Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRVNÍ OFICIÁLNÍ SETKÁNÍ PŘEDSTAVITELŮ OBCÍ V ÚZEMNÍM OBVODU ORP TŘEBÍČ Městský úřad Třebíč 29. května 2014 PROJEKT „PODPORA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE“ (CZ.1.04/4.1.00/B8.00001)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRVNÍ OFICIÁLNÍ SETKÁNÍ PŘEDSTAVITELŮ OBCÍ V ÚZEMNÍM OBVODU ORP TŘEBÍČ Městský úřad Třebíč 29. května 2014 PROJEKT „PODPORA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE“ (CZ.1.04/4.1.00/B8.00001)"— Transkript prezentace:

1 PRVNÍ OFICIÁLNÍ SETKÁNÍ PŘEDSTAVITELŮ OBCÍ V ÚZEMNÍM OBVODU ORP TŘEBÍČ Městský úřad Třebíč 29. května 2014 PROJEKT „PODPORA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE“ (CZ.1.04/4.1.00/B8.00001)

2 Cíl a aktivity projektu Cíl projektu:  navazování a prohlubování meziobecní spolupráce Hlavní aktivity projektu:  zpracování rozvojové strategie SO ORP Třebíč zaměřené na možnosti meziobecní spolupráce  sledované období 2005 - 2012  společná setkání představitelů obcí  shromáždění zástupců obcí na území ORP Třebíč  konec května 2014 (volitelné téma, představení výsledku analýz, připomínky starostů)  březen/duben 2015 (představení, projednání a připomínky k rozvojové strategii ORP, projednání podoby meziobecní spolupráce v rámci ORP)

3 PŘEDSTAVENÍ VÝSLEDKŮ ANALÝZ A NÁVRHŮ VARIANT ŘEŠENÍ V RÁMCI MOS V POVINNÝCH TÉMATECH:  ŠKOLSTVÍ A PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ  Jaromíra Moudrá  ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ  Jaromír Nechvátal  SOCIÁLNÍ ŠLUŽBY  Miroslav Cejpek

4 ŠKOLSTVÍ A PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ORP TŘEBÍČ Jaromíra Moudrá, Štěpánka Málková

5 Školní a předškolní vzdělávání v ORP Třebíč Zřizovatelobeckrajcírkevsoukr.Celkem MŠ50151 ZŠ35136 Gymnázium112 ZUŠ22 SVČ11

6 Ostatní sledované ukazatele děti, žáci, absolventi ZŠ pracovníci ve školství součásti ZŠ (školní jídelny,školní družiny, školní kluby, ostatní součásti) finanční ukazatele spolupráce škol v rámci ORP Třebíč

7

8

9

10 Vývoj počtu dětí s trvalým pobytem v ORP Třebíč

11 Vývoj počtu dětí/žáků v ORP Třebíč

12 Pracovníci ve školství vysoký podíl žen pedagožek (79 %) vysoká kvalifikovanost pedagogů (93 % MŠ, 96 % ZŠ) Vývoj počtu pracovníků v MŠVývoj počtu pracovníků v ZŠ

13 Výdaje na školství v ORP Třebíč V Kč Celkové výdaje na školství v ORP Třebíč Odhad finančních prostředků ze SR (RUD) Neinvestiční výdaje obcí na vzdělávání včetně odpisů 70 576 00080 142 185150 718 185

14 Financování školství z rozpočtu obcí Rok 2013: průměrné náklady na jednotku výkonu v ORP Třebíč: 11 775,00 Kč Počet jednotek výkonů (tj. dětí v MŠ a žáků ZŠ v obci) Průměrné neinvestiční výdaje obce na školství vč. odpisů/jednotka výkonu oddo Do 208 400,0040 740,00 21 – 307 536,0012 500,00 31 – 501 687,0021 250,00 51 – 10010 798,0019 481,00 101 – 2003 797,0017 461,00 201 – 3007 282,008 949,00 301 – 37010 608,0010 749,00 371 – 5508 295,00 4 831 (Třebíč)8 718,00

