Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY. SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PERSONÁLU REZORTU MINISTERSTVA OBRANY Praha, červen.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY. SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PERSONÁLU REZORTU MINISTERSTVA OBRANY Praha, červen."— Transkript prezentace:

1 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY

2 SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PERSONÁLU REZORTU MINISTERSTVA OBRANY Praha, červen 2015 podplukovnice Mgr. Blanka MAJKUSOVÁ, MBA

3 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 3 PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PERSONÁLU REZORTU MINISTERSTVA OBRANY  prevence rizikového chování personálu (P-RCH) jako součást přípravy personálu rezortu MO - systémově řešena od roku 1995;  nyní třetí střednědobá koncepce P-RCH (2015 – 2019);  popisuje základní východiska a směry v řešení problematiky primární P-RCH u veškerého personálu rezortu MO;  východiskem jsou právní předpisy a usnesení vlády ČR pro oblast integrované protidrogové politiky, prevence kriminality, boje proti extremismu a boje s korupcí;  základním cílem je preventivně působit proti vzniku jakýchkoli forem rizikového chování (RCH) personálu rezortu MO.

4 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 4 PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PERSONÁLU REZORTU MINISTERSTVA OBRANY Primární P-RCH v rezortu MO je založena na principech:  multidisciplinární přístup  cílevědomost  komplexnost  systematičnost  respektování specifik  aktuálnost

5 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 5 PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PERSONÁLU REZORTU MINISTERSTVA OBRANY Rozkaz ministra obrany (RMO) zveřejněný ve Věstníku MO RMO č. 56/2015 Primární prevence rizikového chování personálu rezortu Ministerstva obrany:  zabezpečuje jednotný postup při realizaci úkolů P-RCH v rezortu MO;  definuje terminologii;  specifikuje subjekty a objekty prevence;  stanovuje odpovědnosti v prevenci;  nastavuje procesy včetně finančního zabezpečení a kontrolních činností.

6 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 6 PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PERSONÁLU REZORTU MINISTERSTVA OBRANY Vzdělávání v oblasti P-RCH – nedílná součást přípravy personálu rezortu MO k výkonu profese Cíl:  zvyšování právního vědomí;  edukace;  propagace kvalitního plnohodnotného života personálu. RMO č. 56/2015:  stanovuje 4 vyučovací hodiny ročně pro veškerý personál rezortu MO.

7 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 7 PRIMÁRNÍ P-RCH PERSONÁLU REZORTU MO - VZDĚLÁVÁNÍ Realizace stanovených 4 vyučovací hodiny ročně pro personál rezortu MO:  3 – 4 témata doporučena Rezortní komisí pro prevenci, závazná realizace alespoň jednoho z nich;  další témata volí vedoucí organizačního celku (OC) na základě analýzy výskytu RCH u daného OC. Varianty realizace:  centrálně zabezpečované projekty AP AČR;  vzdělávání zabezpečované rezortními odborníky koordinované AP AČR;  vzdělávání zabezpečované lektory P-RCH;  vzdělávání zabezpečované vlastními zdroji OC.

8 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 8 PRIMÁRNÍ P-RCH PERSONÁLU REZORTU MO - VZDĚLÁVÁNÍ Žáci a studenti v rámci vzdělávacích a studijních programů škol:  VSŠ a VOŠ Moravská Třebová  Univerzita obrany Brno  VO FTVS UK Praha Vojenští profesionálové v rámci:  základní příprava  odborné kurzy  kariérové kurzy

9 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 9 PRIMÁRNÍ P-RCH PERSONÁLU REZORTU MO - VZDĚLÁVÁNÍ Výkonné orgány pro P-RCH v rámci odborných příprav:  přednášky z připravovaných centrálně zabezpečovaných projektů;  přednášky doplňující či prohlubující aktuální tematiku;  aktuální informace z oblasti P-RCH;  prostor pro konzultaci a zobecnění jednotlivých specifických problémů;  prostor pro gestory prevence k upřesnění postupů, úkolů v jejich podřízenosti apod.

10 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 10 PRIMÁRNÍ P-RCH PERSONÁLU REZORTU MO - VZDĚLÁVÁNÍ Lektoři P-RCH v rámci:  kurz celoživotního vzdělávání při UO Brno  soustředěné odborné přípravy Vybraný personál rezortu MO v rámci:  aktivity pořádané jinými subjekty  studium na mimorezortních vzdělávacích zařízeních Semináře, konference:  plánované (Koncepce, RMO, priority)  realizované ad hoc (reagující na aktuální situaci)

11 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 11 PRIMÁRNÍ P-RCH PERSONÁLU REZORTU MO - VZDĚLÁVÁNÍ Mimorezortní spolupráce v rámci zabezpečení vzdělávacích aktivit:  MV ČR (odbor bezpečnosti, Policejní akademie, ÚOOZ, NPC a další)  Institut pro kriminologii a sociální prevenci  Univerzita Karlova (Husitská teologická fakulta UK, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN)  Masarykova univerzita Brno a jiné

12 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 12 PRIMÁRNÍ P-RCH PERSONÁLU REZORTU MO - VZDĚLÁVÁNÍ Intranetové stránky P-RCH

13 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 13 PRIMÁRNÍ P-RCH PERSONÁLU REZORTU MO - VZDĚLÁVÁNÍ Internetové stránky P-RCH


Stáhnout ppt "MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY. SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PERSONÁLU REZORTU MINISTERSTVA OBRANY Praha, červen."

Podobné prezentace


Reklamy Google