Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praha 10 – Dolní Měcholupy Administrativní budova Zentiva Informace o projektu Investor Zentiva a.s. U kabelovny 130 Praha 10 – Dolní Měcholupy Cena 273.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praha 10 – Dolní Měcholupy Administrativní budova Zentiva Informace o projektu Investor Zentiva a.s. U kabelovny 130 Praha 10 – Dolní Měcholupy Cena 273."— Transkript prezentace:

1 Praha 10 – Dolní Měcholupy Administrativní budova Zentiva Informace o projektu Investor Zentiva a.s. U kabelovny 130 Praha 10 – Dolní Měcholupy Cena 273 mil. Kč Doba výstavby 07/2004 - 3/2006 Architekt Ranný Architects s.r.o. Ing. Arch Mojmír Ranný Akad. Arch. Ing. Rudolf Netík Spektra Praha s.r.o. Ing. Milan Šraml Reference Ing. Tomáš Koudelka tel.: 737 255 369 Kontakt Skanska CZ a.s. Divize Pozemní stavitelství Čechy Murmanská 4/1475 100 05 Praha 10 - Vršovice tel.: +420 267 095 111 fax: 267 095 815 Ředitelství společnosti Kubánské náměstí 1391/11 100 05 Praha 10 - Vršovice Telefon +420 2 67311783 Fax: +420 2 67310644 skanska.psc@skanska.cz www.skanska.cz Rekonstruovaný administrativní objekt byl postaven v sedmdesátých letech v konstrukčním systému n.p. Konstruktiva. Systém byl upraven v konečné fázi na 11 nadzemních podlaží. Jednalo se o skeletový systém z prefabrikovaných dílů se stropy tvořenými průběžnými průvlaky a žebry tvaru obráceného T a na ozuby ukládané ŽB panely. Obvodový plášť byl tvořen parapetními keramickými panely a pásy oken s meziokenními vložkami. Vnitřní prostor byl členěn zděnými příčkami na jednotlivé prostory, převážně kanceláře.Objekt již nevyhovoval platným normám a předpisům především z hlediska požární ochrany, tepelných a zvukových izolací, hygienickým požadavkům a v současné době i požadavkům na kancelářské pracoviště. Dalším problémem bylo morální i fyzické zastarání objektu. Urbanistické a architektonické řešení Zadáním pro architekty ze strany investora bylo provést zásadní rekonstrukci stávajícího objektu a spolu s objektem Business centra vytvořit ladící dvojici budov se společným vstupem do areálu, která by vytvořila „sousoší“ při pohledu z exteriéru. V interiéru bylo cílem vytvořit příjemné prostředí pro duševní práci s využitím nejmodernější techniky.Umístění stávajícího objektu a požadavky na zvýšení kapacity objektu o cca 50% limitovaly možnosti řešení. Ze severní strany je „nedotknutelná“ uliční čára, na západ navazuje vstupní prostor, z jižní a východní strany bylo nutné respektovat stávající objekty - nádvoří a hydrofor. Úloha zapojit stávající výškovou administrativní budovu do struktury areálu a vytvořit moderní administrativní centrum byla podtextem

