Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Od počátku k současnosti DĚJINY KNIHOVEN Bc. Věra Adámková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Od počátku k současnosti DĚJINY KNIHOVEN Bc. Věra Adámková."— Transkript prezentace:

1 Od počátku k současnosti DĚJINY KNIHOVEN Bc. Věra Adámková

2 Knihovna = dokumenty

3 Knihovny - teorie  Instituce sloužící primárně ke zpřístupnění knihovních jednotek veřejnosti  Knihy, periodika, kazety, CD, DVD, e-knihy, čtečky, odborné databáze, přístup na internet  Další varianty: bibliobusy, knihovnické lodě (Finsko)  Nové projekty – digitalizace – Kramerius  podpora čtenářství, alternativní neziskové projekty (http://knihobudka.cz)

4  Předstupeň písma – např. piktografy, uzlové, klínové, hieroglyfy  Vznik písma před cca 5000 lety  Materiály – kámen, hliněné destičky, papyrus, dřevo, pergamen, papír  Písařské náčiní - rydla, brka, štětce, pera  Písaři a skriptoria  Vynález knihtisku – polovina 15. stol.  Klady a zápory vynálezu knihtisku Písmo a písemnictví (paleografie)

5  STAROVĚK – Alexandrijská knihovna  - Aššurbanipalova knihovna  STŘEDOVĚK – klášterní a církevní knihovny  - univerzitní knihovny  - 16. stol. pultový systém, katalog  NOVOVĚK – rozvoj vzdělanosti, vědecké informace  SOUČASNOST – virtuální svět Vývoj knihoven – stručně

6 A ššurbanipalova knihovna v Ninive, 7. století př. n. l., je považována za první systematicky vytvořenou knihovnu  Znovu objevena v 19. století Henry Lavardem  Knihovna byla zničena, mnoho úlomků hliněných tabulek se uchovalo a bylo restaurováno  Epos o Gilgamešovi NEJSTARŠÍ KNIHOVNA NA SVĚTĚ

7 EPOS O GILGAMEŠOVI

8  Největší a nejslavnější knihovna starověku.  Za doby Caesara přechovávala na 700 tisíc rukopisů na pergamenových svitcích, které shrnovaly tehdejší poznatky v oboru matematiky, astronomie, fyziky, lékařství a historie  V roce 2002 byla znovu otevřena. ALEXANDRIJSKÁ KNIHOVNA

9

10  šíření křesťanství (knihovny vznikají při klášterech)  fond se rozšiřoval opisy, dary, výměnou  Papežská knihovna v Římě  knihovny při městských školách, soukromé knihovny  od 12. st. vznikají univerzity  1150 – Sorbonna – největší středověká sbírka knih 1167 Oxford  Cambridge, Praha, Krakov, Vídeň STŘEDOVĚK

11 Sorbona – Pařížská univerzita

12

13 Oxford – Bodleyova knihovna

14

15 Knihovny v českých zemích  Vznik na přelomu 1. a 2. tisíciletí  Většinou klášterní knihovny  Soukromé knihovny – církevní hodnostáři, šlechtické rody  Klášter v Břevnově  Strahovský klášter

16 Břevnovský klášter

17 Strahovský klášter

18

19 Knihovny v českých zemích  1366 – Knihovna Karlovy koleje – významný dar 114 rukopisů  1556 – tzv. Stará klementinská knihovna (příchod Jezuitů do Prahy)  1622 – sloučení sbírek Klementina a knihoven pražské univerzity  Vzniká centrální univerzitní knihovna Nová karolinská knihovna  Nadále rozvoj šlechtických knihoven

20 Křižovnické náměstí. Vpravo průčelí Klementina. Praga, 1836.

21 Půdorys pražské univerzitní knihovny (1842) s později doplněnými rukopisnými údaji o uložení knihovních oborů Klementinum

22 Knihovna Klementinum  1773 zrušení jezuitského řádu  nová (karolinská) knihovna přenesena do Klementina  1777 - Dvorský dekret - převod všech jezuitských knihoven v Čechách do bibliotéky v Klementinu  z 12 zrušených jezuitských kolejí přes 100.000 knih  BIBLIOTHECA NATIONALIS - povinný výtisk, pravidelnost doplňování  1925 vzniká Národní a univerzitní knihovna

23

24

25 Knihovnictví v 19. století  Rozvoj veřejných a speciálních knihoven  1848 – 1. knihovnický zákon – rozvoj služeb veřejnosti, povinný výtisk  Počátky knihovnického vzdělávání  1876 – ALA – Asociace amerických knihovníků  časopis Library Yournal

26 Library of Congress

27 British Library

28 Novodobé knihovnictví v českých zemích  19. století – vznikají veřejné knihovny  Rozvoj vědeckých oborů  Podpora čtenářských spolků  - 1825 Instrukce pro univerzitní a studijní knihovny (vymezuje povinnosti knihovníka a jeho vzdělání, platnost ukončena roku 1948)  1919 Zákon o veřejných knihovnách obecních, Zákon o pamětních knihách

29 Novodobé knihovnictví v českých zemích  Knihovna Národního muzea v Praze  Bohemikální program J. Dobrovského  Knihovna Moravského muzea v Brně  Knihovny dělnických spolků a besed  20. léta 20. st. - Slovanská knihovna - Ústřední zemědělská knihovna - Knihovna VŠT (později NTK,STK)  Knihovní zákon 257/2001 Sb.

