Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aplikační software Zpracoval: Mgr. David Čížek.  Je to oblast informačních technologií, která zahrnuje veškeré programové vybavení počítače, které zajišťuje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aplikační software Zpracoval: Mgr. David Čížek.  Je to oblast informačních technologií, která zahrnuje veškeré programové vybavení počítače, které zajišťuje."— Transkript prezentace:

1 Aplikační software Zpracoval: Mgr. David Čížek

2  Je to oblast informačních technologií, která zahrnuje veškeré programové vybavení počítače, které zajišťuje na základě interakce s operačním systémem přímou práci uživatele s počítačem.  Jeho účelem je zpracování a řešení konkrétní úlohy, řešené uživatelem, k čemuž využívá právě ty funkce, které jsou přímo určeny k vykonávání takovéto úlohy.  Aplikace využívají k interakci mezi počítačem a uživatelem grafické nebo textové prostředí, převážně v závislosti na technickém vybavení a OS počítače, a také na účelu a obtížnosti úlohy. Aplikační software

3  Aplikační software je určen k aplikaci v nejrůznějších oblastech využití počítačových technologií.  Využití nalezne ve všech rovinách činností PC, záleží na oblasti užívání sw a zaměření uživatele (práce, zábava, komunikace, atd.) Využití aplikačního softwaru

4  Aplikační software můžeme rozdělit do různých skupin.  Některé aplikace jsou jakýmisi hybridy, mohou se ve skupinách překrývat.  Různé systémy využívají různé aplikace, a také samotné rozdělení skupin nemusí být zcela jednoznačné. Dělení Aplikačního SW

5 Dělení Apl.SW dle účelu do skupin:  Obslužný sw  Kancelářské balíky  Textové editory a procesory  Tabulkové procesory  Prezentační program  Databáze  Grafický sw  Technický sw  Internetové aplikace  Antivirový sw  Pomocný sw  Ekonomický sw  Specializovaný sw  Plánovací sw  Multimediální sw  Hry a zábavní aplikace  Vývojový software Dělení Aplikačního SW

6  Při volbě aplikačního softwaru se řídíme několika základními jednoduchými zásadami:  Hardwarové možnosti  Oblast využití  Platforma  Aplikační rozhraní Zásady výběru Aplikačního SW

7  Pohodlnost užívání  Uživatelovy schopnosti  Možnosti rozšíření  Kvalita SW a jeho spolehlivost  Dostupnost SW  Softwarová licence  Cena Zásady výběru Aplikačního SW

8  Licence k používání a šíření sw, která vychází mj. z autorského zákona a liší se dle verzí užívání  Nejrozšířenější druhy sw licencí: AdwareGNU/GPL Artistic licence – Open sourcePlná verze DemoShareware DonationwareTrial Freeware Softwarové licence

9  Obslužný software Pomocné programy, které umožňují jednoduše a přehledně řešit operace se soubory, adresáři a diskovými jednotkami. Jsou to např. Total Commander, Salamander, Průzkumník (implicitně obsažen v OS Windows).  Kancelářské balíky Aplikační skupina softwaru pro „práci v kanceláři“ – psaní textu, tvorby tabulek, prezentací, správu databází, publikaci na webu, příp. komunikaci a plánování. Např. MS Office nebo OpenOffice Jednotlivé druhy aplikačního softwaru

10  Textové editory a procesory Mohou být součástí kancelářského balíku, ale také samostatné aplikace. Nejedná se o stejné druhy sw.  Textový editor - úprava textu bez formátovacích informací. Neumožňují měnit vzhled obsahu dokumentu. Zaměřují se pouze na vytvoření obsahu – např. vytváření konfiguračních souborů nebo zdrojových kódů. Př.: PSPad, TextPad, Poznámkový blok.  Textový procesor - k vytváření formátovaného textu. Umožňuje měnit vzhled obsahu dokumentu (fonty, velikost písma, nadpisy…, vkládání maker, obrázků, tabulek…). Př.: MS Office, Open Office, WordPad… Jednotlivé druhy aplikačního softwaru

11  Tabulkové procesory Samostatné nebo častěji součást kancel.balíku. Pro tvorbu a zpracování tabulek a informací v nich. Funkce jsou od tvorby a formátování textu a tabulek po další funkce doplňování textu a rozšiřování číselných řad. Vyšší využití pak nalezneme při používání matematických funkcí, nebo rozšířeném formátování. Dnešní využití je nejčastěji v kancelářských balících. Př.: MS Excel, Open Office Calc, Lotus 1-2-3, Calc602  Prezentační sw Slouží k tvorbě prezentací na audiovizuálním základě. Audiovizuální prvky jsou buď implicitně nastaveny, nebo je může uživatel přímo vložit nebo přizpůsobit dle svého výběru a potřeby. Př.: MS PowerPoint, OpenOffice Impress, Applause… Jednotlivé druhy aplikačního softwaru

