Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přinášíme nové myšlenky, inspirujeme lidi kolem nás1 Brno, březen 2016 MASARYKOVA UNIVERZITA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přinášíme nové myšlenky, inspirujeme lidi kolem nás1 Brno, březen 2016 MASARYKOVA UNIVERZITA."— Transkript prezentace:

1 Přinášíme nové myšlenky, inspirujeme lidi kolem nás1 Brno, březen 2016 MASARYKOVA UNIVERZITA

2 PŘINÁŠÍME NOVÉ MYŠLENKY A INSPIRUJEME LIDI KOLEM NÁS Věříme, že vzdělávání není jen otázkou věku nebo sociálního postavení. Jsme neúnavní, když jde o výzkum a hledání nových cest. Máme otevřené oči a aktivně ovlivňujeme život kolem nás. 2

3 9 FAKULT = 1 300 STUDIJNÍCH PROGRAMŮ www.muni.cz3 Naši studenti mohou kombinovat obory a studují přesně to, co je zajímá. Specializují se, experimentují a objevují nové výzvy. Obory zkoumáme ze všech možných úhlů. ● Právnická fakulta ● Lékařská fakulta ● Přírodovědecká fakulta ● Filozofická fakulta ● Pedagogická fakulta ● Ekonomicko-správní fakulta ● Fakulta informatiky ● Fakulta sociálních studií ● Fakulta sportovních studií

4 HISTORIE 1919 vznik Masarykovy univerzity zakladatel Tomáš G. Masaryk, první prezident Československé republiky osobnosti spojené s univerzitou: Leoš Janáček, Edvard Beneš, Jan Masaryk, Roman Jakobson, Václav Havel, Josef Škvorecký + dalších 115 držitelů čestných doktorátů MU 182 000 absolventů od roku 1922 4

5 SOUČASNOST 220 akreditovaných studijních programů v českém i cizím jazyce 36 000 studií 7 000 zahraničních studií 20 000 účastníků celoživotního vzdělávání 3 300 doktorandů 8 500 absolventů každý rok 58 000 přihlášek v roce 2015 5

6 JSME 2. NEJVĚTŠÍ ZAMĚSTNAVATEL V KRAJI Celkem 6 150 zaměstnanců Z toho 2 200 akademických, 1 500 technických a odborných pracovníků Přes 4 000 pedagogů včetně externích spolupracovníků 6 Naši zaměstnanci se dostanou až do Antarktidy

7 STUDIUM 7

8 PODPORUJEME TRANSPARENTNÍ JEDNÁNÍ Jeden studijní řád pro celou univerzitu Žádné mezifakultní hranice Jednotná pravidla pro všechny Svoboda při sestavování vlastního rozvrhu Všechny závěrečné práce jsou na internetu 8 Do zajišťování kvality zapojujeme studenty a posilujeme tak jejich rozhodovací roli.

9 VĚŘÍME V ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI Jsme 2. největší český vydavatel učebnic v Brailleově písmu. Na MU studuje nejvyšší počet studentů s pohybovým omezením ze všech českých vysokých škol. Jako jediná česká univerzita máme stejné procentuální zastoupení nevidomých a neslyšících studentů jako je v české populaci obecně. 9

10 POMÁHÁME PŘEKRAČOVAT HRANICE spolupráce s více než 50 zeměmi světa 8 200 cizinců v českých a cizojazyčných studijních programech 100 studijních programů v cizím jazyce 10 Certifikát ECTS Label usnadňuje pohyb studentů a transparentní uznávání studia absolvovaného na zahraničních školách.

11 ŽIJEME V DIGITÁLNÍ DOBĚ Už 10 let nevyplňujeme papírové přihlášky ani indexy. Vše potřebné máme on-line. Náš systém přebírají i další vysoké školy v ČR. 62 500 uživatelů IS MU ročně Až 4,5 mil. webových stránek denně Přes 70 000 výukových videí pro e-learning 5 000 multimédií pro podporu výuky – každý druhý student je zkoušen elektronicky Systémy na odhalování plagiátů využívá dalších 50 institucí v ČR a zahraničí 11

12 STARÁME SE O KVALITNÍ STUDIJNÍ ZÁZEMÍ 11 fakultních knihoven 113 dílčích a oborových knihoven 6 knihkupectví odborné literatury a reklamních předmětů celouniverzitní počítačová studovna s non-stop provozem 10 studentských kolejí s celkovou kapacitou 4 000 lůžek 15 univerzitních menz a bufetů 12

