Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Státní fond dopravní infrastruktury Podpora dopravní infrastruktury aneb cesty financí Ing. Gustáv Slamečka, MBA ředitel SFDI.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Státní fond dopravní infrastruktury Podpora dopravní infrastruktury aneb cesty financí Ing. Gustáv Slamečka, MBA ředitel SFDI."— Transkript prezentace:

1 Státní fond dopravní infrastruktury Podpora dopravní infrastruktury aneb cesty financí Ing. Gustáv Slamečka, MBA ředitel SFDI

2 Představení Státního fondu dopravní infrastruktury Strategické postupy při výstavbě silnic a dálnic Rozpočet na rok 2008 a výhled na roky 2009 – 2010 Současný stav silnic a dálnic – jejich rozvoj a údržba Mimorozpočtové prostředky pro financování dopravní infrastruktury Obsah prezentace

3 Státní fond dopravní infrastruktury 2. Dopravní fórum, 18.09. 2007 Gustáv Slamečka ředitel SFDI Představení SFDI

4 Příjmy SFDI: 100 % silniční daně 9,1 % spotřební daně z minerálních olejů příjmy z dálničních kupónů příjmy z mýta příspěvky z evropských fondů dotace z privatizačního účtu MF, dotace ze státního rozpočtu úvěry, úroky, penále dary a dědictví další příjmy Silnice Železnice Voda

5 Využívání příjmů SFDI Financování výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic a dálnic Financování výstavby, modernizace, oprav a údržby celostátních a regionálních drah Financování výstavby a modernizace dopravně významných vnitrozemských vodních cest Poskytování příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah

6 Využívání příjmů SFDI Poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace Poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek Financování zavedení a provozování systému elektronického mýta Úhrada závazků z koncesních smluv Úhrada nákladů na činnost SFDI Úhrada splátek úvěrů a úroků z úvěrů a dalších výdajů spojených se zajištěním dluhové služby

7 Nová vize financování DI Strategická budoucnost SFDI - Reálná hodnota otevřeného portfolia - Přehodnocení investičních záměrů - Spolupráce s investory při zreálňování cen portfolia v průběhu výstavby - „Dohoda“ s Ministerstvem financí (garantovaný základ příjmů) - Přesné finanční plánování - Doporučení optimálního způsobu financování jednotlivých projektů Otevřené otázky - Vliv struktury financování na cenu staveb dopravní infrastruktury - Optimální cena výstavby vs. doba výstavby

8 Státní fond dopravní infrastruktury 2. Dopravní fórum, 18.09. 2007 Gustáv Slamečka ředitel SFDI Strategické postupy při výstavbě silnic a dálnic

9 Strategie výstavby DI 19.9.2007 Schválen Vládou České republiky Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury (HVDI) pro období 2008 – 2013 (HVDI) HVDI určuje základní směry rozvoje infrastruktury železnic, silniční sítě a vnitrozemských dopravních cest Současně HVDI vymezuje hlavní zdroje financování tohoto rozvoje, kterými budou v následujících letech prostředky: - ze státního rozpočtu - z programů politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU (OPD) - z dalších zdrojů, jako je úvěr EIB, TEN-T a soukromý sektor v rámci projektů realizovaných v partnerství veřejného a soukromého sektoru HVDI bude aktualizován v souvislosti se schvalováním rozpočtu a střednědobého výhledu SFDI na jednotlivé roky

10 Základní cíl HVDI Kvalitní propojení České republiky s evropskou dopravní sítí a její začlenění do transevropské sítě TEN-T v parametrech odpovídajících mezinárodním dohodám s minimálním dopadem na životní prostředí

11 HVDI - železnice Dokončená modernizace I. a II. koridoru Priority pro následující roky – III. a IV. koridor (Praha – Cheb, Praha – Horní Dvořiště). Jednotlivé úseky jsou zahájeny, předpoklad dokončení do roku 2016 Elektrifikace tratí, interoperabilita (řídící a zabezpečovací technika, hlasové a datové služby), modernizace železničních uzlů (Praha, Brno, Břeclav, Přerov, Ústí nad Labem, Ostrava, Olomouc)