30 Zajímavosti  70. léta 19. st. - cca 300 lidových knihoven  1905 – více než 3000 lidových knihoven  Nyní více než 6000 veřejných knihoven  Sytém : 1. NK ČR, MZK, Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana v Praze 2. Krajské knihovny 3.Základní knihovny 4. Specializované knihovny

31 PROJEKT NÁRODNÍ DIG. KNIHOVNA

32

33 Národní technická knihovna

34

35 Univerzitní Kampus Brno

36 Interiér knihovny Kampusu Brno

37 Knihovna Filozofické fakulty MU

38 Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové

39 Knihovna Děčín

40 Knihovna UTB Zlín

41

42 Děkuji za pozornost Listopad 2015 Bc. Věra Adámková Bc. Veronika Hermanová

43 Prameny:  CEJPEK, Jiří. Dějiny knihoven a knihovnictví. 2. dopl.vyd. Praha: Karolinum, 2002, 247 s. ISBN 80- 246-0323-3.  Alexandrijská knihovna. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 8. 10. 2013 [cit. 2013-11-21]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Alexandrijsk%C3%A1_knihovna http://cs.wikipedia.org/wiki/Alexandrijsk%C3%A1_knihovna  Klementinum. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 14. 11. 2013 [cit. 2013-11-21]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Klementinum http://cs.wikipedia.org/wiki/Klementinum  Zákon ze dne 9. července 1959 č. 53/1959 Sb. jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon). In Národní knihovna České republiky. Informace pro knihovny : legislativa, doporučení, standardy. [online]. Praha : Národní knihovna České republiky, [cit. 2007-11-08]. Dostupný z www:.  Zákon ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). In Národní knihovna České republiky. Informace pro knihovny : legislativa, doporučení, standardy. [online]. Praha : Národní knihovna České republiky, [cit. 2007-11-08]. Úplné znění knihovního zákona se zapracováním všech novel přijatých do června 2006. Dostupný z www:.

44 Prameny:  EKSCHMITT, Werner. Paměť národů : hieroglyfy, písmo a písemné nálezy na hliněných tabulkách, papyrech a pergamenech. Praha : Orbis, 1974. 252, [2] s. Stopy, fakta, svědectví.  Univerzitní kampus Bohunice. MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO. Masarykova univerzita: Česká republika [online]. Brno, 1996–2013 [cit. 2013-11-21]. Dostupné z: http://generator.citace.com/dok/mstuRIsMaIMC0UAf http://generator.citace.com/dok/mstuRIsMaIMC0UAf  Národní technická knihovna. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 14. 11. 2013 [cit. 2013-11-21]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_technick%C3%A1_knihovna http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_technick%C3%A1_knihovna  JANKOVSKÁ, Blanka. Systém knihoven v ČR. In: KISK [online]. Brno, 2008, 5. 4. 2010 [cit. 2013-11- 21]. Dostupné z: http://kisk.phil.muni.cz/wiki/Syst%C3%A9m_knihoven_v_%C4%8CRhttp://kisk.phil.muni.cz/wiki/Syst%C3%A9m_knihoven_v_%C4%8CR  14/15 Baťův institut. Baťův institut [online]. Zlín, 2013 [cit. 2013-11-21]. Dostupné z: http://www.14- 15.cz/http://www.14- 15.cz/  Bibliothèque de la Sorbonne. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 4. 4. 2013 [cit. 2013-11-21]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_de_la_Sorbonne http://cs.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_de_la_Sorbonne  EMINGEROVÁ, Dana. Jak to chodí na nejslavnější univerzitě světa: Oxford na vlastní oči. IDNES.cz [online]. 2012, 27. února 2012 [cit. 2013-11-21]. Dostupné z: http://cestovani.idnes.cz/oxford-nejslavnejsi-univerzita-sveta-dhd-/kolem- sveta.aspx?c=A120227_114329_igsvet_tom


Stáhnout ppt "Od počátku k současnosti DĚJINY KNIHOVEN Bc. Věra Adámková."

Podobné prezentace


Reklamy Google