Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přednáška : Repliky historických dveří s požární odolností Přednášející : Ing. Vlastimil Kubart jednatel společnosti: Požární uzávěry, s.r.o., Praha –

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přednáška : Repliky historických dveří s požární odolností Přednášející : Ing. Vlastimil Kubart jednatel společnosti: Požární uzávěry, s.r.o., Praha –"— Transkript prezentace:

1 Přednáška : Repliky historických dveří s požární odolností Přednášející : Ing. Vlastimil Kubart jednatel společnosti: Požární uzávěry, s.r.o., Praha – provozovna Vodňany

2 Jak z názvu naší společnosti vyplývá, zabýváme se výrobou a montáží požárních uzávěrů – tedy dveří, stěn a oken. Požární dveře máme atestovány s odolností do 30 minut. Konstrukci tvoří měkké dřevo tl. 56 mm, jedná se tedy o konstrukci typu

3 kromě dveří vyrábíme a montujeme plné a prosklené požární stěny s odolností do 60 minut s konstrukcí typu DP1 na bázi deskových materiálů Grenamat A – výrobce Grena a.s. Veselí nad Lužnicí. Tloušťka těchto konstrukcí je též 56 mm.

4 V minulém roce jsme jako firma dosáhli v oblasti požárních uzávěrů a nepožárních plastových a dřevěných oken celkového obratu 41,6 mil. Kč. Čtvrtinu tohoto obratu tvořily repase a repliky historických výrobků. Právě na tuto problematiku bych se chtěl ve své přednášce zaměřit.

5 Úvodem chci zdůraznit, že zvládnutí výroby replik a provedení repasí stávajících výrobků není jednoduchou záležitostí a je založeno především na těchto faktorech :

6 na tradici výroby požárních uzávěrů od roku 1996 na zkušenosti našich předních truhlářů na jednotné tloušťce konstrukce pro požární odolnosti EI 15-60 minut na odzkoušené dveřní kazetové výplni tl. 18 mm pro odolnost EW 15 – EI 30 na konstrukci pro 45 a 60 minut na bázi Grenamatu A, který lze narozdíl od jiných nehořlavých materiálů dýhovat nebo jinak opláštit dřevem

7 Obecně v případě replik postupujeme tak, že pokud je jasné zadání typu požární odolnosti, zpracujeme v souladu s certifikáty výrobní dokumentaci, ve které jsou zohledněna všechna platná požární kritéria. Obecně bych toto nazval „ požární základ“. Na tento základ se snažíme „ nabalit“ vzhled původního výrobku s co nejvěrnějším okopírováním profilace. V této fázi do ceny zahrnujeme i výrobu speciálních tvarových výměnných nožů na zajištění stejného vzhledu profilovaných částí.

8 Takto zpracovanou dokumentaci předáme investorovi, popřípadě se spolu s investorem zúčastňujeme projednávání s památkáři. Nejčastějším místem střetů jsou : - výrobky s příčkou mezi skly, kde my máme šířku konstrukce 92 mm a požadavky jsou většinou na šířku užší - tvar zasklívacích lišt

9 použití samozavíračů (zde se jedná spíše o problém cenový)

10 Po zapracování připomínek investora a památkáře je vypracována konečná verze výrobní dokumentace a po jejím schválení se zahajuje výroba. Znovu chci zdůraznit, že výroba se rozjíždí až po odsouhlasení všech detailů d okumentace.

11 V případě repasí se jedná o zpožárnění stávajícího výrobku, který většinou svou konstrukcí vyhovuje odzkoušeným vzorkům. Příkladem takovéhoto řešení jsou kazetové dveře v obložkové zárubni v činžovních domech z 20-30 let, zejména v Praze. U těchto výrobků repase spočívá ve vyříznutí a výměně stávajícíh kazet za odzkoušenou kazetovou výplň tl. 18 mm a zafrézování zpěňovacích pásek. Následně jde o „navrácení“ ozdobných prvků ze stávající kazety. Kazetu doplňujeme o kukátko, ovšem nikdy ne s otvorem pro vhoz dopisů. Častým případem repase jsou také okna, o nichž se zmíním později.

12 Nyní bych Vám zde předvedl několik ukázek : Měšťanskou besedu v Plzni, Hotel „ Zawojski“ v Karlových Varech a hotel „ Modrá růže“ v Praze.

