Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EU peníze středním školám Název vzdělávacího materiálu: Kvíz raný novověk Číslo vzdělávacího materiálu: ICT1-18 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EU peníze středním školám Název vzdělávacího materiálu: Kvíz raný novověk Číslo vzdělávacího materiálu: ICT1-18 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky."— Transkript prezentace:

1 EU peníze středním školám Název vzdělávacího materiálu: Kvíz raný novověk Číslo vzdělávacího materiálu: ICT1-18 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název sady vzdělávacích materiálů: Dějiny středověku a raného novověku Autor: Marek Brožek Datum vytvoření: 23. 5. 2014 Garant (kontrola): Markéta Křížková Ročník: 8. třída ZŠ, sekunda osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Téma: renesance, humanismus, reformace a jejich šíření Evropou zámořské objevy a počátky dobývání světa český stát a velmoci v 15. – 17. století Anotace: Výběrem kvízových otázek za různý počet bodů si žák může vybrat otázku a zodpovědět. Pomocí aktivní ikony se může vrátit na volební snímek zpět a znovu volit. Vhodné pro skupinovou práci, ale pro frontální opakování dějin novověku či samostudium. Časová náročnost: 30 min. Zdroje: u obrázku Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o.

2 Opakování NOVOVĚK

3 ZVOLTE SI OTÁZKU Čechy Reformace Květ Evropa 500 1000 2000 3000 500 1000 2000 3000 500 1000 2000 3000 500 1000 2000 3000 Umění 500 1000 2000 3000 1500

4 ČECHY 500 Uveď dva významné šlechtické rody na našem území v novověku Rožmberkové Lobkovicové Valdštejni Smiřičtí Pernštejni Šternberkové Šlikové

5 ČECHY 1000 Který habsburský panovník nastoupil na náš trůn rokem 1526? Ferdinand I.

6 ČECHY 1500 Jak se jmenoval tzv. „zimní král“? Fridrich Falcký

7 ČECHY 2000 Uveď dvě významné osobnosti české vědy nebo kultury v rudolfínském období. Uveď jejich obor Jan Jessenius – lékařství Daniel Adam z Veleslavína – knihtiskař Tadeáš Hájek z Hájku – lékař a astronom Johannes Kepler – hvězdář, matematik Tycho Brahe – hvězdář, matematik Václav Hájek z Libočan – kronikář

8 ČECHY 3000 Za jakých okolností nastoupili na náš trůn v roce 1526 Habsburkové? Jaké měli na trůn nároky? v bitvě u Moháče padl jagellonský král Ludvík a nezanechal mužského potomka Ludvíkova sestra Anna byla provdána za Ferdinanda Habsburského český sněm si zvolil Ferdinanda za krále

9 ČECHY 500 Který habsburský panovník si zvolil Prahu jako své sídlo? Rudolf II.

10 ČECHY 1000 Jak se nazývá hliněná oživlá postava umělého člověka z období rudolfínské Prahy? Golem

11 ČECHY 1500 Jaká malá a často pronásledovaná církev u nás působila? Navázala na husitské tradice, ale odporovala násilí. Nejznámějším biskupem byl J. A. Komenský Jednota bratrská

12 ČECHY 2000 Kdy (rok) a kde se odehrála třetí pražská defenestrace? na Pražském Hradě 1618

13 ČECHY 3000 Uveď jména alespoň dvou z 27 osob popravených na Staroměstském náměstí 21.6. 1621 Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic Jáchym Ondřej Šlik Václav Budovec z Budova Jan Jessenius

14 REFORMACE 500 Který reformátor začal německou reformaci tím, že v roce 1517 veřejně vyvěsil svoji kritiku a požadavky na dveře kostela? Martin Luther

15 REFORMACE 1000 Jaká reformovaná církev vznikla ve Švýcarsku? kalvínská

16 REFORMACE 1500 Jaký mnišský řád byl založen v 16. století s cílem získat znovu přívržence katolické církvi? jezuitský řád

17 REFORMACE 2000 Uveď názvy alespoň pěti dnešních evropských států, kde se velká část obyvatel přiklonila v raném novověku k protestantským církvím Velká Británie Německo Nizozemí Čechy Švédsko Norsko Dánsko Švýcarsko Pobaltské státy

18 REFORMACE 3000 Uveď alespoň dva rozdíly, kterými se liší protestanti od katolíků přijímají podobojí nemají zpověď neuctívají svaté mají méně zdobené kostely bez soch a obrazů neuznávají papeže jako autoritu

19 UMĚNÍ 500 Ve které zemi se zrodila renesance? v Itálii

20 UMĚNÍ 1000 Jak se jmenuje geniální autor fresek ze Sixtínské kaple ve Vatikáně a autor sochy Davida zároveň Michelangelo Buonarroti

21 UMĚNÍ 1500 Jak se jmenuje tento slavný obraz a kdo je jeho autorem? Mona Lisa od Leonarda da Vinci http://www.zazzle.com/mona+lisa+gifts

22 UMĚNÍ 2000 Sgrafito je typickým projevem renesance. Vysvětli, jak vzniká Na starší zatvrdlou omítku se nanese další vrstva omítky jiné barvy (tmavší či světlejší) a ještě před zatuhnutím se vyškrábe tvar obrazce, který chceme dosáhnout.

23 UMĚNÍ 3000 Uveď alespoň 4 renesanční stavby v Čechách Letohrádek královny Anny v Praze (tzv. Belveder) Valdštejnský palác v Praze letohrádek Hvězda na Bílé hoře radnice v Plzni a Stříbře zámek v Českém Krumlově zámek v Jindřichově Hradci zámek v Mělníce

24 EVROPA 500 V jakém státu došlo k tzv. Bartolomějské noci v roce 1572? ve Francii

25 EVROPA 1000 Jaká byla zahraniční politika anglické panovnice Alžběty? snažila se oslabit postavení Habsburků: 1588 námořní konflikt, při kterém anglické námořnictvo a bouře zničily pýchu španělské flotily

26 EVROPA 1500 Kterému ruskému panovníkovi se podařilo sjednotit ruská knížectví a stát se prvním carem? Ivanu IV. Hroznému

27 EVROPA 2000 Které ze středoevropských území získali Habsburkové první a která další v roce 1526? Rakousko od 13. století 1526 Země koruny české a Země koruny uherské

28 EVROPA 3000 Uveď tři konflikty, které Habsburkové absolvovali v 16. století války s osmanskými Turky v Uhrách válka s Anglií náboženská válka ve Svaté říši římské válka v Itálii s Francouzi válka o Nizozemí


Stáhnout ppt "EU peníze středním školám Název vzdělávacího materiálu: Kvíz raný novověk Číslo vzdělávacího materiálu: ICT1-18 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky."

Podobné prezentace


Reklamy Google