Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Státní fond dopravní infrastruktury Podpora dopravní infrastruktury aneb cesty financí Ing. Gustáv Slamečka, MBA ředitel SFDI.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Státní fond dopravní infrastruktury Podpora dopravní infrastruktury aneb cesty financí Ing. Gustáv Slamečka, MBA ředitel SFDI."— Transkript prezentace:

1 Státní fond dopravní infrastruktury Podpora dopravní infrastruktury aneb cesty financí Ing. Gustáv Slamečka, MBA ředitel SFDI

2 Představení Státního fondu dopravní infrastruktury Strategické postupy při výstavbě silnic a dálnic Rozpočet na rok 2008 a výhled na roky 2009 – 2010 Současný stav silnic a dálnic – jejich rozvoj a údržba Mimorozpočtové prostředky pro financování dopravní infrastruktury Obsah prezentace

3 Státní fond dopravní infrastruktury 2. Dopravní fórum, Gustáv Slamečka ředitel SFDI Představení SFDI

4 Příjmy SFDI: 100 % silniční daně 9,1 % spotřební daně z minerálních olejů příjmy z dálničních kupónů příjmy z mýta příspěvky z evropských fondů dotace z privatizačního účtu MF, dotace ze státního rozpočtu úvěry, úroky, penále dary a dědictví další příjmy Silnice Železnice Voda

5 Využívání příjmů SFDI Financování výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic a dálnic Financování výstavby, modernizace, oprav a údržby celostátních a regionálních drah Financování výstavby a modernizace dopravně významných vnitrozemských vodních cest Poskytování příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah

6 Využívání příjmů SFDI Poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace Poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek Financování zavedení a provozování systému elektronického mýta Úhrada závazků z koncesních smluv Úhrada nákladů na činnost SFDI Úhrada splátek úvěrů a úroků z úvěrů a dalších výdajů spojených se zajištěním dluhové služby

7 Nová vize financování DI Strategická budoucnost SFDI - Reálná hodnota otevřeného portfolia - Přehodnocení investičních záměrů - Spolupráce s investory při zreálňování cen portfolia v průběhu výstavby - „Dohoda“ s Ministerstvem financí (garantovaný základ příjmů) - Přesné finanční plánování - Doporučení optimálního způsobu financování jednotlivých projektů Otevřené otázky - Vliv struktury financování na cenu staveb dopravní infrastruktury - Optimální cena výstavby vs. doba výstavby

8 Státní fond dopravní infrastruktury 2. Dopravní fórum, Gustáv Slamečka ředitel SFDI Strategické postupy při výstavbě silnic a dálnic

9 Strategie výstavby DI Schválen Vládou České republiky Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury (HVDI) pro období 2008 – 2013 (HVDI) HVDI určuje základní směry rozvoje infrastruktury železnic, silniční sítě a vnitrozemských dopravních cest Současně HVDI vymezuje hlavní zdroje financování tohoto rozvoje, kterými budou v následujících letech prostředky: - ze státního rozpočtu - z programů politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU (OPD) - z dalších zdrojů, jako je úvěr EIB, TEN-T a soukromý sektor v rámci projektů realizovaných v partnerství veřejného a soukromého sektoru HVDI bude aktualizován v souvislosti se schvalováním rozpočtu a střednědobého výhledu SFDI na jednotlivé roky

10 Základní cíl HVDI Kvalitní propojení České republiky s evropskou dopravní sítí a její začlenění do transevropské sítě TEN-T v parametrech odpovídajících mezinárodním dohodám s minimálním dopadem na životní prostředí

11 HVDI - železnice Dokončená modernizace I. a II. koridoru Priority pro následující roky – III. a IV. koridor (Praha – Cheb, Praha – Horní Dvořiště). Jednotlivé úseky jsou zahájeny, předpoklad dokončení do roku 2016 Elektrifikace tratí, interoperabilita (řídící a zabezpečovací technika, hlasové a datové služby), modernizace železničních uzlů (Praha, Brno, Břeclav, Přerov, Ústí nad Labem, Ostrava, Olomouc)

