Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Brněnské komunikace a. s. Útvar dopravního inženýrství Strategie parkování ve městě Brně SPOLEČNÉ PRINCIPY ŘEŠENÍ PARKOVÁNÍ V BRNĚ REZIDENTNÍ PARKOVÁNÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Brněnské komunikace a. s. Útvar dopravního inženýrství Strategie parkování ve městě Brně SPOLEČNÉ PRINCIPY ŘEŠENÍ PARKOVÁNÍ V BRNĚ REZIDENTNÍ PARKOVÁNÍ."— Transkript prezentace:

1 Brněnské komunikace a. s. Útvar dopravního inženýrství Strategie parkování ve městě Brně SPOLEČNÉ PRINCIPY ŘEŠENÍ PARKOVÁNÍ V BRNĚ REZIDENTNÍ PARKOVÁNÍ Statutární město Brno

2 Brněnské komunikace a. s. Útvar dopravního inženýrství ÚVODNÍ STUDIE: STRATEGIE PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ Statutární město Brno 2 ANALYTICKÁ ČÁST – Dokončena: 3./2013 Obsah: -Přehled způsobů organizace dopravy v klidu ve městech obdobného typu v EU -Analýza stávající úrovně organizace v klidu v Brně -Analýza územního rozvoje města Brna -Analýza přepravních vazeb -Analýza současného způsobu organizace veřejné dopravy -Analýza vývoje kongescí v městské aglomeraci -Dopravní telematika ve městě Brně a regionu -Dopravní telematika na národní a evropské úrovni -SWOT analýza NÁVRHOVÁ ČÁST – Dokončena: 4./2014 Projednána v ZMB: 9./2014 Obsah: -Parkování na komunikacích města Brna -Hromadné parkovací kapacity -Zpoplatnění vjezdu do historického centra -Oblasti placeného stání -Ekonomický model -Dopravně-telematická podpora

3 Brněnské komunikace a. s. Útvar dopravního inženýrství ZÁMĚR REALIZAČNÍHO PROJEKTU STRATEGIE PARKOVÁNÍ Statutární město Brno 3 ZÁMĚR REALIZAČNÍHO PROJEKTU KE STRATEGII PARKOVÁNÍ Dokumentace dokončena: 10./2014 Projednána v RMB: 3./2015

4 Brněnské komunikace a. s. Útvar dopravního inženýrství ZÁJEM MČ O ZAVEDENÍ OPS NA JEJICH ÚZEMÍ Statutární město Brno 4

5 Brněnské komunikace a. s. Útvar dopravního inženýrství LEGALIZACE PARKOVÁNÍ Statutární město Brno 5 LEGALIZACE PARKOVÁNÍ JE ZÁKLADNÍM PŘEDPOKLADEM PRO ZAVEDENÍ REZIDENTNÍHO PARKOVÁNÍ V BRNĚ. JEJÍM HLAVNÍM VÝZNAMEM JE: ZAJIŠTĚNÍ VYMAHATELNOSTI PRÁVA. V současné době je na území města cca: -138.000 legálních parkovacích míst (mimo soukromá obchodní a administrativní centra) -19.000 nelegálních parkovacích míst Na nezbytnosti řešení současné situace se shodli na společném jednání vedoucí pracovníci: -Odboru dopravy MMB -Odboru dopravně-správních činností MMB -Policie ČR -Městské policie Brno

6 Brněnské komunikace a. s. Útvar dopravního inženýrství PARKOVÁNÍ V ULIČNÍM PROSTORU - LEGALIZACE PARKOVÁNÍ Statutární město Brno 6 Parkování v uličním prostoru celého města Brna Vyhodnocení navrhovaných opatření přeměny nelegálních stání na legální. Způsob řešení legalizace parkovacích stání Počet úseků Procento předpokládaných zlegalizovaných stání [%] Počet úseků s očekávanou možností navýšení počtu parkovacích stání nad rámec 100% zlegalizovaných stání pouze stavební úpravou 1927356 pouze dopravním značením 3968975 buď stavební úpravou 642 86 272 nebo dopravním značením 85 beze změn, řidiči se musí řídit zákonem 361/2000 Sb. 155-- Celkem 136783403

