Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Váš kraj, Váš rozpočet“. Vyhodnocení preferencí občanů v rámci dotazníku Hlasování občanů probíhalo od 1. 10. 2014 do 31. 10. 2014 formou internetového.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Váš kraj, Váš rozpočet“. Vyhodnocení preferencí občanů v rámci dotazníku Hlasování občanů probíhalo od 1. 10. 2014 do 31. 10. 2014 formou internetového."— Transkript prezentace:

1 „Váš kraj, Váš rozpočet“

2 Vyhodnocení preferencí občanů v rámci dotazníku Hlasování občanů probíhalo od 1. 10. 2014 do 31. 10. 2014 formou internetového dotazníku. Dotazník obsahoval 10 základních oblastí, do kterých směřují výdaje kraje. V každé oblasti bylo uvedeno 5 konkrétních aktivit. Občané vybírali své priority celkem z padesáti aktivit, maximálně mohli zvolit 10 aktivit.

3 Přehled oblastí uvedených v dotazníku Oblast 1: Rozvoj venkova a zemědělství Oblast 2: Doprava a dopravní obslužnost Oblast 3: Školství, tělovýchova a zájmová činnost Oblast 4: Kultura a památková péče Oblast 5: Regionální rozvoj Oblast 6: Zdravotnictví Oblast 7: Ochrana životního prostředí Oblast 8: Sociální služby Oblast 9: Požární ochrana, IZS a bezpečnost Oblast 10: Zajištění chodu KrÚ a samospráva, propagace JMK

4 Podíl mužů a žen na celkovém počtu hlasujících občanů

5 Věková struktura hlasujících občanů

6 Struktura hlasujících občanů podle dosaženého vzdělání

7 Celkem bylo odevzdáno 405 dotazníků občanů JMK, každý občan mohl zvolit až 10 aktivit, tj. udělit 10 hlasů.

8 Pořadí oblastí dle preferencí respondentů - grafické vyjádření

9 TOP nejvíce preferovaných aktivit 1 Financování činností krajem zřizovaných škol a školských zařízení 2 Podpora regionálních funkcí knihoven 3 Optimalizace sítě sociálních služeb s ohledem na potřebnost, dostupnost, kvalitu a finanční udržitelnost…. 4 Podpora obcím a svazkům obcí v oblasti zásobování pitnou vodou 5 Financování činnosti krajem zřizovaných muzeí, galerie a hvězdárny a podpora činnosti Ústavu archeologické památkové péče Brno 6 Dětské léčebny, dětská centra a specializované dětské zařízení 7 Podpora rozvoje cestovního ruchu (zejména lázeňství a vinařské turistiky) a propagace kraje 8 Mezinárodní spolupráce a zastoupení JMK při EU v Bruselu 9 Podpora včelařů 10 Zajištění havarijní a krizové připravenosti TOP nejméně preferovaných aktivit 1 Organizace soutěží - literární soutěž Skrytá paměť Moravy, malířská soutěž Čarovné barvy země; Udělování titulu Mistr tradiční rukodělné výroby 2Obnova kvality mostů na silnicích II. a III. tř. v JMK 3 Výstavba nových úseků (přeložek a obchvatů) silnic II. a III. třídy v JMK 4Zabezpečení dopravní obslužnosti JMK 5 Oprava a údržba silnic II. a III. třídy v JMK 6 Podpora prorodinné politiky (projekty Rodinné pasy a Senior Pasy) 7 Propagace JMK (prezentace na veletrzích a ve sdělovacích prostředcích, pořádání mezinárodních konferencí, atd.) 8Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů 9 Prevence kriminality a dalších sociálně patologických jevů 10 Podpora organizací věnujících se volnočasovým aktivitám dětí a mládeže

10 Upřednostňované aktivity oblasti 1 Rozvoj venkova a zemědělství Název aktivity 1. Dotace v rámci Programu rozvoje venkova a podpora soutěže „Vesnice roku JMK“ 2. Podpora propagace zemědělství včetně výstav a veletržních akcí 3. Podpora vinařství včetně propagace vinařských akcí 4. Podpora lesního hospodářství – myslivost, výchova lesních porostů, ekologické lesní hospodářství 5. Podpora včelařů