13 Nejprve se jedná o rekonstrukci Měšťanské besedy v Plzni / mimochodem Metrostav a.s. dostal za tuto akci cenu „Stavba roku“ – a já doufám, že i díky našemu přispění /. Zakázku jsme realizovali v roce 2004 v objemu cca 4 mil. Kč a veškeré výrobky byly replikami. Já jsem vybral jeden z nich – požární stěnu s odolností EI 60 D3 – ve spodní části s kazetovými výplněmi, v horní části prosklenou, rozměr výrobku je 260/398 cm. Stěna je umístěna mezi šatnou a CHÚC z malého sálu. Na obrázku je vidět zasklení včetně profilace okolo skla. Jelikož jsme museli vyjít z odzkoušeného způsobu zasklení je 1/3 skla zakryta profilovanými lištami. Konstrukce je z materiálu Grenamat, který je odýhován dubovou dýhou tl. 2-3 mm a dále jsou pak podle vzoru nalepeny tvarové lišty z masivního dubu. Profilace lišt byla vyrobena speciálně na tuto akci vybroušenými výměnnými noži. Cena tohoto prvku byla před třemi lety 181.000,- Kč bez DPH, vč. dopravy a montáže.

14 Druhým příkladem je hotel „Zawojski“ v Karlových Varech, který se nachází hned vedle Vřídla a je údajně jednou z nejcennějších secesních staveb v tomto městě. V březnu letošního roku jsme zde realizovali repliku požární stěny s odolností EI 45 DP3 a požární uzávěr s jednokřídlovými dveřmi, bočním proskleným světlíkem a nadsvětlíkem s odolností EI 30 DP3. Zde vidíte náš původní návrh, kde stěnu tvořilo 20 požárních skel uložených do rámové konstrukce. tento návrh neprošel, neboť zde byla velká šířka dřevěné konstrukce mezi jednotlivými skly. Architektem byl vznesen požadavek na sklo vcelku a optické dělení na skle. Jelikož se jednalo o rozměr skla 196/270 cm, konzultovali jsme tuto záležitost s Ing. Stankem z Promatu a na základě výsledků zkoušek bylo vybráno sklo „ Systemglas“ tl. 18 mm o váze 220 kg.Navýšení ceny tohoto řešení činilo 32.000,- Kč bez DPH. Na tomto snímku vidíte realizaci jak stěny, tak i požárního uzávěru. Pro zajímavost - cena požární stěny byla vč. montáže a dopravy 185.500,- bez DPH, u požárního uzávěru se pak jednalo o částku 94.400,- Kč. Rád bych se zde ještě zmínil o skrytém samozavírači Geze Boxer v ceně 6.500,- Kč vč. montáže, který je vidět pouze při otevřeném křídle.

15 Poslední ukázka se týká repase stávajícíh oken v hotelu Modrá růže v Rytířské ulici v Praze. Celkový objem našich prací zde byl 3,5 milionu, zakázka byla dokončena na konci roku 2005. Hotel v má půdoryse tvar písmene U, a proto zde s ohledem na odstupovou vzdálenost byla požadována okna s požární odolností. Na obrázku vidíte toto zrepasované okno, kde s ohledem na profil rámu a sloupků z masivního dubu bylo možné upravit pouze křídla. I když odstupová vzdálenost byla pouze do 1,5 šířky křídla, byla nakonec zrepasována křídla všechna, a to z důvodu zachování jednotného vzhledu. Požárním dvojsklem s Connexem 6,4 jsou ale zaskleny pouze 2 řady křídel nad sebou. Dále je vidět, že bylo zdemontováno nefunkční kování. Křídle je možno otvírat po odstranění krytek a vyšroubování upevňovacích šroubů, avšak pouze za přítomnosti poučené obsluhy. Dále je zde vidět, že kromě předepsaného označení (štítky, pískování na skle) je zde na skle nalepeno upozornění, že se jedná o požární uzávěr, s nímž není možné větrat. Cena repase 1 ks okna byla v té době 85.000,- Kč bez DPH. Ještě bych zde rád uvedl 1 příklad – na této stavbě jsme ještě realizovali obloukové prosklené dveře odolnosti EI 30 DP3- C. Na snímku však nevidíte samozavírač. Použit byl skrytý samozavírač typu G-U. Nevýhodou tohoto samozavírače je fakt, že zavírací síla působí přes malé rameno, a proto je tato síla řádově 100 kg. Hrozí zde proto nebezpečí vylomení samozavírače z konstrukce. Tento výrobek vyžaduje proto silnější konstrukci, minimálně o tl. 50 mm.

16 Na závěr bych k této problematice rád řekl, že někdy je vůbec nejproblematičtější správné nacenění dané repliky nebo repase. Orientačně lze říci, že se jedná o dvojnásobek běžného nového stejně velkého výrobku u replik a o 80% ceny nového výrobku v případě repasí.

17 Děkuji Vám za pozornost, těším se na další setkání s Vámi a přeji všem šťastný návrat domů.


Stáhnout ppt "Přednáška : Repliky historických dveří s požární odolností Přednášející : Ing. Vlastimil Kubart jednatel společnosti: Požární uzávěry, s.r.o., Praha –"

Podobné prezentace


Reklamy Google