15 SWOT analýza školství v ORP Třebíč SILNÉ STRÁNKYSLABÉ STRÁNKY Stabilizovaná síť škol ZŠ a MŠ Široký rozsah poskytovaných služeb Vysoké % kvalifikovaných pedagogů Dostatečná kapacita MŠ i ZŠ Dobrá spolupráce školských zařízení v rámci ORP Klesající počet dětí a s tím spojené vyšší výdaje obcí na financování školství (provozní a investiční výdaje) Nadměrná administrativa spojená s výkonem práce pedagoga a managementem školy Vzdělání nemá ve společnosti prioritu, učitelské povolání nemá potřebnou prestiž a ocenění MŠ: Územně nerovnoměrný počet volných míst v MŠ MŠ: Zvyšující se průměrný věk pedagogických týmů ZŠ: Snižující se úroveň požadavků při přijímacím řízení pro další vzdělávání ZŠ: Špatná spolupráce s VŠ v oblasti dalšího vzdělávání pedagogů (z hlediska možností přizpůsobení organizace studia) PŘÍLEŽITOSTIHROZBY Spolupráce více sousedních obcí na zajištění provozu školy Spolupráce škol se zřizovatelem a jeho zřízenými organizacemi, NNO či místními o.p.s. Využití zapojení do projektů dalších partnerů Využití dotačních zdrojů Využití budov škol pro více možných účelů (KS, U3V) Demografický úbytek dětí – tlak na rušení či slučování škol Nedostatek finanční na investiční akce (dotace) Nejasná a často se měnící dlouhodobá koncepce školství v ČR Proces slučování škol Lepší uplatnění pedagogických pracovníků v jiných oborech než je školství Snížení kvality výuky v návaznosti na snahy o ekonomičtější chod škol

16 Návrh variant MOS ve školství ve SO ORP Třebíč EKONOMICKÉSOCIOKULTURNÍ udržení stávajících školských zařízení využití budov (zařízení) škol pro další aktivity občanů v obcích  svazkové školy  spolupráce obcí na ekonomicky efektivním (udržitelném) provozu školských zařízení  komunitní školy  university třetího věku

17 DISKUSE

18 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST!

19 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V ORP TŘEBÍČ Jaromír Nechvátal

20 Analýza území v oblasti odpadového hospodářství Založení svazku „Skládka TKO“ se sídlem v Třebíči Rok 1992 založení svazku obcí v současnosti má 166 členů (měst a obcí) Rok 1993 vybudování moderní zabezpečené skládky TKO Petrůvky (kapacita 600 000 m3) Rok 1997 založení 100% dceřinné svozové společnosti ESKO-T s.r.o. (svoz v 85 obcích svazku) Rok 2000 vybudování sítě 12 sběrných dvorů a centrálního překladiště v regionu svazku obcí Rok 2002 vybudování dotřiďovací linky Rok 2004 vybudování zařízení na využívání skládkového plynu (kogenerační jednotka s elektrickým výkonem 2 x 150 kW) zahájen provoz informačního centra (pro školy i širokou veřejnost) Rok 2010 vybudování 3 nových a rozšíření 6 stávajících sběrných dvorů Rok 2011 vybudování 8. sekce skládky TKO Petrůvky (kapacita 265 000m3) projektová příprava na vybudování zařízení pro zpracování biologicky rozložitelného odpadu Rok 2013 tašky do domácností na tříděný odpad

21 Svozové společnosti SO ORP Třebíč V rámci území ORP Třebíč působí 4 svozové společnosti, které sváží jak směsný komunální odpad, tak i tříděný separovaný odpad. Jedná se o následující společnosti: ESKO-T, s.r.o. – společnost pro nakládání s odpady – zajišťuje svoz ze 40 obcí AVE CZ odp. hosp. s.r.o. – zajišťuje svoz ze 33 obcí TS Moravské Budějovice s.r.o. – zajišťuje svoz z 11 obcí FERKL – zajišťuje svoz z 9 obcí