7 Brněnské komunikace a. s. Útvar dopravního inženýrství LEGALIZACE PARKOVÁNÍ NA ÚZEMÍ MČ ŽABOVŘESKY Statutární město Brno 7 Parkování v uličním prostoru městské části Žabovřesky Vyhodnocení navrhovaných opatření přeměny nelegálních stání na legální. Způsob řešení legalizace parkovacích stání Počet úseků v MČ v návaznosti na analýzu parkování Procento předpokládaných zlegalizovaných stání [%] Počet úseků s očekávanou možností navýšení počtu parkovacích stání nad rámec 100% zlegalizovaných stání pouze stavební úpravou 241001 pouze dopravním značením 391001 buď stavební úpravou 57 100 5 nebo dopravním značením 100 beze změn, řidiči se musí řídit zákonem 361/2000 Sb. 15--

8 Brněnské komunikace a. s. Útvar dopravního inženýrství OBLASTI PLACENÉHO STÁNÍ – POSTUP JEJICH ZAVÁDĚNÍ Statutární město Brno 8 Postupné kroky pro zavádění OPS v Brně 1.Na úrovni území jednotlivých MČ 1.Projekty legalizace parkování (viz. popis dále) 2.Projekty pro zřízení „Zóny 30“ 3.Instalace dopravní značení pro legalizaci 4.Instalace doplnění dopravního značení pro zpoplatnění 5.Zavedení OPS na území MČ 2.Na úrovni území celého města Brna 1.Výstavba záchytných parkovišť P+R na okrajích města 2.Výstavba záchytných parkovišť P+G v blízkosti centra 3.Výstavba parkovacích domů v blízkosti centra 4.Výstavba naváděcího systému na důležitá parkoviště 5.„Mýtný systém“ v centru města 6.Informační systém, dopravní informace

9 Brněnské komunikace a. s. Útvar dopravního inženýrství KROKY PRO ZAVÁDĚNÍ OPS V BRNĚ Statutární město Brno 9 Postupné kroky pro zavádění OPS v Brně 3.Legislativa a opatření na úrovni SMB 1. Nařízení obce pro zavedení OPS 2. Projednání ceníku pro OPS 3. Zřízení výdejních míst dokladů pro OPS 4. SW vybavení pro OPS (webová aplikace pro veřejnost) 5. Tisk rezidentních/abonentních karet příp. ceninových lístků pro návštěvnický režim

10 Brněnské komunikace a. s. Útvar dopravního inženýrství PŘÍKLAD LEGALIZACE PARKOVÁNÍ NA ÚZEMÍ MČ BRNO – STŘED Statutární město Brno 10 Příklad rozdělení MČ Brno - střed na podoblasti placeného stání

11 Brněnské komunikace a. s. Útvar dopravního inženýrství LEGALIZACE PARKOVÁNÍ NA ÚZEMÍ MČ ŽABOVŘESKY Statutární město Brno 11 Soupis otázek v rámci přípravy oblasti placeného stání v MČ Žabovřesky 1.STÁVAJÍCÍ STAV NA ÚZEMÍ MČ 1.Komunikace v ZÁKOSU 2.VPS pro zdravotně postižené 2.POŽADAVKY MČ NA ŘEŠENÍ FUNKCE ÚZEMÍ MČ 1.Organizace dopravy, jednosměrky, obousměrky 2.VPS (2% z celkového počtu parkovacích stání) 3.Krátkodobé parkování (parkovací kotouče, parkovací automaty) 1.Zdravotnická zařízení, 2.Školy, školky 3.Kulturní zařízení 4.Nákupní centra 5.Zásobování obchodů

12 Brněnské komunikace a. s. Útvar dopravního inženýrství LEGALIZACE PARKOVÁNÍ NA ÚZEMÍ MČ ŽABOVŘESKY Statutární město Brno 12 Soupis otázek v rámci přípravy oblasti placeného stání v MČ (platí obecně pro každou MČ) 2. POŽADAVKY MČ NA ŘEŠENÍ FUNKCE ÚZEMÍ MČ 4. Kontejnery 5. Podnikatelé na území MČ – abonenti 6. Hromadné parkování, garáže 7. Bydlící na území MČ – rezidenti 8. Volné plochy bez zpoplatnění 9. P+R, investiční záměry města 3. CYKLISTICKÁ DOPRAVA – ŘEŠENÍ PROSTUPNOSTI ÚZEMÍM 1.Zásady organizace cyklistické dopravy 2.Stojany pro cyklisty

