Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krok za krokem na SŠ Pro vycházející žáky a jejich rodiče.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krok za krokem na SŠ Pro vycházející žáky a jejich rodiče."— Transkript prezentace:

1 Krok za krokem na SŠ Pro vycházející žáky a jejich rodiče

2 Co dál po absolvování ZŠ ? Pokračovat v dalším vzdělávání +vyšší vzdělání, lepší uplatnění na trhu práce … - závislost na rodičích, finance, režim školy… Začít pracovat +finanční soběstačnost (?), vlastní režim… - nedostatečné vzdělání, nedostatek pracovních míst, omezení zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nejistá budoucnost…

3 Co dál po absolvování ZŠ ? Požádat o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání na příslušném KoP ÚP ČR +spousta volného času, nezávislost - bez nároku na podporu v nezaměstnanosti, veřejné mínění… Žádná aktivita +volný čas, žádné (?) starosti … -nutnost hradit si zdravotní pojištění 1 080 Kč / 1 měsíc, perspektiva…

4 Spolupráce při výběru školy

5 Na co brát při výběru školy zřetel Osobní zájmy dítěte Reálné šance (nabídka/poptávka) Představy o povolání Obecné schopnosti, dovednosti Osobnostní vlastnosti Školní prospěch Zdravotní stav Finanční náklady Vzdálenost školy Uplatnitelnost oboru na trhu práce

6 Nejžádanější profese (září 2011) Administrativní pracovníci Automechanici Elektrotechnici, elektromechanici Finanční a pojišťovací poradci Kuchaři, číšníci, servírky Lékaři Montéři, mechanici, opraváři Obchodní zástupci Pomocní pracovníci Řidiči nákladních automobilů Zámečníci

7 Kde získat informace o studiu Výchovný poradce na základní škole IPS na Úřadech práce ČR Poradenská zařízení (PPP ÚK, SPC…) Atlasy školství, letáky středních kol Dny otevřených dveří Šance 2012 a podobné akce Internetové stránky SŠ Další internetové zdroje Osobní zkušenosti st. žáků

8 Kdo a co mi poskytne za pomoc? Výchovný poradce školy: kompletní poradenský servis a informace o PŘ PPP ÚK: profiorientace, ped. a psych. služby, zprávy o SPU, SPCH… IPS ÚP: informace o školách a oborech, volná místa na SŠ… SPC: profiorientace, spec.ped. a psych. služby

9 Možnosti studia po základní škole Gymnázia (4 r. - > maturita) (všeobecné vzdělání, příprava ke studiu na VŠ, VOŠ), Střední odborné školy (4 r. -> maturita) (střední odborné vzdělání s maturitou, možnost pokračovat ve studiu na VŠ, VOŠ), Střední odborná učiliště (3 r. -> výuční list, 4 r.-> maturita) (střední odborné vzdělání s maturitou, střední odborné vzdělání s VL, možnost nástavbového studia zakončeného MZ), Konzervatoře (4 r. -> maturita; 6 r. -> absolutorium) (střední odborné vzdělání s MT nebo vyšší odborné vzdělání ukončené absolutoriem)

10 Přihlášky ke studiu Do 1.kola přijímacího řízení – 3 přihlášky Obory s talentovou Ostatní studijní zkouškou: 30.11.2011obory: 15.3.2012

11 Přihlášky ke studiu Podává žák a zákonný zástupce žáka (není povinností ZŠ) SŠ většinou nevyžadují předepsaný formulář, ZŠ využívají tisk z aplikace Bakaláři, příp. internet Budeme vyplňovat společně Ředitelka ZŠ potvrzuje správnost údajů Zákonný zástupce stvrdí podpisem souhlas Potvrzení lékaře - vybrané obory (zajišťuje a hradí žák a zákonný zástupce) Důraz na správnost a úplnost vyplněných údajů (název školy, kód oboru, název oboru, kontaktní údaje, podpis…), Doručení na SŠ – osobně, příp. poštou – žák, zák.zástupce

