Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Celnictví Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu cz, ISSN: 1802-4785, financovaného.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Celnictví Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu cz, ISSN: 1802-4785, financovaného."— Transkript prezentace:

1 Celnictví Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp. cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. 1

2 Klíčová slova význam cla, druhy cla, funkce cla, cla všeobecná a smluvní, celní předpisy, celní režim, celní řízení, celní správa, celní hodnota, výpočet cla 2

3 Celnictví Význam cla Clo, resp. celní poplatek, je dávka vybíraná státem při přechodu zboží přes celní hranici. Vybírání cla kontroluje celní správa (celní úřad) té dané země a upravuje ho celní zákon. 3

4 Význam cla Stát, nebo skupina států clo používá jako tzv. ochranářský prostředek (aby ochránil svůj vnitřní trh před zbožím z okolních zemí). Jako prostředek ekonomické formy politického boje. V neposlední řadě jako prostředek, jak získat peníze. 4

5 Druhy cla Obchodněpolitické dělení Autonomní clo je stanoveno rozhodnutím státu nezávisle na mezinárodní smlouvě. Smluvní clo je určeno podle mezinárodní smlouvy. 5

6 Dělení z hlediska pohybu zboží Vývozní clo Platí se za vyvezené zboží. Není příliš běžné, týká se např. vývozu strategických komodit (ropa) a často je uvaleno za fiskálním účelem. Dovozní clo Platí se za dovezené zboží. Tranzitní clo Platí se za zboží procházející územím státu. 6

7 Dělení z hlediska účelu Ochranná (protekcionistická) – chrání domácí výrobce před konkurencí ze zahraničí. Tato cla lze dále dělit: Prohibitivní ‒ clo, které je tak vysoké, že úplně zabraňuje dovozu daného zboží. Skleníková ‒ má chránit nově se rozvíjející sektor domácího hospodářství před zahraniční konkurencí. 7 1 2 3

8 Dělení z hlediska účelu Antidumpingová (vyrovnávací) Dodatečné clo, které je uvaleno na zboží, jehož cena je nižší, než je běžná cena v zemi vývozu. Dumping může poškodit domácí výrobce. 4 8

9 Preferenční Snížené clo, které se vztahuje na zboží pocházející ze zemí, kterým bylo uděleno zvýhodnění před ostatními. Toto clo bývá poskytováno v rámci Všeobecného systému preferencí Světové obchodní organizace (WTO). Dělení z hlediska účelu 5 9

10 Dělení cel z hlediska výpočtu Specifická jsou stanovena pevnou částkou za určitou fyzickou jednotku (např. za tunu nebo za kus). Valorická stanoví se jako procentuální částka z hodnoty zboží. Diferencovaná (kombinovaná) hodnota cla se počítá jako kombinace předešlých zmíněných. 10

11 Funkce cla 1)Fiskální – clo je příjmem do státního rozpočtu. 2)Cenotvorná – clo se započítává do ceny dováženého zboží => cena roste. 3)Ochranná – tím, že zatěžuje cenu zboží, prodražuje dovážené zboží a chrání domácí výrobce a jejich konkurenceschopnost. 11

12 V celním sazebníku rozlišujeme 1) Cla všeobecná 2) Cla smluvní Všeobecné sazby se používají vůči zemím, kterým nebyly uděleny nejvyšší výhody, tzn. nebyla s nimi uzavřena dvoustranná obchodní smlouva, ani nejsou členem WTO. Dalším důvod použití všeobecné sazby je, že dovozce neprokázal původ zboží. 12

13 Smluvní sazba Mezi zeměmi, které si udělily doložku nejvyšších výhod. Uzavřeli dvoustrannou obchodní smlouvu, nebo jsou členy WTO. Musí se prokazovat původ zboží, dokladem je osvědčení o původu, které získá dovozce od vývozce., Smluvní sazby jsou několikanásobně menší než všeobecné sazby. 13

14 Zóna volného obchodu Je nejnižším stupněm ekonomické integrace. V praxi to znamená, že se dvě a více zemí dohodne, že navzájem sníží, či úplně odstraní cla na některé výrobky. Převážně z oblasti průmyslové výroby, méně často na zemědělské výrobky. 14