12 HVDI - silnice Berlín - Praha – dokončení posledního úseku dálnice D8 Praha – Ostrava – státní hranice s Polskem (D47, D1) Propojení Česká republika – Rakousko Pražský okruh, R35, R6, R7, R55, R48 Obchvaty měst a obcí, protihluková opatření, podpora rozvoje podnikání

13 Strategie financování DI Strategie financování úzce propojena se schváleným harmonogramem Celkem bude v letech 2008 – 2010 do výstavby dopravní infrastruktury investováno bezmála 300 miliard korun Prostředky budou investovány z několika zdrojů: - rozpočet SFDI (daňové příjmy, státní rozpočet, prostředky z privatizace), - Operační program Doprava, - fondy EU mimo OPD - úvěry od Evropské investiční banky Významným zdrojem prostředků pro výstavbu dopravní infrastruktury v následujících letech bude výkonové a časové zpoplatnění Od 1.1. 2008 došlo k rozšíření zpoplatněných úseků o nových 172 kilometrů silnic I. třídy

14 Výkonové zpoplatnění (2007)

15 Výkonové zpoplatnění (od 2008)

16 Dálnice v roce 2008 2008 SFDI 2008 OPD 2008 EIB nový 2008 EU ostatní 2008 EIB staré 2008 souhrn D11 245 8882 100 000900 0001 085 86305 331 751 D28 4290000 D31 207 6710000 D5138 6490000 D82 145 1031 102 8170003 247 920 D111 208 4570000 D475 623 9030000 tis. Kč

17 Dálnice v letech 2008 - 2010 2008-10 SFDI 2008-10 OPD 2008-10 EIB nový 2008-10 EU ostatní 2008-10 EIB staré 2008-10 souhrn D12 804 3143 700 0001 459 0641 602 63609 566 014 D28 4290000 D31 545 8720000 D5138 6490000 D84 261 6405 889 98200010 151 622 D112 034 3380000 D4713 803 3510000 tis. Kč

18 Rychlostní silnice v roce 2008 2008 SFDI 2008 OPD 2008 EIB nový 2008 EU ostatní 2008 EIB staré 2008 souhrn R13 177 2921 833 997528 8561 127 9003 000 0009 668 045 R434 309326 414139 70000500 423 R61 407 6562 054 9411 026 152004 488 749 R7313 0171 136 359563 388002 012 764 R1092 7200000 R35299 053575 799195 300001 070 152 R434 6400000 R4642 4460000 R48628 183351 100250 000001 857 817 R49326 9550000 R5264 496000064.496 R55220 6281 211 000519 000001 950 628 R5618 5600000 tis. Kč

19 Rychlostní silnice v letech 2008 - 2010 2008-10 SFDI 2008-10 OPD 2008-10 EIB nový 2008-10 EU ostatní 2008-10 EIB staré 2008-10 souhrn R17 260 59811 948 7073 232 8892 078 8235 379 52029 900 537 R4133 239894 494294 449001 322 182 R62 481 5985 462 2551 929 421009 873 274 R71 395 3574 990 1551 728 541008 114 053 R1092 7200000 R35700 5161 755 799592 033003 048 348 R4324 6400000 R4642 4460000 R48771 9481 153 9001 062 800002 988 648 R49346 3480000 R52184 4960000 R55324 6883 058 6941 310 983004 694 365 R5648 5600000 tis. Kč

20 Silnice I. třídy v roce 2008 2008 SFDI 2008 OPD 2008 EIB nový 2008 EU ostatní 2008 EIB staré 2008 souhrn I/2169 9470000 I/11733 032948 000406 000002 087 032 I/14223 432337 24678 30000638 978 I/20202 3110000 I/27253 239850 000364 500001 467 739 I/30175 6700000 I/34155 07051 07152 37100258 512 I/35402 98684 00036 00000522 986 I/38355 816370 676193 31711 7080931 517 Výběr finančně nejnáročnějších staveb na silnicích I. třídy tis. Kč

21 Silnice I. třídy v roce 2008 2008 SFDI 2008 OPD 2008 EIB nový 2008 EU ostatní 2008 EIB staré 2008 souhrn I/42674 4520000 I/44175 489146 16362 64126 0600410 353 I/47191 1480000 I/49126 3320000 I/50196 96974 022000270 991 I/56520 5740000 I/57251 414210 00090 00000551 414 I/67204 1500000 Výběr finančně nejnáročnějších staveb na silnicích I. třídy tis. Kč