13 INVESTUJEME, ABYCHOM MOHLI RŮST V roce 2015 jsme završili velké evropské projekty, které umožnily rozvoj univerzitní infrastruktury. Vzdělávání nyní probíhá v nových prostorách a moderně vybavených laboratořích a učebnách. 13 Rozvoj s podporou evropských fondů, projekty CARLA, CERIT, CESEB, CVIDOS a další

14 Výjimečný projekt evropského vysokého školství v hodnotě 5 mld. Kč Prvotřídní laboratoře využívá 5 000 studentů a 1 000 pedagogů Biologické a medicínské obory, sportovní studia 14 UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE

15 Rekonstruovali jsme historické budovy v centru Brna, ve kterých sídlí humanitní studijní obory a specializovaná univerzitní centra. MĚNÍME TVÁŘ MĚSTA

16 VĚDA A VÝZKUM 16

17 SPOLUPRACUJEME, ABYCHOM DOSÁHLI LEPŠÍCH VÝSLEDKŮ 17 Orientujeme se na podporu přímé spolupráce výzkumníků a pracovníků v oblasti transferu technologií. Napomáháme ověřování inovativních vědeckých výsledků a jejich přípravě pro vstup na trh. Česká republika se díky moderním výzkumným centrům znovu připojila k technologicky nejvyspělejším státům.

18 CEITEC MU STŘEDOEVROPSKÝ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT CEITEC je centrem vědecké excelence v oblasti věd o živé přírodě, pokročilých materiálů a technologií. Na 490 odborníků z různých oborů se tu zabývá výzkumy, které v budoucnu ovlivní život nás všech. 18 6 partnerských institucí: vysoké školy a výzkumné ústavy 490 výzkumných pracovníků 54 výzkumných skupin 7 výzkumných programů 25 000 m 2 nových laboratoří 10 sdílených laboratoří

19 ŠPIČKOVÍ VĚDCI V CEITECu pracuje například uznávaná molekulární bioložka Mary O'Connell, která působila na předních světových výzkumných institucích – Albert Einstein College of Medicine nebo Massachusetts Institute of Technology. www.muni.cz19

20 ÚSPĚCHY NAŠICH STUDENTŮ Studentka Hana Sedláčková zvítězila loni v kategorii věd o živé přírodě v prestižní soutěži The Undergraduate Awards, označované jako Nobelova cena pro mladé. www.muni.cz20 Výzkum bílkoviny RECQ4, jejíž mutace způsobuje dědičné onemocnění Rothmund-Thomsonův syndrom

21 NÁRODNÍ NMR CENTRUM JOSEFA DADOKA Nejvýkonnější spektrometr pro nukleární magnetickou rezonanci (NMR) ve střední a východní Evropě získal Středoevropský technologický institut – Ceitec. Centrum nese jméno Josefa Dadoka, průkopníka spektroskopie nukleární magnetické rezonance. www.muni.cz21 Zařízení slouží ke studiu struktur biologicky významných molekul na úrovni atomů. Pomáhá s chápáním procesů v živých organismech.

22 VÝZKUMNÉ PROJEKTY A VĚDECKÉ PRÁCE V roce 2015 řešili vědci více než 500 výzkumných projektů dominují přírodní a lékařské vědy (350), humanitní obory (100) Publikovali přes 1 000 původních vědeckých prací z Web of Science www.muni.cz22 Jak ovlivňuje nedostatek spánku lidský mozek a imunitu – výzkum skupiny Behaviorálních a sociálních neurověd

23 PROJEKT BIOMEDTECH PŘISPÍVÁ K LÉČBĚ LEUKÉMIE Vědci se zaměřují na potřeby tržního prostředí – vzniká spin-off firma Projekt byl podpořen 21 miliony korun z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Součástí projektu je nová RTK knihovna, která obsahuje i mutanty lidských nemocí www.muni.cz23 Inhibitory kaseinkinázy mohou pomoci v boji s chronickou lymfocytární leukémií (CLL)

24 PROTEINOVÉ INŽENÝRSTVÍ A SYNTETICKÁ BIOLOGIE www.muni.cz24 LOSCHMIDTOVY LABORATOŘE Ústavu experimentální biologie provádějí funkční analýzu proteinů a velkokapacitní kultivaci geneticky modifikovaných bakterií. Jsou držitelem prestižního ocenění European Molecular Biology Organization (EMBO) a americké nadace the Howard Hughes Medical Institute (HHMI) Fermentory (bioreaktory) jsou zařízení určená pro kultivaci bakteriálních kultur.

25 Miriam Krutá z Masarykovy univerzity zkoumá diferenciaci buněk a jejich souvislost s genomovou nestabilitou, nyní pokračuje v doktorském studiu v prestižní laboratoři Derricka Rossiho na Harvard University. ZÁZRAK MEDICÍNY – KMENOVÉ BUŇKY www.muni.cz Prof. Petr Dvořák vede v Biologickém ústavu Lékařské fakulty MU výzkum lidských embryonálních kmenových buněk.

