Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Popis výukového materiálu Název:Management a marketing destinací Destinace cestovního ruchu Autor:Bc. Pavel Lang Datum:31.12.2013 Obor:a) 65-41-L/01 Gastronomie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Popis výukového materiálu Název:Management a marketing destinací Destinace cestovního ruchu Autor:Bc. Pavel Lang Datum:31.12.2013 Obor:a) 65-41-L/01 Gastronomie."— Transkript prezentace:

1 Popis výukového materiálu Název:Management a marketing destinací Destinace cestovního ruchu Autor:Bc. Pavel Lang Datum:31.12.2013 Obor:a) 65-41-L/01 Gastronomie (nástavbové studium) b) 65-41-L/01 Gastronomie c) 65-51-H/01 Kuchař/kuchařka, Číšník/servírka Ročník:a) - 1. ročník, b) - 4. ročník, c) 3. ročník Předmět:a) Cestovní ruch, b) Hotelový provoz, c) OdO Anotace výukového materiálu 1. Materiál je určen pro výuku předmětu Cestovní ruch, Hotelový provoz a Odbyt a obsluha a je v souladu s ŠVP 2. Materiál je prezentován žákům prostřednictvím ICT s výkladem a doplněním při současném použití učebnice Cestovní ruch pro střední školy a pro veřejnost – D. Drobná a E. Morávková, nakl. Fortuna Praha 2004 Součástí materiálu je krátký test s označením odpovědí. Další formou zpětné vazby je test jako souhrn několika realizovaných materiálů. Pro výuku je použit - PC s dataprojektorem - interaktivní tabule - interaktivní dataprojektor Číslo projektu školy CZ.1.07/1.5.00/34.0963 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiáluVY_32_INOVACE_OdP_S1_15

2 Management a marketing destinací Bc. Pavel Lang

3 Destinace CR 1/2 Přirozený celek disponující z hlediska podmínek rozvoje CR jedinečnými vlastnostmi, odlišnými od jiných destinací Podle WTO: místo s atraktivitami a s nimi spojenými zařízeními a službami CR, které si účastník CR nebo skupina vybírá pro svou návštěvu a které poskytovatelé přinášejí na trh Výkladový slovník CR  v užším smyslu : cílová oblast v daném regionu, která se vyznačuje významnou nabídkou atraktivit a infrastruktury CR

4 Destinace CR 2/2  v širším smyslu: země, regiony, lidská sídla a další oblasti typické velkou koncentrací atraktivit CR, rozvinutými službami a další infrastrukturou CR, jejichž výsledkem je velká dlouhodobá koncentrace návštěvníků  pro mezinárodní návštěvníky je destinací buď celá navštívená země, nebo její některý region, případně město V některých zemích se území člení na turisticky, historicky nebo administrativně kompaktní destinace s tvorbou a propagací společného turistického produktu a případně i zpracováním statistik CR

5 5 komponentů destinace CR 1/2 Attractions - primární nabídka CR umožňující množstvím, kvalitou a atraktivitou vyvolávat návštěvnost (přírodní, kulturně – historický potenciál) Accessibility a ancillary services - všeobecná infrastruktura umožňující přístup do destinace, pohyb za atraktivitami destinace, spadají sem i služby využívané především místními obyvateli (telekomunikační, bankovní, zdravotnické, poštovní apod.)

6 5 komponentů destinace CR 2/2 Amenities - suprastruktura a infrastruktura CR umožňující pobyt v destinaci a využití jejich atraktivit (ubytovací, hostinská, sportovně – rekreační, kulturně – společenská a jiná zařízení) Available packages – předem připravené produktové balíčky Activities - různé aktivity

7 Atraktivita destinace 1/2 pro investory: Infrastruktura služeb: počet telefonních stanic, obchodů, benzínových pump, lékáren, bank a směnáren, pošt,nemocnic a zubních ordinací na daný počet obyvatel Ukazatele technické infrastruktury: délka vodovodní a kanalizační sítě, počet domácností s připojením na plyn Obyvatelstvo: poměr zaměstnaných osob v průmyslu, zemědělství a ve službách k celkovému počtu pracovní síly Financování obcí: příjmy obce včetně podpor, podíl investovaného kapitálu do projektů k celkovým výdajům obcí

8 Atraktivita destinace 2/2 pro turisty: Krásy a půvaby: podíl zalesněné plochy, luk a pastvin, řeky a jezera seřazené podle stupně znečištění, historické památky, muzea, chráněné oblasti, počet veletrhů, výstav a dalších aktivit, celková délka turistických tras a cyklostezek Stav životního prostředí: emise škodlivých látek, objem uskladněného odpadu, atd. Ochrana životního prostředí: podíl čističek na celkový objem odpadu, pokles biologického a chemického znečištění, atd. Dopravní dostupnost: délka silnic a dálnic, počet železničních stanic, počet registrovaných aut na daný počet obyvatel

9 Členění potenciálu CR 1/2 Potenciál přírodního subsystému cestovního ruchu:  přírodní pozoruhodnosti  vhodnost krajiny pro - pěší turistiku, cykloturistiku, sjezdové zimní  sporty, lyžařskou turistiku, rekreaci u vody, rekreaci typu lesy/hory,  venkovskou turistiku, vodní turistiku, horolezectví, závěsné létání,  sportovní myslivost, sportovní rybolov, pozorování vodních ptáků

10 Členění potenciálu CR 2/2 Potenciál kulturního subsystému cestovního ruchu:  kulturně historické památky a soubory, skanzeny a muzea, lázeňská  funkce, kongresy a konference, kulturní akce, sportovní akce, církevní  akce, veletrhy a tematické trhy, místní produkty, možnost  příhraničních nákupních a zábavních činností (příhraniční specifika)

11 Nabídka destinace CR Kvalitní nabídka, která je schopna přilákat návštěvníky a následně uspokojit jejich potřeby a požadavky je velice důležitá pro rozvoj CR v destinaci Nabídku CR zle členit na primární a sekundární Složky primární nabídky CR jsou utvářejícími podmínkami pro uspokojení potřeb a požadavků návštěvníků destinace Rozmístění, struktura a úroveň sekundární nabídky CR představuje určující faktor využitelnosti destinace pro aktivity CR

12 Destinace CR jako produkt Největší důraz při rozhodování o koupi klade potenciální návštěvník obvykle na výběr destinace. Aktivity, atraktivity, ubytovací a stravovací zařízení spočívají v rozhodování až na dalších místech. Destinaci lze ”prodat” vícekrát, a to současně různým segmentům trhu Produkt “destinace” by měla vytvářet organizace CR - kvazi podnik

13 Děkuji za pozornost! Výstupy TEST 1.Co si představujete pod pojmem destinace cestovního ruchu Odpovězte vlastními slovy a uveďte ukázku jednotlivých problematik 2. Vyberte jeden z 5 komponentů cestovního ruchu a popište příklad 3. V čem spočívá atraktivita destinace pro investory? 4. V čem spočívá atraktivita destinace pro turisty?


Stáhnout ppt "Popis výukového materiálu Název:Management a marketing destinací Destinace cestovního ruchu Autor:Bc. Pavel Lang Datum:31.12.2013 Obor:a) 65-41-L/01 Gastronomie."

Podobné prezentace


Reklamy Google