Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace den otevřených dveří 2016 prezentace den otevřených dveří 2016

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace den otevřených dveří 2016 prezentace den otevřených dveří 2016"— Transkript prezentace:

1 prezentace den otevřených dveří 2016 prezentace den otevřených dveří 2016 www.gymck.cz

2 Charakteristika gymnázia: Průměrný počet studentů ve třídě: 23 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů 8 – 20 Počet přijímaných uchazečů pro rok 2016/2017: osmileté gymnázium: max. 30 šestileté gymnázium: max. 30 čtyřleté gymnázium: 30 Výuku doplňuje mnoho kroužků a nepovinných předmětů, které mohou studenti navštěvovat (biologie, matematika, různé sportovní kroužky,…)

3 Další charakteristika školy: Projekt Rodiče vítáni (EDUin, aktivní škola, přísná kritéria zařazení, zveřejnění v celostátní mapě aktivních škol, bližší informace v budově školy) Asociace aktivních škol (nové přístupy k výuce, nové formy vzdělávání, optimalizace procesu vzdělávání, spolupráce s jinými školami, úspěchy ve vědomostních soutěžích, úspěchy ve studiu na vysokých školách,…) Testování CLoSE výborné umístění testovaných studentů primy NIQES celoplošné testování žáků 9. tříd celé republiky, úspěšnost studentů našeho gymnázia: Čj: 96 %, Aj: 89 %, M: 89 %. Pro školy – certifikát aktivní škola (pro studenty mnoho možností testů – volba povolání, sociometrie, opakování,…)

4 Vybavení školy 30 učeben Speciální učebny a laboratoře pro výuku chemie, fyziky, biologie ( projekt Modernizace vybavení školy) Speciální učebny pro výuku zeměpisu, dějepisu, hudební a výtvarné výchovy Přednáškový sál s multimediální technikou 3 jazykové učebny 3 učebny výpočetní techniky Tělocvična s posilovnou Studovna s připojením na internet Velká žákovská i učitelská knihovna

5 Aktivity k výuce Barokní divadlo Památky Prahy Muzea, přírodní památky Francie Exkurze – převedení teoretických znalostí do praxe Projekt EDISON – studenti z celého světa (Kanada, Čína, Malajsie, Turecko, atd.) v naší škole Švýcarsko - CERN

6 Aktivity k výuce: Simulační hra o komunální politice Soutěž týmů - ekonomické projekty Obora lesní zvěře Přírodovědná soutěž, CHKO Muzeum rybníkářství Matematický maratón Bobřík informatiky Studentka z USA v primě, anglický jazyk Chemie - pokusy

7 Studijní a zážitková soustředěnístudentů

8 Cizí jazyky: Cizí jazyky: výběr z pěti světových jazyků Povinný jazyk : anglický jazyk Druhý cizí jazyk: německý jazyk francouzský jazyk španělský jazyk ruský jazyk (všichni vyučující plně kvalifikováni) Dělení studentů do skupin podle úrovně jejich znalostí (1 skupina : 6 – 18 členů). Možnost studovat i třetí jazyk – jako volitelný předmět. Studenti mohou složit v průběhu studia mezinárodně uznávané zkoušky z cizího jazyka. (spolupráce s Mezinárodním jazykovým centrem, kurzy cizích jazyků přímo ve škole) Nově: možnost certifikátů Aj, Frj – uznávání na vysokých školách, stážích, atd. Jazykové pobyty – Německo, Rakousko, Francie, USA. Mezinárodní projekty – se školami v Německu, Rakousku, Francii, Itálii, Maďarsku.

9 Volitelné odborné semináře – již od 2. ročníku: Další cizí jazyk Konverzace v cizím jazyce Informatika a výpočetní technika Volitelná matematika Netradiční matematika Fyzikálně-chemický seminář Latina Ekonomika Humanitní seminář Semináře z dějepisu, geografie, fyziky, chemie, biologie, psychologie, atd. Celkem výběr každoročně až z 24 seminářů. ( v posledním ročníku až 12 hodin výběrových seminářů podle zájmu studenta) = vynikající příprava pro budoucí studium na všech typech vysokých škol (technicky, přírodovědně i humanitně zaměřené vysoké školy, lékařské fakulty, právnické, ekonomické a další fakulty)