26 VÝZKUM PROPOJUJEME S PRAXÍ – PATENTY 2 patenty z lékařské fakulty na výrobu molekulárních diagnostik v medicíně zavádí do praxe firma Generi Biotech Patent z fakulty sportovních studií na speciální obuv pomáhá vylepšit funkčnost nohou Na Fakultě informatiky probíhá výzkum v oblasti kybernetické bezpečnosti s přesahem do praxe, jedním z projektů je možnost určit pravděpodobného autora anonymního textu na internetu www.muni.cz26

27 PROVOZUJEME VÝZKUMNOU STANICI NA ANTARKTIDĚ Výzkum ekosystémů v odledněných oblastech: Nově objevený půdní mikroorganizmus Pseudomonas gregormendelii byl pojmenován podle zakladatele genetiky Johannu Gregoru Mendelovi. Díky výzkumné činnosti na stanici patří Česká republika od roku 2007 mezi státy s hlasovacím právem v Antarktickém smluvním systému. 27

28 ZKOUMÁME KLIMA LEDOVÉHO KONTINENTU Díky výzkumné činnosti na této stanici patří Česká republika mezi státy s hlasovacím právem v Antarktickém smluvním systému. 28 Stanice umístěná ve vrcholu ledovce Davies Dome v nadmořské výšce 515 metrů naměřila 23. března 2015 v odpoledních hodinách teplotní rekord v hodnotě 17,8 °C. Jak ovlivní tání ledovců klima na Zemi? Dlouhodobé experimenty simulují oteplování atmosféry.

29 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST 29

30 Zavedli jsme stipendijní program na podporu humanitárních aktivit Naši pedagogové i studenti ukazují cestu k rozvoji české společnosti Jsme významným aktérem v kulturním a sportovním životě města 30 AKTIVNĚ OVLIVŇUJEME ŽIVOT KOLEM NÁS

31 JSME UNIVERZITA NA CELÝ ŽIVOT Na Masarykově jUniverzitě studují naši budoucí vědci od 9 do 14 let Naše myšlenky šíří 100 ambasadorů na středních školách Na Univerzitě třetího věku pokračuje ve vzdělávání přes 4 500 seniorů 31 Budoucí vědci skládají slib v Univerzitním kině Scala

32 VĚŘÍME VE VZÁJEMNÝ DIALOG Během roku v Brně bydlí až 80 000 studentů. Studentské spolky ovlivňují život celého města. Pěvecký sbor MU Symfonický orchestr MU Zpravodajský portál online.muni.cz 32 Studentské Radio R vysílá z fakulty sociálních studií

33 STUDENTI POMÁHAJÍ LIDEM PO ÚRAZECH 33 Studenti psychologie na filozofické fakultě chodí za pacienty Fakultní nemocnice Brno, kteří jsou po úrazu nebo je trápí následky neurologického onemocnění. Mentální kondici pacientů pomáhá zlepšit neurokognitivní trénink.

34 PODPORUJEME SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ Projekt studentů z FSS chce umožnit sdílené bydlení vybraným studentům Masarykovy univerzity a mladým lidem, kteří opouštějí dětské domovy. Na svůj projekt SYMBIOS vybrali pomocí crowfundingové kampaně 103 tisíc korun. Mladí lidé opouštějící dětské domovy jsou velmi ohroženou skupinou. Řada z nich přechod z dětského domova do samostatného života nezvládne. 34

35 ZAPOJUJEME SE DO ŘEŠENÍ SPOLEČENSKÝCH PROBLÉMŮ Nové humanitární stipendium Univerzitní finanční podporu získali například dva studenti medicíny, kteří se zúčastnili zdravotnické mise ve venkovských oblastech Ghany. 35

36 PROVOZUJEME VLASTNÍ UNIVERZITNÍ KINO celoroční program filmové produkce univerzitní výuka, konference a festivaly místo setkávání a společenského života pro studenty, akademiky i veřejnost 36 Kino Scala je druhým nejnavštěvovanějším jednosálovým kinem v České republice za rok 2015, přivítali jsme přes 75 500 návštěvníků.

37 37 MASARYKOVA jUNIVERZITA Budoucí vědci skládají slib v Univerzitním kině Scala Naši ambasadoři a budoucí studenti


Stáhnout ppt "Přinášíme nové myšlenky, inspirujeme lidi kolem nás1 Brno, březen 2016 MASARYKOVA UNIVERZITA."

Podobné prezentace


Reklamy Google