12 HVDI - silnice Berlín - Praha – dokončení posledního úseku dálnice D8 Praha – Ostrava – státní hranice s Polskem (D47, D1) Propojení Česká republika – Rakousko Pražský okruh, R35, R6, R7, R55, R48 Obchvaty měst a obcí, protihluková opatření, podpora rozvoje podnikání

13 Strategie financování DI Strategie financování úzce propojena se schváleným harmonogramem Celkem bude v letech 2008 – 2010 do výstavby dopravní infrastruktury investováno bezmála 300 miliard korun Prostředky budou investovány z několika zdrojů: - rozpočet SFDI (daňové příjmy, státní rozpočet, prostředky z privatizace), - Operační program Doprava, - fondy EU mimo OPD - úvěry od Evropské investiční banky Významným zdrojem prostředků pro výstavbu dopravní infrastruktury v následujících letech bude výkonové a časové zpoplatnění Od došlo k rozšíření zpoplatněných úseků o nových 172 kilometrů silnic I. třídy

14 Výkonové zpoplatnění (2007)

15 Výkonové zpoplatnění (od 2008)

16 Dálnice v roce SFDI 2008 OPD 2008 EIB nový 2008 EU ostatní 2008 EIB staré 2008 souhrn D D D D D D D tis. Kč

17 Dálnice v letech SFDI OPD EIB nový EU ostatní EIB staré souhrn D D D D D D D tis. Kč

18 Rychlostní silnice v roce SFDI 2008 OPD 2008 EIB nový 2008 EU ostatní 2008 EIB staré 2008 souhrn R R R R R R R R R R R R R tis. Kč

19 Rychlostní silnice v letech SFDI OPD EIB nový EU ostatní EIB staré souhrn R R R R R R R R R R R R R tis. Kč

20 Silnice I. třídy v roce SFDI 2008 OPD 2008 EIB nový 2008 EU ostatní 2008 EIB staré 2008 souhrn I/ I/ I/ I/ I/ I/ I/ I/ I/ Výběr finančně nejnáročnějších staveb na silnicích I. třídy tis. Kč

21 Silnice I. třídy v roce SFDI 2008 OPD 2008 EIB nový 2008 EU ostatní 2008 EIB staré 2008 souhrn I/ I/ I/ I/ I/ I/ I/ I/ Výběr finančně nejnáročnějších staveb na silnicích I. třídy tis. Kč

22 Silnice I. třídy v letech 2008 – 2010 Výběr finančně nejnáročnějších staveb na silnicích I. třídy SFDI OPD EIB nový EU ostatní EIB staré souhrn I/ I/ I/ I/ I/ I/ I/ I/ I/ I/ I/ I/ I/ tis. Kč

23 Silnice I. třídy v letech Výběr finančně nejnáročnějších staveb na silnicích I. třídy SFDI OPD EIB nový EU ostatní EIB staré souhrn I/ I/ I/ I/ I/ I/ I/ I/ I/ tis. Kč

24 Ostatní investice v roce SFDI 2008 OPD 2008 EIB nový 2008 EU ostatní 2008 EIB staré 2008 souhrn TSK/OMI - sil. I. tř Dráhy Vodní cesty Údržba dálnice Údržba RK Údržba sil. I. tř Údržba dráhy Silnice II. tř PK globální položky Ostatní tis. Kč

25 Ostatní investice v letech SFDI OPD EIB nový EU ostatní EIB staré souhrn TSK/OMI - sil. I. tř Dráhy Vodní cesty Údržba dálnice Údržba RK Údržba sil. I. tř Údržba dráhy Silnice II. a III. tř PK příprava a vypořádání staveb Ostatní tis. Kč

