Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Personální politika na vysokých školách v České republice Jiří Nantl CEITEC Brno, 26. Bbřezna 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Personální politika na vysokých školách v České republice Jiří Nantl CEITEC Brno, 26. Bbřezna 2015."— Transkript prezentace:

1 Personální politika na vysokých školách v České republice Jiří Nantl CEITEC Brno, 26. Bbřezna 2015

2 2 Obsah 1. Historické etapy rámce personální politiky na vysokých školách 2. Současný stav 3. Reformní záměry 4. Perspektivy a otázky

3 3 Etapy vývoje rámce pro personální politiku na vysokých školách  1849 – 1950 : vysoká škola jako státní ústav, režim státní služby s částečně decentralizovaným rozhodováním, organizační princip „stolic“  1950 – 1990 : posilování centralismu, oddělení kvalifikačních stupňů (doc., prof.) od pracovních pozic (reforma 1956), důraz na vyvážené propojení vědecké a pedagogické stránky (povinná pedagogická příprava), organizační princip „kateder“  1990 - : zavádění autonomie vysokých škol, odstranění charakteru státního ústavu/příspěvkové organizace (zákon 1998), vynětí z právního režimu státního sektoru v oblasti odměňování, organizační princip smíšený (stolice/katedry, nově prosazování modelu „výzkumné skupiny“)

4 4 Současný stav  Typicky důraz především na mzdovou politiku  také z organizačně-kompetenčních důvodů – obvyklá gesce kvestorů (hledisko řízení nákladů)  emancipace od tabulek převzatých ze státního sektoru  posilování principu individuálního výkonu vs. odsloužená léta  typicky však stále nárokový postup ve vazbě na zvýšení kvalifikace  nerozvinutý systém benefitů (důsledek legislativních omezení)

5 5 Současný stav  Postupně vznikající politiky rozvoje lidských zdrojů  Tažené však zatím zejména požadavky na akreditace studijních programů a kvalifikačních řízení  standardy Akreditační komise  institut „garanta studijního programu“ (od roku 2010)  Vnější impulsy (státní politika)  Dlouhodobý záměr MŠMT pro oblast vysokých škol 2011 – 2015  Aktualizace DZ MŠMT na rok 2012 (priorita Personální politika)  DZ MŠMT 2016 – 2020  Vnitřní impulsy  proměna a vnitřní diverzifikace akademické profese  důsledky rozvoje projektového financování  postupná objektivizace hodnocení výkonu, zejména ve VaV

6 6 Reformní záměry  OP VaVpI jako nástroj zamýšlené strukturální i kulturní změny vysokého školství a VaV, měla být podpořena a dovršena legislativními změnami  věcný záměr zákona o vysokých školách 2011  plná autonomie vysokých škol v personální politice, čistý systém funkčních míst (systemizace v rámci instituce), strategie rozvoje lidských zdrojů jako součást vnitřního systému zajišťování kvality  návrh novely zákona o vysokých školách 2015  zachování stávajícího stavu s mírnou modifikací (možnost mimořádných profesur na vysokých školách s institucionální akreditací), role strategie rozvoje lidských zdrojů ve vnitřním systému zajišťování kvality

7 7 Perspektivy a otázky  Omezený rozsah změn, které nakonec zřejmě stát provede, zvyšuje důraz na vnitřní motivaci institucí ke kultivaci personální politiky  v důsledku závazků přijatých v uplynulém programovacím období  s ohledem na mezinárodní konkurenceschopnost (HR4R)  ….  Potřeba systemizace pracovních míst (např. pro rozpočtové účely, pro řízení organizačních změn…)  Jak dál s „kariérními řády“?  Zvyšující se poptávka po službách zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům  Mnoho otázek (např. v rozsahu dobré praxe dle Kodexu a Charty) je ve skutečnosti státem nepříliš regulováno a závisí na vnitřním rozhodnutí/nastavení postupů instituce

8 8 Doporučená četba pro zájemce  ŠIMA K., PABIAN P. ( 2013) Ztracený Humboldtův ráj. Ideologie jednoty výzkumu a výuky ve vysokém školství. Praha: SLON.  DVOŘÁČKOVÁ J. et al. (2014) Politika a každodennost na českých vysokých školách. Etnografické pohledy na vzdělávání a výzkum. Praha: SLON.  FIALA P., NANTL J. Vysokoškolská a výzkumná politika. In BALÍK S. et al. (2010) Veřejné politiky v České republice v letech1989 – 2009. Brno: CDK.  NANTL J. (2012) Co s habilitacemi a profesurami? Jiné právo, on-line, http://jinepravo.blogspot.com/

9 Středoevropský technologický institut c/o Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9 601 77 Brno, Česká republika www.ceitec.cz | info@ceitec.cz


Stáhnout ppt "Personální politika na vysokých školách v České republice Jiří Nantl CEITEC Brno, 26. Bbřezna 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google