22 Silnice I. třídy v letech 2008 – 2010 Výběr finančně nejnáročnějších staveb na silnicích I. třídy 2008-10 SFDI 2008-10 OPD 2008-10 EIB nový 2008-10 EU ostatní 2008- 10 EIB staré 2008-10 souhrn I/2604 8530000 I/9324 522469 000201 00000994 522 I/111 676 5272 303 000887 000004 866 527 I/1375 791931 000399 600001 406 391 I/14299 317578 246181 600001 059 163 I/16787 757210 00090 000001.087.757 I/21133 536759 363325 44253 43201 271 773 I/27795 5731 620 000647 000003 062 573 I/2814 280245 000106 00000365 280 I/34817 976189 465213 695001 221 136 I/35957 51184 00036 000001 077 511 I/37476 6361 264 751442 035002 183 422 I/381 851 5322 633 0561 072 41711 70805 568 713 tis. Kč

23 Silnice I. třídy v letech 2008 - 2010 Výběr finančně nejnáročnějších staveb na silnicích I. třídy 2008-10 SFDI 2008-10 OPD 2008-10 EIB nový 2008-10 EU ostatní 2008-10 EIB staré 2008-10 souhrn I/421 487 6110000 I/44346 697602 220258 09426 06001 233 071 I/47552 2670000 I/49434 34650 000000484 346 I/501 112 764281 6880001 394 452 I/5217 657280 000120 00000417 657 I/561 453 1200000 I/57954 394560 000180 000001 694 394 I/67442 7000000 tis. Kč

24 Ostatní investice v roce 2008 2008 SFDI 2008 OPD 2008 EIB nový 2008 EU ostatní 2008 EIB staré 2008 souhrn TSK/OMI - sil. I. tř.839 6000000 Dráhy10 752 1139 419 1044 021 3831 690 330025 882 930 Vodní cesty366 930365 876156 80328 7030918.312 Údržba dálnice1 948 9000000 Údržba RK203 7050000 Údržba sil. I. tř.1 891 1250000 Údržba dráhy6 880 0000000 Silnice II. tř.2 341 9270000 PK globální položky1 032 96135 0000001 067 961 Ostatní2 700 0000000 tis. Kč

25 Ostatní investice v letech 2008 - 2010 2008-10 SFDI 2008-10 OPD 2008-10 EIB nový 2008-10 EU ostatní 2008-10 EIB staré 2008-10 souhrn TSK/OMI - sil. I. tř.2 157 7170000 Dráhy23 106 69938 871 61914 009 2122 012 187077 999 717 Vodní cesty1 100 7901 249 638535 64528 70302 914 776 Údržba dálnice5 591 1250000 Údržba RK929 3150000 Údržba sil. I. tř.5 449 0360000 Údržba dráhy19 838 9460000 Silnice II. a III. tř.3 000 8850000 PK příprava a vypořádání staveb2 966 769105 0000003 071 769 Ostatní7 160 0000000 tis. Kč

26 Úseky ke zprovoznění – 2008 Probíhá otevírání nových úseků rychlostních silnic a dálnic V roce 2008 je v plánu zprovoznit 44,5 km nových silnic a dálnic - udržování poměrně dynamického trendu Úseky k plánovanému zprovoznění v roce 2008: Kojetín – Kroměříž západ4 kmpodzim 2008 Kroměříž západ – Kroměříž východ 3 kmpodzim 2008 Lipník n. B. - Bělotín15,4 kmlistopad 2008 Bílovec – Ostrava, Rudná11,7 kmduben 2008 Praha – Pavlov (poloviční profil)10,4 kmpodzim 2008

27 Úseky k zahájení výstavby - 2008 Dynamické bude také zahajování výstavby dalších úseků silnic a dálnic v roce 2008 Kroměříž východ – Říkovice11,3 kmjaro 2008 Přerov – Lipník n. B.14,3 kmříjen 2008 Bohumín – hr. s Polskem6,1 kmbřezen 2008 Tábor - Soběslav16 km2008 D1 – Jesenice - Vestec8,7 kmduben 2008 Mirotice - Třebkov5,9 km2008 Jenišov – Nové Sedlo5,1 km2008