10 Projekty v roce 2014, 2015: Inovace výuky přírodovědných předmětů 2 080 000,- Kč = vznik 3 nových seminářů Netradiční matematika Fyzikálně-chemický seminář Volitelná matematika + vznik více než 300 nových výukových materiálů ROP – Modernizace ROP – Modernizace přírodovědných učeben přírodovědných učeben 4 800 000,- Kč 4 800 000,- Kč Mezinárodní projekt v matematice Mezinárodní projekt v matematice (Belgie, univerzita) = jsme jediná střední škola v České republice, která se ho účastní Studenti psali neviditelným inkoustem Studenti se učí colorymetrii Příprava na noční pozorování hvězd Konstrukce těžkých zadání On-line jazyky Jazykové pobyty Čtenářská gramotnost 1 400 000,- Kč

11 Comenius: partnerské školy z Itálie, Francie, Německa (500 000,- Kč)

12 Spolupráce se školami po celé Evropě:  výměnné pobyty  studijní pobyty jednotlivců  společné projekty V roce 2014 studenti gymnázia na studijních pobytech: v USA (Rotary International Club) Německu, Rakousku, Francii, Austrálii účast v programu EUREGIO (roční stáže studentů na německých gymnáziích) Německo – gymnázia v Pasově, Straubingu, Untergriesbachu, Pockingu Rakousko – střední školy ve Freistadtu, Gmündu, Bad Leonfeldenu Francie – gymnázium v Challonu, Lyceum La Varenne Itálie – Collegia Arcivescoville Rovereto Norsko - gymnázium v Twedestrandu

13 Výsledky maturitních zkoušek 2015: 99,5 % úspěšnost všech maturantů Celkový výsledek – všechny předměty

14 Investice do rozvoje školy a do majetku školy 2014 - 2015:  2 nové počítačové učebny (43 počítačů)  12 dataprojektorů + počítačů + plátno do učeben  vybavení 7 učeben novým nábytkem pro studenty  nové keramické tabule na pylonech do 8 učeben  vybavení 4 odpočívacích zón pro studenty  přístroje a zařízení pro přírod.předměty – 820 000,- Kč  Mikroskopy, modely a preparáty pro biologii – 900 000,- Kč  nové sprchy u tělocvičny  nová dlažba ve 2 poschodích školy  nová jazyková učebna  strop v tělocvičně, osvětlení  multimediální sál, laboratoř biologie celkem: 11 860 000,- Kč.

15 Úspěchy studentů gymnázia 2014 – 2015: Okresní kola olympiád: téměř ve všech druzích 1. – 2. místo Krajská kola olympiád: český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk, španělský jazyk, matematika, fyzika, chemie, biologie, zeměpis, logická ol., bobřík informatiky pythagoriáda, matematický klokan, … Středoškolská odborná činnost - 1.místo v krajském kole, 3x 3.místo Výtvarné soutěže – 8x 1. místo v krajském, 4x 1. místo v celostátním kole Sport – mistři ČR, Evropy – badminton, sjezd divoké řeky, plachtění, cyklistika, dostihy koní, atd. Talent roku Jihočeského kraje

16 Aktivity studentů turnaj ve fotbale Vánoční akademie Vánoční zpívání Majáles šachy Sport – karate, volejbal, florbal, atd. Lyžařské kurzy

17 Možnosti dalšího studia po ukončení gymnázia: vysoké školy: technicky zaměřené (ČVUT, VŠCHT, VUT,…) humanitně zaměřené (filozofické, pedagogické fakulty, fakulty humanitních, sociálních studií,…) lékařské fakulty (Karlova, Masarykova univerzita,…) přírodovědně zaměřené fakulty umělecky zaměřené vysoké školy (AVU, AMU, FAVU,…) vyšší odborné školy všech t Všeobecné gymnázium = připravenost pro úspěšné studium jakéhokoliv oboru.

18 Termín přijímání přihlášek: Do 15. března 2016: osobně do kanceláře školy do úterý 15. 3. do 16,00 hodin poštou s razítkem nejpozději 15. 3. Termín přijímací zkoušky: pondělí 18. dubna 2016 (případně 19. 4.) Přijímání ke studiu: Pořadí uchazečů podle celkového počtu získaných bodů (přijímací zkoušky – testy SCIO, prospěch ze základní školy, umístění v soutěžích)

19 Kontakty: www.gymck.cz e-mail: info @gymck.cz telefon: 607 282 898


Stáhnout ppt "Prezentace den otevřených dveří 2016 prezentace den otevřených dveří 2016"

Podobné prezentace


Reklamy Google