Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Činnost Agentury pro sociální začleňování v oblasti bezpečnosti Mgr. Michal Krebs 27.června 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Činnost Agentury pro sociální začleňování v oblasti bezpečnosti Mgr. Michal Krebs 27.června 2013."— Transkript prezentace:

1 www.socialni-zaclenovani.cz Činnost Agentury pro sociální začleňování v oblasti bezpečnosti Mgr. Michal Krebs 27.června 2013

2 www.socialni-zaclenovani.cz Agentura pro sociální začleňování (Agentura) zřízení Agentury schváleno usnesením vlády č. 85/2008 pilotní fáze 2008 – 2010 (→ 2012) 25. července 2012 vláda usnesením č.570 rozhodla o prodloužení činnosti Agentury pro sociální začleňování na Úřadu vlády do konce roku 2015 odbor Úřadu vlády zmocněnkyně vlády pro lidská práva (ZLP) monitorovací výbor

3 www.socialni-zaclenovani.cz Cíle působení Agentury korespondují se Strategií boje proti sociálnímu vyloučení pro roky 2011 – 2015 Agentura je usnesením vlády č. 699 ze dne 21. září 2011 pověřena prostřednictvím zmocněnkyně vlády pro lidská práva koordinací a dohledem nad naplňováním krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých opatření Strategie Agentura pro sociální začleňování podporuje obce při začleňování obyvatel sociálně vyloučených lokalit. pomoc obcím a městům při mapování problémů sociálně vyloučených lokalit a jejich obyvatel, při přípravě a nastavování dlouhodobějších řešení a při získávání financí propojování místních subjektů (města a obce, jejich úřady, ale také neziskové organizace, školy a školská zařízení, Úřad práce, zaměstnavatelé, policie a veřejnost) spolupráce s ministerstvy, přenos informací z komunální úrovně směrem ke státní správě, formování státní politiky sociálního začleňování a její koordinace

4 www.socialni-zaclenovani.cz Agentura je sice součástí exekutivy, nemá však žádné donucovací či sankční pravomoci a není definována zákonem článek 8 Ústavy ČR zaručuje samosprávu územních samosprávných celků, zásahy do ní ze strany státních orgánů musí být upraveny zákonem, Agentura může své působení v lokalitě předčasně ukončit - rozhoduje Monitorovací výbor, pokud město/obec nemá dostatečnou motivaci ke změnám (od roku 2008 pouze 3 lokality) Právní rámec a omezení

5 www.socialni-zaclenovani.cz Kde Agentura momentálně působí Legenda: spolupracuje s Agenturou do konce června 2013 spolupracuje s Agenturou od července 2013

6 www.socialni-zaclenovani.cz Nástroje Agentury při práci v lokalitách lokální partnerství situační analýzy základ pro přípravu strategického plánu strategické plány plnění monitorováno a revidováno projektové poradenství OP LZZ (zejména osa 3), OP VK (zejména osa 1.2), IOP (zejména 3.1b investice do infrastruktury sociálních služeb, 3.1c investice v oblasti sociální ekonomiky a 5.2c zlepšení prostředí v problémových sídlištích) a ROP.

7 www.socialni-zaclenovani.cz Oblasti podpory bydlení zaměstnanost vzdělávání sociální služby bezpečnost rodina a sociálně-právní ochrana dítěte

8 www.socialni-zaclenovani.cz Role odborného pracovníka pro oblast bezpečnosti Oblasti činnosti (na centrální i lokální úrovni) spolupráce s OČTŘ prevence kriminality PEX drogy a hazard v lokalitách Formy činnosti analýza a připomínkování relevantní legislativy sběr a ověřování informací souvisejících s bezpečnostní situací v lokalitách vyhodnocování informací o bezpečnosti v lokalitách a zpracování analytických výstupů přímá práce v lokalitách a podpora LK

9 www.socialni-zaclenovani.cz Role mediátora/krizového interventa* Krizová intervence když v obci roste napětí, které hrozí přerůst v konflikt cílem je zabránit zhoršení konfliktu podpora jednotlivých aktérů, aby dokázali aktivně a konstruktivně zapojit své vlastní síly a schopnosti a využít potenciálu přirozených vztahů Krizová intervence se koná z iniciativy ASZ i bez vyžádání ze strany aktérů. Mediace zprostředkování komunikace jednotlivých stran pracovník jako neutrální osoba cílem je dosažení spokojenosti obou/více stran s procesem a jeho výsledkem Lze provádět pouze po dobrovolném souhlasu obou/více stran. * převzato z prezentace mediátora Agentury