28 Úseky k zahájení výstavby - 2008 Zahajované úseky v roce 2008 Nové Sedlo - Sokolov7,5 km2008 Sokolov - Tisová5,4 km2008 Sulec - obchvat2,5 km2008 Bítozeves - Vysočany5,4 km2008 MÚK Vysočany0,5 km2008 Vysočany - Droužkovice9,4 km2008 Droužkovice – Nové Spořice6,4 km2008

29 Úseky k zahájení výstavby - 2008 Zahajované úseky v roce 2008 Rychaltice – Frýdek-Místek7,14 km2008 Frýdek-Místek - obchvat8,7 km2008 Hulín – Fryštát16 km2008 Hulín – Skalka (R55)10,8 km2008 Frýdek-Místek – R48 (R56) 2,1 km2008

30

31

32

33

34 Státní fond dopravní infrastruktury 2. Dopravní fórum, 18.09. 2007 Gustáv Slamečka ředitel SFDI Současný stav silnic a dálnic – jejich rozvoj a údržba Investice v roce 2007

35 Investice do oprav v roce 2007 V roce 2007 šlo z rozpočtu SFDI na investice do oprav silničních komunikací navíc 3,478 miliardy korun. Komunikace Celkem v tis. Kč Kraj I/2 opravy v úseku Zásmuky - Kutná Hora12 997STC I/38 opravy v úseku Jizbická Zavadilka - Kolín24 916STC R4 opravy v úseku Dobříš - Skalka38 199STC I/4 opravy v úseku Dubenec - Lety13 814STC I/19 opravy v úseku Březnice - Mirovice36 723STC R7 opravy v úseku Makotřasy - Brandýsek43 680STC R10 opravy v úseku Radonice - St. Boleslav38 853STC I/3 opravy v úseku Olbramovice - Miličín. Mezno8 996STC I/3 opravy v úseku Sezimovo Ústí - Kaplice59 693JHC I/4 opravy v úseku Vimperk - Houžná58 492JHC I/19 opravy v úseku Lety - hranice kraje Vysočina43 429JHC I/20 opravy v úseku Blatná - České Budějovice80 462JHC I/22 opravy v úseku Střela - Jinín37 795JHC

36 Investice do oprav v roce 2007 Komunikace Celkem v tis. Kč Kraj I/23 opravy v úseku Pleše - Jindřichův Hradec60 931JHC I/24 opravy v úseku Frahelž - Suchdol nad Lužnicí26 842JHC I/29 opravy v úseku Záhoří - Oltyně46 929JHC I/34 opravy v úseku Třeboň - Vodná63 172JHC I/39 opravy v úseku hr. okr. PT - Želnava11 755JHC I. třídy VDZ Jihočeský kraj4 550JHC I/22 opravy v úseku Hluboká - Bystré88 688PLZ I/27 opravy v úseku Sv. Hubert - Alžbětín159 000PLZ I/26 opravy v úseku Sulkov - Folmava40 000PLZ I/21 opravy v úseku Planá - Chodová Planá21 332PLZ I. třídy VDZ Plzeňský kraj4 980PLZ I/21 opravy v úseku Cheb - Vojtanov9 000KVA I/6 opravy v úseku Bochov - Klest90 000KVA R6 opravy v úseku Obilná - Chlumeček36 400KVA I/20 opravy v úseku hr. kraje - Kr. Údolí42 700KVA

37 Investice do oprav v roce 2007 Komunikace Celkem v tis. Kč Kraj I/25 opravy v úseku H. Žďár - Jáchymov35 600KVA I/64 opravy v úseku Hazlov - H. Lomany15 300KVA I/13 opravy v úseku Květnová - Boč10 000KVA I/6 opravy Průtah Lubenec23 541UST I/7 opravy v úseku hranice ÚK - obchvat Louny61 120UST I/8 opravy v úseku Cínovec - státní hranice ČR6 997UST I/9 opravy v úseku Mýto - Studánka35 460UST I/13 opravy v úseku Teplice - Česká Kamenice137 990UST I/15 opravy v úseku Sedlec - Třebívlice90 574UST I/27 opravy v úseku Velebudice - Radíčeves70 718UST I/13 opravy v úseku Albrechtice - Frýdlant17 987LBR I/14 opravy v úseku Proseč - Hrabačov25 683LBR I/15 opravy v úseku Zahrádky - Kravaře23 108LBR I/11 opravy v úseku Hradec Králové - Blešno, 2. etapa23 450KHR I/14 opravy v úseku Bílý Újezd - Solnice, Solnice - Rychnov n. Kn.47 983KHR