22

23 Přehled cen svozových společností Výše poplatků za odpad Aby analýza odpadového hospodářství byla maximálně vypovídající, snažili jsme se zjistit od všech 93 obcí našeho ORP:  Kolik platí za 1 t svezeného směsného komunálního odpadu  Kolik platí za 1 t svezeného tříděného separovaného komunálního odpadu  Výši poplatku na občana  Částku, kterou obce doplácí z rozpočtu obce Drtivá většina obcí nám tyto údaje poskytla, zbývající jsme získali od jednotlivých svozových společností. Až jsme tyto údaje s Vaší nezměrnou pomocí získali, bylo rozhodnuto, že v rámci tohoto veřejného dokumentu nemohou být publikovány. Proto tedy následující údaje:  Průměrná cena v Kč za 1t svezeného směsného komunálního odpadu dosahuje za ORP Třebíč 2 611 Kč.  Průměrná cena v Kč za 1t svezeného tříděného separovaného komunálního odpadu za ORP Třebíč (bez obcí kde sváží ESKO-T s.r.o.) dosahuje 3.646 Kč.  Průměrná výše poplatku na občana dosahuje v ORP Třebíč 416 Kč.  Částka kterou obce doplácí z rozpočtu obce dosahuje v průměru 177 Kč.

24 Sběrné dvory na území ORP Sběrná místa na území ORP Síť sběrných dvorů a sběrných míst je ve většině lokalit dostatečná. Sběrných dvorů je v současné době na území ORP 9. V samotném městě Třebíči jsou 3 sběrné dvory. Další jsou umístěny v Budišově Hrotovicích Jaroměřicích n/Rok. Okříškách Přibyslavicích Rouchovanech. Také síť sběrných míst je ve většině obcí ORP dostatečná.

25

26 Skládka TKO Petrůvky Na území ORP Třebíč vybudoval Svazek obcí "Skládka TKO" v roce 1993 moderní zabezpečenou skládku ostatních odpadů TKO Petrůvky s kapacitou v sekcích 1. - 7. 600 000 m3. V roce 2011 dobudována 8. sekce s kapacitou 265 000 m3. Kapacita skládky k ukládání odpadu je do roku 2024. Návoz na tuto skládku je 35 000 m3/rok. Ze čtyř svozových firem naváží na tuto skládku 3 firmy - ESKO- T s.r.o. (provozovatel zařízení), Technické služby Moravské Budějovice a firma FERKL. Čtvrtá svozová firma působící v ORP Třebíč sváží na skládku do Čáslavi a do spalovny v Brně. Č. Provozovatelé zařízení Adresa provozu na území ORP Typ skládky z hlediska ukládanýc h odpadů (OO, NO, IO) Stav skládky Provozovatel /vlastník (O, S) Prostor pro Vaše případné poznámk y Ulice a číslo popisné ObecZÚJ 1.ESKO-T, s.r.o. PETRŮVKY 591 378 S OO Kapacita do 2024 S návoz 35 000 t/rok

27 Třídící linka Třídící linka je na území ORP Třebíč jediná. Toto zařízení bylo vybudováno v roce 2002 Svazkem obcí "Skládka TKO" a jejím provozovatelem je ESKO-T s.r.o., společnost pro nakládání s odpady. Provozovatelem je soukromá společnost. Třídí se zde papír a plasty co sváží ESKO-T s.r.o. + ostatní svozové firmy (vyjma AVE CZ s.r.o.) včetně soukromých: třídí se z Třebíčska, Budějovicka, Náměšťska a Znojemska. Č. Provozovat elé zařízení Adresa provozu na území ORP Roční maximál ní kapacita [t] Průměrn ě využitá roční kapacita [t] Provozovatel/vlast ník (O, S) Prostor pro Vaše případné poznámk y Ulice a číslo popisné Obec ZÚ J 1. ESKO-T, s.r.o. Třebíč Komenskéh o nám. 17 Třebí č 59 0 26 6 24000,00 15000,0 0 S Umístěna na Hrotovick é ul. Třebíč ]

28 Zařízení pro nakládání s BRO  Současný stav zařízení vcelku vyhovuje potřebám  Na území ORP bioplynové stanice v lokalitách Budišov, Hodov, Kouty,Kožichovice, Třebíč – Dubinka, Výčapy