26 Úseky ke zprovoznění – 2008 Probíhá otevírání nových úseků rychlostních silnic a dálnic V roce 2008 je v plánu zprovoznit 44,5 km nových silnic a dálnic - udržování poměrně dynamického trendu Úseky k plánovanému zprovoznění v roce 2008: Kojetín – Kroměříž západ4 kmpodzim 2008 Kroměříž západ – Kroměříž východ 3 kmpodzim 2008 Lipník n. B. - Bělotín15,4 kmlistopad 2008 Bílovec – Ostrava, Rudná11,7 kmduben 2008 Praha – Pavlov (poloviční profil)10,4 kmpodzim 2008

27 Úseky k zahájení výstavby Dynamické bude také zahajování výstavby dalších úseků silnic a dálnic v roce 2008 Kroměříž východ – Říkovice11,3 kmjaro 2008 Přerov – Lipník n. B.14,3 kmříjen 2008 Bohumín – hr. s Polskem6,1 kmbřezen 2008 Tábor - Soběslav16 km2008 D1 – Jesenice - Vestec8,7 kmduben 2008 Mirotice - Třebkov5,9 km2008 Jenišov – Nové Sedlo5,1 km2008

28 Úseky k zahájení výstavby Zahajované úseky v roce 2008 Nové Sedlo - Sokolov7,5 km2008 Sokolov - Tisová5,4 km2008 Sulec - obchvat2,5 km2008 Bítozeves - Vysočany5,4 km2008 MÚK Vysočany0,5 km2008 Vysočany - Droužkovice9,4 km2008 Droužkovice – Nové Spořice6,4 km2008

29 Úseky k zahájení výstavby Zahajované úseky v roce 2008 Rychaltice – Frýdek-Místek7,14 km2008 Frýdek-Místek - obchvat8,7 km2008 Hulín – Fryštát16 km2008 Hulín – Skalka (R55)10,8 km2008 Frýdek-Místek – R48 (R56) 2,1 km2008

30

31

32

33

34 Státní fond dopravní infrastruktury 2. Dopravní fórum, Gustáv Slamečka ředitel SFDI Současný stav silnic a dálnic – jejich rozvoj a údržba Investice v roce 2007

35 Investice do oprav v roce 2007 V roce 2007 šlo z rozpočtu SFDI na investice do oprav silničních komunikací navíc 3,478 miliardy korun. Komunikace Celkem v tis. Kč Kraj I/2 opravy v úseku Zásmuky - Kutná Hora12 997STC I/38 opravy v úseku Jizbická Zavadilka - Kolín24 916STC R4 opravy v úseku Dobříš - Skalka38 199STC I/4 opravy v úseku Dubenec - Lety13 814STC I/19 opravy v úseku Březnice - Mirovice36 723STC R7 opravy v úseku Makotřasy - Brandýsek43 680STC R10 opravy v úseku Radonice - St. Boleslav38 853STC I/3 opravy v úseku Olbramovice - Miličín. Mezno8 996STC I/3 opravy v úseku Sezimovo Ústí - Kaplice59 693JHC I/4 opravy v úseku Vimperk - Houžná58 492JHC I/19 opravy v úseku Lety - hranice kraje Vysočina43 429JHC I/20 opravy v úseku Blatná - České Budějovice80 462JHC I/22 opravy v úseku Střela - Jinín37 795JHC

36 Investice do oprav v roce 2007 Komunikace Celkem v tis. Kč Kraj I/23 opravy v úseku Pleše - Jindřichův Hradec60 931JHC I/24 opravy v úseku Frahelž - Suchdol nad Lužnicí26 842JHC I/29 opravy v úseku Záhoří - Oltyně46 929JHC I/34 opravy v úseku Třeboň - Vodná63 172JHC I/39 opravy v úseku hr. okr. PT - Želnava11 755JHC I. třídy VDZ Jihočeský kraj4 550JHC I/22 opravy v úseku Hluboká - Bystré88 688PLZ I/27 opravy v úseku Sv. Hubert - Alžbětín PLZ I/26 opravy v úseku Sulkov - Folmava40 000PLZ I/21 opravy v úseku Planá - Chodová Planá21 332PLZ I. třídy VDZ Plzeňský kraj4 980PLZ I/21 opravy v úseku Cheb - Vojtanov9 000KVA I/6 opravy v úseku Bochov - Klest90 000KVA R6 opravy v úseku Obilná - Chlumeček36 400KVA I/20 opravy v úseku hr. kraje - Kr. Údolí42 700KVA