2 Praha 10 – Dolní Měcholupy Administrativní budova Zentiva Informace o projektu Investor Zentiva a.s. U kabelovny 130 Praha 10 – Dolní Měcholupy Cena 273 mil. Kč Doba výstavby 07/2004 - 3/2006 Architekt Ranný Architects s.r.o. Ing. Arch Mojmír Ranný Akad. Arch. Ing. Rudolf Netík Spektra Praha s.r.o. Ing. Milan Šraml Reference Ing. Tomáš Koudelka tel.: 737 255 369 Kontakt Skanska CZ a.s. Divize Pozemní stavitelství Čechy Murmanská 4/1475 100 05 Praha 10 - Vršovice tel.: +420 267 095 111 fax: 267 095 815 Ředitelství společnosti Kubánské náměstí 1391/11 100 05 Praha 10 - Vršovice Telefon +420 2 67311783 Fax: +420 2 67310644 skanska.psc@skanska.cz www.skanska.cz zadání a inspirace při hledání architektonické koncepce a povahy nového domu. Architektonická koncepce samotného domu vycházela ze stávajících modulů skeletu s vizí oživení a vytvoření výškové proporce sladěné s horizontálním propojením administrativní budovy a business centra. Proto vznikl objekt chladné elegance na půdorysu tvaru H, podélnou osou orientovanou východ- západ s přidaným modulem východním směrem a se shodnou výškou 11-ti nadzemních podlaží. Fasáda objektu je tvořena velkoformátovými díly, které vytváří proporcionalitu stavby vůči okolí tím, že řeší objekt přes dvě podlaží a v přízemní části vytváří „husté piloty“ dosedající k terénu.Základními principy řešení dispozice domu bylo vytvoření centrálního prostoru s obslužnými komunikacemi a s kancelářemi umístěnými po obvodu budovy. Nosný prefabrikovaný skelet byl obalen lehkou, zavěšenou fasádou, která je kombinací oken a neprůhledných skel s obkladem materiálu tvrzených desek kresby dřeva. Fasáda vytváří „dřevěnými“ deskami čtverce přes úroveň dvou podlaží, a výplň mezi okny je tvořena neprůhledným sklem ve tvaru kříže. Interiér budovy byl přizpůsoben pro potřeby administrativní práce a vzájemné komunikace. V přízemí, navazujícím na centrální vstup, jsou umístěny jednací místnosti. V jednotlivých podlažích jsou potom dále kanceláře, jednací místnost a obslužné prostory pro chod každého podlaží. Podzemní podlaží je technické se strojovnami a archivy. Dispoziční řešeníRekonstrukce objektu měla za cíl modernizaci objektu, zefektivnění využitelnosti ploch, zvýšení kapacity a v neposlední řadě i vytvoření prostor, které v původním objektu chyběly. V přízemí budovy jsou umístěny prezentační místnosti, které je možné využít jako školící, dále pokladna a telefonní ústředna. V nadzemních podlažích jsou umístěny kanceláře se základním hygienickým zázemím a kuchyňkou, příruční archivy s kopírkou a zasedací místnost. Plocha podlaží je dělena sádrokartonovými

3 Praha 10 – Dolní Měcholupy Administrativní budova Zentiva Informace o projektu Investor Zentiva a.s. U kabelovny 130 Praha 10 – Dolní Měcholupy Cena 273 mil. Kč Doba výstavby 07/2004 - 3/2006 Architekt Ranný Architects s.r.o. Ing. Arch Mojmír Ranný Akad. Arch. Ing. Rudolf Netík Spektra Praha s.r.o. Ing. Milan Šraml Reference Ing. Tomáš Koudelka tel.: 737 255 369 Kontakt Skanska CZ a.s. Divize Pozemní stavitelství Čechy Murmanská 4/1475 100 05 Praha 10 - Vršovice tel.: +420 267 095 111 fax: 267 095 815 Ředitelství společnosti Kubánské náměstí 1391/11 100 05 Praha 10 - Vršovice Telefon +420 2 67311783 Fax: +420 2 67310644 skanska.psc@skanska.cz www.skanska.cz příčkami, pro transparentnost jsou kancelářské příčky směrem do chodby tvořeny lehkou konstrukcí s použitím skla. V centru dispozice je schodiště jako chráněná úniková cesta a tři výtahy, z nichž jeden je evakuační. V 11. NP je vytvořena počítačová školící místnost a velká zasedací místnost vybavená moderní audiovizuální technikou. Dále je zde hygienické zázemí s kuchyňkou a odpočinková terasová plocha s krásným výhledem na Prahu. Zbývající část podlaží slouží jako technické zázemí, strojovna VZT a serverovna. Podzemní podlaží, které má podlahu cca 3 m pod úrovní přilehlého terénu, je určeno k provozu potřebného technického zařízení budovy a k umístění archivů. Konstrukční řešení Stavbu tvoří dvanáctipodlažní prefabrikovaný skelet založený na monolitické železobetonové základové desce se žebry. Přístavby jsou založeny na velkoprůměrových a mikro pilotách. Stropy jsou tvořeny průvlaky a ztužidly, které vynáší ŽB stropní předpínané panely. Ztužující stávající stěny jsou doplněny novými monolitickými stěnami s vloženou výztuží pro kotvení schodiště. Schodiště je kombinací monolitických podest a vkládaných prefa ramen. Obvodový plášť je realizován ve fasádním proskleném strukturálním systému s průhlednými a neprůhlednými částmi, na východní a západní straně v systému rastrovém s vnějšími slunolamy. Vystupující obklad čtverců je tvořen z tvrzených desek Max s kresbou dřeva. Severovýchodní nároží vytváří vnější únikové celokovové schodiště.Na výšku celého objektu jsou vybudována tři vnitřní instalační jádra s rozvody jednotlivých médií a sítí, které rozvádí média do jednotlivých podlaží. Souběžně s jádry jde i trojice výtahů.Střecha objektu je využita jako technologická s převýšením atiky o 2 m. Jsou na ní umístěny chladící agregáty, logo společnosti, antény apod.Vnitřní dispozice kancelářských podlaží je tvořena kombinací sádrokartonových a montovaných prosklených příček s výjimkou sociálních zařízení, která jsou provedena