13 Brněnské komunikace a. s. Útvar dopravního inženýrství REZIDENTNÍ PARKOVÁNÍ – ZÁKLADNÍ POJMY Statutární město Brno 13 REZIDENTNÍ PARKOVÁNÍ (OBECNÁ DEFINICE) A. parkování silničních motorových vozidel provozovaných fyzickou nebo právnickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti obce nebo B. k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti obce, s platnou parkovací kartou. ABONENTNÍ PARKOVÁNÍ parkování silničních motorových vozidel provozovaných fyzickou nebo právnickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti obce NÁVŠTĚVNICKÉ PARKOVÁNÍ parkování přístupné všem s platným parkovacím dokladem, lístkem z parkovacího automatu nebo návštěvnickým předplatním lístkem

14 Brněnské komunikace a. s. Útvar dopravního inženýrství PARKOVÁNÍ V ULIČNÍM PROSTORU – OBLASTI PLACENÉHO STÁNÍ Statutární město Brno 14 OBLASTI PLACENÉHO STÁNÍ JSOU VE STRATEGII PARKOVÁNÍ NAVRHOVÁNY VŽDY JAKO SMÍŠENÉ ZÓNY PRO MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ PLOCHY VÍCE SKUPINAMI PARKUJÍCÍCH ZÁKLADNÍ SKUPINY PARKUJÍCÍCH: 1. REZIDENTI 2. ABONENTI 3. NÁVŠTĚVNÍCI Pro současná místa pod parkovacími automaty je navržena kombinace rezidentního a návštěvnického režimu Návrh nastavení provozní doby Pro současná vyhrazená místa (na RZ) je navržena kombinace abonentního a rezidentního režimu Návrh nastavení provozní doby

15 Brněnské komunikace a. s. Útvar dopravního inženýrství PARKOVÁNÍ V ULIČNÍM PROSTORU – OBLASTI PLACENÉHO STÁNÍ Statutární město Brno 15 Pro současná místa v sídlištních částech města je navržena kombinace rezidentního a volného režimu Návrh nastavení provozní doby Pro současná místa v činžovní zástavbě je navržena kombinace rezidentního a návštěvnického režimu Návrh nastavení provozní doby

16 Brněnské komunikace a. s. Útvar dopravního inženýrství PARKOVÁNÍ V ULIČNÍM PROSTORU – DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OBLASTÍ Statutární město Brno 16 Dopravní značení pro dopravní zóny Parkovací stání navrženo v oblasti vyznačit vodorovným dopravním značením V 10a, V 10b, V10c, V 10d. Dopravní značení pro jednotlivé úseky Parkovací stání navrženo v oblasti vyznačit vodorovným dopravním značením V 10d, V 10e. Doplněk DZ: Informační tabule Nejedná se o dopravní značení, tabule jsou určeny pro poskytnutí informace o způsobu parkování v dané oblasti.

17 Brněnské komunikace a. s. Útvar dopravního inženýrství HROMADNÉ PARKOVACÍ KAPACITY - PARKOVIŠTĚ TYPU P+R (Park and Ride) Statutární město Brno 17 11 VYBRANÝCH LOKALIT P+R a. Plochy pro dopravu 1. Přístavní 2. Královo pole garáže 5. Pisárky 6. Olomoucká – Ostravská 7. Campus square I 8. Campus square II. 10. Jemelkova u smyčky 11. Bohunická b. Plochy pro veřejnou vybavenost 3. Šumavská 9. Nemocnice Bohunice c. Plocha smíšená pro obchod a služby 4. Ponava Základní podmínky pro zařazení plochy do výběru: - kapacita plochy s více jak 100 parkovacími místy a docházková vzdálenost do 300 od linky MHD s přímou vazbou na centrum města

18 Brněnské komunikace a. s. Útvar dopravního inženýrství HROMADNÉ PARKOVACÍ KAPACITY - PARKOVIŠTĚ TYPU P+R (Park and Ride) Statutární město Brno 18 Příklad - lokalita: ŠUMAVSKÁ Základní charakteristika plochy: Současná funkce:parkoviště Velikost plochy:9.300 m2 Počet parkovacích míst:363 + 9 ZTP Plocha ve vlastnictví SMB:Ano Dle územního plánu:plocha pro veřejnou vybavenost Návrh umístění zpracován ve dvou variantách: -jedno patro:celkem 590 míst -dvě patra:celkem 870 míst

19 Brněnské komunikace a. s. Útvar dopravního inženýrství HROMADNÉ PARKOVACÍ KAPACITY - MONTOVANÉ OCELOVÉ PARKOVACÍ DOMY Statutární město Brno 19 Stavby vhodné pro velké kapacitní parkovací plochy P+R nebo P+G Výhody: -Nízké náklady na výstavbu -Dlouhá životnost -Možnost rozebrání stavby -Jednoduchost postavení -Možnost modifikace stavby Investiční náklady se podle dostupných podkladů výrobců pohybují v cenové úrovni cca: 300.000 Kč / 1 parkovací místo