38 Investice do oprav v roce 2007 Komunikace Celkem v tis. Kč Kraj I/36 opravy v úseku Čestice - Borohrádek23 460KHR I/35 opravy v úseku Hořice - Ostroměř23 765KHR I/37 opravy v úseku Trutnov - Kuks72 002KHR I/16 opravy v úseku Volanov - Pilníkov11 325KHR I/2 opravy v úseku Přelouč - křiž. II/32220 000PBC I/11 opravy v úseku Šedivec - Jablonné n. O.40 000PBC I/17 opravy v úseku Hrochův Týnec - Zámrsk25 000PBC I/34 opravy v úseku Hlinsko - Polička - Svitavy40 000PBC I/35 opravy v úseku Cerekvice - Litomyšl20 000PBC I/36 opravy v úseku Voleč - Pardubice - Sezemice90 000PBC I/19 opravy v úseku Obrataň - Štěpánov nad Svratkou70 000VYS I/23 opravy v úseku Vladislav - Studenec26 000VYS I/38 opravy v úseku Svatý Kříž - Štoky21 500VYS I/19 opravy v úseku Rozseč - Hodonín21 000JHM I/43 opravy v úseku Černá Hora - Krhov21 900JHM

39 Investice do oprav v roce 2007 Komunikace Celkem v tis. Kč Kraj I/49 opravy v úseku Pozděchov - Val. Polanka24 000ZLN I/55 opravy v úseku Hulín - Spytihněv40 000ZLN I/57 opravy v úseku Vsetín - Val. Příkazy60 000ZLN I/11 opravy v úseku Hambálky - Ztracenka31 900OLM I/35 opravy v úseku Olomouc, Foerstova - Hranice48 000OLM I/44 opravy v úseku Vlachov - Loučná nad Desnou25 950OLM I/46 opravy v úseku Olomouc - Čabová28 500OLM I/47 opravy v úseku Osek - Lipník15 500OLM I/55 opravy v úseku Olomouc, Rolsberská - křiž. III/ 055554 100OLM I/60 opravy v úseku Vápenná - Žulová22 700OLM I/11 opravy v úseku Opava - Svrčinovec60 000MRS I/45 opravy v úseku Krnov - Bruntál20 000MRS

40 Investice do oprav v roce 2007 Komunikace Celkem v tis. Kč Kraj I/46 opravy v úseku hranice Ol. Kraje - Sudice80 000MRS I/48 opravy v úseku Zelinkovice - Dub30 000MRS I/56 opravy v úseku Bílá - Ostravice50 000MRS I/58 opravy v úseku Ostrava - N. Bělá40 000MRS I/59 opravy v úseku Karviná - Ostrava59 964MRS I/67 opravy v úseku Karviná - Č. Těšín20 000MRS D1 opravy v úseku Mirošovice - Psáře45 933STC D11 opravy v úseku Nehvizdy - Sadská69 689STC D5 opravy v úseku Loděnice - Bavoryně68 993STC D1 opravy v úseku Humpolec - Úsobí5 687JHM D2 opravy v úseku Brno - Kostice47 355JHM

41 Investice do oprav v roce 2007

42 Údržba a opravy železnic V roce 2007 bylo vloženo do zajištění provozuschopnosti tratí 6,662 miliardy korun Z uvedené částky bylo 5,387 miliardy korun z rozpočtu SFDI a ze zdrojů SŽDC 1,274 miliardy korun Na opravy tratí bylo v roce 2007 mimořádně investováno 1,214 miliardy korun Ekonomicky nejnáročnější opravy v roce 2007 na tratích: V roce 2008 jsou pro zajištění provozuschopnosti plánovány zdroje SFDI ve výši 6,8 miliardy korun a zdroje SŽDC ve výši 1 miliardy korun Benešov nad Ploučnicí – Česká Lípa – Liberec – Turnov – Železný Brod – Jaroměř (včetně tratě Bakov – Turnov – Libuň – Stará Paka) 44 098 Svitavy – Chrudim – Moravany49 480 Ostrava Vítkovice – Český Těšín42 989 údaje v tis. Kč

