Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Bc. Naďa Prejzová Název DUM: VY_32_Inovace_4.1.13 Vyjmenovaná slova po M,P Název sady: Český jazyk a literatura.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Bc. Naďa Prejzová Název DUM: VY_32_Inovace_4.1.13 Vyjmenovaná slova po M,P Název sady: Český jazyk a literatura."— Transkript prezentace:

1 Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Bc. Naďa Prejzová Název DUM: VY_32_Inovace_4.1.13 Vyjmenovaná slova po M,P Název sady: Český jazyk a literatura 3. ročník Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3577 Anotace: Materiál je určen k procvičování učiva o vyjmenovaných slovech po M a P. Prezentace byla vytvořena pro práci s interaktivní tabulí nebo dataprojektorem a obsahuje animaci.

2 Vyjmenovaná slova po M a P procvičování MY MI MÝ MÍ PY PI PÝ PÍ

3 VYJMENOVANÁ SLOVA po M MY – MÝT – MYSLIT – MÝLIT SE HMYZ – MYŠ – HLEMÝŽĎ MÝTIT - ZAMYKAT – SMÝKAT – DMÝCHAT CHMÝŘÍ – NACHOMÝTNOUT SE - LITOMYŠL

4 Vyjmenovaná a příbuzná slova po M vyčistila přístroj na mytí nádobí káně chyba housle a …….. poplatek vláčet malá myš

5 Vyjmenovaná a příbuzná slova po M řešení vyčistila přístroj na mytí nádobí káně chyba housle a …….. poplatek vláčet malá myš UMYLA MYČKA MYŠILOV OMYL SMYČEC MÝTNÉ SMÝKAT MYŠKA

6 Do kterého košíku uložíš ? m – t podlahu m – t štěstí m – t práci m – t svátek m – t čisté ruce m – t si ruce m – t nádobí m – t radost Y Ý I Í

7 Do kterého košíku uložíš ? Řešení m ý t podlahu m í t štěstí m í t práci m í t svátek m í t čisté ruce m ý t si ruce m ý t nádobí m í t radost Y Ý I Í

8 Zdůvodni psaní i, í, y, ý, slova opiš do sešitu M_dlové bubl_ny, m_chal horký čaj, m_ se nedáme, podej m_ čepici, zam_šlený tatínek, houslový sm_čec, nachom_tnul se u dopravní nehody, b_lé um_vadlo, m_lovaný dědeček, m_ší zoubky, um_té schody, m_sa s mal_nami, M_rek se zm_lil, M_loš a M_lena, rozdm_chala ohýnek, chm_ří pampelišek, m_tný vybíral poplatky, osm_čka není sm_čka, je to úplný nesm_sl, m_luji přírodu, zm_zel jako pára, dobře zam_kej, brzo se stm_vá, za týden budu m_t svátek, medvídek m_val si m_je všechnu potravu

9 Zkontroluj, zda jsi správně doplnil y, ý, i, í mýdlové bubliny, míchal horký čaj, my se nadáme, podej mi čepici, zamyšlený tatínek, houslový smyčec, nachomýtnul se u dopravní nehody, bílé umyvadlo, milovaný dědeček, myší zoubky, umyté schody, mísa s malinami, Mirek se zmýlil, Miloš a Milena, rozdmýchala ohýnek, chmýří pampelišek, mýtný vybíral poplatky, osmička není smyčka, je to úplný nesmysl, miluji přírodu, zmizel jako pára, dobře zamykej, brzo se stmívá, za týden budu mít svátek, medvídek mýval si myje všechnu potravu

10 VYJMENOVANÁ SLOVA po P PÝCHA – PYTEL – PYSK NETOPÝR – SLEPÝŠ – PYL KOPYTO - KLOPÝTAT – TŘPYTIT SE ZPYTOVAT – PYKAT – PÝR PÝŘIT SE – ČEPÝŘIT SE

11 Vyjmenovaná a příbuzná slova po P P P P K P P Ret Člověk, který líčí pasti na zvířata Luxus Kůň má na nohou ….. Velká bílá houba Pohádka,,……. princezna“

12 Vyjmenovaná a příbuzná slova po P řešení PYSK PYTLÁK PŘEPYCH KOPYTO PÝ AVKA PYŠNÁ Ret Člověk, který líčí pasti na zvířata Luxus Kůň má na nohou ….. Velká bílá houba Pohádka,,……. princezna“

13 Do kterého košíku uložíš ? p – l na květu p – l vodu slep – l obrázek slep_š se plazil p – ch(l) jsem se lesní p - ch odp – kat trest zap – kat Mirka Y Ý I Í

14 Do kterého košíku uložíš ? Řešení p y l na květu p i l vodu slep i l obrázek slep ý š se plazil p í ch(l) jsem se lesní p y ch odp y kat trest zap i kat Mirka Y Ý I Í

15 Zdůvodni psaní i, í, y, ý, slova opiš do sešitu P_chla mě vosa, včela přenáší p-l, koup_l mléko, slep_š není had, babičku p_chá v zádech, sp_sovatel p_še knihu, nesl plný p_tel, rosa se třp_tí, nejlépe p_še Pep_k, stal se z něj p_šný člověk, p_chavka je jedlá houba, lep_dlem to snadno slep_š, netop_ří let, kůň má nové kop_tko, rozčep_řil se jak krocan, hraje na p_kolu, odp_kal si trest, p_řil se jak p_voňka, máme nové pap_rnictví, nenap_nej mě, bílá slep_ce, šp_na a nepořádek, už jsi to pochop_l, zp_tuj svědomí

16 Zkontroluj, zda jsi správně doplnil y, ý, i, í Píchla mě vosa, včela přenáší pyl, koupil mléko, slepýš není had, babičku píchá v zádech, spisovatel píše knihu, nesl plný pytel, rosa se třpytí, nejlépe píše Pepík, stal se z něj pyšný člověk, pýchavka je jedlá houba, lepidlem to snadno slepíš, netopýří let, kůň má nové kopýtko, rozčepýřil se jak krocan, hraje na pikolu, odpykal si trest, pýřil se jak pivoňka, máme nové papírnictví, nenapínej mě, bílá slepice, špína a nepořádek, už jsi to pochopil, zpytuj svědomí

17 Tak jak vám to šlo? Po M a po P, když i, y si vleze, dostávám já strach. Já jsem ještě malý žáček, v i, y se nevyznám! Budu se učit zas a znova tahle vyjmenovaná slova. Jak to všechno pochopím, to už dneska všechno vím.

18 Použité zdroje a materiály: Obrázky z galerie Klipart Archiv autora


Stáhnout ppt "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Bc. Naďa Prejzová Název DUM: VY_32_Inovace_4.1.13 Vyjmenovaná slova po M,P Název sady: Český jazyk a literatura."

Podobné prezentace


Reklamy Google