29 Černé skládky odpadu a ekologické zátěže na území ORP Ekologické zátěže  Ptáčov – úložiště kalů – Domino a.s. a TANEX Vladislav  Jaroměřice n/Rok. – bývalý výrobní areál firmy PRONTRA s.r.o.,  Třebíč - Řípovská zmola – rekultivovaná skládka BOPO  Předín – Hadí hora – skládka vápenných sklářských kalů  Pozďátky – skládka nebezpečných odpadů – provedena sanace Rekultivace a sanace jsou hrazeny z dotačních titulů z EU a SFŽP. Černé skládky  Slavice – Na Lámaniskách  Trnava – Březina, Budíkovická  Myslibořice – Nad mlýnem  Valeč – U tlakové stanice  Dalešice – Nad malým rybníkem  Třebíč – Poušov (nebezpečné odpady) Černé skládky jsou většinou odstraňovány z prostředků obcí

30 Celková produkce odpadů na území ORP  nedošlo k poklesu množství celkové produkce odpadů  v letech 2010 – 2012 podstatný nárůst z důvodů sanace staré zátěže – skládky nebezpečných odpadů Pozďátky

31 Separovaný sběr odpadů na území ORP  převažuje sběr papíru a plastů  dosahované hodnoty těžko zdůvodnitelné – vykazování ??

32 Nakládání s KO na území ORP  ze zjištěných údajů o nakládání s odpady je zřejmé, že dochází ke snížení skládkování odpadů, není však v souladu s POH ČR  v roce 2012 činilo skládkování 72 % úrovně roku 2008  skládkování zůstává nejčastějším způsobem nakládání s odpady  Mírně vzrůstá materiálové využití

33 Materiálové využití separovaného odpadu na území ORP  dochází k navýšení materiálového využití především papíru  plánovaný podíl recyklace dle POH ČR není plněný

34 S W O T A N A L Ý Z A Jako silné stránky v regionu je možné uvést již vybudovaná dostupná zařízení pro nakládání odpadů. Skládka TKO Petrůvky, dotřiďovací linka v Třebíči na ulici Hrotovická, síť sběrných dvorů Třebíč, Budišov, Hrotovice, Jaroměřice n/R., Okříšky, Rouchovany, Přibyslavice. Také síť sběrných hnízd je ve většině obcí ORP dostatečná. Je potřeba tuto síť dobudovat do všech obcí ORP. Příležitostí je vybudování dalších zařízení, které se plánují vybudovat pro ucelenou potřebu nakládání odpadu v ORP. Jedná se především o kompostárnu Petrůvky a dotřiďovací linku taktéž v lokalitě Petrůvky. Zásadní příležitostí je také rozvíjet integrovaný systém nakládání s odpady. Ke slabým stránkám patří především neinformovanost obyvatel, neochota zapojit se do systému a špatná disciplína obyvatel. Jako zásadní hrozby je možné identifikovat nejasnou legislativu, nedostatek finančních prostředků a situace po roce 2024, kdy nebude možné skládkovat.

35 V Ý H L E D D O B U D O U C N O S T I ( bude podrobně řešen v návrhové části) S výhledem do budoucnosti bude nutné se zaměřit především na:  Vytváření integrované sítě zařízení pro nakládání s odpady, které budou překračovat hranice ORP. Je vhodné podporovat a cíleně usměrňovat aktivity směřující k celokrajskému řešení nakládání se směsným komunálním odpadem a nadále rozvíjet projekt Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina (ISNOV).  Vybudování dalších zařízení pro ucelenou potřebu nakládání s odpady v územním obvodu ORP Třebíč, a to kompostárnu Petrůvky, která umožní zpracovávat BRO a výsledný kompost předávat obcím k efektivnímu použití, dále dobudovat síť sběrných dvorů a sběrných míst včetně jejich modernizace. Podporovat oddělený sběr separovatelných složek komunálních odpadů dobudováním dotřiďovací linky v Petrůvkách.  Správné nakládání s odděleně sesbíranými biologicky rozložitelnými odpady, kterých je na území ORP sbíráno velké množství, ale nikoliv v režimu odpadů.  Informační a komunikační kampaně zaměřené na informování a ovlivňování cílových skupin veřejnosti i obcí s cílem zlepšit kvalitu všech využitelných složek komunálních odpadů. Hlavním sdělením informační a komunikační kampaně musí být: „Odpady jsou součástí každodenního života. Předcházení vzniku odpadů a třídění odpadů má smysl a týká se každé domácnosti.“  Přesnou evidenci všech odpadů, které se produkují v obcích. Zavést technickou podporu obcím ORP a zabezpečit přesnou evidenci všech odpadů, které vznikají na území obcí ORP. Tato centrální evidence bude sloužit pro přesné vykazování množství odpadů, plánování kapacit jednotlivých zařízení na využívání odpadů a také efektivní hospodaření s nimi.

