým prostorem Ochranitelská výchova Chladná výchova Přijímající, demokratická a ohraničená výchova – dítě je v každém věku partnerem

20 ČASTÉ CHYBY VE VÝCHOVĚ  Nezřetelné projevy vychovávajících  Nedůslednost  Neověřování  Nedůvěra  Neopakování a neposilování pravidel  Malá nebo žádná komunikace  Tresty: Netrestání, nepřiměřenost trestů, trestání s odstupem  Žádná nebo malá chvála  Nesoulad vychovávajících  Dítě jako nástroj boje s partnerem 20

21 VIDEO – INSPIRACE https://www.youtube.com/watch?v=lVzUbHRJ3dk autorka knihy Dost dobří rodiče, aneb drobné chyby dovoleny – Lenka Lacinová, Petra Škrdlíková 21

22 MOTIVACE DĚTÍ  Motivace je jedním ze základních psychických procesů.  Podněcuje děti k činnosti.  Může být aktivována pomocí různých podnětů – vnějších a vnitřních. 22

23 JAK NA TO? 23

24 JAK NEMOTIVOVAT?  zdůrazňování dobrých výsledků pro budoucí úspěchy - pro dítě nepředstavitelně „daleko“  význam pro kvalitnější život  srovnávání  pro radost blízkých  starost o osud nespolupracujícího dítěte  tresty za neúspěch X ztráta výhod  materiálno, hrozby  zesměšňování jiných autorit 24

25 JAK MOTIVOVAT?  nešetřit pochvalou!  drobné výhody  být příkladem  škola hrou  nezájem rodičů o učení (předstíraný a krátkodobý) - přenos odpovědnosti  dialog o probírané látce  tematické víkendové aktivity 25

26 JAK MOTIVOVAT?  spojování látky s tím, co je vašemu dítěti nejbližší  propojování s informacemi, které zná z jiných zdrojů  vysvětlování reálného užití např. matematiky (nákupy, spravování kapesného)  promluva o důvodech, proč se nechtějí učit  doučování, doučující student 26

27 DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI 27


Stáhnout ppt "Hranice ve výchově a motivace dětí jako prevence rizikových jevů Aneb jak zajistit bezpečný a zdravý vývoj dětí Bc. Lenka Fuksová, DiS., Zástupkyně ředitelky,"

Podobné prezentace


Reklamy Google