15 Příklady zón volného obchodu ASEAN Brunej, Indonésie, Malajsie, Filipíny, Singapur, Thajsko NAFTA Kanada, Mexiko, USA EFTA Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko 15

16 Celní správa Je policejní orgán pro výběr cla a plní také další úkoly České republiky a zároveň je jedním z orgánů činných v trestním řízení. Působí na celém území Česka. Zaměstnanci celní správy jsou zpravidla celníci a dále také civilní pracovníci. 16

17 Celní předpisy 30. dubna 2004 Zrušení pohraničních celních útvarů v souvislosti s rozšířením Evropské unie o Česko k 1. květnu 2004. Zákon č. 185/2004 Sb., zákon o Celní správě České republiky Správce daně – Celní správa 17 §§ §

18 Celní režim Je režim, v němž se pohybuje zboží, které podléhá clu. V České republice existují následující celní režimy, například: 1. Volný oběh 2. Tranzit 3. Uskladňování v celním skladu 4. Vývozní režim 18

19 1. Volný oběh Se zbožím, které je propuštěno do toho Režimu, se může nakládat stejně, jako s tuzemským zbožím. Při propuštění do toho režimu se vybírá clo, spotřební daně i DPH. 19

20 2. Tranzit Zboží zahrnuté do tohoto režimu je dopravováno pod dohledem od jednoho celního úřadu k druhému (např. TIR). 20

21 3. Uskladňování v celním skladu Za zboží uskladněné v soukromém nebo veřejném celním skladu se clo ani daně neplatí. Musí být ale zajištěn celní dluh (povinnost osoby zaplatit příslušné dovozní clo (celní dluh při dovozu), nebo příslušné vývozní clo (celní dluh při vývozu). 21

22 Celní dluh Pokud celní dluh není uhrazen, je využito složené celní jistoty, eventuelně můžou být využity různé formy exekuce např.: na majetek, srážky ze mzdy apod. 22

23 4. Vývozní režim Zboží, které bylo schváleno do tohoto režimu, může opustit území republiky od okamžiku schválení, ve lhůtě stanovené celním úřadem. Nevybírá se clo ani daně, je to forma podpory vývozu. 23

24 Celní řízení Obsahuje: 1. Podání JCD (Jednotné celní deklarace) = základní dokument v celnictví, podává se při vývozu i při dovozu. 2. Kontrolu zboží a dokladů. 3. Vyměření cla, DPH při dovozu, spotřební daně zaplacení celního dluhu a propuštění do určitého režimu. 24

25 JCD Je účetní a daňový doklad (o zaplacení cla, DPH a spotřební daně). Celní hodnota = cena dováženého zboží + náklady s pořízením zboží na ČR hranici (zboží bez zahraničního DPH x kurz ČNB),pojistné dopravné. 25

26 Celní hodnota Fakturovaná cena v příslušné měně ‒ DPH v zemi vývozce + náklady na dopravu + náklady na pojištění = cena upravená x měnový kurz = celní hodnota v Kč 26

27 Clo = celní hodnota x smluvní sazba v % Základ DPH u dovezeného zboží = celní hodnota + clo + (spotřební daň). DPH = základ DPH x příslušná sazba DPH (10 % nebo 20 %). Celní dluh = clo + DPH + (spotřební daň). 27

28 Provádí se na celním úřadu, nebo v celním prostoru. Což jsou vyhrazená místa železničních nádraží, přístavů, letišť nebo jiné prostory, které po dohodě určí celní orgány. Též může být prováděno za jízdy vlaku nebo plavby lodi. V rámci celního řízení jsou kromě cel vybírány i daně, dávky a přirážky, celní a statistické poplatky. 28 Celní řízení

29 Osvědčení o původu zboží požadují většinou země, které diferencují výši cla podle země původu. Celní kvóta je jakákoli předem nastavená hodnota, nebo množství daného zboží, která může být dovezena během určitého období se snížením normálních celních sazeb a po kterých jakékoli další množství tohoto zboží může být dováženo za normální celní sazby. 29 Celní řízení