36 DISKUSE

37 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST!

38 SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ORP TŘEBÍČ Miroslav Cejpek

39 Zařízení sociálních služeb na území ORP Třebíč – dle „Registru poskytovatelů sociálních služeb“ Název zařízeníRegistrované sociální službySídlo 1. AL PASO Vysočinaterénní programyTřebíč 2. Ambrela - Komunitní centrum pro mládež Třebíčnízkoprahová zařízení pro děti a mládežTřebíč 3. Azylový dům pro muže Třebíčazylové domyTřebíč 4. Centrum pro zdravotně postižené Třebíčodborné sociální poradenstvíTřebíč 5. CIRCLE OF LIFE občanské sdruženíslužby následné péčeKoněšín 6. Denní centrum Barevný svět, o.p.s. denní stacionářeTřebíč sociální rehabilitaceTřebíč 7. Denní rehabilitační stacionář pro tělesně a mentálně postižené děti a mládeždenní stacionářeTřebíč 8. Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích domovy pro senioryMyslibořice domovy pro osoby se zdravotním postiženímMyslibořice domovy se zvláštním režimemMyslibořice odlehčovací službyMyslibořice 9. DIANA TŘEBÍČ, o.p.s.pečovatelská službaTřebíč 10. Domácí hospicová péče Třebíčodlehčovací službyTřebíč 11. Domov bez zámku, příspěvková organizacedomovy pro osoby se zdravotním postiženímRouchovany 12. Domov pro matky Třebíčazylové domyTřebíč 13. Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvková organizace domovy pro senioryTřebíč odlehčovací službyTřebíč 14. Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova, příspěvková organizace domovy pro senioryTřebíč domovy se zvláštním režimemTřebíč 15. Domovinka Třebíčdenní stacionářeTřebíč 16. Charitní pečovatelská služba Třebíčpečovatelská službaTřebíč 17. K-centrum Noe Třebíčkontaktní centraTřebíč 18. Klub Zámek - centrum prevence Třebíčnízkoprahová zařízení pro děti a mládežTřebíč 19. Klub Zámek - centrum prevence Třebíč ( streetwork )terénní programyTřebíč 20. Komunitní centrum Klubíčko Třebíčsociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmiTřebíč

40 Zařízení sociálních služeb na území ORP Třebíč – dle „Registru poskytovatelů sociálních služeb“ Název zařízeníRegistrované sociální službySídlo 21. Občanská poradna Třebíčodborné sociální poradenstvíTřebíč 22. Osobní asistence Třebíčosobní asistenceTřebíč 23. Paprsek naděje - Centrum služeb pro podporu duševního zdraví Třebíčsociální rehabilitaceTřebíč 24. Pečovatelská službapečovatelská službaJaroměřice n/Rokytnou 25. Pečovatelská služba Okříškypečovatelská službaOkříšky 26. Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizaceodborné sociální poradenstvíTřebíč 27. Sociální asistence a poradenství a Program Pět P sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Třebíč 28. Sociální poradna SONS – Třebíčodborné sociální poradenstvíTřebíč 29. Sociální rehabilitace Třebíčsociální rehabilitaceTřebíč 30. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s. Okresní organizace Třebíčodborné sociální poradenstvíTřebíč 31. Stacionář Úsměv Třebíčdenní stacionářeTřebíč 32. STŘED, o. s.telefonická krizová pomocTřebíč 33. Středisko rané péče Třebíčraná péčeTřebíč 34. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Krajská organizace Vysočinatlumočnické službyTřebíč 35. Šance ve STŘEDusociální rehabilitaceTřebíč 36. Textilní a reklamní dílnasociální rehabilitaceJaroměřice n/Rokytnou 37. Tréninková kavárna Splněný sensociální rehabilitaceJaroměřice n/Rokytnou 38. Vrátka o.s. - Chráněná kavárnasociální rehabilitaceTřebíč 39. Vrátka o.s. - Kytky u Vráteksociální rehabilitaceTřebíč

