Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropa – členitost Pobřeží je nečlenitější ze všech světadílů 1/3 území tvoří ostrovy a poloostrovy Největším ostrovem je území Velké Británie Největším.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropa – členitost Pobřeží je nečlenitější ze všech světadílů 1/3 území tvoří ostrovy a poloostrovy Největším ostrovem je území Velké Británie Největším."— Transkript prezentace:

1 Evropa – členitost Pobřeží je nečlenitější ze všech světadílů 1/3 území tvoří ostrovy a poloostrovy Největším ostrovem je území Velké Británie Největším poloostrovem je Skandinávský

2 Evropa - povrch Evropa má ze všech světadílů nejnižší průměrnou nadmořskou výšku (290 m.n.m.) (nejvyšší má Asie 960 m.n.m.) Většinu Evropy tvoří nížiny (zelená barva na mapě) Největší nížinou je Východoevropská rovina Nejvyšší pohoří jsou Alpy s nejvyšším vrcholem Evropy Mt. Blanc (4810 m.n.m.) Nejnižší bod Evropy – Kaspická nížina – proláklina (-28 m.n.m.)

3 Mt. Blanc (4810 m.n.m.)

4 Evropské hory Vznik alpínským vrásněním ve třetihorách (100 miliónů let): Alpy (Francie, Švýcarsko, Itálie, Rakousko, Německo) Pyreneje – Pyrenejský poloostrov Apeniny – Apeninský poloostrov Balkán – Balkánský poloostrov Karpaty (karpatský oblouk se táhne z ČR po Rumunsko) Vznik hercynským vrásněním v prvohorách (300 milionů let): Česká vysočina – (Šumava, Krkonoše, Jeseníky)

5 Činné sopky Na jihu Evropy a na Islandu Nejvyšší sopkou je Etna na ostrově Sicílie v Itálii Častá zemětřesení

6 Fjordy Mořské zálivy ledovcového původu – leží především na Skandinávském poloostrově v Norsku

7 Podnebí Evropy Tmavě oranžová – subtropické - světle oranžová – mírné a kontinentální světle zelená – mírné a přechodné Tmavě zelená – mírné a oceánské Modrozelená a fialová – subpolární

8 Na podnebí má vliv: Zeměpisná šířka Nadmořská výška – s nadmořskou výškou teplota klesá a zvyšují se srážky Vzdálenost od oceánu Vliv mořských proudů – západní pobřeží Skandinávie ovlivňuje teplý Golfský proud, proto tam moře ani v zimě za polárním kruhem nezamrzá

9 3 podnebné pásy v Evropě Subpolární (sever Evropy) Mírný (většina Evropy) – Mírný oceánský (západ Evropy – deštivo) – Mírný přechodný (střední Evropa – sucho i deštivo) – Mírný kontinentální (východ Evropy – sucho) Subtropický (jih Evropy)

10 Roční úhrn srážek v Evropě

11 Průměrná roční teplota

12 Klimadiagram – teplota, srážky

13 Vodstvo Evropy – mapa úmoří

14 Vodstvo Evropy Oceán: Atlantský a Severní ledový Řeky: – v Evropě hustá říční síť, – vodnatost řek závisí na typu podnebné oblasti, -Nejdelší (km) a nejvodnatější (m 3 /s) řeka je Volha, druhý nejdelší Dunaj, Průplavy – slouží pro říční dopravu Jezera – nejvíce jezer na severu Evropy (ledovcového původu) – Finsko - největší jezero Ladožské, druhé největší Oněžské – obě v Rusku a třetí největší Vänern ve Švédsku Přehrady – význam - ………….. …………… ………….. ………….. …………. Ledovce – horské (Alpy, Skandinávie) a pevninské (Island, Špicberky)

15 Horský ledovec

16 Režim odtoku vody v řekách = množství vody během roku

17 Rostliny a živočichové v Evropě Dříve téměř celá Evropa zalesněná Dnes pokrývají lesy 30 % rozlohy Evropy Zeměpisná šířka (latitude) a nadmořská výška (altitude) určují rozmístění rostlin a živočichů

