Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Územní studie silnice II/380 Sokolnice - Čejč Vstupní jednání s obcemi, ORP, úřady územního plánování a stavebními úřady Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Územní studie silnice II/380 Sokolnice - Čejč Vstupní jednání s obcemi, ORP, úřady územního plánování a stavebními úřady Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj."— Transkript prezentace:

1 Územní studie silnice II/380 Sokolnice - Čejč Vstupní jednání s obcemi, ORP, úřady územního plánování a stavebními úřady Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 21. února 2012

2 Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 21. února 2012 Dopravní infrastruktury Technické infrastruktury Výroby Ú SES Územních rezerv ZÚR JMK v ymezují plochy a koridory:

3 Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 21. února 2012 Územní studie dle ZÚR JMK ZÚR JMK stanovují potřebu zpracování 8 územních studií na území kraje.

4 Vydané ZÚR JMK ukládají ve vybraných plochách a koridorech prověření změn jejich využití územní studií. Jedná se o 8 územních studií. Zadavatelem je JMK, pořizovatelem je odbor územního plánování a stavebního řádu KrÚ JMK. 1 – ÚS vymezení cílových charakteristik krajiny – dokončena 2 – ÚS rozvoje rekreace v širším prostoru Baťova kanálu 3 – ÚS vymezení sídelní struktury JMK – rozpracována 2. etapa 4 – ÚS prověření železniční tratě Brno - Česká Třebová 5 – ÚS propojení silnic R52 a I/53 s D2 – připravuje se výběrové řízení 6 – ÚS silnice II/416 Žatčany – Slavkov u Brna - zahájena 7 – ÚS rozvoje lázeňství Pasohlávky 8 – ÚS silnice II/380 Sokolnice - Čejč - zahájena Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 21. února 2012 Územní studie dle ZÚR JMK

5 Při územně plánovací činnosti: - pořízená a zaevidovaná ÚS bude sloužit jako podklad pro aktualizaci ZÚR, z této aktualizace vyplynou případné požadavky pro ÚPD (či jejich změny) dotčených obcí Při rozhodování v území: - pořízená a zaevidovaná ÚS je územně plánovacím podkladem Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 21. února 2012 Aplikace požadavků na prověření území ÚS

6 V prosinci 2011 proběhla výběrová řízení na 3 územní studie. Výběr zhotovitelů schválila RJMK v prosinci 2011, budou zpracovávány a dokončeny v roce 2012. Jsou to: Územní studie silnice II/416 Žatčany – Slavkov u Brna (usnesení RJMK č. 10494/11/R 143) Územní studie silnice II/380 Sokolnice – Čejč (usnesení RJMK č. 10493/11/R143) Územní studie prověření variant Křenovické spojky (usnesení RJMK č. 10495/11/R143) Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 21. února 2012 Územní studie zahájené

7 Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 21. února 2012 Zadání územních studií Územní studie silnice II/416 Žatčany – Slavkov u Brna Územní studie silnice II/380 Sokolnice – Čejč - byly zadány v souladu s požadavky ZÚR JMK Územní studie prověření variant Křenovické spojky - byla zadána na základě námitky obce Křenovice uplatněné v rámci projednání ZÚR JMK s veřejností a následné dohody mezi JMK a obcí Křenovice Zadání každé územní studie zahrnuje povinnost zhotovitele projednávat rozpracovanou studii se ­zadavatelem ­obcemi v řešeném území ­dotčenými orgány ­dotčenými správci významné dopravní a technické infrastruktury v území. Práce na územních studiích budou vzájemně koordinovány.

8 8 Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 14. února 2012 Problematika řešení územních studií v ZÚR JMK

9 Územní studie silnice II/ 380 Sokolnice - Čejč Zhotovitel: Urbanismus, architektura, design - studio, spol. s r.o. Vymezení řešeného území Sokolnice, Telnice, Újezd u Brna - v ORP Šlapanice Moutnice, Nesvačilka, Těšany, Žatčany - v ORP Židlochovice Borkovany, Kašnice, Klobouky u Brna, Krumvíř – v ORP Hustopeče Hovorany – v ORP Kyjov Čejč, Terezín – v ORP Hodonín Území studie bude řešena ve dvou etapách - 1. etapou budou průzkumy a rozbory, 2. etapou bude návrhová část. Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 21. února 2012

10 Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 21. února 2012 Územní studie silnice II/380 Sokolnice – Čejč

11 Územní studie silnice II/ 380 Sokolnice - Čejč Obsah Prověření koridoru pro optimální vedení silnice II/380. Cílem je zlepšení dopravní situace a úrovně životního prostředí v zahrnutém území a v zastavěných částech dotčených sídel a získání podkladu pro koordinaci jednotlivých ÚPD. Zhotovitel bude vycházet ze ZÚR JMK a v případě nutnosti navrhne a zhodnotí variantní řešení úseků silnice nebo využití území. Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 21. února 2012

12 Územní studie silnice II/380 Sokolnice - Čejč Silnice II/380 - původně silnice I/51 - před vznikem krajů účelově přeřazena na silnici II. tř. - v dohodě ke zpracování Generelu dopravy JMK (2005) - souhlas MD s budoucím převedením zpět na silnici I. tř. - ve stanovisku MD k návrhu ZUR (2011) změněno a zamítnuto - tvoří dopravní páteř území východně od dálnice D2 - je paralelním tranzitním tahem k D2 - je základem rozvojové osy Brno - Klobouky - Hodonín - nutno nově řešit jako tah silnic II. tř. Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 21. února 2012

13 Územní studie silnice II/380 Sokolnice - Čejč Výstupem územní studie bude návrh uceleného homogenizovaného tahu II/380 * ve stávající trase * ve stávající stopě s místními úpravami trasy * v návrhu přeložek (obchvatů) * v koridoru územních rezerv Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 21. února 2012

14 Územní studie silnice II/380 Sokolnice - Čejč Intenzity dopravy (roční průměr za 24 hod. - 2010) v řešeném úseku - od 2942/634 (počet vozidel celkem/těžkých) - do 8525/1390 (počet vozidel celkem/těžkých) - podíl těžkých nákladních vozidel až 20% Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 21. února 2012

15 Územní studie silnice II/380 Sokolnice - Čejč V současné době probíhá etapa Průzkumy a rozbory, je nutné zajistit korektní vstupy pro zpracovatele – informace o území. Podklady pro doplnění průzkumů a rozborů Záměry v území – obce, ORP, … Problémy v území Pozemkové úpravy Ochrana přírodních a kulturních hodnot v území Náměty řešení Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 21. února 2012

16


Stáhnout ppt "Územní studie silnice II/380 Sokolnice - Čejč Vstupní jednání s obcemi, ORP, úřady územního plánování a stavebními úřady Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj."

Podobné prezentace


Reklamy Google