Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RELIGIONISTIKA. Základní pojmy teologie – nauka o bohu, bohosloví, víře (nepochybuje o existenci boha) religionistika – věda, která zkoumá náboženství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RELIGIONISTIKA. Základní pojmy teologie – nauka o bohu, bohosloví, víře (nepochybuje o existenci boha) religionistika – věda, která zkoumá náboženství."— Transkript prezentace:

1 RELIGIONISTIKA

2 Základní pojmy teologie – nauka o bohu, bohosloví, víře (nepochybuje o existenci boha) religionistika – věda, která zkoumá náboženství jako významný socio-kulturní fenomén religio – soubor symbolů, rytů souvisí se státním kultem x Židé pojem eusebea = zbožnost náboženství – pojem vzniklý v 17. stol. v Cambridge – společný název pro různé „duchovní směry“ – akademický konstrukt – pokus hledět na ostatní náboženství pohledem křesťanských dogmat

3 Náboženství Nemůžeme ztotožňovat s vírou v jednoho Boha (monoteismus) Nemůžeme srovnávat s morálním přikázáním (spoustě náboženství je morálka cizí - bohové starých Řeků) Ne každé vysvětluje vznik světa a člověka Nesmíme ztotožňovat s vírou v nadpřirozeno, něco co existuje mimo náš smyslový svět (konfuciánství - nevěří v nic mimo tento svět, usilují o harmonii)

4 Teorie vzniku náboženství teologická – Bůh existuje a stvořil svět religionistická – člověk potřebuje víru, vytváří si instituce k tomuto účelu mocenská – náboženství vzniklo za účelem ovládání lidí

5 Společné znaky náboženství Používají soustavu symbolů vyvolávající úctu a bázeň - tyto symboly jsou spojeny s kolektivními rituály a ceremoniály (modlitby, zpěvy, bohoslužby, půsty - obracejí se k náboženským symbolům a jsou vnímány jako něco odlišného od normálního chování) v tomto se náboženství odlišuje od magie (zasažení do běhu světa, individuální) V každém náboženství se uctívají nějaké symboly a osoby jako posvátné (božská síla, konkrétní osoba - Buddha) Prvky magického myšlení Předměty s „nadpřirozenou“ mocí (prsteny, …)

6 Funkce náboženství proměnlivá, ne u všech náboženství všechny funkce sjednocuje interpretuje svět vytváří hodnoty určuje řád vysvětluje některé „nadpřirozené či nevysvětlitelné“ jevy člověk pravděpodobně nenapravitelně náboženský – touha po víře

7 Náboženský postoj 1.znalost nauky 2.ztotožňování s naukou 3.dodržování morálního kodexu určitého náboženství 4.účast na náboženských obřadech 5.osobní spiritualita 6.osobní náboženská zkušenost

8 Sekularizace myšlenka, že náboženství ztrácí v moderní společnosti smysl a pravděpodobně zanikne opak asi pravdou, pouze Evropa (nikde jinde na světě ne) jistou formu privatizace náboženství – tzn. přesun do osobní sféry, neinstitucionální pojetí víry (nechodím do kostela, nevěřím v Boha, ale věřím v nějaké „nadpřirozeno“) naopak dochází ke stálému nárůstu členů všech světových náboženství – od 70. let deprivatizace – náboženství hraje silnou roli ve světové politice – pozitivní i negativní

9 Univerzální náboženství? vznik jednoho univerzálního náboženství je do budoucna velmi nepravděpodobné nadále je třeba počítat s pluralitou náboženství to vyžaduje vzájemnou toleranci, ta ale musí vycházet ze společného poznání, nikoliv pouze z pasivní koexistence

10 Důležitost studia náboženství dnešní svět plný náboženských konfliktů nutné znát alespoň základy, aby nemohlo dojít ke zneužití nebo příliš jednoduchým soudům vzájemné pochopení a úcta jednotlivých náboženství

11 Nejstarší formy náboženských představ animismus = je víra v existenci nesmrtelné, samostatné duše a duchovních bytostí. totemismus = jedna z raných forem náboženství, které je založeno na představě o společném prapředkovi, jenž je symbolizován totemem (většinou zvíře) šamanismus je archaická technika extáze a související náboženské, magické a mystické představy, známá ve většině světových kultur a existující nejspíš už od dob paleolitických lovců a sběračů. Šaman mívá pozici prostředníka mezi lidmi a duchy nebo bohy, léčitele, věštce a psychopompa.

12 Typologie náboženství polyteismus = víra ve více bohů, pantheon bohů – Mezopotámie, Egypt, Řecko, Řím monoteismus = víra v jediného boha, jisté náznaky již v Egyptě (Amenhotep IV.), pak i v Mezopotámii – odtud podle Bible Abraham – praotec 3 nejdůležitějších monoteistických náboženství – judaismus, křesťanství, islám

13 Typologie náboženství národní náboženství – judaismus, hiduismus (není možné se hinduistou stát, pouze narodit) světová, universální náboženství – křesťanství, islám, buddhismus

14

15

16 Světová náboženství http://www.volny.cz/cce.zizkov/279c.shtml

17 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Religion_distribution.png

18

19 Počet vyznavačů náboženství Křesťanství 2.100 mil. Islám 1.300 mil. Bez vyznání (necírkevní, nenáboženští, agnostíci, ateisté) 1.100 mil. Hinduismus 900 mil. Čínské tradiční náboženství (Taoismus, konfucianismus aj.) 394 mil. Buddhismus 376 mil. Tradiční náboženství původních obyvatel 300 mil. Tradiční africké náboženství (Yoruba, Santeria, Vodoo aj.) 100 mil. Sikhismus 23 mil. Juche (Sev. Korea) 19 mil. Spiritismus 15 mil. Judaismus 14 mil. Baha'i 7 mil. Džinismus 4,2 mil. Shintoismus 4 mil. Cao Dai (Vietnam) 4 mil. Zoroastrianismus 2,6 mil. Tenrikyo (Japonsko) 2 mil. Neopohanství 1 mil. Unitářský universalismus 0,8 mil. Rastafarianismus 0,6 mil. Scientology 0,6 mil.