11 Doprava a dopravní obslužnost Upřednostňované aktivity oblasti 2 Název aktivity 1. Oprava a údržba silnic II. a III. třídy v JMK 2. Výstavba nových úseků (přeložek a obchvatů) silnic II. a III. třídy v JMK 3. Obnova kvality mostů na silnicích II. a III. tř. v JMK 4. Zabezpečení dopravní obslužnosti v rámci Integrovaného dopravního systému JMK 5. Podpora modernizací a výstavby terminálů (přestupních uzlů) pro Integrovaný dopravní systém JMK

12 Školství, tělovýchova a zájmová činnost Upřednostňované aktivity oblasti 3 Název aktivity 1. Financování činností krajem zřizovaných škol a školských zařízení 2. Podpora žáků (stipendia) v oborech vzdělávání s výučním listem 3. Podpora tělovýchovy a sportu (opravy a rekonstrukce sportovní infrastruktury, talentovaná mládež) 4. Podpora činností spolků národnostních menšin na území JMK 5. Podpora organizací věnujících se volnočasovým aktivitám dětí a mládeže

13 Kultura a památková péče Upřednostňované aktivity oblasti 4 Název aktivity 1. Financování činnosti krajem zřizovaných muzeí, galerie a hvězdárny a podpora činnosti Ústavu archeologické památkové péče Brno 2. Dotační program v oblasti kultury a památkové péče 3. Podpora jednotlivých kulturních akcí celokrajského a nadregionálního významu 4. Organizace soutěží - Skrytá paměť Moravy, Čarovné barvy země, Nejlépe opravená kulturní památka JMK. Udělování titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby" 5. Podpora regionálních funkcí knihoven

14 Regionální rozvoj Upřednostňované aktivity oblasti 5

15 Zdravotnictví Upřednostňované aktivity oblasti 6

16 Ochrana životního prostředí Upřednostňované aktivity oblasti 7

17 Sociální služby Upřednostňované aktivity oblasti 8

18 Požární ochrana, IZS a bezpečnost Upřednostňované aktivity oblasti 9

19 Zajištění chodu krajského úřadu a samospráva, propagace JMK Upřednostňované aktivity oblasti 10

20 Podněty k rozpočtu Jihomoravského kraje dle oblastí: podněty vzneslo 226 občanů, kteří mají bydliště nebo vlastní nemovitost na území Jihomoravského kraje, celkový počet podnětů – 263 (některé podněty zasahují do více oblastí). Vyhodnocení podnětů vznesených občany k návrhu rozpočtu Na závěr dotazníku bylo občanům umožněno vznést i konkrétní podnět k návrhu rozpočtu. Podněty vzneslo 200 občanů, kteří mají bydliště nebo vlastní nemovitost na území Jihomoravského kraje. Některé z podnětů se týkají více oblastí.

21 Podněty k rozpočtu Jihomoravského kraje dle oblastí Oblast 1: Rozvoj venkova a zemědělství Oblast 2: Doprava a dopravní obslužnost Oblast 3: Školství, tělovýchova a zájmová činnost Oblast 4: Kultura a památková péče Oblast 5: Regionální rozvoj Oblast 6: Zdravotnictví Oblast 7: Ochrana životního prostředí Oblast 8: Sociální služby Oblast 9: Požární ochrana, IZS a bezpečnost

22 Nejčastěji uváděné podněty k návrhu rozpočtu Jihomoravského kraje 1. Podpora činnosti a rekonstrukce přírodovědné stanice Kamenáčky (45 %) 2. Investiční akce MŠ speciální, ZŠ speciální a PrŠ Ibsenova 1, Brno (11 %) 3. Doprava a dopravní obslužnost ve Slavkově u Brna (3 %) 4. Podpora včelařství (2 %)

23 Další postup Výsledky dotazníkového šetření a konkrétní podněty k návrhu rozpočtu byly předány Radě Jihomoravského kraje, která se jimi bude v rámci přípravy rozpočtu zabývat. Dne 3. 12. 2014 bude návrh rozpočtu na rok 2015 zveřejněn na úřední desce a na webových stránkách kraje. Dne 18. 12. 2014 bude návrh rozpočtu na rok 2015 předložen ke schválení Zastupitelstvu Jihomoravského kraje.


Stáhnout ppt "„Váš kraj, Váš rozpočet“. Vyhodnocení preferencí občanů v rámci dotazníku Hlasování občanů probíhalo od 1. 10. 2014 do 31. 10. 2014 formou internetového."

Podobné prezentace


Reklamy Google