20 Brněnské komunikace a. s. Útvar dopravního inženýrství PARKOVIŠTĚ TYPU P+R - ÚSTŘEDNÍ HŘBITOV Statutární město Brno 20 První parkoviště typu „PARK and RIDE“ na území města Brna -na ploše je vyznačeno 177 míst -mimo plochu je umístěno 7 míst pro invalidy -plocha je oplocena se vstupem do podchodu ke hřbitovu - plocha je vybavena kamerovým dohledem - plocha je napojena na CTD (centrální technický dispečink) Příklad - Lokalita: VÍDEŇSKÁ x HERŠPICKÁ, parkoviště ÚSTŘEDNÍ HŘBITOV

21 Brněnské komunikace a. s. Útvar dopravního inženýrství NAVÁDĚNÍ NA VYBRANÉ PARKOVACÍ OBJEKTY Statutární město Brno 21 V září 2013 byla na BKOM pro OD MMB zpracována „Studie navádění na vybrané parkovací objekty“, která je zpracována jako podklad pro investiční záměr SMB. Základní principy řešení uvedené ve Studii: -Město rozděleno na ZÓNY -Princip navádění - nejprve na ZÓNY - dále na jednotlivé PD v ZÓNĚ -Navádění převážně pomocí proměnných informačních tabulí s uvedeným počtem volných míst v ZÓNĚ resp. konkrétním PD -Systém navázán na sběr dat o počtu volných míst z PD nebo parkovacích zón -Součástí řešení webová a mobilní aplikace Návrh základního rozčlenění města do parkovacích ZÓN

22 Brněnské komunikace a. s. Útvar dopravního inženýrství NAVÁDĚNÍ NA VYBRANÉ PARKOVACÍ OBJEKTY Statutární město Brno 22 Návrh řešení různých typů proměnných tabulí pro navádění na vybrané parkovací objekty.

23 Brněnské komunikace a. s. Útvar dopravního inženýrství NAVÁDĚNÍ NA VYBRANÉ PARKOVACÍ OBJEKTY Statutární město Brno 23 Předpokládané zapojení PD do systému navádění: 1.Etapa – objekty již v provozu: -Plocha Benešova80 míst -Plocha Veveří140 míst -Hotel Slovan140 míst -Garáže Janáčkovo divadlo390 míst -PD Rozmarýn400 míst -OC Vaňkovka943 míst -Milenium Center 134 míst -PD Kopečná88 míst 2.Etapa – objekty v realizaci -PD Besední (JKC)191 míst -PD Panenská360 míst 3.Etapa – objekty plánované -PD Šumavská870 míst -OC Centrum 1.500 míst -OD Tesco 2213 míst Přehledové schéma řešení naváděcího systému

24 Brněnské komunikace a. s. Útvar dopravního inženýrství DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM BRNO Statutární město Brno 24 Ukázka z webové aplikace DIC Brno (www.doprava-brno.cz :)www.doprava-brno.cz Webová a mobilní aplikace www.doprava-brno.czwww.doprava-brno.cz Obsazenost parkovacích ploch

25 Brněnské komunikace a. s. Útvar dopravního inženýrství DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM BRNO Statutární město Brno 25 U kázka mobilní aplikace – „DOPRAVNÍ SITUACE: a.průjezdnost komunikací b.volná parkovací místa c.snímky z kamerového systému

26 Brněnské komunikace a. s. Útvar dopravního inženýrství DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM BRNO Statutární město Brno 26 U kázka mobilní aplikace – „VEŘEJNÁ DOPRAVA: a.on-line polohy vozidel VHD vč. regionálních vlakových linek b.informace o vybraných linkách, jízdní řády, vyhledávání spojení c.on-line informace o zpoždění spoje proti jízdnímu řádu

27 Brněnské komunikace a. s. Útvar dopravního inženýrství ZÁVĚR Statutární město Brno 27 DĚKUJEME ZA POZORNOST Kolektiv zpracovatelů Útvaru dopravního inženýrství BKOM a Odboru dopravy MMB


Stáhnout ppt "Brněnské komunikace a. s. Útvar dopravního inženýrství Strategie parkování ve městě Brně SPOLEČNÉ PRINCIPY ŘEŠENÍ PARKOVÁNÍ V BRNĚ REZIDENTNÍ PARKOVÁNÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google