41

42

43 Zařízení sociálních služeb se sídlem mimo území ORP Třebíč působící na území ORP Třebíč Pořadové číslo Název zařízení Druh sociální služby Zřizovatel zařízeníSídlo zařízení (ORP) 1.Středisko rané péče SPRP BrnoRaná péčeSpolečnost pro ranou péči o.s. Nerudova 321/7, Veveří, 602 00 Brno (Brno - město) 2.ŽIVOT 90 - Jihlava Osobní asistence Tísňová péče ŽIVOT 90 - Jihlava Žižkova 4897/98, Jihlava, 586 01 Jihlava (Jihlava) 3. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM- APLA-Vysočina o.s. Denní stacionáře ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM-APLA-Vysočina o.s. Telečská 1720/7, Jihlava, 586 01 Jihlava 1 (Jihlava) 4. Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., Raná péče pro Moravu a Slezsko Raná péče Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Jungmannova 972/25, Hodolany, 779 00 Olomouc (Olomouc) Jiné subjekty provozující činnosti navazující na některou sociální službu na území ORP Třebíč Dobrovolnictví Diecézní charita Brno, Oblastní charita Třebíč, Dobrovolnické centrum a sousedská pomoc STŘED,o.s., Dobrovolnické centrum Primární prevence Diecézní charita Brno, Oblastní charita Třebíč, Klub Zámek - centrum prevence Třebíč Poradna Ruth Třebíč Diecézní charita Brno, Oblastní charita Třebíč, Poradna Ruth Třebíč Probační program MOST Diecézní charita Brno, Oblastní charita Třebíč, Probační program MOST Programy primární prevence pro školy STŘED,o.s., Programy primární prevence pro školy Ambulance klinické psychologie STŘED,o.s., Ambulance klinické psychologie Centrum prevence a pomoci STŘED,o.s., Centrum prevence a pomoci STŘEDem k rovným příležitostem STŘED,o.s., STŘEDem k rovným příležitostem Prorodinné služby Třebíčské centrum o. s. Mateřské centrum Andílci, o.s. Centrum C3, o.p.s., Rodinné centrum Damiján Rodinná mediace TREMEDIAS Ošetřovatelské služby Agentura domácí zdravotní péče Třebíč s.r.o. Diecézní charita Brno, Oblastní charita Třebíč, Charitní ošetřovatelská služba Třebíč Poskytování služeb pro rodinu a domácnost Agentura domácí zdravotní péče Třebíč s.r.o. Kateřina Píšová Poskytování služeb pro zdravotně postižené osobyMíša & Míša, o. s.

44 Typy a druhy sociálních služeb na území ORP Třebíč Sociální poradenství5 Služby sociální péče – 14/7 Osobní asistentství1 Pečovatelská služba4 Tísňová péče0 Průvodcovské a předčitatelské služby0 Podpora samostatného bydlení0 Odlehčovací služby3 Centra denních služeb0 Denní stacionáře4 Týdenní stacionáře0 Domovy pro osoby se zdravotním postižením2 Domovy pro seniory3 Domovy se zvláštním režimem2 Chráněné bydlení0 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče0 Služby sociální prevence – 18/10 Raná péče1 Telefonická krizová pomoc1 Tlumočnické služby1 Azylové domy2 Domy na půl cesty0 Kontaktní centra1 Krizová pomoc0 Intervenční centra0 Nízkoprahová denní centra0 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež2 Noclehárny0 Služby následné péče1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi2 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením0 Sociálně terapeutické dílny0 Terapeutické komunity0 Terénní programy2 Sociální rehabilitace8