12  Databáze Databáze umožňující tvorbu seznamů, jako jsou přehledy zboží, zaměstnanců, klientů, majetku či informačních zdrojů. S daty v databázích tak můžeme manipulovat, editovat je a přímo je tvořit a spravovat. Důležitým prvkem je seskupování informací do tabulek, seznamů a vztahů tak, aby práce s nimi byla jednoduchá a přehledná. Databáze jsou založeny na základních a rozšířených relacích, které propojují data a jejich skupiny. Zástupci databází: MS Access, Base (OpenOffice), MySQL, Oracle, FoxPro.  Další příklady součástí Kancelářského balíku – v MS Office: MS Outlook, MS Notepad, MS Publisher, MS Frontpage Jednotlivé druhy aplikačního softwaru

13  Grafický sw Slouží k vytváření, prohlížení, úpravě a tisku grafiky na PC. Grafický software lze využít jako uživatelský grafický systém pro oblast netechnického, často uměleckého směru, a jako technický grafický systém, který je využíván pro technicky zaměřené celky (technické rysy a výkresy, profesionální sw).  Zástupci rastrové grafiky: Malování (obsažen v OS), Adobe Photoshop, Gimp  Zástupci vektorové grafiky: CorelDraw, Adobe Illustrator, Zoner Callisto  Zástupci 2D grafiky: Výše zmínění zástupci rastr. i vektorové grafiky  Zástupci 3D grafiky: 3D Studio Max, SoftCAD, Maya  Uživatelské grafické systémy: Výše zmíněné nástroje grafiky  Technické grafické systémy: AutoCAD, MechSoft, CATIA Jednotlivé druhy aplikačního softwaru

14  Technický sw Aplikace, týkající se návrhů a zprostředkování realizací oblasti techniky. Jedná se o databáze technologických norem, grafické systémy, vykreslovací systémy či aplikace pro řízení technologických procesů.  Internetové aplikace Široká paleta softwaru, který pracuje s internetovým kódem a umožňuje komunikaci se vzdáleným serverem. Druhy internetových aplikací: Webové prohlížeče, FTP klient, Internetová bezpečnost, Download manažery, Vyhledávače, Sdílení souborů, Komunikační nástroje, Vzdálená správa, RSS čtečky a další.  Antivirový sw slouží k identifikaci, léčbu a eliminaci počítačových virů a jiného škodlivého softwaru. Př.: NOD32, Norton Antivirus, Avast!, AVG, F-Secure, Kaspersky, Panda… Jednotlivé druhy aplikačního softwaru

15  Pomocný sw Slouží jako podpora různého druhu softwaru. Může se jednat např. o sw výukový, převodníky, instalační sw, zabezpečovací sw (zámky pc, přemostění, backdoors), doplňkový a technický sw, apod.  Ekonomický a firemní sw Oblast aplikací, která slouží především firemním účelům, a to ke správě ekonomické agendy, hospodářství, finančních pohybů a evidenci zboží, skladů, majetku a zaměstnanců. Svým zaměřením pokrývá celou sféru řízení firemní ekonomiky a často se prolíná oblast materiální a personální. Do této skupiny lze zahrnout např. Money S3 (S4, S5), Pohoda, Vario.  Specializovaný sw Část aplikačního sw propojená s jeho dalšími oblastmi. Je to zmíněný sw grafický, technický, firemní, pomocný či internetový, ale řadíme sem také další směry využití – školství, lékařství, průmysl, stavebnictví, architektura, zábava, zemědělství, právo, servis a další. Jednotlivé druhy aplikačního softwaru