37 Investice do oprav v roce 2007 Komunikace Celkem v tis. Kč Kraj I/25 opravy v úseku H. Žďár - Jáchymov35 600KVA I/64 opravy v úseku Hazlov - H. Lomany15 300KVA I/13 opravy v úseku Květnová - Boč10 000KVA I/6 opravy Průtah Lubenec23 541UST I/7 opravy v úseku hranice ÚK - obchvat Louny61 120UST I/8 opravy v úseku Cínovec - státní hranice ČR6 997UST I/9 opravy v úseku Mýto - Studánka35 460UST I/13 opravy v úseku Teplice - Česká Kamenice UST I/15 opravy v úseku Sedlec - Třebívlice90 574UST I/27 opravy v úseku Velebudice - Radíčeves70 718UST I/13 opravy v úseku Albrechtice - Frýdlant17 987LBR I/14 opravy v úseku Proseč - Hrabačov25 683LBR I/15 opravy v úseku Zahrádky - Kravaře23 108LBR I/11 opravy v úseku Hradec Králové - Blešno, 2. etapa23 450KHR I/14 opravy v úseku Bílý Újezd - Solnice, Solnice - Rychnov n. Kn KHR

38 Investice do oprav v roce 2007 Komunikace Celkem v tis. Kč Kraj I/36 opravy v úseku Čestice - Borohrádek23 460KHR I/35 opravy v úseku Hořice - Ostroměř23 765KHR I/37 opravy v úseku Trutnov - Kuks72 002KHR I/16 opravy v úseku Volanov - Pilníkov11 325KHR I/2 opravy v úseku Přelouč - křiž. II/ PBC I/11 opravy v úseku Šedivec - Jablonné n. O PBC I/17 opravy v úseku Hrochův Týnec - Zámrsk25 000PBC I/34 opravy v úseku Hlinsko - Polička - Svitavy40 000PBC I/35 opravy v úseku Cerekvice - Litomyšl20 000PBC I/36 opravy v úseku Voleč - Pardubice - Sezemice90 000PBC I/19 opravy v úseku Obrataň - Štěpánov nad Svratkou70 000VYS I/23 opravy v úseku Vladislav - Studenec26 000VYS I/38 opravy v úseku Svatý Kříž - Štoky21 500VYS I/19 opravy v úseku Rozseč - Hodonín21 000JHM I/43 opravy v úseku Černá Hora - Krhov21 900JHM

39 Investice do oprav v roce 2007 Komunikace Celkem v tis. Kč Kraj I/49 opravy v úseku Pozděchov - Val. Polanka24 000ZLN I/55 opravy v úseku Hulín - Spytihněv40 000ZLN I/57 opravy v úseku Vsetín - Val. Příkazy60 000ZLN I/11 opravy v úseku Hambálky - Ztracenka31 900OLM I/35 opravy v úseku Olomouc, Foerstova - Hranice48 000OLM I/44 opravy v úseku Vlachov - Loučná nad Desnou25 950OLM I/46 opravy v úseku Olomouc - Čabová28 500OLM I/47 opravy v úseku Osek - Lipník15 500OLM I/55 opravy v úseku Olomouc, Rolsberská - křiž. III/ OLM I/60 opravy v úseku Vápenná - Žulová22 700OLM I/11 opravy v úseku Opava - Svrčinovec60 000MRS I/45 opravy v úseku Krnov - Bruntál20 000MRS