30 1) V hotovosti na celnici (týká se spíš občanů a neobchodního zboží). 2) Bezhotovostně platebním příkazem. 3) Přeplatkem na jiném clu (musí být písemná žádost celnímu úřadu, aby přeplatek nebyl vrácen a byl použit na platbu cla). 30 Způsob placení

31 Organizační struktura Generální ředitelství cel Celní ředitelství Celní úřady 31 Celní správa

32 Například: Výběr cla, poplatků a daní. Správa spotřebních daní (od konce roku 2003 přeneseno z územních finančních orgánů). Sbírá statistické informace o mezinárodním obchodu České republiky. Kontrola dovozu a vývozu a boj proti nelegálním činnostem při pohybu zboží. Angažuje se i při odhalování padělků. 32 Úkoly a pravomoci

33 Kontrola obchodu s významnými kulturními a historickými předměty. Boj proti nelegálnímu obchodování s drogami a s omamnými a psychotropními látkami. Boj proti nelegální migraci v Schengenském prostoru dle Schengenské smlouvy. Boj proti terorismu. 33 Úkoly a pravomoci

34 Oprávnění zastavovat vozidla ke kontrole zboží (od 1. května 2004). Oprávnění kontrolovat dálniční známky. Oprávnění kontrolovat bezpečnostní přestávky u vozidel mezinárodní nákladní dopravy. Vážení nákladních vozidel. Kontrola fungování systému elektronického mýtného (od ledna 2007). 34

35 Výpočet celní hodnoty Základem výpočtu celní hodnoty je cena, kterou kupující zaplatí za zboží či službu. Cena závisí na dodací podmínce a její součástí mohou být např.: provize, přepravné, pojištění zboží během přepravy. Součástí celní hodnoty nejsou náklady, které vznikly na území EU (např.: náklady vynaložené na nakládku, vykládku, dopravu, pojištění, skladování). 35

36 Minimální cena zboží, ze které se clo vypočítává, je 150 Euro a uvažovaná změna předpokládá nižší částku, což má souvislost s levnými dovozy z USA. 36

37 Výpočet cla Vychází se z celní hodnoty. Zboží zařadíme pod příslušnou podpoložku celního sazebníku, poté vyhledáme příslušnou celní sazbu a vypočteme clo. 37

38 Výpočet daní Daně jsou vybírány celními orgány společně se clem. Jedná se zejména o: DPH spotřební daně silniční daň 38

39 Spotřebními daněmi jsou daň z minerálních olejů lihu piva vína tabákových výrobků. Výše daně je obvykle stanovena peněžní částkou za měrnou jednotku. 39 Spotřební daň ‒ výběrová

40 V ČR jsou dvě sazby DPH: základní ve výši20 % snížená sazba10 %, Této dani podléhá veškeré dovážené zboží, ale celní orgány ji vybírají pouze od neplátců DPH. Základ pro výpočet DPH je odlišný od základu pro výpočet cla. 40 DPH – univerzální daň

41 Otázky 1.Celnictví ‒ význam 2.Druhy cel 3.Všeobecné a smluvní sazby cla 4.Celní správa 5.Celní režim 6.Z jakých dílčích etap se skládá celní řízení 7.Jakým způsobem lze zaplatit clo 8.Celní kvóta 9.Úkoly a pravomoci celní správy 41

42 Literatura SYNEK, Miroslav; KISLINGEROVÁ, Eva a kol. Podniková ekonomika, Praha : Nakladatelství C. H. BECK, 2010. ISBN 80-7400-336-3 NOVOTNÝ, Zdeněk. Podniková ekonomika 2. Obchodní akademie Břeclav, 2009. Odborné časopisy, měsíčníky: EKONOM Internet:.http://cs.wikipedia.org/.http://www.esipa.cz/sbirka/.http://www.celnisprava.cz/cz/Stranky/default.aspx 42


Stáhnout ppt "Celnictví Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu cz, ISSN: 1802-4785, financovaného."

Podobné prezentace


Reklamy Google