16  Plánovací sw Aplikace pro organizaci času a aktivit uživatele, plánování aktivit a vedení databáze kontaktů. Př.: Kalendář, Outlook (OS Windows), Lotus, Dynamic Notes, Remainder.  Multimediální sw Aplikace pro tvorbu, přehrávání editaci a celkově práci s multimédii, tedy s kombinaci textových, obrazových, zvukových či animovaných nebo filmových dat.K těmto procesům využívá speciálních prostředků, a to jak hardwarových (výstup, vstup), tak softwarových (kodeky, interakce s OS, ovladače hw…).  Hry a zábavní aplikace Software sloužící k zábavě, uvolnění a relaxaci. Jejich platformou je PC, herní konzole (PS2, PS3, Wii, Xbox, atd.) nebo internet.  Vývojový sw Platforma pro vývoj dalšího softwaru, počínaje operačními systémy přes ovládací sw po veškerý aplikační sw. Některé vývojové nástroje jsou schopny automatických úprav ve vývoji, některé slouží pouze jako editor a nástroj pro psaní kódu. Software je možné vytvářet pro svou potřebu i pro komerční účely. Vývoj se týká všech oblastí počítačové softwaru. Př.: C#, Delphi,.NET, Pascal, Dreamweaver… Jednotlivé druhy aplikačního softwaru

17  Aplikační software je užíván ve dvou formách: a)Aplikační balík – spojení aplikací ApSW do jedné funkční skupiny, např. Kancelářský balík (MS Office) b)Individuální komponentové řešení – individuální, samostatné programy (aplikace), jako např. Adobe Reader Forma užívání aplikačního softwaru

18 Výhody:  Odpadá nutnost pořízení jednotlivých aplikací – vše v jednom balíku  Integrita a kompatibilita celého celku, vzájemné propojení a možnost exportu dat  Podpora ze strany výrobce sw pro celý balík Nevýhody:  Malé možnosti zásahu do balíku  Nižší kompatibilita s ostatními balíky téhož druhu jiného výrobce  U některých balíků závislost na jádře balíku Aplikační balík

19 Výhody:  Pro zajištění plné funkčnosti lze využít jedna aplikace  Nezávislost na ostatním sw s výjimkou OS  Jednodušší dostupnost a objem dat Nevýhody:  Nároky na vazbu s ostatními aplikacemi  Bez garance kompatibility s ostatními aplikacemi  Vyšší pořizovací cena v poměru s aplikacemi v aplikačních balících Individuální komponentové řešení

20 MS Windows Linux MacOS MS DOS OS mobilních zařízení Nejrozšířenější OS

21  MS Windows WinRAR,.NET, CCleaner, Daemon Tools, Skype, KMPlayer…  Linux Eye of GNOME, File roller, GnomeBaker, Nautilus…  MacOS CloudApp, UnRAR X, HandBrake, AppCleaner…  MS DOS DOS Commander, SkiOrDie, T602, Norton Disk Editor…  OS mobilních zařízení Opera Mini, Jimm, FullScreen Caller, Pocket Notepad… Typický aplikační sw podle OS - příklady

22  Osobní počítač Od domácích PC přes pracovní stanice pro herní či grafické stanice  Server Od domácností přes menší sítě škol a firem po velké a výkonné internetové serverové stanice  Mobilní zařízení Mobilní telefony, kapesní počítače, komunikátory, PDA a smartphony  Multimediální zařízení Zařízení pro využití multimédií – fotoaparáty, kamery, DVD přehrávače; touchscreeny, tablety, videostřižny  Specializovaná zařízení Zařízení ve specializovaných oborech, jako např. zdravotnictví, průmysl, školství, bezpečnost nebo obchod Platformy pro aplikační software

23 1.Operační systémy. Wikipedia.org [online]. 2010, 1, [cit. 2010-21-09]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Opera%C4%8Dn%C3%AD_syst%C3%A9m. http://cs.wikipedia.org/wiki/Opera%C4%8Dn%C3%AD_syst%C3%A9m 2.Aplikační software. Wikipedia.org [online]. 2010, 1, [cit. 2010-12-09]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Aplika%C4%8Dn%C3%AD_software. http://cs.wikipedia.org/wiki/Aplika%C4%8Dn%C3%AD_software 3.Software II - aplikace. Přednášky. Http://158.194.63.5/HSKPC [online]. 2010, 1, [cit. 2010-10-04]. Dostupný z WWW: http://158.194.63.5/HSKPC.http://158.194.63.5/HSKPC 4.Ing. Dosedla Martin. Aplikace výpočetní techniky; KTeIV PdF MU 2007 5.Mgr. Vladimír Hora. Přednášky z Cvičení z aplikací výpočetní techniky 4; KTeIV PdF MU 2007 Zdroje


Stáhnout ppt "Aplikační software Zpracoval: Mgr. David Čížek.  Je to oblast informačních technologií, která zahrnuje veškeré programové vybavení počítače, které zajišťuje."

Podobné prezentace


Reklamy Google