40 Investice do oprav v roce 2007 Komunikace Celkem v tis. Kč Kraj I/46 opravy v úseku hranice Ol. Kraje - Sudice80 000MRS I/48 opravy v úseku Zelinkovice - Dub30 000MRS I/56 opravy v úseku Bílá - Ostravice50 000MRS I/58 opravy v úseku Ostrava - N. Bělá40 000MRS I/59 opravy v úseku Karviná - Ostrava59 964MRS I/67 opravy v úseku Karviná - Č. Těšín20 000MRS D1 opravy v úseku Mirošovice - Psáře45 933STC D11 opravy v úseku Nehvizdy - Sadská69 689STC D5 opravy v úseku Loděnice - Bavoryně68 993STC D1 opravy v úseku Humpolec - Úsobí5 687JHM D2 opravy v úseku Brno - Kostice47 355JHM

41 Investice do oprav v roce 2007

42 Údržba a opravy železnic V roce 2007 bylo vloženo do zajištění provozuschopnosti tratí 6,662 miliardy korun Z uvedené částky bylo 5,387 miliardy korun z rozpočtu SFDI a ze zdrojů SŽDC 1,274 miliardy korun Na opravy tratí bylo v roce 2007 mimořádně investováno 1,214 miliardy korun Ekonomicky nejnáročnější opravy v roce 2007 na tratích: V roce 2008 jsou pro zajištění provozuschopnosti plánovány zdroje SFDI ve výši 6,8 miliardy korun a zdroje SŽDC ve výši 1 miliardy korun Benešov nad Ploučnicí – Česká Lípa – Liberec – Turnov – Železný Brod – Jaroměř (včetně tratě Bakov – Turnov – Libuň – Stará Paka) Svitavy – Chrudim – Moravany Ostrava Vítkovice – Český Těšín údaje v tis. Kč

43 Státní fond dopravní infrastruktury 2. Dopravní fórum, Gustáv Slamečka ředitel SFDI Rozpočet SFDI v roce 2008 a výhled na roky

44 Příjmová struktura na rok 2008 Předpokládané příjmy SFDI v letech Příjmy SFDI v roce 2008 Druh příjmu Rozpočet 2008 výhled rozpočtu 2009 výhled rozpočtu 2010 Příjmy daňové a z poplatků Dotace ze státního rozpočtu Výnosy z privatizace Příjmy SFDI Druh příjmu Rozpočet 2008 Převody výnosů silniční daně Převody výnosů spotřební daně z minerál. olejů Převody výnosů poplatků za použití vybr. dálnic a silnic včetně mýtného Dotace ze státního rozpočtu Převody výnosů z privatizovaného majetku Příjmy SFDI Údaje jsou uváděny v tis. Kč.

45 Výdajová struktura na rok 2008 Výdajový rámec SFDI Hlavní příjemci (ŘSD, SŽDC, ŘVC) TSK, OMI Kraje – silnice II. třídy663 Náklady na elektronické mýtné Regionální dráhy Příspěvky (projektové práce, bezpečnost dopravy, cyklostezky) Výroba a distribuce dálničních kupónů SFDI Údaje jsou uváděny v tis. Kč.

46 Výdaje do DI v letech 2008 – 2010 Hlavní příjemci (ŘSD, SŽDC, ŘVC) Rozdělení dle zdroje financování z toho SFDI – schválený rozpočet SFDI – převody a rozpočtová opatření Fondy EU – OPD Nový úvěr EIB (kofinancování OPD) Fondy EU mimo OPD Schválené úvěry EIB Rozdělení dle hlavních příjemců z toho ŘSD SŽDC ŘVC Údaje jsou uváděny v tis. Kč.

47 Mimorozpočtové prostředky Potřeba ? Zdroje ? Formy ? - Sekuritizace - Projekty partnerství soukromého a veřejného sektoru Potenciál vhodných projektů ? Současný stav ?