43 Státní fond dopravní infrastruktury 2. Dopravní fórum, 18.09. 2007 Gustáv Slamečka ředitel SFDI Rozpočet SFDI v roce 2008 a výhled na roky 2009 - 2010

44 Příjmová struktura na rok 2008 Předpokládané příjmy SFDI v letech 2008-2010 Příjmy SFDI v roce 2008 Druh příjmu Rozpočet 2008 výhled rozpočtu 2009 výhled rozpočtu 2010 Příjmy daňové a z poplatků20 750 00018 400 00022 300 000 Dotace ze státního rozpočtu20 200 00022 200.00022 700.000 Výnosy z privatizace4 050 0004 400 0000 Příjmy SFDI45 000 000 Druh příjmu Rozpočet 2008 Převody výnosů silniční daně6 100 000 Převody výnosů spotřební daně z minerál. olejů7 500 000 Převody výnosů poplatků za použití vybr. dálnic a silnic včetně mýtného7 150 000 Dotace ze státního rozpočtu20 200 000 Převody výnosů z privatizovaného majetku4 050 000 Příjmy SFDI45 000 000 Údaje jsou uváděny v tis. Kč.

45 Výdajová struktura na rok 2008 Výdajový rámec SFDI45 000 000 Hlavní příjemci (ŘSD, SŽDC, ŘVC)40 106 337 TSK, OMI1 000 000 Kraje – silnice II. třídy663 Náklady na elektronické mýtné2 350 000 Regionální dráhy100 000 Příspěvky (projektové práce, bezpečnost dopravy, cyklostezky) 350 000 Výroba a distribuce dálničních kupónů180 000 SFDI250 000 Údaje jsou uváděny v tis. Kč.

46 Výdaje do DI v letech 2008 – 2010 Hlavní příjemci (ŘSD, SŽDC, ŘVC) Rozdělení dle zdroje financování2008 91 832 405 2009 94 276 084 2010 89 284 419 z toho SFDI – schválený rozpočet40 106 33740 257 14141 563 901 SFDI – převody a rozpočtová opatření8 385 93900 Fondy EU – OPD25 698 29036 506 02536 988 278 Nový úvěr EIB (kofinancování OPD)10 590 14913 299 75210 110 099 Fondy EU mimo OPD4 051 6902 083 503372 284 Schválené úvěry EIB3 000 0002 129 663249 857 Rozdělení dle hlavních příjemců2008 91 832 405 2009 94 276 084 2010 89 284 419 z toho ŘSD57 727 62154 547 32245 795 630 SŽDC33 080 54038 749 05842 472 029 ŘVC1 024 244979 7041 016 760 Údaje jsou uváděny v tis. Kč.

47 Mimorozpočtové prostředky Potřeba ? Zdroje ? Formy ? - Sekuritizace - Projekty partnerství soukromého a veřejného sektoru Potenciál vhodných projektů ? Současný stav ?

48 Růst trhu PPP v Evropě Celková hodnota soutěžených PPP projektů v Evropě (bez Velké Británie) v roce 2005 byla zhruba 54 mld. Euro V roce 2006 potom 73 mld. Euro (meziroční nárůst 35 procent) Celková hodnota dokončených PPP projektů v roce 2005 byla 14 mld. Euro, v roce 2006 17,2 mld. Euro (meziroční nárůst 23 procent) Nejrychleji rostoucí trhy – Německo, Portugalsko, Itálie (04/05) zdroj: PPP centrum

49 Sekuritizace = prodej budoucích příjmů z mýta a dálničních kupónů Sekuritizace je prodej práv na existující a budoucí příjmy z elektronického mýta a dálničních kupónů, a to v dohodnutém objemu a na dohodnuté časové období Příjmy předává SFDI tzv. Special Purpose Vehicle („SPV“) SPV vydává dluhopisy, které jsou zajištěné budoucími příjmy a předává je soukromým investorům Příjmy z tohoto prodeje dostává SFDI, který je používá na rozvoj dopravní infrastruktury Dluhová služba vůči vydaným dluhopisům je uspokojována z průběžně vybraného mýta a z prodaných dálničních kupónů

50 SPV Investoři Příjmy z mýta a dálničních kupónů Dluhopisy zajištěné budoucími příjmy CZK US$ / EUR / CZK SFDI Zahraničí Česká republika Sekuritizace