20 Náboženské symboly křesťanství, judaismus, hinduismus, islám, buddhismus, šintoismus sikhismus, bahá´í, džinismus

21

22 http://www.cestykatech eze.cz/_d/Bible-v-70- slovech.jpg

23

24 Ke studiu GEERTZ, Clifford. Náboženství jako kulturní systém. in: Interpretace kultur: vybrané eseje, Praha : Portál, 2000. HELLER, Jan; MRÁZEK, Milan. Nástin religionistiky. Praha : Kalich, 2004. HORYNA, Břetislav. Úvod do religionistiky. Praha : OIKÚMENÉ, 1994. Prolínání světů, Dokument ČT s prof. Tomášem Halíkem SOKOL, Jan. Člověk a náboženství. Praha : Portál, 2004. Světová náboženství očima profesora Hanse Künga. Série 7 DVD. ŠTAMPACH, Ivan Odilo. Malý přehled náboženství. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1992. VOJTÍŠEK, Zdeněk. Encyklopedie náboženských směrů v České republice: Náboženství, církve, sekty, duchovní společenství. Praha : Portál, 2004.

25 Světová náboženství očima profesora Hanse Konga Náboženství kmenů/bonus slovo Prof. PhDr. Tomáše Halíka, Th.D. – tento bonus je dobrý jako úvod do studia religionistiky Hinduismus/bonus slovo Phdr. Dušana Zbavitele, DrSc. Buddhismus/bonus slovo PhDr. Jiřího Holby, Ph.D. Čínská náboženství/bonus slovo Mgr. Jakuba Maršálka Židovství/bonus slovo Mgr. Kateřiny Weberové Islám/bonus slovo Prof. PhDr. Luboše Kropáčka, CSc. Křesťanství/bonus slovo Mgr. Vladimíra Kelnara

26 Náboženství kmenů/bonus slovo Prof. PhDr. Tomáše Halíka, Th.D. Vysvětlete pojem teologie a religionistiky? Proč studovat religionistiku? Vysvětlete pojem náboženství. Docházelo a dochází dnes k sekularizaci? Vyjmenujte některé roviny náboženského postoje. Vyjmenujte některé funkce náboženství. Myslíte si, že vznikne nějaké univerzální náboženství?

27 Hinduismus/bonus slovo Phdr. Dušana Zbavitele, DrSc. Je hinduismus národní nebo světové náboženství? Jaké aspekty spojují všechny hinduisty? Jak vznikl hinduismus? Co jsou to varny? Co jsou to védy? Vysvětlete přínos upanišad. Jaká je společenská funkce kast? Co udržuje hinduismus stále živým? Co může hinduismus nabídnout Evropanům?

28 Buddhismus/bonus slovo PhDr. Jiřího Holby, Ph.D. Co znamená slovo Buddha? Kdo to byl Buddha? Napište 4 posvátná místa buddhismu. Vyjmenujte 4 vznešené pravdy. Pojmenujte části osmidílné stezky. Jak se jmenuje typická stavba buddhismu? Jaký indický císař udělal z buddhismu státní náboženství? Vyjmenujte některé symboly buddhismu.

29 Čínská náboženství/bonus slovo Mgr. Jakuba Maršálka Popište pohřební rituály Číňanů. Nakreslete symbol nebe. Jak vypadají čínská božstva? Co je to tao? Charakterizujte hlavní rysy konfuciánství. Charakterizujte hlavní rysy taoismu. Charakterizujte hlavní rysy čínského buddhismu. Charakterizujte postavení křesťanství v Číně.

30 Židovství/bonus slovo Mgr. Kateřiny Weberové Kdo jsou to Židé? Charakterizujte dějiny židovského národa. Z jakých pěti knih je tvořena Tóra? Co je to talmud? Vyjmenujte košér potraviny. Co je to sionismus? Kdo to byl Theodor Herzl? Charakterizujte vztahy mezi Izraelem a arabským světem.

31 Islám/bonus slovo Prof. PhDr. Luboše Kropáčka, CSc. V jakých zemích v Evropě žije nejvíce muslimů? Je Mohammed považován za boha? Jak vypadá svatyně islámu? Co je to hidžra? Vyjmenujte 5 základních sloupů víry (přikázání). Jak se chovali muslimové vůči Židům a křesťanům na dobytém území? Vyjádřete úlohu koránu v islámu. Vysvětlete pojmy džihád a šáríja. Jak se jmenoval hlavní tvůrce reforem a sekularizace v Turecku?

32 Křesťanství/bonus slovo Mgr. Vladimíra Kelnara Charakterizujte rané křesťanství na příkladu San Salvadoru. Vyjmenujte společné rysy monoteistických náboženství. Proč si křesťanství vybralo jako symbol kříž? Vysvětlete význam sv. Pavla pro křesťanství. Jaké změny nastaly v křesťanství 200 let po smrti sv. Pavla? Charakterizujte ortodoxní církev. Charakterizujte latinskou liturgii. Charakterizujte reformní církve. Odpovězte na otázku, zda dnešní společnost potřebuje víru?

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44


Stáhnout ppt "RELIGIONISTIKA. Základní pojmy teologie – nauka o bohu, bohosloví, víře (nepochybuje o existenci boha) religionistika – věda, která zkoumá náboženství."

Podobné prezentace


Reklamy Google