Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Historie počítačů Historie počítačů se odvíjí od historie matematiky. Už starověké civilizace měly svoje počítadla – například (vznikl přibližně před.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Historie počítačů Historie počítačů se odvíjí od historie matematiky. Už starověké civilizace měly svoje počítadla – například (vznikl přibližně před."— Transkript prezentace:

1

2

3

4 Historie počítačů Historie počítačů se odvíjí od historie matematiky. Už starověké civilizace měly svoje počítadla – například (vznikl přibližně před 5000 lety), který se v některých islámských zemích používá dodnes pro jednoduché výpočty. Začátkem průmyslové revoluce se významní badatelé zabývali tím, jak nahradit lidské počítání strojem.

5 Blaise Pascala První krok k mechanické kalkulačce udělal už, ale první doložená kalkulačka byla od Blaise Pascala, která uměla sčítat a odčítat. Tyto kalkulačky se dále zdokonalovaly a staly se užitečnou pomůckou obchodníků.

6 Významný badatel v oblasti počítačů se jmenoval Charles Babbage Charles Babbage. Už v polovině.století vytvořil mechanický sčítač děrných štítků a pak se snažil sestavit i univerzálnější počítač pro složitější matematické operace, ale před dokončením zemřel.

7 Koncem 19.století si vlády jednotlivých států uvědomily význam počítačů a začaly do této oblasti investovat. Počítače od té doby dělí na tzv. generace. Generace zatím byly. Počítače jednotlivých generací se od sebe liší především výkonem, rozměry a použitou technologií.

8 první generace (1945 až 1951) Počítače první generace (1945 až 1951) byly velice primitivní. Operační instrukce byly "šity" vždy na objednávku, přesně na míru, podle toho, jaký specifický úkol měl počítač plnit. Neexistoval žádný software alespoň minimálně sjednocený, ale každý jednotlivý počítač měl svůj vlastní program zakódovaný v konkrétním strojovém kódu, který byl uložen převážně na přenosných médiích. Z tohoto důvodu bylo programování velice obtížné a navíc tím byla omezena rychlost a všestranná použitelnost všech počítačů. Počítač mohla používat vždy pouze jedna osoba, nikdy ne více lidí najednou.

9 Vstupy a výstupy byly prováděny pouze pomocí děrných štítků a papírové pásky rychlostí několika set znaků za sekundu na vstupu a rychlostí do třiceti znaků na výstupu. Rozměry těchto počítačů byly na celou budovu a byly díky hlavním součástkám – elektronkám - velice poruchové. Pravá strana počítače Mark I.

10 ENIAC ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer) je historicky první elektronkový počítač, jehož vývoj byl zahájen v roce 1943 v USA, dokončen byl po téměř tříletém vývoji v roce 1946 a pracoval až do roku 1955 pro americkou armádu. Počítač ENIAC

11 V průběhu 2.světové války vlády pro válečné účely vyvíjely šifrovací počítače a počítače pro výpočty třeba raketové trajektorie. Postupně se počítače staly spolehlivými, i když zabíraly celý dům. Počítač Colossus Mark II. Počítač začal pracovat v roce 1947 a byl předán americkému námořnictvu.

12 Druhou generaci (19 až 19 ) Druhou generaci (19 až 19 ) počítačů ovlivnil vynález polovodičů ve formě tranzistorů a diod, který nahradil neohrabané elektronky. Tradic První takovýto počítač byl sestaven ve Spojených státech a jmenoval se Tradic. Ve druhé generaci staré děrné štítky nahradily magnetické nosiče dat - magnetické pásky a disky. Ty zaznamenaly více dat a hlavně byly mnohokrát méně objemné. Objevily se i první programovací jazyky (COBOL, FORTRAN, ALGOL), takže už neměl každý počítač svůj programovací jazyk.

13 EPOS Roku 1960 byl ve Výzkumném ústavu matematických strojů (VÚMS) spuštěn elektronický počítač EPOS 1, zkonstruovaný pod vedením prof. Antonína, ale už v roce 1962 upravený typ EPOS 2, osazený tranzistory. Zvláštností počítače bylo hardwarové zařízení pro sdílení času mezi až pěti nezávislými programy. UNIVAC I UNIVAC I (UNIVersal Automatic Computer I) byl první komerční, sériově vyráběný počítač vyrobený v USA. UNIVAC I ve Franklinově životní pojišťovně

14 Tranzistory z druhé generace vydávaly velké množství tepla, které pálilo počítač zevnitř. Vědec Noyce proto vynalezl integrovaný obvod z křemíku. Nástup křemíku byl hodně pokrokový a od té doby se každý rok kapacita křemíkových obvodů zdvojnásobuje. Tento vědec založil světoznámou společnost I. Třetí generace (1965 až 1980) V této době počítače zabíraly už "jenom" jednu místnost a tyto počítače se nazývají sálové. Počítače se už nepoužívaly jen k výpočtům ale i k civilním účelům, třeba řízení dopravy. V této době vznikaly už první osobní počítače s jednoduchými funkcemi, ale moc se neujaly.

15 Čtvrtá generace (od roku 1981) Čtvrtá generace (od roku 1981) je charakteristická mikroprocesory a osobními počítači. Mikroprocesory z křemíku jsou vlastně hodně zmenšené a výkonnější integrované obvody z třetí generace. Přichází éra systémů a vznikají grafická uživatelská rozhraní. Další generace Další generace zatím nejsou známy, protože není jisté, jakým směrem se bude vývoj ubírat. Mohly by to být stroje s umělou inteligencí, kvantové počítače nebo něco úplně jiného.

16 NEUVEDEN, Neuveden. Historie počítačů [online]. [cit. 28.10.2012]. Dostupný na WWW:. NEUVEDEN, Neuveden. Počítadlo [online]. [cit. 28.10.2012]. Dostupný na WWW:.Obrázky Galerie Microsoft Office – klipart FLOMINATOR, Neuveden. wikipedia [online]. [cit. 28.10.2012]. Dostupný na WWW:. COWLISHAW, Mike. wikipedia [online]. [cit. 28.10.2012]. Dostupný na WWW:. MONNIAUX, David. wikipedia [online]. [cit. 28.10.2012]. Dostupný na WWW:. NEUVEDEN, Neuveden. wikipedia [online]. [cit. 28.10.2012]. Dostupný na WWW:.

17 NEUVEDEN, Neuveden. Historie počítačů [online]. [cit. 28.10.2012]. Dostupný na WWW:. NEUVEDEN, Neuveden. wikipedia [online]. [cit. 28.10.2012]. Dostupný na WWW:.Obrázky Galerie Microsoft Office – klipart NEUVEDEN, Neuveden. wikipedia [online]. [cit. 28.10.2012]. Dostupný na WWW:.


Stáhnout ppt "Historie počítačů Historie počítačů se odvíjí od historie matematiky. Už starověké civilizace měly svoje počítadla – například (vznikl přibližně před."

Podobné prezentace


Reklamy Google