Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Významný pokles počtu žáků na základních školách  Dlouhodobější demografické trendy  Zvýšené nároky na rozpočet města při financování provozu škol.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Významný pokles počtu žáků na základních školách  Dlouhodobější demografické trendy  Zvýšené nároky na rozpočet města při financování provozu škol."— Transkript prezentace:

1

2  Významný pokles počtu žáků na základních školách  Dlouhodobější demografické trendy  Zvýšené nároky na rozpočet města při financování provozu škol  Aktualizace „Dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávání na území města“

3 Výkonové ukazatele (Výkaz S 3-01 o základní škole) Školní rok 2005/2006 Školní rok 2010/2011 Rozdíl ročník počet žáků počet třídprům.poč.ročník počet žáků poče t třídprům.poč.ročník počet žáků počet třídprům.poč. žáků/1tř , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,83 I.stupeň ,39I.stupeň ,61I.stupeň ,78 II.stupeň ,94II.stupeň ,83II.stupeň ,11 Celkem ,59Celkem ,12Celkem ,47

4

5

6

7

8

9

10 NAVRHNOUT VOLENÝM ORGÁNŮM MĚSTA VARIANTY ŘEŠENÍ OPTIMÁLNÍ SÍTĚ ŠKOL ZŘIZOVANÝCH MĚSTEM S UVEDENÍM KONKRÉTNÍCH VÝHOD A NEVÝHOD KAŽDÉ VARIANTY S CÍLEM: - zachování současné programové nabídky vzdělávání na území města - zabezpečení racionálního a efektivního využití nemovitého majetku města ve správě škol zřizovaných městem - zabezpečení priorit města v oblasti vzdělávání uvedené v dlouhodobém záměru vzdělávání - zvýšení kapacit předškolního vzdělávání pro děti, které dosud nemohly být přijaty do MŠ

11 - analytická a rozborová část - hodnocení škol - koncepční část – návrh variant řešení

12 - starostka města - vedoucí odboru školství - odborníci z oblasti správy a řízení školství (mimo město Rožnov) - odborníci pro analýzu finanční náročnosti provozu škol a investiční výdaje - zastupitelé města se zkušenostmi v oblasti školství

13  Analyticko-rozborová část  Demografické studie  Změny výkonových ukazatelů na jednotlivých školách  Předpokládané počty žáků na ZŠ na území města do roku 2015  Výdaje na opravy a udržování na ZŠ zřizovaných městem  Zapojení fondů do financování provozu škol  Investiční výdaje na ZŠ zřizované městem  Provozní příspěvky na ZŠ zřizované městem  Školní vzdělávací programy  Výroční zprávy o činnosti škol  Komentář škol k využití uvolňovaných kapacit od roku 2006  Podklady škol hodnotící současné využití tříd škol  Přehledy o dojíždějících žácích a žácích odcházejících na víceletá gymnázia  Hodnotící zprávu škol k plnění podmínek stanovených v „Dlouhodobém záměru rozvoje vzdělávání na území města“  Koncepce jednotlivých ZŠ na další období

14  1. setkání 21. dubna 2011  2. setkání 15. června 2011  Návštěva základních škol 15. června června 2011  Hodnocení škol, vypracování návrhu variant řešení sítě škol na území města  3. setkání 20. července 2011 – zpracování konečných výstupů  Projednání návrhu variant řešení na Radě města  Informování zastupitelů na Zastupitelstvu města  Informace veřejnosti (www stránky města, veřejné slyšení)

15  Přednosti a nedostatky (slabé stránky) v oblastech: Výchovy a vzdělávání Předpokládaného počt u žáků v dalším období Vybavenosti škol (ICT, jazykové a odborné třídy) Využití tříd (volných kapacit) Ekonomiky provozu škol

16 Návrhy zpracovali členové pracovní skupiny. Návrhy jsou konkretizovány v souboru „Návrh variant optimalizace škol“ a obsahují:  Důvody  Přínosy, pozitiva  Rizika, negativa

17 1. Zrušení nebo postupný útlum ZŠ Pod Skalkou a převedení žáků do ostatních základních škol zřizovaných městem. 2. Zrušení nebo postupný útlum ZŠ Záhumení a převedení žáků do ZŠ Videčská. 3. Zrušení ZŠ 5. května 1700 a převedení žáků do ZŠ Videčská a ZŠ Pod Skalkou. 4. Zrušení ZŠ Videčská a převedení žáků do ZŠ 5. května 1700 a ZŠ Pod Skalkou. 5. Snížení kapacity ZŠ Videčská a uvolněné prostory „nad jídelnou“ využít na přestěhování MŠ Na Zahradách. 6. Snížení kapacity ZŠ 5. května 1700 a uvolněné prostory „dolního pavilonu“ využít na přestěhování MŠ Radost a MŠ 5. května Ponechání všech škol zřizovaných městem v současném stavu.

18  Realizovat variantu 5. a 6., variantu 5. od školního roku 2012/13, variantu 6. od školního roku 2013/14.  Zpracovat studii využitelnosti uvolněných prostor ZŠ pro předškolní vzdělávání (hygiena, projektant, zástupci města, KD managament škol).  Rozhodnout o využitelnosti uvolněných objektů mateřských škol.

19  Opravy a udržování objektů ZŠ a MŠ zásadně řešit přes správce – KD Rožnov  Nákup energií pro školy zajistit hromadně (význačná úspora provozních výdajů)  Zajištění kancelářských, hygienických potřeb řešit společně (množstevní slevy)

20  Seznámení veřejnosti s návrhem variant řešení (www stránky města, veřejné slyšení)  Zapracování připomínek zastupitelů a veřejnosti do jednotlivých variant řešení optimalizace sítě škol  Vybrání variant určených k realizaci Radou města  Zpracování studií proveditelnosti a ekonomických dopadů u vybraných variant  Předložení vybraných variant řešení optimalizace sítě škol na území města ke schválení Zastupitelstvu města


Stáhnout ppt " Významný pokles počtu žáků na základních školách  Dlouhodobější demografické trendy  Zvýšené nároky na rozpočet města při financování provozu škol."

Podobné prezentace


Reklamy Google