18 Typy přírodních krajin Evropy 5 – Tundra 6 – listnatý a smíšený les 3 – Tajga7 – step2 – subtropické krajiny

19 Tundra – bezlesá krajina Krajní sever Evropy Bezlesé krajiny, krátké léto, jen mechy a lišejníky, sobi, polární lišky, hodně komárů

20 Tajga – jehličnatý les V Rusku a ve Skandinávii Smrk, bříza, osika, borovice, modřín Jelen, vlk, medvěd hnědý

21 Listnatý a smíšený les Většina Evropy (střední a západní) Dnes většinou smrkové porosty, louky, pastviny, pole Typičtí živočichové: jeleni, srnci, divočáci Dub, buk, smrk

22 Stepi - tráva V jihovýchodní Evropě Suchomilná tráva Hlodavci a drobní savci Část stepí využívána k pěstování obilí - černozemě

23 Subtropická krajina Jižní Evropa Suché stálezelené lesy (duby, borovice) Křovinaté porosty – olivy, cypřiše, fíkovníky Cikády, plazi

24 Výšková stupňovitost Do 800 m – listnaté a smíšené lesy 800 – 1500 m – jehličnaté lesy 1500 – 2500 m – kosodřevina (zakrslá borovice) 2500 – 3500 m – horské louky 3500 a výše – mrazové pustiny

25 Výšková stupňovitost v ČR

26 Ochrana přírody Původní lesy v Evropě byly většinou vykáceny, mokřiny byly vysušeny a koryta řek zregulována Největší plochy neporušené krajiny jsou v severní Evropě a ve velehorách Málo porušená krajina: národní parky a přírodní rezervace (hory, delty řek, ostrovy) Biosferické rezervace UNESCO – světově významné ekosystémy (např. delta Dunaje)

27 Opakování – přírodní podmínky 1.Největší plochy neporušené přírody jsou: a)Na jihu Velké Británie b)V severní Evropě a horských oblastech c)Na soutoku Dunaje s Moravou 2. Největším poloostrovem Evropy je: a)Apeninský b)Skandinávský c)Malá Asie

28 Opakování – přírodní podmínky 3. Fjord je: a)Jezero ledovcového původu b)Záliv ledovcového původu c)Ledovec 4. Nejdeštivější částí Evropy je: a)Západ b)Jih c)východ

29 Opakování – přírodní podmínky 5. Největší počet a rozlohu jezer má: a)Finsko b)Dánsko c)Portugalsko 6. Největší evropskou řekou je: a)Visla b)Dunaj c)Volha

30 Opakování – přírodní podmínky 7. V subtropických oblastech jižní Evropy nerostou: a)Fíkovníky b)Banánovníky c)Olivovníky 8. V Evropě nenajdeme: a)Tundru b)Step c)Tropický deštný prales

31 Rozhodněte, která věta je správná: Evropa je nejmenší světadíl na Zemi. Jedním z oceánů obklopujících Evropu je Severní ledový oceán. Euroasijská hranice neprochází pohořím Kavkaz. Podnebí Evropy ovlivňuje Severoatlantský oceánský proud. Do Evropy zasahuje subpolární, mírný a subtropický podnebný pás. Rozlišujeme horské a pevninské ledovce

32 Odpovězte: Který oceán odděluje Evropu od Ameriky? Jak se nazývá nejvyšší vrchol Evropy a ve kterém pohoří leží? Vysvětlete odlišnosti podnebných oblastí Evropy. Jak ovlivňuje podnebí nadmořská výška? Proč se evropské řeky liší svým vodním režimem? Jak se podnebí projevuje na režimu řek? Které rostliny a živočichy najdete v subpolárním, mírném a subtropickém podnebném pásu.

33 Kteří tři živočichové nepatří mezi ostatní a proč? Medvěd, jelen, lumík, lev, srnec, gorila, rys, sob, krokodýl

34 Jak je krajina pozměněná člověkem?


Stáhnout ppt "Evropa – členitost Pobřeží je nečlenitější ze všech světadílů 1/3 území tvoří ostrovy a poloostrovy Největším ostrovem je území Velké Británie Největším."

Podobné prezentace


Reklamy Google