Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta."— Transkript prezentace:

1 Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

2 KATEDRA DEMOGRAFIE A GEODEMOGRAFIE Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

3 PŘIJĎTE K NÁM STUDOVAT DEMOGRAFII DEMOGRAFIE je vědní obor, který se zabývá událostmi dotýkajícími se každého z nás: narozením dítěte, sňatkem, rozvodem, úmrtím apod.

4 Název Kdo jsme? Katedra demografie a geodemografie PřF UK je jediné pracoviště v České republice, které má akreditovány studijní programy demografie ve všech třech cyklech (bakalářský, navazující magisterský a doktorský) Činnost katedry, která byla založena v roce 1990, je zaměřena především na výuku a výzkum Spolupracujeme s řadou zahraničních institucí a univerzit (Francie, Belgie, Nizozemsko, Německo,…) Patříme jako jediní v ČR do mezinárodní sítě 17 prestižních evropských demografických pracovišť http://www.natur.cuni.cz/demografieKATEDRA DEMOGRAFIE A GEODEMOGRAFIE PřF UK

5 Název Studijní programy Bakalářské studium demografie je tříleté v kombinaci: se sociální geografií nebo sociologií nebo ekonomií Navazující magisterské studium demografie je dvouleté a je otevřené i pro absolventy jiných bakalářských oborů Po úspěšném absolvování magisterského studia lze pokračovat v doktorském studiu demografie prezenční nebo kombinovanou formou http://www.natur.cuni.cz/demografieKATEDRA DEMOGRAFIE A GEODEMOGRAFIE PřF UK

6 Název Přijímací zkoušky Přijímací zkoušky na bakalářský studijní program jsou pro akademický rok 2011/2012 pouze ve formě testu ze všeobecných studijních předpokladů minimální počet bodů nutných pro přijetí (z maxima 100 bodů) je 50 bodů Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium jsou ústní — zkouška je prominuta absolventům bakalářského studia demografie v kombinaci, pokud obhájili bakalářskou práci z demografie s celkovým hodnocení státní závěrečné zkoušky výborně či velmi dobře Přijímací zkoušky na doktorské studium jsou ústní http://www.natur.cuni.cz/demografieKATEDRA DEMOGRAFIE A GEODEMOGRAFIE PřF UK

7 Název Co Vás čeká při studiu? Studium demografie zahrnuje výuku jak standardních, tak i pokročilejších metod a principů demografické analýzy Zvláštní pozornost je zaměřena na populační vývoj České republiky, Evropy a světa Výuka je prohloubena o předměty specificky zaměřené: populační politika, populační prognózování, aplikovaná a regionální demografie, historická demografie aj. Součástí výuky jsou i doplňující disciplíny: informační technologie, aplikace GIS a geostatistika, demografické aplikace SAS, ekonometrie, metody výběrových šetření, demografie v životním pojištění apod. http://www.natur.cuni.cz/demografieKATEDRA DEMOGRAFIE A GEODEMOGRAFIE PřF UK

8 Název Ukázka demografických výstupů Vývoj počtu obyvatel na našem území http://www.natur.cuni.cz/demografieKATEDRA DEMOGRAFIE A GEODEMOGRAFIE PřF UK Třicetiletá válka Odsun Němců Husitské války

9 Název Ukázka demografických výstupů Úhrnná plodnost (průměrný počet dětí na 1 ženu) ve státech EU v roce 2005 KATEDRA DEMOGRAFIE A GEODEMOGRAFIE PřF UK http:// www.natur.cuni.cz/demografie

10 Název Ukázka demografických výstupů Vývoj úhrnné plodnosti a čisté míry reprodukce v České republice a ve Francii http://www.natur.cuni.cz/demografieKATEDRA DEMOGRAFIE A GEODEMOGRAFIE PřF UK

11 Název Ukázka demografických výstupů Prostorová predikce průměrného počtu dětí narozených jedné ženě (generace žen 1930—1959) http://www.natur.cuni.cz/demografieKATEDRA DEMOGRAFIE A GEODEMOGRAFIE PřF UK

12 Název Ukázka demografických výstupů 3D vizualizace změny tvaru křivek dožití (Švédsko, 1751—2001) http://www.natur.cuni.cz/demografieKATEDRA DEMOGRAFIE A GEODEMOGRAFIE PřF UK Vliv „španělské chřipky“

13 Název Ukázka demografických výstupů Vývoj počtu světového obyvatelstva http://www.natur.cuni.cz/demografieKATEDRA DEMOGRAFIE A GEODEMOGRAFIE PřF UK

14 Název Ukázka demografických výstupů Změny ve věkové struktuře obyvatelstva České republiky dokládající proces demografického stárnutí v čase http://www.natur.cuni.cz/demografieKATEDRA DEMOGRAFIE A GEODEMOGRAFIE PřF UK

15 Název Ukázka demografických výstupů Perspektivy budoucího vývoje počtu obyvatel České republiky podle různých variant aktuálních prognóz http://www.natur.cuni.cz/demografieKATEDRA DEMOGRAFIE A GEODEMOGRAFIE PřF UK

16 Název Možnosti uplatnění Absolventi studia demografie jsou žádanými odborníky nejen ve vědecko-výzkumných pracovištích, ale i ve státní správě a jiných organizacích MINISTERSTVA STATISTICKÉ ÚŘADY BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ VÝZKUMNÉ AGENTURY OBECNÍ ÚŘADY PERSONÁLNÍ AGENDA VĚDA A VÝZKUM http://www.natur.cuni.cz/demografieKATEDRA DEMOGRAFIE A GEODEMOGRAFIE PřF UK

17 Název Přijďte k nám studovat Těšíme se na Vás! http://www.natur.cuni.cz/demografieKATEDRA DEMOGRAFIE A GEODEMOGRAFIE PřF UK KATEDRA DEMOGRAFIE A GEODEMOGRAFIE Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova v Praze Tel: (+420) 221 951 418 E-mail: demodept@natur.cuni.cz URL: http://www.natur.cuni.cz/demografie Naleznete nás také na sociální síti


Stáhnout ppt "Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta."

Podobné prezentace


Reklamy Google