45 SWOT analýza Silné stránky:Slabé stránky: 1. Fungující spolupráce poskytovatelů sociálních služeb s Odborem sociálních věcí Městského úřadu Třebíč 1. Velká vytíženost pracovníků administrativní prací a organizačními záležitostmi 2. Služby jsou často uskutečňovány v domácím prostředí2. Nedostatek finančních zdrojů a jejich obtížné získávání 3. Zájem klientů o sociální služby 3. Neexistence zákonné povinnosti obcí přispívat na provoz sociálních zařízení 4. Nízká míra počtu neuspokojených žadatelů o sociální službu4. Lokální obtížná dostupnost sociálních služeb 5. Odborná kvalifikovanost personálu5. V některých případech nevhodné prostory Příležitosti:Hrozby: 1. Pochopení smyslu sociálních služeb veřejností a její nutnosti službu hradit 1. Nízké mzdy pracovníků v sociálních službách 2. Rozvoj subjektů poskytujících sociální služby a jejich vzájemná spolupráce 2. Finanční nejistota při získávání dotací 3. Zajištění vhodného prostoru pro některé služby3. Absence zapojení širší rodiny do systému péče 4. Klást důraz na propagaci služeb jednotlivých subjektů4. Stagnace v rozvoji poskytovatelů sociálních služeb 5. Efektivní využívání získaných finančních prostředků5. Zvyšování závislosti klientů na sociálních službách

46 Přehled financování zařízení sociálních služeb na území ORP Třebíč (v tis. Kč) Dotace MPSVDotace krajDotace obec Dotace zřizovatele Úhrady uživatelůSponzorské dary Jiné finanční zdroje 49.478,7514.994,136.981,4496.939,13483.275,2252.786,0243.663,359 24 %7 %4 %3 %40 %1 %21 %

47 Návrh varianty meziobecní spolupráce v oblasti sociálních služeb v ORP Třebíč „Zásady financování sociálních služeb z rozpočtu města Třebíče“– „Zásady“ byly schváleny Zastupitelstvem města Třebíče usnesením č. ZM-32/2010-25 dne 23. září 2010. http://www.socialnisluzbytrebic.cz/ Město Třebíč na rok 2014 určilo ve svém rozpočtu na tento způsob spolufinancování poskytovatelů výše uvedených služeb 7.720.000,-- Kč. Provozní náklady zařízení sociálních služeb a služeb provozujících činnosti navazující zařazené dle „Zásad financování sociálních služeb z rozpočtu města Třebíče“ v „Minimální síti sociálních služeb v Třebíči“ se pohybují v současné době cca 50.000.000,-- Kč. Při finanční spoluúčasti obcí ve výši 20 % a následného přepočtu na 1 obyvatele každé obce vychází částka přibližně 130,-- Kč ročně. Z toho plyne, že finanční dopad na rozpočet obce o 100 obyvatelích činí 13.000,-- Kč za rok, o 500 obyvatelích 65.000,-- Kč atd. – nabízí se samozřejmě více variant stanovení výše finanční spoluúčasti, např. čím větší obec, tím vyšší podíl příspěvku. Město Slavkov u Brna realizuje od počátku roku 2014 obdobný systém. Jejich výhodou ovšem je skutečnost, že správní obvod jejich ORP tvoří pouze 18 obcí. Tento příspěvek je na základě „Smlouvy o příspěvku na financování sociálních služeb“ příslušné obce s Městem Slavkov u Brna převeden na jeho účet a město poté příspěvek přerozděluje mezi jednotlivé organizace.