48 Růst trhu PPP v Evropě Celková hodnota soutěžených PPP projektů v Evropě (bez Velké Británie) v roce 2005 byla zhruba 54 mld. Euro V roce 2006 potom 73 mld. Euro (meziroční nárůst 35 procent) Celková hodnota dokončených PPP projektů v roce 2005 byla 14 mld. Euro, v roce ,2 mld. Euro (meziroční nárůst 23 procent) Nejrychleji rostoucí trhy – Německo, Portugalsko, Itálie (04/05) zdroj: PPP centrum

49 Sekuritizace = prodej budoucích příjmů z mýta a dálničních kupónů Sekuritizace je prodej práv na existující a budoucí příjmy z elektronického mýta a dálničních kupónů, a to v dohodnutém objemu a na dohodnuté časové období Příjmy předává SFDI tzv. Special Purpose Vehicle („SPV“) SPV vydává dluhopisy, které jsou zajištěné budoucími příjmy a předává je soukromým investorům Příjmy z tohoto prodeje dostává SFDI, který je používá na rozvoj dopravní infrastruktury Dluhová služba vůči vydaným dluhopisům je uspokojována z průběžně vybraného mýta a z prodaných dálničních kupónů

50 SPV Investoři Příjmy z mýta a dálničních kupónů Dluhopisy zajištěné budoucími příjmy CZK US$ / EUR / CZK SFDI Zahraničí Česká republika Sekuritizace

51 Státní fond dopravní infrastruktury 2. Dopravní fórum, Gustáv Slamečka ředitel SFDI Operační program Doprava

52 SFDI byl na základě písemné dohody s Ministerstvem dopravy coby Řídícím orgánem zapojen do implementační struktury OPD jako Zprostředkující subjekt SFDI uzavírá s příjemci (ŘSD, SŽDC a ŘVC) smlouvu o financování projektu, kontroluje a proplácí žádosti příjemců o úhradu výdajů, provádí kontroly realizace projektu SFDI příjemcům poskytuje jak prostředky na úhradu národního podílu, tak na předfinancování prostředků fondů Evropské unie SFDI pro financování projektů OPD sdružuje: - vlastní finanční prostředky, - prostředky na předfinancování, - prostředky z úvěrů Evropské investiční banky

53 Výhody zapojení SFDI Zjednodušení a urychlení čerpání finančních prostředků z fondů EU - Není třeba zpracovávat programovou dokumentaci dle vyhlášky 560/2006 Sb. - Čerpání je možné na základě předložené projektové žádosti Odstranění existujících duplicit původního systému - Optimalizace finančních toků - Pozitivní vliv na cash-flow SFDI Snížení administrativní náročnosti celého procesu

54 Úvěr EIB pro projekty OPD Podmínkou pro přijetí úvěru je jeho schválení ve formě zákona Příjemcem úvěru bude Česká republika – Ministerstvo financí Úvěr bude sloužit k zajištění dostatečné výše národního podílu Úvěr bude účelově určen na kofinancování projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie Výše úvěru bude 34 miliard s plánovaným čerpáním v letech 2008 – 2010 Úkolem SFDI bude uvolňování prostředků z úvěru příjemcům (úloha finančního manažera)

55 Systém financování OPD Ministerstvo financí Národní fond Státní rozpočet Ministerstvo dopravy Evropská komise SFDI Příjemce Prostředky státního rozpočtu – předfinancování prostředků FS a ERDF B A

56 Systém financování OPD 1Správce kapitoly státního rozpočtu si na základě jednání s MF narozpočtuje v kapitole MD prostředky na předfinancování prostředků FS a ERDF 2MD převádí ve čtvrtletních tranších prostředky pro předfinancování na SFDI pro oblasti podpory, ve kterých prostředky příjemců vyplácí SFDI 3Příjemce předkládá SFDI fakturu 4SFDI po kontrole a schválení proplácí prostředky příjemcům na krytí nákladů ve výši 100 procent (předfinancování i národní financování) 5SFDI současně poskytuje ministerstvu dopravy coby řídícímu orgánu podklady pro vystavení souhrnné žádosti 6Řídící orgán vystaví Souhrnnou žádost a požádá PCO (součást ministerstva financí) o proplacení prostředků ERDF a FS 7PCO provádí kontrolu předložené souhrnné žádosti, její zaúčtování (rozhodným datem pro stanovení kurzu pro přepočet prostředků z Kč na EUR je datum zaúčtování PCO) a následně úhradu prostředků ERDF a FS do státního rozpočtu kapitoly MD APCO žádá po provedení certifikace EK o doplnění prostředků na jeho účtu BEK žádost odsouhlasí a zasílá prostředky na účet PCO