51 Státní fond dopravní infrastruktury 2. Dopravní fórum, 18.09. 2007 Gustáv Slamečka ředitel SFDI Operační program Doprava

52 SFDI byl na základě písemné dohody s Ministerstvem dopravy coby Řídícím orgánem zapojen do implementační struktury OPD jako Zprostředkující subjekt SFDI uzavírá s příjemci (ŘSD, SŽDC a ŘVC) smlouvu o financování projektu, kontroluje a proplácí žádosti příjemců o úhradu výdajů, provádí kontroly realizace projektu SFDI příjemcům poskytuje jak prostředky na úhradu národního podílu, tak na předfinancování prostředků fondů Evropské unie SFDI pro financování projektů OPD sdružuje: - vlastní finanční prostředky, - prostředky na předfinancování, - prostředky z úvěrů Evropské investiční banky

53 Výhody zapojení SFDI Zjednodušení a urychlení čerpání finančních prostředků z fondů EU - Není třeba zpracovávat programovou dokumentaci dle vyhlášky 560/2006 Sb. - Čerpání je možné na základě předložené projektové žádosti Odstranění existujících duplicit původního systému - Optimalizace finančních toků - Pozitivní vliv na cash-flow SFDI Snížení administrativní náročnosti celého procesu

54 Úvěr EIB pro projekty OPD Podmínkou pro přijetí úvěru je jeho schválení ve formě zákona Příjemcem úvěru bude Česká republika – Ministerstvo financí Úvěr bude sloužit k zajištění dostatečné výše národního podílu Úvěr bude účelově určen na kofinancování projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie Výše úvěru bude 34 miliard s plánovaným čerpáním v letech 2008 – 2010 Úkolem SFDI bude uvolňování prostředků z úvěru příjemcům (úloha finančního manažera)

55 Systém financování OPD Ministerstvo financí Národní fond Státní rozpočet Ministerstvo dopravy Evropská komise SFDI Příjemce Prostředky státního rozpočtu – předfinancování prostředků FS a ERDF 1 6 7 5 2 4 3 B A

56 Systém financování OPD 1Správce kapitoly státního rozpočtu si na základě jednání s MF narozpočtuje v kapitole MD prostředky na předfinancování prostředků FS a ERDF 2MD převádí ve čtvrtletních tranších prostředky pro předfinancování na SFDI pro oblasti podpory, ve kterých prostředky příjemců vyplácí SFDI 3Příjemce předkládá SFDI fakturu 4SFDI po kontrole a schválení proplácí prostředky příjemcům na krytí nákladů ve výši 100 procent (předfinancování i národní financování) 5SFDI současně poskytuje ministerstvu dopravy coby řídícímu orgánu podklady pro vystavení souhrnné žádosti 6Řídící orgán vystaví Souhrnnou žádost a požádá PCO (součást ministerstva financí) o proplacení prostředků ERDF a FS 7PCO provádí kontrolu předložené souhrnné žádosti, její zaúčtování (rozhodným datem pro stanovení kurzu pro přepočet prostředků z Kč na EUR je datum zaúčtování PCO) a následně úhradu prostředků ERDF a FS do státního rozpočtu kapitoly MD APCO žádá po provedení certifikace EK o doplnění prostředků na jeho účtu BEK žádost odsouhlasí a zasílá prostředky na účet PCO

57 Systém financování OPD Předpokládané výdaje SFDI v letech 2008-2010 na akce spolufinancované z OPD - rozdělení dle priorit - 200820092010200820092010200820092010 schválenopředpoklad schválenopředpoklad schválenopředpoklad SFDI OPD nové úvěry Priorita 1640 204620 151407 9837 613 78511 527 83011 797 2103 264 6774 468 6814 837 429 Priorita 21 357 1431 833 5192 428 0259 229 6549 728 0397 259 0423 419 3082 774 3471 658 976 Priorita 3154 42454 1975 0001 805 3191 382 417104 793756 706609 02272 697 Priorita 4445 774366 381941 0786 683 6567 020 2604 615 3602 968 6002 892 2461 155 306 Priorita 679 31681 11329 791365 876428 941454 821156 803183 833195 009 Celkem2 676 8612 955 3613 811 87725 698 29030 087 48724 231 22610 566 09410 928 1297 919 417