48 VÝBĚR VOLITELNÉHO TÉMATU V ORP TŘEBÍČ

49 Návrh zaměření volitelného tématu Nastavení modelu užší spolupráce města Třebíče a obcí ve SO ORP Třebíč

50 DISKUSE VOLBA TÉMATU

51 TÉMA AGLOMERACE V ORP TŘEBÍČ (zpracovávají města nad 25 tis. obyvatel, pro SO ORP Třebíč se jedná o 2. volitelné téma)

52 Informace o tématu aglomerace změna původního tématu důvod výběru tématu: 1. dotazníkové šetření zaměření analýzy: cestovní ruch územní vymezení: celé území SO ORP Třebíč jednotlivé obce Třebíčska samostatně nemají výrazný potenciál pro turismus pro rekreaci je potenciál poměrně velký vzhledem ke změně tématu práce začínají – termín zpracování: do 24. 7. 2014

53 Cestovní ruch (téma aglomerace) Záměrem je zpracovat téma v širším pojetí (zaměří se na rezidenty, turisty i podnikatele) a tak, aby území SO ORP Třebíč bylo přívětivým místem pro turisty a současně dobrým zázemím pro své obyvatele – v rámci konceptu udržitelného cestovního ruchu. Strategie: Nekonkurujeme si, ale spolupracujeme!

54 ANALÝZA ÚZEMÍ SO ORP TŘEBÍČ Z POHLEDU STÁVAJÍCÍ MOS A NÁVRHY NA JEJÍ MOŽNÉ PROHLOUBENÍ Jaromíra Moudrá, Irini Martakidisová

55 rozloha území SO ORP Třebíč: 83.772 tis ha počet obyvatel SO ORP Třebíč: 75.651

56 Stávající formy MOS v ORP Třebíč dobrovolné svazky obcí zájmová sdružení právnických osob místní akční skupiny

57 Stávající dobrovolné svazky obcí (DSO) ve SO ORP Třebíč - stav k 30. 4. 2014 Ve SO ORP Třebíč působí 17 DSO  z toho 8 větších mikroregionů a  9 svazků obcí s menším počtem členských obcí, založených za účelem plynofikace či zásobování pitnou vodou  Všechny obce SO ORP Třebíč jsou členy některého DSO

58

59

60

61

62 1.a 2. dotazníkové šetření Výstup:  návrh zaměření tématu aglomerace  návrh zaměření volitelného tématu  návrhy řešení MOS

63

64 Budoucnost MOS Dobrovolné svazky obcí právnická osoba vhodná pro hlubší spolupráci obcí podpora obcí při výkonu samostatné působnosti vysoká variabilita fungování svazků vyzkoušený a často využívaný model MOS přímé zapojení představitelů obcí do rozhodování v území adekvátní platforma s jasně stanovenými pravidly MOS pevně nastavené prvky kontroly

65 Svaz měst a obcí ČR  Poskytuje metodickou, právní a technickou podporu  k vytvoření rozvojové strategie ORP  k prohloubení stávající MOS nebo vytvoření nové  jen v případě potřeby v území

66 Svaz měst a obcí ČR Bezplatné právní služby:  Průběžné právní poradenství k MOS  Tvorba zakladatelských dokumentů pro svazky obcí: nabídka revize dokumentů již existujících DSO nabídka provedení změn ve stávajících dokumentech již existujících DSO nabídka přípravy dokumentů k založení nových DSO  vše ponecháno na vůli a potřebách území  metodika institucionalizace

67 Svaz měst a obcí ČR bezplatná právní poradna k otázkám meziobecní spolupráce dotazy pokládají všichni představitelé obcí v ČR dotazy pokládány elektronickou formou (e-mail) nebo telefonicky dostupná od pondělí do pátku od 10:00 do 18:00 hod. provozována do 30. června 2015 kontakty: e-mail: pravnik.mos@smocr.czpravnik.mos@smocr.cz

68 DISKUSE K OTÁZCE ZALOŽENÍ NOVÉHO DSO PRO SO ORP TŘEBÍČ


Stáhnout ppt "PRVNÍ OFICIÁLNÍ SETKÁNÍ PŘEDSTAVITELŮ OBCÍ V ÚZEMNÍM OBVODU ORP TŘEBÍČ Městský úřad Třebíč 29. května 2014 PROJEKT „PODPORA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE“ (CZ.1.04/4.1.00/B8.00001)"

Podobné prezentace


Reklamy Google