57 Systém financování OPD Předpokládané výdaje SFDI v letech na akce spolufinancované z OPD - rozdělení dle priorit schválenopředpoklad schválenopředpoklad schválenopředpoklad SFDI OPD nové úvěry Priorita Priorita Priorita Priorita Priorita Celkem

58 Systém financování OPD Předpokládané výdaje SFDI v letech na akce spolufinancované z OPD - rozdělení dle druhu dopravní infrastruktury schválenopředpoklad schválenopředpoklad schválenopředpoklad SFDI OPD nové úvěry Silnice Železnice Vodní cesty Celkem

59 Státní fond dopravní infrastruktury 2. Dopravní fórum, Gustáv Slamečka ředitel SFDI Předfinancování prostředků z fondů EU krajům

60 Základní informace o předfinancování SFDI poskytuje předfinancování krajům od roku 2005 Předfinancování se týká pouze evropského podílu na financování akce V případě krajů se předfinancování týká akcí na silnicích II. a III. třídy Příjemcem z rozpočtu SFDI jsou kraje nebo jimi zřízené příspěvkové organizace Podmínkou pro poskytnutí finančních prostředků je předložení dokumentu, kterým byla akce schválena ke spolufinancování, a investičního záměru akce Na žádost příjemce vydává SFDI Potvrzení o účasti rozpočtu SFDI na předfinancování akce spolufinancované z fondů EU Finanční prostředky jsou uvolňovány na základě Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na daný rok

61 Přehled předfinancování v letech Rok Celkem Půjčeno Vráceno Zbývá vrátit Počet akcí * mil. Kč * Některé akce byly financovány ve více letech

62 Požadavky krajů na předfinancování v roce 2008 Celkem ve schváleném rozpočtu SFDI mil. Kč Celkem upravené požadavky krajů mil. Kč

63 Finanční toky v rámci ROP v roce 2008 (ex-post platby) Platební a certifikační orgán (Ministerstvo financí) Ministerstvo Pro místní rozvoj Řídící orgán (Regionální rada) Příjemce (Kraj) Státní fond dopravní infrastruktury – Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace 2 – Poskytování prostředků v termínech dle Rozhodnutí 3 – Vydání Potvrzení o účasti rozpočtu SFDI na předfinancování 4 – Schválení projektu ke spolufinancování z fondů EU 5 – Poskytnutí předfinancování na základě žádosti doložené fakturami po uhrazení národního podílu 6 – Žádost o EX-POST platbu prostředků z rozpočtu Regionální rady 7 – Převod prostředků z rozpočtu Regionální rady 8 – Vrácení prostředků na předfinancování 9 – Vystavení souhrnné žádosti o platbu (podléhá souhlasu MMR) 10 – Platba na příjmový účet správce kapitoly MMR 1 6

64 Návrh změny finančních toků v rámci ROP 2009 (ex-ante platby) Platební a certifikační orgán (Ministerstvo financí) Ministerstvo pro místní rozvoj Řídící orgán (Regionální rada) Příjemce (kraj) – Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace 2 – Poskytování prostředků v termínech dle Rozhodnutí 3 – Schválení projektu ke spolufinancování z fondů EU 4 – Převod prostředků z rozpočtu Regionální rady 5 – Vyúčtování předchozí platby a žádost o další EX-ANTE platbu 6 – Vystavení souhrnné žádosti o platbu (podléhá souhlasu MMR) 7 – Platba na příjmový účet správce kapitoly MMR

65 Státní fond dopravní infrastruktury 2. Dopravní fórum, Gustáv Slamečka ředitel SFDI Děkuji za pozornost ?


Stáhnout ppt "Státní fond dopravní infrastruktury Podpora dopravní infrastruktury aneb cesty financí Ing. Gustáv Slamečka, MBA ředitel SFDI."

Podobné prezentace


Reklamy Google