10 www.socialni-zaclenovani.cz Bezpečnostní rizika aktuálně řešená Agenturou extremismus – aktivity PEX i radikalizace široké veřejnosti (výzkum CVVM 2013, Duchcov, Teplice, paterčata...) a politiků (T. Okamura, P. Pakosta, VV...) ubytovny – dlouhodobě neřešená situace, hygienicky nevhodné podmínky a „byznys s chudobou“ na úkor státu (téměř ve všech lokalitách); výrazné prohlubování sociálního vyloučení (děti z ubytoven) skupování bytových domů v lokalitách – úvěrové podvody; vytváření nových SVL; nezájem vlastníků o stav nemovitostí lichva – vysoká latence a strach poškozených svědčit drogy a prostituce v SVL – často pod nátlakem; dluhy; související kriminalita

11 www.socialni-zaclenovani.cz Opatření navrhovaná Agenturou extremismus -požadavek důsledného distancování se politiků na všech úrovních od extremistických projevů -důsledné vyšetření všech TČ, souvisejících s problematikou menšin a zajištění objektivního informování o výsledku -požadavek důsledného stíhání TČ dle § 355, § 356 a § 402 - § 405 TZ -osvěta, školení OČTŘ a prevence -koordinovaný postup při konání nenávistných akcí (koo dohody, přezkoumání oznámení, práce s lidmi v SVL, monitoring, sanace škod po akci…) ubytovny -legislativní úprava podporující „standardní“ formy bydlení (např. rozvoj bytového fondu obcí) -důsledné kontroly na ubytovnách (OŽP, MÚ, KHS, HZS…) -zastropování doplatku na bydlení (ÚP) -srozumitelná, transparentní a nediskriminující pravidla přidělování obecních bytů -zřízení a podpora krizového bydlení v obcích -vytvoření systému prostupného bydlení -programy prevence ztráty bydlení

12 www.socialni-zaclenovani.cz Opatření navrhovaná Agenturou skupování bytových domů spekulanty -monitoring situace -důsledné vymáhání plnění povinností a bezpodmínečné sankcionování porušování zákonných norem ze strany vlastníků -nabídka plnohodnotné náhrady v případě nuceného vyklizení (zřízení a podpora kriz. bydlení v obcích a rozvoj bytového fondu) lichva -výzkum -zřízení 2 míst specialistů ÚOOZ -vzdělávání OČTŘ -důsledné stíhání dle § 218 TZ a souvisejících (např. TČ podvodu, vydírání, legalizace výnosů z TČ apod.) -podpora poškozených -spolupráce s NNO (zejm. podpora terénní práce) a osvěta

13 www.socialni-zaclenovani.cz Opatření navrhovaná Agenturou drogy v SVL -monitoring (s důrazem na děti a mládež) -důsledné potírání výroby a distribuce drog v SVL -spolupráce se specializovanými NNO -prevence prostituce v SVL -monitoring (s důrazem na možný výskyt dětské a nucené prostituce) -důsledné stíhání TČ souvisejících s prostitucí dle § 168, § 175, § 189 a dal. -regulace prostituce obecní vyhláškou -spolupráce se specializovanými NNO -prevence

14 www.socialni-zaclenovani.cz Výstupy z lokalit a kampaň pololetní periodická bezpečnostní zpráva pro MV situační analýzy (k dispozici na webu Agentury) – popisují např. migrační toky, situaci na trhu práce, postoje majority, kvalitu a přístup k bydlení, sociální vazby v lokalitách, bezpečnostní rizika, absorpční kapacitu sociálních služeb apod. další výzkumy (např. lichva, data o hazardu a drogách...) kampaň proti násilí z nenávisti (osvěta, školení OČTŘ)

15 www.socialni-zaclenovani.cz Děkuji


Stáhnout ppt "Činnost Agentury pro sociální začleňování v oblasti bezpečnosti Mgr. Michal Krebs 27.června 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google