58 Systém financování OPD Předpokládané výdaje SFDI v letech 2008-2010 na akce spolufinancované z OPD - rozdělení dle druhu dopravní infrastruktury - 200820092010200820092010200820092010 schválenopředpoklad schválenopředpoklad schválenopředpoklad SFDI OPD nové úvěry Silnice1 802 9172 199 9003 369 10315 913 31016 748 29911 874 4026 387 9085 666 5932 814 282 Železnice794 628674 348412 9839 419 10412 910 24711 902 0034 021 3835 077 7034 910 126 Vodní cesty79 31681 11329 791365 876428 941454 821156 803183 833195 009 Celkem2 676 8612 955 3613 811 87725 698 29030 087 48724 231 22610 566 09410 928 1297 919 417

59 Státní fond dopravní infrastruktury 2. Dopravní fórum, 18.09. 2007 Gustáv Slamečka ředitel SFDI Předfinancování prostředků z fondů EU krajům

60 Základní informace o předfinancování SFDI poskytuje předfinancování krajům od roku 2005 Předfinancování se týká pouze evropského podílu na financování akce V případě krajů se předfinancování týká akcí na silnicích II. a III. třídy Příjemcem z rozpočtu SFDI jsou kraje nebo jimi zřízené příspěvkové organizace Podmínkou pro poskytnutí finančních prostředků je předložení dokumentu, kterým byla akce schválena ke spolufinancování, a investičního záměru akce Na žádost příjemce vydává SFDI Potvrzení o účasti rozpočtu SFDI na předfinancování akce spolufinancované z fondů EU Finanční prostředky jsou uvolňovány na základě Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na daný rok

61 Přehled předfinancování v letech 2005-2007 Rok200520062007Celkem Půjčeno5861 7496152 950 Vráceno5861 6592812 526 Zbývá vrátit089334424 Počet akcí17592580* mil. Kč * Některé akce byly financovány ve více letech

62 Požadavky krajů na předfinancování v roce 2008 Celkem ve schváleném rozpočtu SFDI 2 527 mil. Kč Celkem upravené požadavky krajů 4 971 mil. Kč

63 Finanční toky v rámci ROP v roce 2008 (ex-post platby) Platební a certifikační orgán (Ministerstvo financí) Ministerstvo Pro místní rozvoj Řídící orgán (Regionální rada) Příjemce (Kraj) Státní fond dopravní infrastruktury 2 5 3 4 7 8 9 10 1 – Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace 2 – Poskytování prostředků v termínech dle Rozhodnutí 3 – Vydání Potvrzení o účasti rozpočtu SFDI na předfinancování 4 – Schválení projektu ke spolufinancování z fondů EU 5 – Poskytnutí předfinancování na základě žádosti doložené fakturami po uhrazení národního podílu 6 – Žádost o EX-POST platbu prostředků z rozpočtu Regionální rady 7 – Převod prostředků z rozpočtu Regionální rady 8 – Vrácení prostředků na předfinancování 9 – Vystavení souhrnné žádosti o platbu (podléhá souhlasu MMR) 10 – Platba na příjmový účet správce kapitoly MMR 1 6

64 Návrh změny finančních toků v rámci ROP 2009 (ex-ante platby) Platební a certifikační orgán (Ministerstvo financí) Ministerstvo pro místní rozvoj Řídící orgán (Regionální rada) Příjemce (kraj) 6 7 1 – Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace 2 – Poskytování prostředků v termínech dle Rozhodnutí 3 – Schválení projektu ke spolufinancování z fondů EU 4 – Převod prostředků z rozpočtu Regionální rady 5 – Vyúčtování předchozí platby a žádost o další EX-ANTE platbu 6 – Vystavení souhrnné žádosti o platbu (podléhá souhlasu MMR) 7 – Platba na příjmový účet správce kapitoly MMR 2 1 3 4 5

65 Státní fond dopravní infrastruktury 2. Dopravní fórum, 18.09. 2007 Gustáv Slamečka ředitel SFDI Děkuji za pozornost ?


Stáhnout ppt "Státní fond dopravní infrastruktury Podpora dopravní infrastruktury aneb cesty financí Ing. Gustáv Slamečka, MBA ředitel SFDI."

Podobné prezentace


Reklamy Google