12 Zdravotní způsobilost (pokud je vyžadována) Zprávy z PPP (individuálně) Doporučení sportovního klubu (vybrané obory) Doporučení specialisty nebo zájmového oddílu (dle povahy oboru) Diplomy, ocenění… (olympiády, soutěže, umělecká činnost) Další doporučení a přílohy (dle kritérií SŠ) Přílohy k přihlášce

13 Zápisový lístek Vydává ZŠ (1 žák/1lístek) Účel: potvrzení nástupu žáka ke studiu vybraného oboru Doručit SŠ do 10 prac. dnů po obdržení „Rozhodnutí o přijetí“ Možnost „vzetí zpět“ pouze 1x Náhradní ZL – čestné prohl.

14 Talentové zkoušky Pro studium některých oborů středních škol je nutné v přijímacím řízení vykonat tzv. talentové zkoušky. Uchazeč má prokázat schopnosti a dovednosti ve zvoleném oboru nad rámec „běžných“ požadavků (studijní průměr a podobně). Termín podání přihlášky ke studiu s talentovou zkouškou je stanoven na 30.11.2011. Náplň a termín talentových zkoušek je ředitel střední školy povinen zveřejnit do 30.10.2011. V našem regionu se talentové zkoušky budou konat u některých studijních oborů těchto škol: Podkrušnohorské gymnázium, Most Střední odborná škola, Litvínov-Hamr Konzervatoř, Teplice Střední škola obchodu a služeb, Teplice

15 Důležité termíny 10-12/2011Veletrhy vzdělávání 14.11.2011SŠ se představují – ZŠ Bílina, Aléská 270 25.-27.11.2011Šance 2012 – G a SPŠ Duchcov Do 30.11.2011SŠ přijímají přihlášky na obory s TZ 02.-15.01.2012talentové zkoušky 15.-31.01.2012talentové zkoušky v konzervatoři Do 20.01.2012sdělení výsledků TZ Do 15.02.2012sdělení o přijetí/nepřijetí na obor s TZ Do 15.03.2012SŠ přijímají přihlášky na ostatní obory 22.04.-07.05.2012přijímací řízení na SŠ Od 22.04.2012sdělení o přijetí/nepřijetí na ostatní obory

16 Nepřijetí ke studiu v 1.kole Odvolání proti Rozhodnutí o nepřijetí ředitele SŠ (do 3 prac. dnů od doručení) Využití 2. a dalších kol PŘ: o Možnost podat neomezený počet přihlášek (nutnost potvrdit správnost základní školou, podpis zák. zástupce, vyjádření lékaře, přílohy…) o Informace o 2. a dalších kolech PŘ: ◦ Internetové stránky jednotlivých SŠ ◦ Ústecký kraj: www.kr-ustecky.cz (sekce Školství, mládež a sport)www.kr-ustecky.cz ◦ ZŠ – výchovný poradce ◦ Úřad práce ČR – pracoviště IPS

17 Kontakty Výchovný poradce školy: Mgr. Stanislava Hachová mail.: s.hachova@centrum.cz, tel.: 417 828 127s.hachova@centrum.cz Pedagogicko-psychologická poradna UK, pracoviště Teplice: mail: teplice@pppuk.cz, tel.: 417 533 669teplice@pppuk.cz IPS ÚP Teplice: mail: jitka.schonerova@tp.mpsv.cz, tel.: 950 167 497jitka.schonerova@tp.mpsv.cz Speciálně pedagogické centrum Bílina: mail: s.hachova@centrum.cz, tel.: 417 823 492s.hachova@centrum.cz

18 Zdroje informací www.atlasskolstvi.cz www.infoabsolvent.cz www.stredniskoly.cz www.gwo.cz www.scio.cz Internetové stránky SŠ, IPS ÚP, MŠMT ….


Stáhnout ppt "Krok za krokem na SŠ Pro vycházející žáky a jejich rodiče."

Podobné prezentace


Reklamy Google