4 Praha 10 – Dolní Měcholupy Administrativní budova Zentiva Informace o projektu Investor Zentiva a.s. U kabelovny 130 Praha 10 – Dolní Měcholupy Cena 273 mil. Kč Doba výstavby 07/2004 - 3/2006 Architekt Ranný Architects s.r.o. Ing. Arch Mojmír Ranný Akad. Arch. Ing. Rudolf Netík Spektra Praha s.r.o. Ing. Milan Šraml Reference Ing. Tomáš Koudelka tel.: 737 255 369 Kontakt Skanska CZ a.s. Divize Pozemní stavitelství Čechy Murmanská 4/1475 100 05 Praha 10 - Vršovice tel.: +420 267 095 111 fax: 267 095 815 Ředitelství společnosti Kubánské náměstí 1391/11 100 05 Praha 10 - Vršovice Telefon +420 2 67311783 Fax: +420 2 67310644 skanska.psc@skanska.cz www.skanska.cz v technologii bezrámového neprůhledného skla. Povrchy podlah jsou kombinací velkoformátových dlažeb na chodbách, mozaiky v obslužných prostorách a koberci v kancelářích. Vnitřní schodišťová ramena jsou z prefabrikovaného terazza. Technologii plně klimatizovaného objektu je věnováno částečně 1.pp a 11.np. Zde jsou umístěny elektrorozvodny s centrální UPS, výměníková stanice se záložním zdrojem tepla, strojovny VZT včetně nasávacích a výfukových komor a v 11.np serverovna a druhá strojovna VZT s centrální přípravou chladícího média. Centrální řízení teploty v objektu je vyřešeno ekvitermní regulací, která ovládá systém vytápění a chlazení se vzájemnou blokací. Systému chlazení napomáhají po obvodě proskleného pláště vnější hliníkové žaluzie ovládané automaticky ve vazbě na sluneční svit a sílu větru. Vnitřní hliníkové žaluzie jsou manuálně ovládané v každém okně. Pro rychlé a kvalitní spojení je v objektu instalována strukturovaná počítačová síť provedená metalickými kabely cat. 6, která je zakončena v objektové serverovně. Páteřní rozvody strukturované kabeláže jsou z optických vláken. Celý objekt je vybaven jednotnými interiérovými prvky nábytku. V 1.NP je využito systému variabilních prvků, které umožňují sestavit libovolné tvary stolů podle požadované kapacity a využití. Kancelářská podlaží jsou vybavena nábytkem tak, aby pro každého pracovníka byly vytvořeny optimální podmínky pro dobrou práci.


Stáhnout ppt "Praha 10 – Dolní Měcholupy Administrativní budova Zentiva Informace o projektu Investor Zentiva a.s. U kabelovny 130 Praha 10 – Dolní Měcholupy Cena 273."

Podobné prezentace


Reklamy Google